Sunteți pe pagina 1din 93

1

Aceasta e Geneza Adevărată a Oamenilor de pe Terra.


Citiţi şi memoraţi Povestea Astronautului Solitar, Poves -
tea unui Terrian Reptilian!
În 8 februarie 1993 am fost vizitat de ET. N-o să ne
credeţi şi nici nu v-o cerem.
Un Reptilian ne-a transmis noua şi vechea noastră
Misiune Astrală.
Mi -a arătat un paşaport galactic virtual în care te
oglindeai
Scanat de lasere  – în
 – în Costumul Genetic al Lor.
Telepatic mi -au spus că vin din mai multe Zone ale
Universului.
Constelaţiile Sirius, Pleiade, Orion, Zeta Reticuli 1 şi 2
Ori ca în Sumerul antic –  de
 de pe Planeta a 12 -a, Nibiru.
Cum un Extraterestru deghizat în Om , v-aţi f i aşteptat
să vă salut
Din New York, Tokyo, Paris, Atena, Londra, Roma,
Buenos-Aires
Şi noi, trăitori undeva în Europa, în Bucureşti, paradoxal
ori nu
În străvechea Hiperboree.
În ţara lui Noe –  unde munţii Carpaţi, Caucaz, Urali,
Alpi, Pirinei, sunt fraţi de piatră şi de Vortexuri  –  Porţi
Galactice
Şi unde Sfinxul Bucegilor se adună cu Sfinxul Egiptean
şi cu
Sfinxul de pe Marte într- o Treime Medi tativă şi
Amintitoare.
Ieri, azi şi mâine –  în Realitate, în scris, te recunosc
Mare Şarpe al Universului –  ANU!
 ANU!
Şi Noi ne întrebăm , ca şi Tine, cum de Ghidul tău
Astral n-a fost
10

Încă desconspirat, descoperit, dat de gol de Strălucirea


Pupilelor Sale Hipnotice!
Schimbarea la Faţă, iată de milioane de ani culege
roade Civilizatoare, în Republica Terra!
Scriem această carte noi Reptilianul Înţelept Galactic
Tăcut!

 Noi suntem adeseori confundaţi cu Prinţul Noe, cu


Prinţul Ghilgamesh, cu Prinţul Quijote, cu Prinţul  Hamlet,
cu Prinţul Făt-Frumos, cu Prinţul Mîşkin .
Doar Finalitatea Misiunii noastre de Civilizatori Stelari
contează
Chiar cu riscul sălbăticirii noastre controlate
Până la limita genetică a Recunoaşterii Cosmice în
ADN!
Cu milioane de ani lumină în urmă, Noi, cei din  Marele
 Neam al
Reptilienilor Galactici am creat prin inginerii genetice pe
Marte, linii genealogice hibride de Marţieni Albi, cu
care am Venit pe Terra,
T ransformând şi această planetă într- un Laborator
Genetic Extraterestru de Cre iere şi Implementare a Vieţii
Raţionale,
A Noilor Rase Hibride Reptiliano -Umane, Selecţionate
 pentru Popularea
Popularea Universului!
Mesajul Originii noastre Reptiliene -Umane este înscris
în Codul Nostru Genetic,
În partea cea mai veche a Creierului Omului,
Creierul de Reptilă!
Simţi că te ia cu ameţeală, îţi creşte tensiunea
Dar şi tu, Omule Însingurat prin Boala Amneziei şi a
Iradiaţiei
10

Încă desconspirat, descoperit, dat de gol de Strălucirea


Pupilelor Sale Hipnotice!
Schimbarea la Faţă, iată de milioane de ani culege
roade Civilizatoare, în Republica Terra!
Scriem această carte noi Reptilianul Înţelept Galactic
Tăcut!

 Noi suntem adeseori confundaţi cu Prinţul Noe, cu


Prinţul Ghilgamesh, cu Prinţul Quijote, cu Prinţul  Hamlet,
cu Prinţul Făt-Frumos, cu Prinţul Mîşkin .
Doar Finalitatea Misiunii noastre de Civilizatori Stelari
contează
Chiar cu riscul sălbăticirii noastre controlate
Până la limita genetică a Recunoaşterii Cosmice în
ADN!
Cu milioane de ani lumină în urmă, Noi, cei din  Marele
 Neam al
Reptilienilor Galactici am creat prin inginerii genetice pe
Marte, linii genealogice hibride de Marţieni Albi, cu
care am Venit pe Terra,
T ransformând şi această planetă într- un Laborator
Genetic Extraterestru de Cre iere şi Implementare a Vieţii
Raţionale,
A Noilor Rase Hibride Reptiliano -Umane, Selecţionate
 pentru Popularea
Popularea Universului!
Mesajul Originii noastre Reptiliene -Umane este înscris
în Codul Nostru Genetic,
În partea cea mai veche a Creierului Omului,
Creierul de Reptilă!
Simţi că te ia cu ameţeală, îţi creşte tensiunea
Dar şi tu, Omule Însingurat prin Boala Amneziei şi a
Iradiaţiei
11

Îţi poţi aduce aminte cine eşti, te poţi cunoaşte pe tine


însuţi
Cel adevărat un Hibrid Reptilian o-Uman, un Cetăţean
al Cosmosului.
Vrei argumente pentru curajul de a gândi din nou:
Şarpele – aşteptând
– aşteptând în Eden pe Adam şi Eva,
Dragonii zburători din China,
 Nagas, Zeii-Şerpi din India zburând cu Vimanas  – 
Rachete acum 5000 de ani,
Quetzalcoatl  – Şarpele
 – Şarpele cu pene,
Eva – ce
 – ce înseamnă viaţă dar şi Şarpe,
Dragonii, Zmeii şi balaurii din basme şi poveşti,
Oannes – zeul
 – zeul sumerian amfibiu trăind în Ocean,
Regii din Iran –  ce
 ce se numeau mar -şerpi,
-şerpi,
Zeii-Şopârle, Crocodilii, Şerpi i la egipteni numiţi
messeh
De unde ar putea veni Mesia cel Uns
Fiindcă faraonii purtau la înscăunare o pelerină cu glugă
Sub forma unui cap de cobră şi erau unşi cu o unsoare
de şarpe sau crocodil.
Cele 200 de popoare de pe Terra au Cultul şi Frăţia
Şarpelui
Ce pare-se conduce, din umbră şi lumină şi Vaticanul
şi
Marea majoritate a Rasei Umane!
Vă mai scriu că Laboratorul
Laboratorul Genetic din Munţii Caucaz
Deschis de Anunnaki  –  Reptilieni
  Reptilieni de pe a 12 -a Planetă,
 Nibiru,
Şi unde prin Programul de încrucişare genetică
Între Reptilieni şi Oameni-Maimuţe, Primitivi , au
rezultat
Oameni Hibrizi, blonzi cu ochii albaştrii cu RH negativ
cu Sânge Albastru atribuit regalităţii şi Aristocraţiei
Spirituale Terestre.
12

Mai ştim noi că RH-ul negativ este al draconienilor


albinoşi
 Născuţi pe Marte, al Arienilor,  pe când RH-ul pozitiv
în sânge
Atestă o origine reptiliană terestră.
Toate acestea s -au întâmplat, vă scrie Şarpele-Poet la
scurt timp
După cataclismul  provocat de cometa -planetă Venus,
cam în jurul
Anului 4800 î. Ch.
Astfel s-ar explica inexplicabilul, apariţia dezvoltată
ştiinţific şi
Tehnologic a civilizaţiilor fără copilărie – 
Atlantida, Mu, Lemuria, Gondwana, Hiperboreea  – 
antidiluviene
Şi a celor postdiluviene: Sumer, Egipt, Babilon, India
Imperiul Mayaş şi Inca, Olmecii, Toltecii apoi Roma
şi Grecia.
Treziţi-vă din lenea spirituală oficializată de religii şi
dogme,
A simţurilor biologice –  animalice
La Raţiunea şi Memoria Cosmică !
La Cultura, Ştiinţa şi Moştenirea Galactică şi Genetică
Reptiliană!

Francmasonii din Frăţia Şarpelui ce conduc şi Biserica


Catolică
O influenţează decisiv, ca şi cei din Curtea Regală şi
Imperială a
Suveranităţii Dragonului cu sediul la Londra.
13

Ei au în dotare fişele genetice ale membrilor săi, fişe


genetice ce
Atestă caracterele esenţiale Reptiliene.
Anunnaki -Reptilieni s-au încrucişat cu Oamenii acum
300.000-400.000 de mii de ani în Sumerul antic.
Apoi a doua oară, acum 30.000 de ani
Şi a treia oară acum 7000-12.000 de ani după Potopul
Biblic
Provocat de cometa -planetă Venus.
Omul Reptilian rezultat are o Structură Genetică
În proporţie de 75% Reptiliană şi 25% Umană!
Şi precum Strămoşul – Şarpe-Anunnaki îşi poate hipno-
tiza Fraţii Spaţiali,
Astfel şi Oamenii-Reptilieni au puteri hipnotice
Şi de deochi reuşind să conducă popoarele şi statele
Lumii
Terriene!
Şerpii cu Ochii Strălucitori stăpânesc Rep ublica Terra
(După cum afirmă şi Christian şi Barbara O’Brien
În cartea lor „Geniul celor puţini”)!
Sau mai pe înţeles: „Mulţi chemaţi , puţini aleşi!”…
În funcţie de Fişele Genetice Reptiliene!

Aceasta e Adevărata Geneză a Oamenilor de pe Terra!


Iată, citiţi mărturiile de Mileniu 3 , anul 2010
Ale unui Şarpe-Poet: O Istorie Celestă!
O Cosmopoezie, o Cosmoistorie a Rasei Terriene!
Pentru majoritatea Oamenilor –  Neiniţiaţi, Neinformaţi
Apărând ca un Disconfort Cosmic, ca un Şoc Incredibil.
Şarpele Splendid cu Ochi Strălucitori din mine mi- a
 prezis că
14

Regalitatea engleză îmi va acorda –   titlul de nobleţe:


Sir,
Dar câţi dintre voi ştiţi că şi cuvântul Sir 
Provine de la o zeiţă – Şarpe din vechime ce era rudă
cu
Zeiţa Anunnaki, Ninharsag, medicul şef  al expediţiei
Extraterestre, de pe a 12 Planetă –  Nibiru.
Iar ea, la rândul ei era soţia Zeului-Şarpe, Enlil
Unul din fiii Zeului-Şarpe Suprem Anu,
de unde şi denumirea Anului astronomic terestru,
Caduceul  – 2 Şerpi înlănţuiţi putând fi imaginea dublei
spirale a ADN-ului ori o lungime de undă cosmică,
Era şi emblema  Geneticianului extraterestru Enki -Şarpe
mergând pe două picioare şi vorbind,
Al doilea fiu al lui Anu, dar şi a Centrului său Ştiinţ ific
Genetic  –  Extraterestru de la Eridu
Unde prin inginerii genetice s - a aplicat Chipul
Zeilor -Şerpi , Anunnaki,
Pe un om-maimuţă Terrian deja exi stent pe Terra prin
 panspermia cosmică!
Cu sângele, limfa, sperma şi AD N-ul extraterestru a
unui Şarpe Anunnaki în Amestec Transformator!
Mit Reptilian peste care, s -a suprapus Mitul Isusian.
Dar din cauza înfăţişării lor dizgraţioase pentru Terrieni,
Saurienii Gânditori, Vorbitori şi mergători pe două picioare
Zeii-Şerpi Anunnaki, prin linii genealogice şi prin
încrucişări
Genetice şi-au luat chip Uman păstrându-şi însă Fişa
Genetică de Reptilian.
Un Romantism Cosmic în Cosmopoezie!
Scris totul cu Sânge Rece de Reptilian!
 Noi, ce poate trăim într-o Buclă Temporală!
Şi simultan prin Istorii Multiple în Universuri Paralele
şi Alternative cu N-Dimensiuni!
15

