Sunteți pe pagina 1din 1

Tema a 4 a

1. Fie (S; ) un semigrup si P o submultime a lui S: Pe multimea P de…nim


relatia astfel: s t daca pentru orice x; y 2 S, are loc x s y 2 P , x t y 2 P:
Demonstrati ca relatia este o relatie de congruenta la stanga, respectiv la
dreapta pe multimea P (deci este o relatie de congruenta pe P ): Aceasta relatie
se numeste congruenta sintactica de…nita de P:
2. Fie A un alfabet, iar L1 ; L2 limbaje peste A:
a) Demonstrati ca daca L1 L2 ; atunci L1 L2 :
b) Aratati ca L1 [ L2 (L1 [ L2 ) :
c) Dati un exemplu de limbaje L1 ; L2 peste A = f0; 1g astfel incat L1 [ L2 6=
(L1 [ L2 ) :
d) Determinati doua limbaje L1 ; L2 astfel incat L1 " L2 ; L2 " L1 si L1 [
L2 = (L1 [ L2 ) :
3. Pentru orice n 2 N de…nim inductiv cuvintele an si bn , peste alfabetul
A = f0; 1g astfel:
a0 = 0; b0 = 1; iar an = an 1 bn 1 ; bn = bn 1 an 1 ; n 1:
a. Precizati lungimea cuvintelor an , bn (fara demonstratie).
b. Aratati ca pentru orice n 2 N cuvantul bn se obtine din an inlocuind
…ecare simbol 0 prin 1 si …ecare simbol 0 prin 1:
c. Demonstrati ca pentru orice n 2 N cuvantul an nu contine subsirurile
000; respectiv 111: