Sunteți pe pagina 1din 2

Craiu Evelin-Maria

clasa a Vll-a D
REFERAT
-Plutirea corpurilor-
❖ Legea lui Arhimede​ sau​ ​principiul lui Arhimede​ ​este o lege a hidrostaticii,
care afirmă că “​un corp scufundat într-un fluid este împins de către fluid, de
jos în sus, cu o forță egală cu greutatea volumului de fluid dislocat de către
corp​”.
❖ Această forță se numește​ ​forță arhimedică​ sau forța lui Arhimede. A fost
descoperită în mod empiric de către Arhimede în secolul al III-lea î.Hr. și
demonstrată în secolul al XVI-lea. Uneori este utilizat și termenul​ ​legea
plutirii corpurilor​ pentru acest principiu.
❖ Forța arhimedică apare în situația în care sistemul este plasat într-un câmp
gravitațional; forța respectivă are aceeași direcție cu cea a câmpului
gravitațional și sens opus. Punctul de aplicație al forței arhimedice este centrul
de masă al fluidului dezlocuit de corp. Valoarea și direcția forței arhimedice nu
depind de forma sau densitatea corpului.
❖ Legea lui Arhimede este denumită astfel în onoarea ​savantului antic grec
Arhimede​.
❖ Forța arhimedică este cauzată de variația presiunii hidrostatice cu adâncimea
de scufundare.Asupra suprafeței unui corp scufundat într-un fluid acționează
presiunea hidrostatică a fluidului. Presiunea hidrostatică fiind egală în
punctele situate la aceeași adâncime, forța rezultată din presiunea exercitată
pe fețele laterale este nulă. În schimb, deoarece presiunea hidrostatică la
nivelul părții inferioare a corpului scufundat este mai mare decât cea la nivelul
părții superioare, forța exercitată în sus pe fața inferioară este mai mare decât
forța exercitată în jos asupra feței superioare, diferența celor două forțe fiind
forța arhimedică​.
❖ Se pot distinge trei cazuri de fluide diferite, cel al lichidelor, cel al gazelor și cel
al plasmei. În general este mai ușor de studiat cazul în care fluidul este un
lichid pentru că lichidele au volum propriu și, ca atare, densitatea lichidelor
variază relativ puțin o dată cu schimbarea presiunii. Cazurile gazelor și al
plasmei sunt mai complicat de studiat, din cauza variației importante a
densității cu adâncimea.
❖ Forța lui Arhimede ​apare din cauza variației presiunii cu adâncimea:
presiunea pe care fluidul o exercită asupra „bazei” (părții de jos) a corpului
este mai mare decât cea exercitată asupra părții de sus a corpului. O
demonstrație completă folosește deci o integrală pe suprafața (cufundată în
lichid) a corpului. Pentru un corp de formă paralelipipedică nu e nevoie de
integrală, și calculele se simplifică.
❖ Fie deci un paralelipiped de dimensiuni ​L, l, h​ ​cufundat complet în lichid (și
având baza orizontală). Presiunea într-un lichid este​ p=p0+​ ​ρ​ ​ ​g z, p0 ​f​iind
presiunea atmosferică (pe care o putem neglija pentru că este o constantă aditivă pentru
toate relațiile următoare), ​ ρ​ ​este densitatea lichidului, ​g​ este modulul accelerației
gravitaționale,iar ​z ​dă nivelul la care facem măsurătoarea („adâncimea” la
care măsurăm).
❖ Dacă ​forța arhimedică ​nu este suficientă pentru a genera plutire, ea
provoacă micșorarea greutății aparente a corpului.

sursa:Wikipedia