Şarpele-Androgin este pentru terrieni simbolul ştiinţific


al înţelepciunii, de aceea el este emblema ştiinţei  medicale
şi a celei
Farmacologice, a artei şi poeziei.
Controversa apare în gândirea noastră din cauza Hibri -
dului care suntem.
În noi se bat, pentru suprem aţie Gândirea Extraterestră
Reptiliană-Dumnezeiască şi Gândirea Omului Maimuţă
terrian!
De aici toate confuziile Vieţilor noastre, reîncarnate
Până la limpezirea, eliberarea în Nirva na.
Conform Tăbliţelor Summeriene există la Zeii-Şerpi
Anunnaki
De pe a 12-a Planetă –  Nibiru obsesia păstrării purităţii
Sângelui Albastru –  prin căsătorii consanguine, cu fraţi
şi surori
Chiar şi vitrege, cu verişori şi verişoare .
 Nu vă impresionează, nu vă emoţionează cosmic aceste
Idei Reamintite,
Aceste Amintiri despre Viitor cum ar spune Erich von
Däniken?!
Încet, încet prin evoluţie, ştiinţă şi civilizaţie ne vom
vindeca
De amnezie şi ne vom aduce aminte cine suntem
Hibrizi Şerpi-Umani
Amintindu-ne şi că în Bucegi şi Caucaz am primit
informaţii
Despre existenţa a două Porţi Stelare, Vortexuri Inter -
dimensionale
Şi câte or mai fi existând, ştiute şi neştiute pe Terra,
Pe unde au venit în Lumea noastră cel puţin 9 Rase de
Extratereştrii!
16

Există în 2010 –   9 Rase Extraterestre pe Terra, cu


hoteluri
Submersibile, un adevărat Imperiu Extrateretru pe Terra!

Şarpele-Poet: O Istorie Celestă!


Toate steagurile şi stemele celor 200 de popoare
Din Republica Terra au Însemne Cosmice, nu întâm -
 plător 
 plă tor 
Amintindu-ne de Originea Noastră Extraterestră.
În zona Carpaţilor, a Caucazului, a Armeniei şi a
Etiopei ori a
Iranului
Există mulţi Oameni albi, înalţi, cu ochi albaştrii .
Din rasa Arienilor  – a
 – a Marţienilor Albi Uriaşi,
Isus Christos era blond cu ochii albaştrii!
 Numele ţării Iran –  provine
 provine din Air -An
-An ce înseamnă
Ţara Arienilor!
Iranienii îşi denumeau regii –  Mar
 Mar – ce
 – ce în limba persană
Înseamnă Şarpe. În om există un raport invers propor -
ţional între Metabolismul spiritual şi Metabolismul fizic!
Putem face, oare o asociere între Mar-te şi Şarpe
Marte – Planeta
 – Planeta Şerpilor –  Anunnakii?!
 Anunnakii?!
Această relegare, asociere – e
– e adevărata religie, limbă
A Ideilor, a Amintirilor Cosmice, a Originii noastre
Extraterestre,
Cosmopoezia e Adevărata Dimensiune a Şarpelui – Poet!
Poet!

Cine stăpâneşte, cucereşte paşnic, ştiinţific în zbor 


Cu rachete Cosmosul, conduce paşnic, ştiinţific şi Terra!
17

În zodiacul chinezesc noi cei născuţi în 23.09.1952


Suntem Dragoni, adică Şerpi Zburători cu Rachete!
Vedeţi cum se leagă totul, dacă ai răbdarea
Şi Înţelepciunea de a medita şi curiozitatea de a căuta
Răspunsuri, de a te Cunoaşte pe tine însuţi?!
Lupta e cu tine însuţi, pentru a-ţi reminti cine eşti!
 Nu cu ceilalţi, pentru acumularea
acum ularea, în deşert, de conturi
în bănci!
Dezvoltă-ţi Spiritul şi Bogăţiile Spirituale!
Din păcate, deci, majoritatea Oamenilor
Îşi dezvoltă trupul uitând de Spirit, de Suflet!
De Înţelepciune şi Ştiinţă!
Iar în Hibridul Extraterestru , Omul-Maimuţă există o
Opoziţie
Între Metabolismul Spiritual şi cel Fizic!
Ele sunt invers proporţionale!
Cu cât îţi dezvolţi mai mult Spiritul scade Vitalitatea
Trupului.
Şi invers cu cât îţi dezvolţi mai mult t rupul  – eşti
 –  eşti mai
 puţin Spiritual,  mai Ignorant!
Avem deci Liberul Arbitru de a ne alege
Identitatea Extraterestră Reptiliană Dumnezeiască
Spirituală, Cosmică ori Identitatea Maimuţei din OM,
Animalică, terestră doar.
Noi suntem homo cosmicus!
Cetăţeni ai cosmosului !
Şi datorită efortului civilizator şi genetic prin Generaţ
Generaţii
Supravegheate de Reptilienii  –  Anunnaki,
Supravegheate   Anunnaki, Extratreştrii
Generoşi
 Noua
 Noua Uman
Umanitaitate din nou printre Naţiunile Cosm ice,
te va fi din
Stelele şi Rachetele cu Terrieni în Zbor strălucesc în
Orizontul Viitorului!
Şarpele Cosmic –   Androgin  – şi
 –  şi cel terestru, singurul
Androgin de pe Terra
18

Este un Perpetuum Mobile Cosmic Biologic,


Căci se poate Autocrea!
Este un Nemuritor galactic!
Şi mai există Zona Marelui Vampir galactic –  un
 un fel de
Vamă Galactică –  pentru
 pentru terrieni, monitorizaţi
De Supercomputere şi Radare Lunare –  instalate
 instalate de
Reptilienii Nibirieni
În interiorul gol al Lunii.
Să reţinem că Marte – a
– a fost odată o Planetă Locuită şi
 poate
E aliata actuală a Terrei, iar sateliţii lui Phobos şi
Deimos
Par a fi Artificiali.
De asemenea canalele marţiene artificiale,
Urme de fluvii marţiene secate.
Terra va deveni u n Spaţio-Port Galactic, o Naţiune
Cosmică
În Liga Popoarelor  galactice
 galactice din Multiunivers!
Marţienii ne-au lăsat Sfinxul, Piramidele şi
Chipul de Om Galactic cu o lacrimă su b ochi în zona
Cydonia, f otografiată
otografiată
De sondele spaţiale trimise de NASA.
Astfel s-ar explica şi apariţia
Civilizaţiilor terriene fără copilărie, fără evoluţie
Atlantida, Sumerul, India, Egiptul
Ce poate reprezintă Civilizaţiile Marţienilor Albi Uriaşi
Chiriaşi refugiaţi pe Terra din cauza unui cataclism
cosmic.
S-ar putea ca Marţienii – mai
– mai bătrâni decât
Terienii să fi evoluat spiritual şi fizic în alte dimensiuni
Şi Universuri paralele şi alternative.
În Fiinţe de Lumină, Et erice sau Ectoplasmatice
În Fiinţele Spirituale –  descarnate
 descarnate
Stadiul încarnat al terrienilor fiind
19

Doar unul inferior în Evoluţia Vieţii Inteligente,


A formelor ei în Multiunivers.
Iar Terra – doar o Şcoală galactică a
Claselor Primare Cosmice!
Oricum Terra este şi o Creşă Galactică pentru
Crearea prin inginerii genetice a unor Rase Galactice
Inteligente,
Selecţionate pentru Multi univers,
O Colonie Extraterestră – în care
Civilizaţii Reptiliene Ni biriene, Marţiene, Venusiene
De pe Sirius, Orion, Pleiade, Zeta Reticuli 1 şi 2,
Au venit în Valuri galactice pe Terra
Lăsându-şi asupra Omului Terrian
Amprenta Genetică Extraterestră!
Apoi Terra  – ar mai putea fi şi o Sferă Dyson ordonată
material, Spiritual, Energetic, din afară, de Extratereştri!
Lecţie deschisă de Istorii Galactice
De Evoluţie şi Implementare şi Cre are a Vieţii
Şi a Raselor galactice din Multiunivers
Pentru Studenţii galactici
De pe Planetele celor 400 de milioane de Stele
Din Calea Lactee şi a celor 1 milion de Civilizaţii
Extraterestre
Inteligente mai dezvoltate decât noi,
Şi stăpânind zborurile interstelare prin curbarea cuantu -
mului
Spaţio temporal, precum şi Călătoriile în Timp!
Sau cum susţinea Einstein – Astronauţii din OZN
Sunt nu numai Extratereştrii galactici, dar şi Oamenii
Terrieni
Ce din Viitor vin în Trecut să-şi corecteze erorile din
 propria Istorie!
Un Câmp galactic infinit al Meditaţiilor asupra Condiţiei
Şi Viitorului Rasei umane!
20

În mitologie –  „Apollo, stăpânul, fiul lui Zeu s a ucis


cu puternicul său arc balaurul-femelă, f iară gigantică şi
enormă, monstrul sălbatic ce făcea atât rău oamenilor pe
 pământ, cât şi turmelor lor de oi cu picioare subţiri; era
un flagel sângeros.” ( Imn homeric Către Demeter ) Acest
Şarpe –   Zeu al Luminii un zeu infernal avea să fie celebrat
în templul din Delphi  –  sub numele de Apollo  –  Pythianul!
Acest Şarpe-zeu Apollo alături de Himena –  tot Reptiloid
sunt cei mai des reprezentaţi pe monumentele vechi ale
Terrei  –  fiind reprezentaţi cu o Gură Iniţiatică!   Ce se
deschide la apusul Soarelui ca să te înghită şi să te scuipe
afară la răsăritul zilei. Victoria obţinută de Apollo  asupra
Pythonului-Şarpe din el este în traducere ştiinţifică triumful
raţiunii asupra instinctului , al conştientului asupra sub -
conştientului în OM!
Şopârla – o soră mai pacifistă a Şarpelui este în multe
culturi mediteraneene –  un prieten al casei Omului!
În Vechiul Testament apare Şopârla care pătrunde în
 palatele Regilor, arătând familiaritatea sa cu oamenii, ea
neţinând cont de ierarhiile pământene şi faptul că ea stă
timp îndelungat nemişcată la Soare, la Lumină arată un
Extaz Contemplativ, Extaz Spiritual.
În Biblie se spune că Şopârla este unul din animalele
cele mai mici d e pe Pământ, dar şi dintre cele mai
înţelepte. Tribul Dogonilor din Mali, Africa vorbeşte în
legendele sale de Nomos  – Şopârle Uriaşe Gânditoare şi
Vorbitoare ce mergeau  pe picioare şi aveau şi mâini, şi
care veneau de pe planetele Stelei Sirius învăţându-i pe
oameni Astronomia şi Matematica! Şopârla poate simboliza
şi Sufletul omului ce caută Lumina Cunoaşterii, a
Şti inţelor Cosmice Raţionale. Ieşirea din întunericul
instinctual iraţional al animalităţii! Revenind, Şarpele
21

este singurul animal androgin de pe Terra! Ca şi primul


Om-Adam, Androginul!
Ulterior Adam fiind împărţit în sexe, apărând Eva – 
femeia,
A devenit oarecum despărţit de Şarpele Androgin
Primordial.
Deşi Omul mai păstrează în psihicul său ceva din
şarpe!
Şarpele Cosmic, dacă vorbim din pu nctul de vedere
macrocosmic, Şarpele Kundalini sau Şarpe le Ananta sau
Uroboros stă încolăcit la baza Axei Lumii, Axis Mundi!
Asociat zeilor hinduşi Vish nu şi Shiva, Şarpele Cosmic
simbolizează dezvoltarea şi resorbţia ciclică,  paznic al
Lumii, el îi asigură stabilitatea. Înaintea ridicării unei
case în India ce trebuie să fie în Centrul Lu mii, se bate un
ţăruş simbolic în capul Şarpelui subpământean –   Nagas!
Şarpele este omolog  cu personajul din mitologia maya,
cu care Zeiţa celestă Orejona-Urechi Lungi, venită într-o
navă strălucitoare de pe  Venus, a dat naşter e Neamului
Omenesc!
Lumea şi creaţia fie durează la Infinit , fie că sunt
 plantate pe spinarea unui Şarpe Cosmic sau sunt încon -
 jurate de un Cerc, de o Sferă, de o Circumferinţă – adică
un Şarpe încolăcit, Uroboros! Circumferinţa vine să com-
 pleteze Centrul Lumii sugerând, aşa cum arată Nicolaus din
Cusa, Ideea însăşi de Dumnezeu! Şarpele Cosmic – 
Uroborosul este Simbolul Autocre ării Ciclice la Infinit, al
Autofecundării la Infinit, al Vieţii şi Multiuniversului la
Infinit, el ţinându-şi permanent coada în gură, el fiind
veşnica prefacere a Morţii în Viaţă , căci Şarpele Cosmic
îşi înfige colţii cu venin în propriul trup sau cum afirmă
Gaston Bachelard  –  Şarpele Cosmic  este „Dialectica
materială a vieţii şi a morţii, moartea ce iese din viaţă ,
Viaţa izvorâtă din moarte.”
22

