Sunteți pe pagina 1din 2

Antet stanga eDevize

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


Executant:
Proiectant: NEACSU BIANCA
Obiectivul: SHOWROOM DE FLORI ORNAMENTALE
Stadiul fizic: Dev Rezistenta suprastructura

Formular F3

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA


Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 CL01A1 - Montarea stilpilor din otel pt hale industriale tona 23.4 240.6 5630.04
complet asamblati avind<1T inclusiv material: 0.25 5.85
manopera: 240 5616
utilaj: 0.35 8.19
transport: 0.00 0
2 CL04D1 - Montarea grinzilor pline din otel complet tona 26.8 150.27 4027.236
asamblate sub 1T montate la silozuri cereale cu H=35-6 material: 0.23 6.164
manopera: 150 4020
utilaj: 0.04 1.072
transport: 0.00 0
3 CL16B1 - Pane metalice de 0,1, 0,2 tone pe bucata, tona 30.34 865.5 26259.27
gata confectionate montate pe grinzi metalice la silozuri material: 5.5 166.87
cereale cu inaltimea de 35-60M/ Pane de acoperis si manopera: 860 26092.4
pane de perete/ utilaj: 0.00 0
transport: 0.00 0
4 TRA01A15 - Transportul rutier al tona 80.54 4.1 330.214
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe material: 0.00 0
dist.= 15 km. manopera: 0.00 0
utilaj: 0.00 0
transport: 4.1 330.214
5 TRI1AA01D1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 80.54 34.3 2762.522
si marunte,prin transport pina la 10M rampa-vagon material: 0.00 0
categ.1 manopera: 34.3 2762.522
utilaj: 0.00 0
transport: 0.00 0
6 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele tona 80.54 36 2899.44
si marunte prin transport pina la 10M vagon-teren material: 0.00 0
categ.1 manopera: 36 2899.44
utilaj: 0.00 0
transport: 0.00 0
7 AUT1104A1 - Ora pentru macara pe pneuri cu brat cu ora 21 85 1785
zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb material: 0.00 0
manopera: 0.00 0
utilaj: 85 1785
transport: 0.00 0
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale
Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
(tone)
178.884 41390.362 1794.262 330.214 43693.722

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


CAS 25.00% 0.00 10347.59 0.00 0.00 10347.59
CASS 10.00% 0.00 4139.04 0.00 0.00 4139.04
Impozit pe salariu 10.00% 0.00 4139.04 0.00 0.00 4139.04
Fond de risc 0.15% 0.00 62.09 0.00 0.00 62.09
Fond de garantare 0.25% 0.00 103.48 0.00 0.00 103.48
Sindicat 0.50% 0.00 206.95 0.00 0.00 206.95
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 178.88 60388.54 1794.26 330.21 62691.90

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 5.00 % 8.94 3019.43 89.71 16.51 3134.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 187.83 63407.97 1883.98 346.72 65826.49

Beneficiu
Profit 5.00 % 9.39 3170.40 94.20 17.34 3291.32
T4 = T3 + Beneficiu 197.22 66578.36 1978.17 364.06 69117.82

TOTAL GENERAL (fara TVA) 69117.82


TVA (19.00%) 13132.39
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 82250.20
eur/m2 10.3