Sunteți pe pagina 1din 3

Test la Farmacologia cu toxicologia medicamentelor I

Capitolul: Medicația sistemului cardiovascular.

Nume, Cobzari Romina Data 15.05.2020

Varianta III

Nr Itemi Scorul I.Itemi de tip complement simplu Instrucțiuni:

Alegeți răspunsul corect.

1. Încercuiți ce acțiune ale glicozidelor cardiace pot apărea la omul sănătos:

a) scăderea frecvenței cardiace

2. Notați care preparat antiaritmic este remediu de elcție pentru tratarea aritmiilor ventriculare, în
infarctul miocardic:

c) Lidocaina;

3. Arătați mecanismul acțiunii antianginoase a beta-adrenoblocantelor:

c) reducerea necesității miocardului în oxigen;

4. Determinați indicația Nitroglicerinei:

b) în profilaxia crizelor anginoase;.

5. Încercuiți care din afirmația de mai jos despre nitrați este falsă:

c) pot provoca hipertensiunea arterială;

e) pot produce hemoglobinemie;

II. Itemi de tip grupat Indicații:

Alegeti răspunsurile corecte.

6. Notați caracteristica Strofantinei K:

a) nu se absoarbe din tubul digestive

c) la injectarea intravenoasă acțiunea începe peste 5-10 min;

d) efectul maxim evoluează peste ½-2 ore

7. Încercuiți măsurile terapeutice ce pot fi indicate în cazul aritmiilor, provocate de digitoxină:

a) sistarea temporală a cardiotonicului;

c) administrarea Fenitoinei;

d) administrarea sărurilor de potasiu

8. Încercuiți care din următoarele afirmații sunt adevărate pentru Lidocaină, ca antiaritmic:

a) aparține clasei 1B;

c) blochează canalele de sodium;

d) poate provoca convulsii în doze mari;

9. Caracterizați proprietățile digitalicelor:


; b) efecte cronotrop și dromotrop negative;

c) efecte inotrop,batmotrop,tonotrop positive;

III. Itemi de tip asociere simpla Instrucțiuni:

Alege pentru fiecare din noțiunile notate cu cifre, enunțul cel mai potrivit din cele notate cu litere.
Exemplu: a - 3 a.

10. a.Captopril;-1

b. Propanolol;-3

c. Furosemid;-2

d. Nifedipină;-4

1. influențează asupra sistemului renină-angiotensină;

2. micșorează volumul sîngelui circulant;

3. posedă efect antianginos, antiaritmice, antihipertensiv;

4. rste un blocant de la care, în condiții clinice,prezintă risc mic de deprimare miocardică;

11. a. Nitroglicerină;-4

b. Validol;-3

c. Papaverină;-1

d. Nifedipină;-2

1. posedă acțiune musculotropă;

2. reduce efortul inimii și dilată vasele coronariene;

3. posedă influență neurotropă reflexă;

4. se folosește în accese anginoase, posedă efect central și periferic; .

12. Glicozidele cardiace- Digoxina digitoxina, strofantina, corgllicon

13. Grupa-Diureticele

Furasemid-comprimate 40mg,soluție injectabila 1%-1ml 3p.

14. 1. NifidipinaRp:

Comp.Nifidipina 0,01 N.10 D.S.Per os, sublingual.

Grupa-Antianginoase, antagoniștii ionilor de calciu

Forme de livrare- comprimate

Denumiri comergiale-Penigidină, Corinfar.

Efectele farmacologice: Relaxează și lărgește vasele sanguine; - Scade tensiunea arterială;

2.. CaptoprilRp: Comp.

Captopril 0,25 N.20 D.S.Per os, sublingual.

Grupa-Antihipertensiv Forme de livrare-comprimate


Denumiri comerciale-Captopril

Efectele farmacilogice: Inhibitori ai enzimei de conversie a agniotensiunii (ECA)

3.Lidocaina – Rp: Ung.Lidocain 5%

D.S de aplicat cutanat Grupa-Antiaritmic

Forma de livrare: unguent5%, sol.injectabila, spray, picături oftalmice2- 4% 3p (pentru fiecare)


Denumirea comercială:Lidocain hidroclorid Efecte farmacologice:

Reduce durata potențialului de acțiune;