Şarpele este imaginea Cercului, a Perfecţiunii Univer -


sale, a Roţii aparent imobile, dar a cărei mişcare este
infinită, Căci reîncepe veşnic din sine.   Spirit Universal,
Uroborosul  – Şarpele Cosmic nu este numai Promotorul
Vieţii, ci şi al Duratei ei! Şarpele Cosmic Creează Timpul
după cum creează şi Viaţa, prin sine însuşi. Uneori şarpele
este reprezentat de Spirala Cosmică – Ciclică Cu înaintări
şi reveniri ciclice sau a unui Lanţ Cosmic Răsucit  – 
Supracoardă Cosmică  –   Suprasimetrii Cosmice, Lanţul
Timpului, Al Orelor Cosmice. El face să se rotească
Stelele! Şarpele Cosmic –  Uroborosul este cea mai repre-
zentativă şi veche  pe Terra  –   Imago Mundi  –   Imagine a
Lumii, a Multiuniversului! Şarpele Cosmic – un simbol şi
al ADN-ului Cosmic, Promotor al Vieţii  Cosmice este
după miturile străvechi: „Mai bătrân decât Zeii însăşi”.
Şarpe este Oceanul ce înconjoară cu 9 inele cercul Lumii!
Un al 10-lea inel al Şarpelui –  pe sub Pământ formează
Styxul din „Teogonia” lui Hesiod!
Şarpele este un Spirit al Apelor Cosmice, al Vieţii
Cosmice.  Născute din Apele Cosmice Nenumărate râuri
şi fluvii din Grecia sau Asia Mică se numesc Ophis, adică
Şarpe; chiar şi Gangele indian ori Volga rusească. Şerpi
criocefali apar în mitologia celtică, în Galia, în Dragonii
Înnaripaţi, şerpi zburători cu nave spaţiale – în Extremul
Orient, în China, în America Centrală.
Mitul Păsării Şarpe este răspândit din Mexic pînă în
Peru.
Dragonii chinezeşti înnoată în mijlocul unor valuri de
nori cumulus – zboară cu rachete?!…
Şarpele Cosmic –  Bătrânul Zeu, Strămoşul mitic al
Rasei Umane este astfel erou civilizator  –   cunoscut sub
numele de Quetzalcoatl Şarpele cu Pene   al toltecilor,
 preluat apoi de azteci.
Şarpele se întrupează şi se jertfeşte pentru neamul
23

omenesc. Iconografia indiană ne dă unele lămuriri ale


acestor sacrificii. În „Codexul de la Dresda” apare
„pasărea de pradă ce-şi înfige ghearele în trupul Şarpelui
 pentru a stoarce din el sângele din care va fi plămădit
Omul Civilizat; Zeul -Şarpe întoarce împotriva Lui însuşi
atributul său de Putere Cerească, Pasărea Solară  (racheta,
n.n.). Pentru a fertiliza Pământul Oamenilor, căci
zeul-Şarpe este şi Norul, i ar sângele lui ploaia   fertili-
zatoare, fecundatoare. Ce va face să crească porumbul şi
omul de porumb”. Asemănarea cu sacrificiul lui  Isus
Cristos este izbitoare, pe o Cruce din Vechiul Testament
ce era… un Şarpe! Simbolic înseamnă prin budism şi
stingerea dorinţei. Iniţierea prin Moarte urmată de Înviere
şi Viaţă!
Din tradiţiile africane am mai putea aminti mitul lui
Dan sau Da. O mare zeitate htonică din Benin, care este
Şarpe, ca şi Guineea Dahomey. Chiar şi în Haiti,
Zeu-Bătrân, Şarpe-Androgin.
Curcubeul un simbol al Şarpelui Cosmic –   Zeul Bătrân
face legătura şi pacea dintre Cer şi Pământ. Curcubeul
Şarpe apare şi în Franţa, şi la Pieile Roşii din Nevada, la
 populaţia bororo din America de Sud, în Africa de Sud şi
în India.  Este Mitul Marelui Şarpe  al Originilor! El este
alfa şi omega oricărei manifestări!
Şarpele este şi cel mai vechi Zeu Creator din lumea
mediteraneană –  Şarpele Atum, tatăl Eneadei de la
Heliopolis. El a scuipat întrega Creaţie după ce singur
s-a înalţat din apele primordiale la începutul Timpurilor!
După zămislirea zeilor şi oamenilor prin masturbaţie,
căci era singur  –   astfel ne transmit miturile  –  Şarpele
Atum a venit înaintea Creaţiei lui şi a vorbit cum este
scris în „Cartea Morţilor”: „Eu sunt cel ce dăinuieşte;
lumea se va întoarce l a neorânduială, la învălmăşeală, iar
eu mă voi preface în Şarpele pe care nici un om nu -l ştie,
24

nici un zeu nu-l vede.” Nici o mitologie nu a descris atât


de aspru  –  pe Marele Şarpe al Originilor. Atum nu se
coboară până la a înghiţi Soarele. El nu este Şarpe decât
înainte de totalitatea, con tinuului Spaţio-temporal şi după
ea, acolo unde nici zeii, nici oamenii nu pot ajunge. El
este cu adevărat Primul Zeu Bătrân , acel Deus Otiosus
natural, cosmic, în implacabila transcendenţă. Raiul şi
Infernul terestru pe care Soarele trebuie să-l parcurgă în
f iecare zi pentru a asigura lumina şi căldura   regeneratoare
este în Egipt sub semnul Şa rpelui. Pântecul Androgin al
Pământului Viu în care se întâmplă această regenerare
este Ofidian-Reptilian. Apofis-Şarpele sau Şarpele Biblic
Lucifer este şi stăpânul Iadului Subteran. Şarpele este
simbolul Vieţii, al Fecundităţii şi al Femeii ce naşte. El
este Însufleţitorul, inspiratorul, Şarpe-medic şi  Ghicitor.
Marile Zeiţe ale Terrei – au simbolul Şarpelui,
Isis în Egipt –poartă Pe frunte Cobra regală.
Fecioara Maria, cea de -a doua Evă,
Va zdrobi capul Şarpelui, păstrându-şi virginitatea şi
dând naştere
Prin imaculata concepţie Isusiană Vieţii de pe Terra!
 Nu va mai fi amăgită  cu dragostea-sex de Şerpii
inferiori – Îngerii căzuţi!
Apare şi Fiinţa Lună a Şarpelui în Justiţia Divină – 
împlinirea sa –   vezi mitul lui Laocoon. Pithia  –  prezică-
toarea Templului din Delphi era ophidiană.
Imaginea Reptiliano  –Umană este oglindită şi în Divina
Comedie a lui Dante. În Evul Mediu – Şarpele balaur este
obstacolul ce trebuie învins, trecut –subconştientul senzual,
iraţionalul spre a ajunge la Sfinţenie, la Sacru, la Ascetism,
la Cer, la Cosmos, la Marea Familie Galactică Extra-
terestră – Raţională Luminoasă, Pacifistă şi Iubitoare! Orice
 bun Om Cosmic trebuie să-şi învingă egoul, să se învingă
 pe el şi lăcomia dorinţelor  şi simţurilor dobitoceşti,
ignoranţa şi lenea spirituală,
25

Lipsa de ştiinţă şi înţelepciune spre a accede la Sacrul


Celest,
În Lumea Zeilor! Spre Lumina Şt iinţei e singurul Drum
al Cerului
Şi nu spre noi obscurităţi   dogmatice, întunericuri, rătă-
cire prin Labirint! În cultura occidentală a secolului  XX,
după romanticii şi suprarealiştii, artişti, scriitori, filozofi,
oameni de ştiinţă r eabilitând Şarpele Cosmic –   apare o
descriere a Simbolisticii Şarpelui – din Rău înspre Bine!
Şarpele ca un binevoitor al Omenirii, un ocrotitor şi
diriguitor al ei! Un simbol al Înţelepciunii, al Ştiinţei şi
Medicinei şi Farmaciei, Artelor şi Poeziei, al Zborului cu
rachete al terrienilor, Al Vieţii Regeneratoare Ciclice,
Cosmice, al cuceririi paşnice A Multiuniversului!
Uroboros  – Şarpele Cosmic –   ar putea fi şi Simbolul
2
Celebrei Formule a lui Albert Einstein: E = Mc  –  despre
Identitatea dintre Materie şi Energie!
Apoi – faţă de toate zguduirile minţii omeneşti – Zeiţa
Înţelepciunii Athen a  – născută din Capul lui Zeus, zeiţa
oricărei Ştiinţe – ţine în mâini, un cap  – creier şi la Piept
 – în inimă - Şarpele Cosmic  –   din care s-au născut Isus,
Budha, Allah, Apollo, Dyonisos, Satana, Marx, Freud,
Einstein, Tesla, Împăraţii Chinei, Nils Bohr, C. Burvard,
M. Planck, Niel Armstrong, Edison Watson C rick si aşa
mai departe.
Precum pe Nibru, aşa şi pe Terra! „Precum în cer,
aşa şi pe pământ”!

Să pornim într-o capsulă a Timpului în Călătorii


Temporale…
În urmă cu 450.000 de ani Reptile Inteligente, Anunnaki
26

De pe Planeta Nibiru  – ce are ca emblemă Crucea


În nave spaţiale –având ca staţie intermediară Marte,
Călătorind au ajuns pe planeta nostră pe Terra.
Derulăm acum ca într-un film 3D  – tridimensional  – 
într-un
Spaţio-Port Galactic, care este pe Terra, istoria Invi-
zibilă, dar
Adevărată a Umanităţii
Două faruri gânditoare reale încep să ne lumineze
Drumul Gândirii Cosmice viitoare:
Cea mai veche porţiune din creierul omenesc este
Creierul de Reptilă, iar Astr onautul Extraterestru
Reptilian
„Înger” ce a ispitit în Paradis pe Adam şi Eva era
 paradoxal sau nu
Tot un Şarpe , ce culmea vorbea şi mergea în două
 picioare!
Drum bun, terrieni, cetăţeni ai Cosmosului pe Calea
Întoarcerii
În Stelele Originare!
Să aveţi mereu Stele în Ochi şi Adevărul Ştiinţelor ce
eliberează!
Oannes  –   Zeul Amfibiu-Reptilian sumerian i -a învăţat
 pe oameni,
Matematica, limba Cosmosului!

