Sunteți pe pagina 1din 1

Demisie,

Subsemnata, Buduroi Elena Loredana, Membru a Partidului PLUS, filiala


Bacău, vă rog sa luați act de demisia mea.
Precizez că am luat decizia de a demisiona pentru că această formațiune
politică, cel puțin filiala din Bacău, nu a avut nici o abordare către membrii
comunității din care fac parte, nu am fost contactată pentru a face parte din această
comuitate, nu am fost implicată în proiecte, pentru că , cel puțin în comunitatea mea
nu au existat, și pentru lipsa de comunicare și de netransmitere a informațiilor
discutate în ședinte de pe platformele online.

Data, Semnătura,
26.06.2020