Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL MEDICAL PRIVAT

REPUBLICA MOLDOVA Dr. PITEL


Dr. PITEL MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
E-mail: dr_pitel@yahoo.com

MD- 2072, mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, 23  56-75-40; Fax (373 22) 76-59-70

Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să prezinte în mod obligător următoarele documente


valabile pentru internarea în secţie de hemodializă al Centrului medical privat „Dr. PITEL”
SRL pentru tratamentul prin hemodializa programată (xero-copii calitative):
1. Buletinul de identitate;
2. Poliţa de asigurare;
3. Certificat / carnet de invaliditate /de pensionare;
4. Extras din instituţia medico-sanitară, unde v-aţi aflat la tratament prin hemodializa pînă
la momentul dat (sau de la un medic-specialist, care vă tremite pentru tratament prin
hemodializă) cu următoare datele:
 Datele generale şi anamnestice detaliate;
 Regimul de dializă şi tratamentul administrat;
 Rezultatele examinărilor instrumentale şi de laborator.

Cetăţenii străini trebuie să prezinte în mod obligător următoarele documente valabile pentru
internarea în secţie de hemodializă al Centrului medical privat „Dr. PITEL” SRL pentru
tratamentul prin hemodializa programată (xero-copii calitative):
1. Un document de identificarea;
2. Extras din instituţia medico-sanitară, unde v-aţi aflat la tratament prin hemodializa pînă
la momentul dat cu următoare datele (în limba romînă/rusă/engleză):
 Datele generale şi anamnestice detaliate;
 Regimul de dializă şi tratamentul administrat;
 Rezultatele examinărilor instrumentale şi de laborator.