10

Şerpii zburători-Dragonii Zburători sunt prezenţi în


toate
Genezele Celeste ale celor 200 de popoare din Repu-
 blica Terra.
 Nici un popor de pe Pământ nu spune în miturile şi
legendele sale
27

Că îşi are originea pe Terra, ci toţi oamenii afirmă


clar, ferm,
Răspicat, că strămoşii lor au venit din Cer .
Hibridul Reptilian –  Uman primul dintre ei a fost Adam!
Dumnezeul  –  Reptilian, conducătorul –  astronaut şi
savant galactic
Şi Şarpe Poet Medic al Grupului Misionar Extraterestru
au realizat
Pe Marte  primele încrucişări genetice, primele linii
genealogice
Mixte şi anume Marţienii. Albi, cu pi elea albă, „albă
ca zăpada”
Prototip, unul dintre ei, fiind Noe!
Iar noi cei de azi din Mileniul 3 după marea Invazie
Reptiliană,
Suntem urmaşii lui Noe-R eptilianul şi al Marţienilor
Albi înalţi de
Patru metri, al Arienilor blonzi
Ca şi Isus Învăţătorul şi Astronautul Galatic !
Vă puteţi închipui Schimbarea la faţă a
Lui Isus pe Munte
El devenind un Reptilian  –  cu ochii strălucitori ca
Soarele şi Faţa Strălucitoare?!
Ori un Marţian-Reptilian Alb Uriaş!
Iar Adevărul Istoriei noastre galactice, reptiliene
E Cosmopoezia, telepaţi ai noştri , cititori în cărţile de
istorie ale Stelelor!

11

După Potopul Biblic, după retragerea apelor 


Deşi Omenirea de pe Pământ e la al 5-lea Soare
La al 5-lea rând de Civilizaţii,
28

Reptilienii Gânditori şi Zburători cu nave spaţiale


De pe Nibiru, Orion ori Pleiade
Au intrat printr -o Poartă Stelară , Vortex Interdimen-
sional
Într-o zonă a Munţilor  Caucaz .
Potopul Biblic a fost generat în urmă cu 12.000 de ani
De planeta Venus, i ntrând în Sistemul Nostru Solar 
Ca o Cometă Strălucitoare.
Acum îl înţelegeţi pe Eminescu în „La Steaua”?!
Adevărata Istorie a Omenirii e plină de
Romantism Cosmic!
Activaţi-vă doar Gena Memoriei Cosmice, Isusiene!
Astfel, înţelegem, azi, cu aceste informaţii-memorii
Ale Şarpelui Poet ce suntem, apariţia Civilizaţiilor fără
copilărie
Avansate ştiinţific şi tehnologic: Sumerul, Atlantida,
Mu, Gondwana Lemuria, Hiperboreea!

12

Un Program Mare genetic pe o Terra Laborator genetic


Au înfăptuit R eptilienii Gânditori din Galaxie!
Copiii Cosmici, Noua Rasă rezultaţi din încrucişări
genetice
Reptiliano-umane erau blonzi cu ochi albaştri şi
Sânge albastru, nobil divin-regesc, şi cu Rh- ul Negativ.
Reptilienii Zburători ş i-au luat Chip Omenesc
Folosind în cele mai multe cazuri, Rasa Albă!
Au apărut pe Scena Istoriei terriene arienii, draconienii
Albinoşi de viţă regală, divină, semizeii, conducătorii
 popoarelor
Terrei
Ei nu făceau decât să îndeplinească
29

Agenda  – Strămoşilor reptilieni!


În India antică –  Zeii-Şerpi şi Regii-Şerpi
Se numeau Nagas, ce îşi puteau schimba forma
La comandă, luând Chip Uman!
Cum oare pot fi înţelese răpirile contemporane
De oameni în SUA şi Canada, unde Reptilienii
Fac experimente genetice  – în special
Pe urmaşii indienilor !
Să nu uităm niciodată, că Noi, Oamenii de azi
Din Mileniul 3, suntem urmaşii lui N oe şi nu ai lui
Adam.
Iar Noe –  Reptilianul –  era un
Draconian albinos – arian cu părul alb ca lâna,
Cu ochii strălucitori ca Soarele şi cu pielea
Mai albă ca zăpada şi înalt de 4 metri!...

13

În Egipt - Faraonii urmaşi pe Tronul pământean al Zeilor 


Celeşti purtau pe cap gluga divină amintind de
Capul de Cobră, de Şarpe, de Reptiloid Divin, Extra -
terestru.
Câţi dintre noi am reţinut că fiicele lui Cain
Care le-au conceput „îngerilor” –adică Extratereştrilor
Reptilieni
Copii Cosmici Gigantici  –   nu prea i-au putut naşte
normal,
Poate doar prin cezariană şi multe dintre ele au murit.
 Noe era numit Copilul Îngerilor din ceruri,
Al Extratereştrilor Reptilieni ce au stăpânit, stăpânesc
şi
Vor stăpâni Terra, infiltraţi cu Chip Omenesc printre noi,
Oamenii Tereştrii!
30

Vaticanul şi Biserica catolică ce conduc


Şi manipulează încă Lumea, dar nu pentru multă vreme,
Căci religiile vor dispărea în următorii 50-100 de ani,
Sunt conduse la rândul lor din interior de francmasonerii
Grupate în „Frăţia Şarpelui!”
Pentru a deveni membrul Frăţiei Şarpelui –  ţi se
întocmeşte
Fişa Genetică, Fotografia Genetică ce
Trebuie să aibă caractere de reptiloid, adică Geniul celor
Puţini,
Mulţi chemaţi, puţini aleşi:
Gândirea ierarhică, agresivitatea războinică, diviziunea,
Lipsa compasiunii, repetarea comportamentului zilnic,
 Nevoia de ritualuri, etc.
Reptilienii au cucerit Terra  – încrucişându-se
 Nu numai cu Rasa Albă
Ci şi cu celelalte rase pământene:
Chinezii, japonezii, arabii, evreii.
Astfel ei pot controla guvernele, organizaţiile ONU,
UNESCO,
Ascunşi în spatele unor Chipuri Umane,
A unor haine Genetice, corpuri fizice ce prin moarte,
doar şi le schimbă! Folosind Rasa Goriliană Umană ca şi
Gazda – trupurile ca Simbioţi
Continuându-şi Agenda de Înstăpânire a Terrei-
Prin Noile Generaţii…

14

Majoritatea oamenilor pe Terra sunt Chiriaşi şi


Posedaţi de o Conştiinţă Reptiliană .
În Popor se spune de diavol, de drac,
Adică de Şarpele Biblic din a 4-a dimensiune,
31

Iar Oamenii cu calităţi extrasenzoriale,


Paranormale nu numai că văd şi citesc Aurele,
Dar văd şi Reptilienii găzduiţi de Trupul Oamenilor!
Unul dintre fondatorii francmasoneriei este
Enoh, ce a călătorit cu navele reptiliene prin cer,
Şi care în traducere înseamnă „Iniţiatul!”
Faraonii Egiptului erau unşi la înscăunare
Cu Unsoare de Şarpe, de Dragon, de Crocodil,
Denumirea fiind de „Messia” – „Cel Uns”!
În Iran, cel mai vechi mit povesteşte că
Adam şi Eva când s-au trezit din somnul adânc – 
anestezie,
Când au fost despărţiţi din Androginul Adam –  prin
Operaţie chirurgicală, s-au uitat îngroziţi  la Dumnezeul
şi Sfântul Petre,
Ce erau nişte Reptile Uriaşe, ce vorbeau şi mergeau pe
Două Picioare!
Astfel povesteşte cel mai vechi mit, descoperit, din lume
De –aceea facem noi legătura – religia şerpilor – 
Cu Şarpele Biblic!

15

În contemporaneitate
Semi-zeul grec Prometeu a furat focul de la Zei!
Deci, Cunoaşterea Ştiinţifică şi ce e mai ciudat
L-a dăruit oamenilor, dar numai unei elite de iniţiaţi.
Oare de aceea Rockefeller -ii ce sunt cunoscuţi ca
Francmasoni reptilieni pur -sânge
Au ca emblemă în Centrul lor din New York 
O statuie în aur a lui…  Prometeu!
Să ne mai amintim că
„Îngerii – astronauţi” reptilieni „căzuţi” sau mai corect
32

În traducere este „coborâţi” din Cer :


Azazel –  i-a învăţat pe oameni arta prelucrării metalelor,
Shemyaza - artele magice!
Mar în limba persană înseamnă „Şarpe” ,
Ar putea fi tradus numele Planetei Marte
Planeta Şer  pilor?!
În unele scrieri vechi numele Eva, este tradus ca Viaţă
Dar şi ca Şarpe.
„Zeul” sud american Quetzalcoatl
Este supranumit Şarpele cu Pene.
S-o spunem pe cea dreaptă
Trăim ca nişte Hibrizi Reptiliano-Umani pe o
Terră Reptiliană
Cu un creier Reptilian, Ochiul al treilea Reptilian
Pe care indienii şi-l pictează în centrul frunţii,
Cu o Gândire şi Memorie Reptiliană!
Iată câteva dintre ideile- Realitate –  cosmopoetice
La care a ajuns cercetând istoria galactică a oamenilor 
Şarpele Poet, adică noi
Liric de real, Real de poetic;
Lumea în care trăim, nu este ceea ce pare,
Sau ce vrea să pară-apară! Din iubire vă scriu:
Treziţi-vă şi
Aduceţi-vă aminte cine sunteţi!
Stele în Ochi, oameni terrieni- reptilieni!
Există, azi pe Terra un Imperiu Extratrestru Reptilian!

16

Cartea aceasta respectă doar Adevărul! Transmis nouă


de Atlanţi
Şi Sumerienii, Egipteni şi Hinduşi şi Azteci şi Chinezi .
Lumea care o vedem nu este ceea ce este
33

Piloţii ce au zburat prin anii 70 deasupra Polului Nord


Au avut parte de întâmplări stranii,
Motoarele avioanelor li s-au oprit, avioanele au început
să se
Prăbuşească, dar ei au observat
Că în muntele de dedesupt a apărut o deschizătură
artificială
Prin care avionul lin a aterizat fără să se strivea scă de
sol.
Piloţii uimiţi, i eşind din avioane au fost întâmpinaţi de
nişte
Oameni blonzi, foarte înalţi, în jur de 3 metri, cu pilea
de culoare
Foarte albă, cu ochii de un albastru – mov – ce scânteiau
De electricitate, ca nişte lasere oculare!
Purtau halate albe ca nişte oameni de ştiinţă siderali
ori ca zeul
Sud-american Quetzalcoatl.
După ce au fost plimbati prin hangarele   din munte
 pline cu
OZN -uri ori nave spaţiale sofisticate, Piloţii s- au urcat
înapoi
În avioane ridicându-se vertical din munte, motoarele
Repornindu-se ca şi instalaţiile electrice.
Să fie vorba de o Civilizaţie antidiluviană paralelă cu noi
Ce trăieşte în interiorul Terrei,
Să fie acei „Îngeri căzuţi” înlănţuiţi şi pedepsiţi
Ceva timp în măruntaiele pământului
De Dumnezeu Reptilian  –  Extraterestru, Conducătorul
Ex pediţiei
Galactice  –  pentru nerespectarea Legii Nonhibridării
Cosmice – 
Descrişi şi în cartea lui Enoh?!
34

