Sunteți pe pagina 1din 1

Tema a 2 a

1. Fie A o multime nevida si notam cu Rel multimea relatiilor de…nite pe


multimea A (Rel = fRjR A Ag).
a) Demonstrati ca multimea Rel inzestrata cu operatia de compunere a
relatiilor, (Rel; ); este monoid.
b) Aratati ca daca R 1 R = A atunci R veri…ca proprietatea: oricare ar
… (a; b1 ); (a; b2 ) 2 R rezulta b1 = b2 si Im(R) = A:
c) Demonstrati ca o relatie R 2Rel este inversabila in raport cu operatia de
compunere (ceea ce inseamna ca R 1 R = A si R R 1 = A ) daca si numai
daca R este relatie functionala bijectiva. Indicatie: folositi pct. b)
d) In cele ce urmeaza A este o multime …nita, cardA = n; n 2 N , iar
R 2Rel: Demonstrati ca MR matricea booleana asociata relatiei R este in-
versabila in monoidul (Mn (Bool); ) daca si numai daca R este relatie function-
ala bijectiva. In aceasta situatie (MR ) 1 = MR 1 :
2. Consideram relatia R = f(1; 1); (3; 1); (2; 2); (3; 2); (1; 3)g A A; A =
f1; 2; 3g.
a) Scrieti MR matricea booleana asociata relatiei R; iar apoi calculati t(R)
folosind aceasta matrice.
b) Justi…cati ca MR nu admite inversa in raport cu operatia de inmultire a
matricilor booleene (de…nita in cadrul seminarului).
c) Dati un exemplu de matrice din M3 (Bool) care sa …e inversabila.
3. Pe multimea N N se de…neste relatia (a; b) v (c; d) daca a + d = b + c,
pentru orice perechi (a; b); (c; d) 2 N N:
a) Demonstrati ca v este o relatie de echivalenta pe multimea N:
b) Precizati 3 elemente diferite ale clasei de echivalenta a perechii (3; 7); iar
apoi doua elemente care nu apartin acesteia. Determinati apoi aceasta clasa,
notata [(3; 7)] . Care este cardinalul ei?
c) Notam cu N N= v multimea factor si de…nim functia f : N N= v !
Z; prin f ([(a; b)]) = a b; pentru orice clasa [(a; b)] 2 N N= v . Demonstrati
ca f este bine de…nita si ca este o bijectie intre multimea factor si multimea
numerelor intregi.
4. a) Pe multimea N N de…nim operatia prin (x; y) (u; v) = (x + u; y +
v); pentru orice perechi (x; y); (u; v) 2 N N. Aratati ca perechea (N N; )
este un monoid. Este aceasta pereche un grup?
b) Justi…cati apoi ca relatia v este o congruenta in acest monoid. Scrieti
cine este operatia de "adunare" a doua clase de echivalenta in multimea factor.