Sunteți pe pagina 1din 2

Băncile centrale și rolul lor în economia națională

 Cel puțin 2 direcţii de acţiune întreprinse de BNR în plan monetar în


vederea aderării României la Uniunea Europeană:

-o coordonare mai eficientă şi mai transparentă a procesului de preluare a


acquis-ului comunitar în domeniile de activitate specifice băncii centrale;

-armonizarea legislaţiei bancare româneşti cu cea comunitară;

-întărirea capacităţii administrative;

-centralizarea operaţiunilor de monitorizare a angajamentelor.

 2 argumente pro și 2 argumente contra adoptării monedei unice în


Români:

-ARGUMENTE PRO: participarea cu drepturi depline la Uniunea Economică


şi Monetară;

apropierea cât mai mult de media zonei euro pentru o


serie de indicatori (PIB/locuitor, productivitatea muncii, energointensivitatea);

-ARGUMENTE CONTRA: România nu poate îndeplini încă cerinţele


fundamentale de adoptare a monedei euro;

România nu este pregătită pentru aderarea la


Uniunea Europeană, sunt necesare modernizări ale economiei românești pentru
trecerea la moneda euro.

Considerați că termenul țintă estimat de Banca Națională este


realist? Argumentați-vă opinia.

Consider că termenul țintă estimat de Banca Națională nu este unul


realist, deoarece nu poate îndeplini criteriile, politica nu este stabilizată,
deficitul bugetar nu este unul bun, datoriile publice, dar prin eforturi
perseverente şi solidaritate a forţelor sociale, dacă decidenţii vor pune în
aplicare acţiunile din Planul naţional de adoptare a monedei euro, obiectivul de
ţară asumat ca România să adopte moneda euro în anul 2024 este realist şi
realizabil. România mai are de îndeplinit, în plus, și criteriul convergenței reale,
care ia în calcul atât convergența pensiilor cât și pe cea a salariilor. Unul dintre
atuurile României rămâne datoria publică, în continuare mult mai mică raportată
la PIB față de țările care fac parte din uniunea monetară.