17

Există mai multe Grupuri de Reptilieni Galactici,


Unii care doresc evoluţia şi civilizarea cosmică
A oamenilor şi alţii ce doresc doar să domine Terra  – 
folosindu-i pe oameni ca sclavi cosmici p entru Conştiinţa
şi Fiinţa Reptiliană-Simbiotă!
S-ar putea ca cei din a 2 -a grupă să fie cei cărora li se
spune în Biblie „Îngeri căzuţi”,
Responsabili de căderea Umanităţii în bestialitatea
animalică prin Drogarea cu Sex şi prin Xenofobia
războinică, dementă şi amnezică.
Prin Imbecilizarea mistică, prin idolatrie şi ritualurile
minciunii
Şi crimei, ale rasei umane, Republica Terra semănând
tot mai mult
Cu un Sanatoriu Galactic de reeducare ori cu o
nemaisf ârşită, din păcate, Sodoma şi Gomora!
S-ar putea să fi fost şi conflicte, R ăzboaie chiar  cu
arme cosmice – între Semizeii-Marţieni Albi şi
Zeii de pe a 12-a Planetă –  Nibiru, Reptilienii Anunnaki.
Iar oamenii tereştri nu fac decât să asiste, doar ca
spectatori, la conflictele Cosmice, neutri, înfricoşaţi .
Legendele Sf Mihail ori Sf. Gheorghe să fie ecouri ale
acestor Războaie Galactice, ei trăind în regiunile
Feniciene  –  unde au avut loc Încrucişările Genetice.
Iar în ultima parte a  Bibliei  –   Apocalipsa sau Cartea
Revelaţiei –   se face o Apropiere p ână  la suprapunere
explicită între Şarpe, Reptilian şi  Satan-Diavolul!
Dosarele X ale Istoriei Adevărate a Oamenilor trebuie
redeschise!
35

18

În cap. 69 din cartea lui Enoh,


Apocrifă din motive nicidecum sacr e
Aflăm că îngerii, reptilienii, Privitorii,
Santinelele cereşti ale Experimentului Galactic –  Terra
Le-au arătat oamenilor anumite
Secrete din Cer  –  Ştiinţe Cosmice ţinute la index
 pentru terrieni!
Poate, pentru a -i proteja de o autodistrugere –  ce totuşi
nu a putut
Fi evitată total, din cauza nedezvoltării spirituale,
Mentale şi morale a lor.
Prometeu  –  semizeul grec a trebuit să fure Focul – 
Ştiinţa – 
Cunoaşterea –  de la zei – căci nu venise, încă, Timpul!
Să se fi încercat o accelerare ce a produs haos în
omenire!
Sau dimpotrivă s-a încercat eliberarea dintr-o sclavie
cosmică?
Să avem răbdare! Timpul şi Marea Familie Galactică
din
Care facem şi noi parte –  Istoriile Galactice ale
Popoarelor galactice  –  ne vor dezvălui Adevărul!
Oricare ar fi el …
Cartea lui Enoh a fost marginalizată tocmai pentru ca
Biserica
Catolică să ascundă adevărul că, Îngerii din Cer
corespund
Genetic cu Oamenii şi pot procrea –  împreună, fiind
compatibili
Genetic, deci  –  Oamenii sunt mici Fii de Dumnezei
Tot nişte Îngeri Cereşti –  chiar dacă Hibrizi –  şi nu
robi –  cum le
36

Conveneau intereselor lor meschine, politice, financiare!


Şi atunci minţind –  şi nespunând Adevărul şi anume

Dumnezeul Reptilian este Astronaut Extraterestru în
Spaţiul Galactic, că am fost creaţi, născuţi prin clonare,
 prin tehnici de inginerie g enetică, prin însămânţare
artificială, în vitro, că suntem nişte  Hibrizi Reptilieni
Umani! Şi atunci
Cine ia în deşert –  Numele lui Dumnezeu?!
Se ascunde astfel Adevărul maselor mari de oameni
 pentru a fi
Mani pulate prin ignoranţă, frică, crimă, minciună,
analfabetism
Şi sărăcie! Doar Ei, o elită ocultă mondială –  Masoneria
mondială
Iniţindu-se şi beneficiind de ajutorul ştiinţific şi
tehnologic
Extraterestru-Reptilian!
Şi când te gândeşti că cea mai veche carte din lume,
Cartea lui Enoh, nu este canonică deşi
Masonii ce conduc V aticanul Îl revendică pe Enoh ca
 pe unul
Din fondatori, iar numele lui Enoh se traduce  – Iniţiatul!

19

 Ne aflăm într-un Imperiu Extraterestru Reptilian,


Într-o Închisoare a Timpului şi o Dictatură a Repti -
lienilor?!
Trăim într-o Lume ce nu este ce vrea să pară – 
E o lume a Reptilienilor deghizaţi
În Oameni, o lume condusă de Reptilieni cu Chip
Uman şi de
37

Colonii de hibrizi reptiliano-umani.


Cartea lui Enoh ne mai transmite un fapt ciudat ...
Cartea ne spune că oamenii născuţi din sânge de
 Nefilimi – 
Ce sunt, de fapt Hibrizi Reptiliano -Umani, predispuşi
datorită
Spiritului lor ancestral primitiv reptilian, să  dorească
distrugerea
Civilizaţiei omeneşti de pe Terra , ei aparţinând
îngerilor căzuţi
Din regiunea inferioară a celei de-a 4 dimensiuni.
În USA atrage atenţia o organizaţie – denumită „Fii lui
Jared”
Jared fiind tatăl lui Enoh, ce militează pentru pornirea
unui
Război planetar împotriva descendenţilor
Reptilienilor c e stăpâne sc; dictatorial, sclavagist,
faraonic,
Republica Terra!
Au şi o revistă „Avocatul Jaredit”unde în articole ei îi
numesc pe
Aceşti „Descendenţi Reptilieni” –  „Supergangsteri
Galactici”, o
„Mafie celestă ce conduce Lumea”.

20

În acest Război Cosmic Ascuns din Omenire,


În interiorul şi exteriorul ei ,
Dumnezeul Creştin şi Isus Mântuitorul
Să fie Reptilieni –  binevoitori Rasei Umane?!
Iar Satan şi îngerii căzuţi
Reptilieni dominaţi de instinctul puterii şi al dominării,
38

Ei venind din regiunea inferioară a c elei de-a 4


Dimensiuni?!
Războiul Oamenilor cu Zeii, adică al Hibrizilor
Reptiliano Umani
Cu Cruzii Reptilieni, fără emoţii şi sentimente
Să fie o realitate şi în secolul 21,
În Mileniul 3 de Civilizaţie Terriană
După Marea Invazie Reptiliană?!
Apariţia „Zeilor” Principali, de ieri şi de azi
Este una a Arienilor, a Marţienilor Albi-
Blonzi, înalţi de 3-4 m, cu ochi albaştrii, cu sânge
albastru, ceresc.
Dar să revenim la Programul Genetic Terrian al
Reptilienilor  –Anunnaki, conduşi de Anu  –   de pe a
12-a Planetă,
 Nibiru şi să mai repetăm încă odată că ei ocupaseră,
deja,
Planeta Marte –  Planeta Şerpilor, unde creaseră primele
Linii genealogice mixte: Arienii sau Marţienii Albi pe
 post de Zei
Şi SemiZei.
Marte a fost doar o Staţie Spaţială Intermediară între
 Nibiru şi Terra.
Din cauza o stilităţii altor rase extraterestre sau
A imaginii dizgraţioase a lor în faţa pământenilor.
Reptilienii-Anunnaki prin inginerii genetice au luat
Chip Uman,
S-au infiltrat pe Terra printre terrieni, folosind trupul
omenesc
Ca o haină genetică, cum am mai scris, iar la moartea
fizică,
Luând în posesie alt corp , în alte generaţii, cum ar
schimba
 Nişte costume spaţiale continuând misiunea de înstă-
 pânire a
39

Terrei şi terrienilor înscrisă în Agenda Galactică


A Civilizaţiei Reptiliene de pe Nibiru!
Oricum cei ce conduc Republica Terra au puternice şi
Esenţiale trăsături genetice ale strămoşilor reptilieni!
Încrucişări Reptiliene Umane au avut loc în Istoria
Terrei
Acum 450.000 ani, apoi acum 30.000 ani, şi, în fine,
Acum 7000 de ani!
Să fie vorba oare de tirada: A dam, Noe, Isus?!

21

Să sintetizăm acest capitol al prezenţei Reptilienilor pe


Terra
Cu reamintirea venirii lor pe pământ acum 450.000 de
ani.
În Sumer, de pe tăbliţele sumeriene
Reptilieni – Anunnaki de pe a 12 -a Planetă- Nibiru –  ce
ajunge
Să fie vizibilă în dreptul Terrei odată la 3600 de ani ,
Au aterizat cu navele lor spaţiale –  Shem –  pe pământ
În mai multe puncte –   Eridu  –   la Polul Nord  – 
Groelanda
În Munţii Caucaz, Turcia, Iran, Kurdistan, în Egipt,
Etiopia,
În peninsula Sinai, în America Latină, pe aerodroamele
De la Nazca , în Africa de Sud, în China,
Spre a practica mineritul, deoarece pe planeta lor
stratul de ozon
Se subţiase şi radiaţiile cosmice deveniseră ucigătoare.
În căutare
De Au, Pl, Cu, Ag  –   metale gr ele bune conducătoare
de căldură
40

Şi electricitate, folosite la cablurile de la navele lor


spaţiale.
Iar pulberea de aur –  pulverizată în ionosfera lui Nibiru
Ar fi refăcut stratul de ozon planetar 
Ferindu-i de radiaţiiile cosmice.
Expediţia Extraterestră Reptiliană era condusă de cei
doi fii vitregi Ai lui Anu  – conducătorul Reptilienilor de
 pe Nibiru –  ce se numeau Enlil şi Enki.
Dintre personajele importante  –menţionate descifrate
de pe tăbliţele sumeriene să o mai amintim pe Zeiţa
Anunnaki - Ninil sau Ninharsag, medicul ofiţer şef al
expediţiei – soţul ei era Enlil – cunoscut şi sub numele de
Şarpele Splendid cu Ochi Strălucitori. Zeul –   Frate
vitreg-Anunnaki al său –  Enki era şi el
Un Şarpe Om şi avea emblemă a sa Caduceul, simbol
al medicinei
Şi farmaciei de azi! Ce ar putea reprezenta prin cei doi
Şerpi
Încolăciţi spirala dublă a ADN-ului sau o lungime de
undă
Sau firma „Centrului” său genetic din Eridu - unde se
 pare a
Fost creat Adam Omul – Hibrid Reptilian Uman
Prin clonare, prin inginerii genetice ultraperformante  – 
Cunoscute încă de pe atunci, acum o jumătate de
milion de ani
De Civilizaţia Reptiliană-Anunnaki de pe Nibiru din
Galaxia
Calea Lactee!
Să mai spunem, încă odată, că Adamu  –   Omul  – 
Muncitorul
Primitiv cu răspunderi, responsabilităţi li mitate a fost
creat
La început ca un sclav, robot coloidal cosmic, ca ajutor
Al Reptilienilor – Anunnaki în muncile miniere.
41

Prin manipulări genetice –  Ninharsag medicul şef al


Expediţiei Extraterestre Reptiliene împreună cu E nki – 
a „lipit” Chipul Reptili an – ADN-ul lor pe ADN-ul unui
Om maimuţă existent pe Terra la acea dată , astfel
rezultând
 Noi – ca nişte Clone Reptiliene  – ca nişte
Hibrizi Reptiliano -Umani!
 Nu vi se pare că această Adevărată Geneză a
Oamenilor de
Pe Terra seamănă mult cu Geneză biblică:
„Să facem Om după Chipul şi asemănarea noastră”?!
Trebuie deasemenea să ne obişnuim, deşi mulţi dintre
voi
Veţi fi şocaţi la aceste fapte şi istorii reale, stranii şi
Inimaginabile  –   ce produc un disconfort mental, fizic,
cosmic
 Ne zdruncină Punctul O  din Univers de care ne -am
sprijinit
Până acum când vine vorba de neliniştitoarea şi ascunsa
noastră
Origine, iată, acum Reptiliano-Umană!
Inteligenţă Reptiliană am primit , dar nu şi Longevitate
căci
 Ne-au tras în jos cromozomii de maimuţă!
Suntem Extratereştri! Suntem Hibrizi Reptiliano-Umani
şi nu
Putem ajunge în nici un Orizont Cosmic
Adoptând politica struţului !
Sumerul, Moştenirea Reptiliană Galactică – 
Tăbliţele Sumeriene ne strigă în Numele Adevărului,
Să ne Trezim din Amnezie, Demenţă Sexuală,
Ignoranţă Dramatică, din Întunericul Animalic
La Lumina Ştiinţelor Galactice, Divine, la
Moştenirea, Memoria, Conştiinţa, Gândirea
42

Reptiliano-Umană Galactică, a Multiuniversului!
Ca nişte Fii de Dumnezeu – Reptilian, ca nişte
Cetăţeni ai Cosmosului din Marea Familie
Galactică! Aceasta este Adevărata Origine
Şi Geneză a Oamenilor de pe Terra, Epopeea
Pământenilor ca Naţiune Cosmică cu Paşaport
Galactic, cu Gene Galactice cu un Cod Galactic, cu
Un Destin Galactic în Zbor Interstelar Continuu cu
Rachete Fotonice cu Viteza Luminii!
O Nouă R econstrucţie Genetică a Omului va Avea
Loc în Curând!
A Hibridului Reptiliano-Gorilian -Marţian!

22

 Noi nu dorim să producem sau dimpotrivă dorim,


Disconfortul Cosmic! Dar Călătoriile în Trecut se fac
 prin
Sacrificiu dintr -o Iubire Necondiţionată , din Adevărul
Identităţii Noastre Galactice!
 Noi sîntem Ambasadorii Galactici – ai Extratereştrilor 
Către Terrieni şi ai Terrienilor către Extratereştrii
Reptilieni!
Şi Moise în Geneză ridică spre popor un Şarpe.
Iar de aceea Reptilianul Simbiot care sântem locuieşte
în
Trupul gazdă, haină genetică în Coloana Vertebrală
Şarpele Energetic –  Kundalini.
Isus ne invocă să fim înţelepţi ca Şerpii.
Adică ca Strămoşii Reptilieni Celeşti de pe Nibiru –  a
12-a
Planetă, din Sirius, Pleiade, Orion etc.
Caduceul  –  Cei doi Şerpi Încolăciţi sunt Simbolul
43

Înţelepciunii Celeste Cosmice, Divine, Reptiliene, Extra -


terestre şi este păstrat până în zilele noastre în Ştiinţa
medicinei şi a farmacologiei. Oare întâmplător?…
Simple coincidenţe?
Ori este Adevărul despre Originea –  Geneza noastră
Adevărată Reptiliană, Extraterestră, Cosmică. Iar cei
doi Şerpi Divini Încolăciţi seamănă până la suprapunere
cu elicea helicoidală
A ADN-ului şi ARN-ului ori cu Canalele Energetice
ale Omului.
Căci materia Vitală, Energia Vitală a Cosmosului şi a
Omului
Circulă prin Creier -sediul Divinului Reptilian din noi
şi prin
Toate organele şi ţesuturile corpului prin canalele
Energetice! Purtând o Reţea de canale Energetice –  în
număr de la 72.000 până la 365.000.
Trei canale energetice p rincipale există în OM, iar în
India antică ele se numeau ida, pingala şi sushumna.
Canalul Central Sushumna trece prin Coloana Vertebral ă
locuinţa
Reptilianului-Simbiot din OM, având punctul de
 plecare – 
Osul sacru  –   centrul Energetic al bazei  –  Muladhara şi
se termină
În Creier în Centrul Energetic al creştetului –  Sahasrara.
În stânga şi în dreapta – canalului Central Energetic
Medular se află Canalele Energetice – Ida şi Pingala.
Ida se vede de culoare Alb -Argintiu, iar Pigala de
culoare
Roşu Aprins. Ambele pornesc din Centrul Energetic al
Bazei
Urcând în mişcare spiralată în jurul Canalului Central,
Se intersectează cu acesta la nivelul Centrului energetic
Ajna,
44

La nivelul gâtului al Zonei Timpului –  terminându-se


în cele două
Fose nazale  – nări: ida în nara stângă şi pingala în nara
dreaptă
Ele apar ca o elice elicoidală asemănătoare
Şarpelui Muncitor, Înţeleptului Tăcut, Reptilianului
Strămoş
Celest şi AD N-ului şi ARN-ului rotindu-se subtil, tăcut
ca o Stea Energetică interioară, Dirijatoare.
Coloana Vertebrală, Măduva Spinării –   Reptilianul din
noi, reprezintă şi suportul
Câmpului Electromagnetic al Omului.
Polul Nord al Câmpului energetic Uman este reprezentat
de
Cerebel – Creierul Mic, sediul Subconştientului automat
Coordonator, iar Polul Sud  –   de la baza Coloanei
Vertebrale  –  Osul Sacru.
Perpendicular  pe direcţia transmiterii impulsurilor
electrice se
Dezvoltă Magnetismul Uman.
Canalele Energetice sunt trasate de Creatorii  – 
Oamenii de Ştiinţă geneticienii Reptili eni paralel iar
impulsurile
Electrice se induc şi se potenţiază reciproc.
Spre a se menţine procesul de inducţie şi potenţare
trebuie ca
Aceşti curenţi energetici ce au caracteristicile Undelor
luminoase Să fie permanent fazate şi armonice.
Şi dacă frecvenţa Câmpului electric este aceeaşi cu
caracteristicile
Optime ale reacţiilor biochimice ale celulelor omului,
Al organelor, ale ţesuturilor – aceste 2 oscilaţii intră în
R ezonanţă
Şi se stimulează reciproc ducând la Echilibrarea şi
Armonizarea
45

Circulaţiei Energetice în Corpul Omului. Reţeaua


energetică
Umană cuprinde 7 Centri Energetici pr incipali, 22 de
Centri
Energetici Secundari şi aproximativ 361 de centri
energetici
Terţieni. Reţeaua energetică de canale, meridiane şi
capilare
Se află în corelaţie cu traseele nervoase, cu sistemul
Circulator uman.
 Noi facem parter din marea familie galactică şi din
 Neamul Galactic Reptilian. Reptilienii sunt o Rasă
Galactică Bătrână ce trăieşte de milioane de ani şi pe
Terra.
Acest Adevăr este consemnat de Egipt eni ori de
Incaşi.
Însă religiile terriene au înţeles greşit rolul Reptilienilor,
al
Şerpilor în Geneza Omului, astfel că oamenii au fost
manipulaţi
De interese nedumnezeieşti şi criminale, mincinoase,

Îi  numească şerpii cei răi, satanici dar paradox al tot
oamenii
De pe Terra îi numesc şerpii malefici, draci, balauri – 
dar şi Şerpii Cei buni, înţelepţi, divini , îngereşti, aducând
Oamenilor Lumina Ştiinţei şi a Înţelepciunii,
Şerpii fiind consideraţi şi simbolurile moderne ale
Ştiinţei, Medicinei şi
Farmacologiei Umane?! Adevărul despre Gene za
Oamenilor e
Codificat într-un Paradox!
Această Biblie Reptiliană –  Carte a Şerpilor , Carte a
Hibrizilor
46

Reptiliano-Umani încearcă să scoată la Lumina


Timpului şi Conştiinţei Umane
Adevărul despre Creaţia Oamenilor
Ca Hibrizi Reptiliano -Umani prin tehnici de inginerie
Şi manipulare genetică extraterestră, prin încrucişări
genetice şi
Însămânţări artificiale in vitro. Acesta e Mesajul acestei
Biblii Reptiliene, a Cărţii Şerpilor pentru restabilirea
Adevărului
Istoric al Genez ei şi Istoriei Galactice a Speciei
Umane,
Pentru rescrierea Adevărată a Istoriei Oamenilor şi a
 planetei lor,
Terra!
Dar vă trag atenţia că pentru a înţelege şi crede această
Carte
Galactică e nevoie de o iniţiere, de o trezire a Genei
reptiliene
În om, a Memoriei Reptiliene Cosmice, o trezire din
Demenţa amnezică a simţurilor animalice, de aducere
aminte
A Identităţii galactice a oamenilor de Cetăţeni ai
Galaxiei
Cu drepturi şi responsabilităţi depline, o Reconectare
la Cosmos,
La Galaxie, la Marea familie galactică şi Universală,
cu un
Cod galactic, cu Zbor Intergalactic cu Rachete Fotonice,
Cu o Longevitate galactică, cu un Destin Galactic şi
Universal
Al Umanităţii!
47

23

Rasa Umană a fost prelucrată genetic şi de alte rase


Extraterestre,
 Nu numai de Reptilieni, accelerând Evoluţia galactică
A Oamenilor. Astfel ar fi fost imposibil ca Oamenii să
evolueze  Natural în 3-4 milioane de ani,
Dacă nu ar fi fost încrucişaţi  genetic artificial de
Reptilieni, de Marţienii Albi, de alte R ase Extraterestre
Existente pe Terra în alte dimensiuni şi universuri
Paralele.
Sunt multe Colonii Extraterestre ca cea de pe Terra în
Galaxie şi Sistemul Solar. Probabil că există un război
tăcut silenţios, invizibil  –  pentru stăpânirea Terrei între
Reptilieni şi alte
Rase Extraterestre ce au intervenit prin încrucişare în
ADN-ul Omenesc.
Dar acest fapt este ţinut TOP SECRET de către Liga
Intergalactică şi de Imperiile galactice ori de Piraţii
Spaţiali!…
Reptilienii de pe Terra trăiesc deghizaţi geneti c printre
Oameni,
Având Chip Uman, dar şi în Golul Terrei, în interiorul
Pământului – 
Intratereştrii – şi îşi măsoară vârsta, nu ca noi oamenii
După mişcarea Terrei în jurul Soarelui, ci după  ciclurile
magnetice
Ale planetei. Spre exemplu  –  un Reptilian de 28 de ani
tereştri – 
Umani-are în Realitatea vârstei reptiliene 57 de cicluri
magnetice,
Iar reptilienii ajung la maturitate la circa 16 cicluri
magnetice.
48

24

Poate că Reptilienii deghizaţi în Oameni studiază ca


nişte studenţi
Galactici, Specia Uman ă observând şi enunţând ipoteze
asupra
Reacţiei Oamenilor  la aflarea veştii că Reptilienii
locuiesc odată
Cu ei şi cu alte Rase Extraterestre pe Terra.
Sau ispitirea lui Adam şi Eva din Colonia Extra-
terestră
Terra să fie o încercare de dirijare eronată a Evoluţiei
Rasei
Umane prin imitarea simiană a R aselor Extraterestre, ce
Au intervenit genetic în Creaţia-Genez a oamenilor?!
Poate că Omul trebuie să rămână doar Om –  Adamu,
Muncitor Primitiv cu răspunderi limitate
Şi nu poate fi, nu are structura
Zeilor  – Civilizaţiilor Extraterestre ori ale Reptilienilor,
căci este
Doar un Hibrid limitat de cromozomii unei maimuţe
antropoide?!
Şi totuşi Şarpele  Enki, Reptilianul le-ar fi fost benefic
dându-le
Oamenilor Primitivi primele cunoştinţe şi ştiinţe şi
reguli morale
Pe drumul Evoluţiei Cosmice a Umanităţii?! În istorica
ecuaţie
Mai intră şi poziţia unei alte Civilizaţii Extraterestre
alta decât
Reptilienii şi poate la concurenţă cu ei în înstăpânirea
Terrei şi a
Oamenilor, ce iarăşi ciudat- paradoxal, îl condamnă pe
Prometeu
49

Ce a furat focul de la Zei  –  Ştiinţa  ori poate energia


nucleară şi
Le-a dat-o oamenilor, ce nedezvoltaţi moral şi spiritual,
ar fi
Putut-o folosi spre autodistrugerea lor şi a Cosmosului!
Ceea ce se pare că s-a şi întâmplat, se întâmplă!
Ori ar mai fi o ipoteză –  nu numai un Război cosmic
al zeilor
Cu oamenii , după cum spun tăbliţele sumeriene, dar şi
un
Război Cosmic, Nuclear între Reptilieni şi Marţienii
Albi şi alte
Civilizaţii Extraterestre – interesate
– interesate în stăpânirea
Resurselor minerale şi energetice ale  Terrei Extra-
terestre!
De mai multe Civilizaţii Extraterestre ce au ajuns în
valuri spaţiale
Succesive?! Viitorul va scoate la Lumina Adevărului,
Istoria
Adevărată, Geneza Adevărată a Oamenilor şi a Planetei
Albastre
Casa Noast ră –  Pământul! Care Adevăr –  e înscris
sigur în Istoria Popoarelor Galaxiei –   Calea Lactee  –  în
Moştenirea şi Cultura
 Noastră Galactică! Noi, Terrienii, însă trebuie să ne
trezim, cum
 Ne îndeamnă toate Cărţile sacre, străvechi, cosmice
ale noastre,
Din somnul raţiunii, ce naşte doar monştri, din beţia,
demenţa
Şi amnezia simţurilor animalice, din imitaţia oligofrenă
simiană!
De aceea trebuie să ne amintim cine suntem, să ne
trezim
Din amnezia dementă deşi fiind Clone Extraterestre,
50

Hibrizi Extratereştri Umani, confuzia e normală, firească


şi apare
Între cele 2 Memorii : Memoria de Zeu, Extraterestră şi
cea Simiană
De Maimuţă Antropoidă.
Soluţia –  Evoluţia Umanităţii –   ar fi transformarea
Oamenilor
Ştiinţifică, morală, spirituală –   din interiorul lor, din
voinţa şi
Dorinţa lor, din AD N-ul lor Extraterestru, Galactic!
Galactic!
Astfel din destinul lor cosmic se poate traduce în
Mileniul 3
De Civilizaţie Cosmică: Om Nou Cosmic, pe un Pământ
 Nou
Sub un Cer Nou-probabil în Dimensiuni Suplimentare,
Dimensiuni
Superioare! Unii oameni de ştiinţă contemporani – cred
cred
Că fenomenele cosmice astronomice, geologice,
Biologice, mutaţii genetice, magnetice, solare  –  ce
 ce vor
avea
Loc aproximativ în 2012 – 
2012 –  nu
 nu sunt altceva decât intrarea
Terrei în a 5 – a Dimensiune!
Vom trăi şi vom vedea şi ne vom Transforma!
Om Cosmic cu 5 Dimensiuni! Sună bine pentru Iden -
titatea
Locuitorilor Republicii Terra! Lumea noastră nu este
chiar aşa
Cum pare!

25

Să fie mitologia românească esenţial reprezentativă


Pentru mitologia planetară   prin lupta din basme,
 poveşti, legende
51

Între Făt-Frumos  –  o Civilizaţie Extraterestră, poate


Marţienii Albi,
Uriaşi, agreată de terrienii spectatori, mai asemănătoare
genetic
Oamenilor , poate şi sentimental, moral şi Zmeul – 
Zmeilor
Sau Balaurul Şarpe o Civilizaţie Reptiliană, dizgraţioasă
Oamenilor! De aici, din străvechime, să se fi păstrat
amintirea, în
Subconştientul colectiv al Războiului Cosmic între
Dumnezeu,
Isus şi Lucifer! Între Marţienii Albi, Uriaşi şi Reptilienii
draconici!
Ar putea fi o posibilă ipoteză în aflarea Adevăratei
Istorii a Terrei
Şi Terrienilor pierdută în amnezia noastră şi în
incendierea
Bibliotecilor din Alexandria ori Efes şi ştergerea
 posibilelor urme
Scrise şi arheologice ale neliniştitoarei şi încă necu -
noscutei
 Noastr
 Noastree Orig
Origini
ini,, Gen
Geneze-Creaţii şi Evoluţii Civilizatoare
eze-
Galactice! Ori cum spuneam, Oamenii nu au fost decât
Galactice!
 Nişte
 Nişte spectat
spectatori
ori neajutoraţi şi întâmplători la  Conflictul
Cosmic
Între Civilizaţii Extraterestre Bătrâne –  în căutare de
 planete
Locuibile, de resurse minerale, de hrană, energetice,
de
Supravieţuire Galactică! Şi poate de aceea –  Terra şi
terrienii  –  Sunt încă disputate/disputaţi –între, să zicem – 
Marţienii Albi
Şi Reptilieni! Astfel s-ar explica şi problema Liberului
Arbitru
52

A Alegerii Cosmice a Protectorilor Galactici, Extra-


tereştri
Ai Umanităţii între Marţienii Albi şi Reptilieni şi
 poate, alte
Civilizaţii Extraterestre ce încă stau în umbra cosmică
în
Invizibilitatea Eterului Infinit!
Unele OZN-uri observate mai frecvent din 1947 după
Cazul Roswell  –  pe Terra- în special asupra silozurilor
cu rachete
 Nucleare, a centralelor nucleare  –  dar existente şi
semnalate din
Antichitatea Terrei, observaţii ţinute ascunse, memorii
arestate
În confrerii masonice ori religioase ori politice şi
militare,
Aparţin mai multor Civilizaţii Extraterestre, se pare 9
Rase Cosmice, existente acum pe Terra, unele reptiliene,
Altele humanoide, dar majoritatea fiinţe amfibii, trăind
în mediu
Acvatic, locuind în hoteluri subterane   cu 30 de etaje
sub pământ,
În Zona 51  –   Area 51  –   Nevada, la baze militare din
USA,
Australia, Canada, Porto -Rico, Haiti ori în Rusia şi
China! Noi,
Oamenii fiind înconjuraţi fără ştire, ocupaţi de Baze
Extraterestre
Formând un adevărat Imperiu Extraterestru pe Terra!
Acesta este Adevărul Lumii Terriene  – ocultat, ascuns
de generalii,
Politicienii şi clericii planetei! Conducătorii militari,
 politici
Şi religioşi ai Terrei urmăresc prin aceasta ocultare a
53

Realităţii pământene în faţa marelui public –obţinerea


oneroasă,
Egoistă şi criminală a unor avantaje ştiinţifice şi
tehnologice ce
Le-ar permite hegemonia lor viitoare! De aceea trei
sferturi,
Poate mai mult din omenire este s ăr ăcită, analfabetă şi
ţinută
Într-o bestialitate animalică! Şi când ne gândim că toţi
strigă
Pe străzile Terrei cu voci fariseice: Iubeşte pe  aproapele
tău ca
Pe tine însuţi! Îndemnul lui Isus Cristos Astronautul şi
Savantul
Extraterestru la Iubirea, Pacea, Lumina, Ştiinţa şi
Armonia Universală!
Dar Credinţa fară Faptă este moartă! Ca şi Credinţa
Fără Ştiinţă! Căci doar Oamenii neleneşi, stăruitori în
cercetarea
Legilor Cosmice ale lui Dumnezeu , Astronautul şi
Savantul
Galactic, se pot numi Iniţiaţi, Credincioşi, Spiritualizaţi,
Transformaţi în Oameni Noi, Cosmici, Ştiinţifici,
 Nemuritori! Zburând cu OZN-uri sub f ormă de cilindru
ori triunghi ovoid
În Infinitul Eter Tăcut – la Fraţii şi Popoarele Stelare
Din Multivers!

26

Surprinzător sau nu Coranul  –  afirmă că motivul


Conflictului
Între Dumnezeu şi Lucifer –   este tocmai Adam  – 
Omul Creat de
54

Aceste Civilizaţii Galactice! Căci tot el ne transmite,


Că Dumnezeu  –  presupunem Conducătorul Marţienilor
Albi,
Uriaşi, Humanoizi –  i -ar fi pretins lui Lucifer -Şarpele,
Reptilianul
Draconic să îl considere pe Adam  –  Omul creat de El,
Prin inginerii genetice, încrucişa rea unei maimuţe
antropoide,
Cu ADN Zeiesc, Extraterestru – ca pe Fiul său Cosmic.
Lucru neacceptat de Lucifer, Reptilianul, Şarpele
Draconic ce
S-a împotrivit acestei dorinţe Zeieşti! Astfel că Adam
 –  Androginul
A fost supus unei anestezii şi operaţii  chirurgicale
complexe – 
Cufundat într-un somn adânc –  şi a apărut dintr-o
coastă a sa Eva
Ce înseamnă nu numai Viaţă, ci şi Şarpe!
Restul e cunoscut publicului larg terrian!
Căci Şarpele, Lucifer, Reptilianul Draconic i -a indus
în eroare
Pe Adam şi pe Eva scoţându-i din nuda animalitate de
sclav
Extraterestru şi deschizându-le ochii  –  adică raţiunea
ştiinţei – şi
Înmulţirea independentă, lucru pedepsit de Dumnezeu!
Dumnezeu însă – astăzi ne dăm seama –  a avut dreptate
Să-l condamne pe Lucifer pentru d istracţia sa (?) cu
 perechea Umană, căci, probabil nu era încă Timpul ca
Omul –  Adam
 Nedezvoltat moral, spiritual, fizic  – aflat încă în faza
de experiment
Genetic să primească Ştiinţele Cosmice, Energia
 Nucleară! Căci Adam Omul Hibrid Extraterestru Animal
55

încă nu s-a rupt total


De lumea animală din care provenea, din care a fost
ridicat cu
Fruntea spre Stele, în Lumina Raţiunii Universale!
Astfel că
Ştiinţele Cosmice date de Lucifer-Reptilianul, prematur,
Adamilor
Oameni netransformaţi total în Oameni Co smici fiind
încă
În subordinea instinctelor animalice şi nu a Raţiunii
Cosmice
Zeieşti, Extraterestre au fost folosite de aceştia în sens
negativ
În scopul răului animal minimal de a ucide şi de a se
sinucide!
Distrugând Umanitatea şi Casa ei Terra, prin lene şi
xenofobie
Şi retardare şi amnezie animalică, deranjând Zeii,
Popoarele
Stelelor din Univers!
Probabil, încă Adam-Omul –  Genetic nu
Era Terminat, Creat, Desăvârşit Biologic, Cosmic!
De-aici, de la acest Experiment Genetic  – neterminat
Adam-Omul
I se trag Omenirii toate păcatele genetice, tarele , bolile
fizice
Şi spirituale! Într-adevăr e nevoie de o transfomare, de
o Nouă
Creaţie  a Omului, a unui Om Nou -Cosmic rupt total
de
Animalitatea  bestială iraţională, instictuală îndreptată
doar spre
Consum  –hrană –  distrugere şi nu spre o Construcţie
Raţional
56

Galactică! Posibil ca Reptilienii şi Marţienii Albi ori


alte Civilizaţii
Extraterestre şi-au disputat şi îşi dispută şi azi tutela
creaţiei şi
Evoluţiei civilizatoare galactice a oamenilor de pe Terra!
Iar noi, Oamenii trebuie să alegem între Viaţă şi Moarte,
grea
Sarcină cosmică, Responsabilitate Galactică!
Aceasta este o Carte de filozofie siderală, de gândire
cosmică,
De istorii şi astronomii galactice , de rescriere a
Adevăratei Istorii
A Ter rei şi a terrienilor, de pus Oamenii pe gânduri,
 pe meditaţii,
Pe viziuni, pe idei, pe stele, o carte de amintire nu
numai a
Trecutului ci şi a viitorului –  în prezentul continuu
spaţio-temporal
În care trăim în Mileniul 3 de Civilizaţie Galactică!
Dar să revenim la strămoşii noştrii reptilieni Anunnaki
ce au
Venit cu milioane de ani în urmă pe Terra de pe a  12-a
Planetă
 Nibiru/Marduk – în căutarea de noi rezerve de miner ale
şi energie
Şi care în urmă cu 450.000 de ani –  spun Tăbliţele
Sumeriene,
Conduşi de Anu, de unde şi numele Anului Astronomic
terrian
Păstrat în memoria colectivă subconştientă –   folosind
ca staţie
Intermediară planeta Marte-Planeta Şerpilor, aceste
şopârle uriaşe
Gânditoare, vorbitoare şi mergătoare pe două picioare,
57

Având şi două mâini şi alăptându-şi şi ele urmaşii – au


creat prin
Inginerii genetice mai multe linii genealogice  – 
 prima
fiind cea a
Marţienilor Albi Uriaşi – Humanoizi creaţi pe planeta
Marte, care
O parte din ei azi, dispăruţi, aveau şi pielea verde ca şi
A strămoşilor   reptilieni, vezi Verde-Împărat din basme,
iar
Apoi mai multe linii genealogice pe Terra -tot prin
inginerii Genetice Adamu -Omul, tradus din limba sume-
riană ca Muncitor Primitiv
Cu răspunderi limitate . Am conchis că între Reptilienii
şi Marţienii
Albi Uriaşi, blonzi cu ochi albaştrii ar fi izbucnit un
conflict
Privitor la destinul şi construcţia genetică a Oamenilor!
Din cauză ca Reptilienii erau dizgraţioşi şi îi înfricoş au
 pe Oameni
Ei au luat Chip Uman  –  devenind Simbioţi folosind
Corpul
Oamenilor ca gazde, vorbindu -se despre Şarpele
Kundalini din
Măduva  Coloanei Vertebrale, din Canalul Energetic
Principal al Omului, Cum am mai spus însuşirile Repti -
lienilor plăcute
Şi neplăcute  Oamenilor, Hibrizi Reptiliano -Umani,
corciţi
Genetic şi cu ADN-ul altor Rase Cosmice Extraterestre
din Multiunivers sunt: firea războinică, xenofobia, lipsa
de compasiune şi
Milă, nevoia de ierarhii, repetarea comportamentului
zilnic
Pe perioade înndelungate, divizarea sexelor nevoia de
ritualuri,
58

Vezi practicile religioase, blestemul deochiul, puterea


de Hipnotizare! D eoarece şi în natură, Şarpele întâi îşi
hipnotiza prada şi apoi o înghiţea. Reptilienii susţin că ei
sunt Adevăraţii Zei şi Stăpâni  Ai Terrei  –  ei având şi
obiceiul de a-şi schimba locaţiile, Planete din galaxie  – 
după ce le secătuiesc de resursele minerale
Şi energetice, părăsindu-le după aceea asemenea unor
Şerpi-Lăcuste, dar poate
Că aceasta este Legea Supravieţuirii Cosmice în
Multiunivers!

27

Gândind şi făcând asocieri între informaţii primite din


cărţi
Şi documente arheologice, legende, mituri, basme,
 poveşti!
Acum îmi vine în gând poezia lui Eminescu –   din
„Luceafărul”
Parcă cu o Conştiinţă Extraterestră Reptiliană: „Trăind
în cercul
Vostru strâmt/Norocul vă petrece/Ci eu în lumea mea

Simt/Nemuritor şi rece!”…
Atenţia, ne-a fost atrasă de al doilea vers pe care l- am
decodifica în
Mesaj cam astfel: în Lumea Reptiliană de pe a 12-a
Planetă Nibiru
Sau din Sirius, Pleiade ori Orion  –  am altă condiţie
galactică,
Condiţia de Reptilian, adică Nemuritor cu o Longevitate
Cosmică
59

Circa 36 milioane de ani tereştri, vârsta medie extra -


terestră şi apoi Rece – adică cu sânge rece, de reptilă, cu
o temperatură scăzută,
Cu un metabolism lent cosmic ceea ce permite
longevitatea
Galactică, inimaginabilă  pentru noi Oamenii terrieni şi
muncitori limitaţi biologic în Timp! Pare-se prin accelerarea
iresponsabilă, criminală a metabolismului omenesc a
înmulţiri i independente prin
Maculata Concepţie, sexuală, animalică, instinctuală şi
mai ales
Iraţională! Prin drogarea cu sex, hipersexualitate  – 
Păcatul
Originar . Adică, condiţia subanimalică, căci animalele
folosesc
Organele de reproducere, doar în perioada de
reproducere,
Conservându-şi astfel Energia Vitală spre a trăi, broasca
ţestoasă 300 de ani, cioara 700 de ani, cor  bul 1000 de
ani, iar Fiii de Dumnezeu, de Zei Celeşti –  Oamenii  –  de
la 900-1000 de ani Adam la 80 -120 de ani din această
 pervertire criminală, de către „îngerii
Căzuţi” – reptilieni şi de alte rase cosmice, posibil , a
funcţiei de
Reproducere în funcţie de plăcere şi risipirea Energiei
Vitale având
Consecinţe  –   oligofrenizarea  – sterilitatea spirituală a
Umanităţii –  90% şi scăderea longevităţii de la 1000 la
100 de ani! Astfel că Logaritmul înmulţirii Rasei Umane
a scă pat de sub
Control raţional, Omenirea a căzut în subanimalitate,
în bestialitate
Într-o dezordine mentală, spirituală, fizică, în retardare
şi demenţă
Tragică amnezică!
60

28

Trăim parcă  pe o Planetă a Sinucigaşilor Retardaţi şi


Amnezici, o Planetă a Maimuţelor burgheze criminale şi
veşnic în călduri
Drogate cu sex şi cu uitare, într-o Închisoare a Timpului
unde
 Ne sunt interzise Amintirile! De către cine?!...
Şi de ce?!… Curiozitatea Oamenilor  –  Copil este între
3-11 ani iar
Puberul, apoi adolescentul şi maturul – nu îşi mai pun
nici un fel
De întrebări despre condiţia umană, despre originea sa
despre
Rostul vieţii sale, despre originea sa, despre strămoşii
săi, de unde Venim şi unde mergem, despre legăturile
noastre originare
Cu Cosmosul, cu Popoarele Stelelor etc. Dar mai
există Oamenii
De Ştiinţă şi Artiştii –   Creatori, majoritatea Oamenilor,
cu suflet şi Minte de copii şi infinite, De ce-uri! Intră în
 jungla luptei pentru Supravieţuire, în conflict cu timpul
lor biologic şi spiritual –   trec doar pe cultura trupului  – 
animalică, uitând aproa pe complet de Cultura spiritului!
Ei satisfăcându-şi, doar ca nişte  animale Superioare, nu
ca Fiinţe Cosmice ce sunt de fapt, doar necesităţile
Biologice instinctuale, cufundându-se în
Bestialitatea animalică: locuinţă, hrană, îmbătrânire,
moarte.
Fără să se revolte, să reacţioneze, descurajat şi
deprimat, fără nici o speranţă, sinucigându-se lent!
Emil Cioran prin două ziceri ale Sale, crude, dure dar
 pline de adevărul realităţii din societatea Omenească
 pune punctul pe rană: „Greu mai moare maimuţa din
61

Om” şi „Oamenii cască de  plictiseală, râgâie şi se beşesc


în faţa Jertfei şi Crucii lui Isus Cristos!” Vă rog contrazi-
ceţi-l dacă Puteţi!… .Dacă aveţi Argumente! Apoi oamenii
majoritatea suferă de narcisism, de ignoranţă, de lene
spirituală şi fizică
Oficializată de religii şi secte, de un sindrom al
robotizării
Acceptând aceasta în serviciile militare ale terrienilor,
dar unde-şi
Dezvoltă şi car acterul Reptilian, războinic, apoi au
alergie la Adevăr, xenofobie, la Fraţii din spaţiu, sunt laşi
şi slugarnici
Fricoşi, nedrepţi, necinstiţi, avari, lacomi, criminali,
hoţi, atinşi
De tragisme şi demenţă amnezică!

29

Oamenii ce în Sistemul Valoric înlocuiesc Ştiinţa cu


Dogmele
Religioase, cu onorurile vremelnice, fariseice, politice
ori cu
Animalizarea forţată în armatele Terrei, sunt defazaţi
de
Realitate, „trăiesc” în afara Realităţii Terriene!
Astel cum s-ar explica - că bugetul planetei se duce pe
înarmare
Şi militarizare a Terrei! Împotriva cui?! A fraţilor
Pământeni  de
Sânge?! Ori poate cum se afirmă, azi: Pericolul vine
din Cosmos! De la vreo Rasă Cosmică de P iraţi ai
Spaţiului – Extratereştrii ce
Ar dori resursele umane şi energetice ale Terrei?!
62

Doar timpul ne va putea da un răspuns, dar şi înţe -


lepciunea
 Noastră ştiinţifică preventivă! Sau  poate conducătorii
 politici,
Militarii şi clerici ai Planetei au informaţii ce nu ajung
la
Marele public, la omul de rând, chipurile spre a nu
semăna
Panică socială despre o posibilă invazie Extraterestră a
Terrei! Dacă Ea a avut loc deja, de mii şi mi lioane de ani
 –  iar noi de
Abia acum ne trezim la raţiunea luminată cosmică,
Dumnezeiască
Din întunericul beţiei simţurilor animalice aducătoare
de moarte
Realizăm că suntem din punctul unor Rase Cosmice
Extraterestre
 Nişte cobai genetici – într-un laborator Genetic – Terra, o
creşă
Galactică de embrioni, de creere de rase cosmice
humanoide, Superioare, selecţionate spre popularea cu
fiinţe inteligente a Multiuniversului! Iar din punctul unor
alte rase Cosmice Extraterestre C e doresc să stăpânească
Terra şi oamenii să fie
Doar nişte sclavi cosmici într-o Colonie Extraterestră!
Cu Extratereştrii se poate comunica doar prin Limba
matematicii!
Mai ştim că SUA, Rusia, China, India au stabilit deja
contacte
Cu Civilizaţii Extraterestre de la care au primit un
avans ştiinţific
Şi tehnologic în 50 de ani cât în 5000 de ani –  realitate
care
E ocultată, ţinută în T op Secret – ei încercând astfel să
63

Fie primii salvaţi sau contactaţi –   ca Ambasadori ai


Oamenilor
În relaţiile cu Extratereştrii ce numai în Calea Lactee  – 
sunt minim
1 milion de Civilizaţii Inteligente la fel de dezvoltate
şi
Mai dezvoltate ca şi noi, călătorind prin timp şi cu
rachete fotonice
Prin Stele, Galaxii, Universuri. Căci Războiul Stelelor
nu e doar
O virtualitate, căci cine stăpâneşte Cosmosul stăpâneşte
şi Terra!

30

Terra este, nu numai un Laborator genetic Extraterestru,


dar
Şi un Sanatoriu Galactic de reeducare morală, spirituala,
fizică
Şi de Educaţie Cosmică!
Discutăm cu voi cititorii noştri de azi şi de mâine
despre scăparea
De sub control, prin drogarea cu sex a Omenirii, a
Algoritmului
Înmulţirii umane, Omul intrând ca o muscă într-o  pânză
de
Paianjen a supravieţuirii sau ca o muscă între două
ferestre – între
Două Lumi, pus să aleagă! Drogarea cu sex a oamenilor,
A femeilor în primul rând şi apoi prin ele şi a
 bărbaţilor  a dus
La slăbirea activităţii Creierului uman până în medie
de 10% -90%
64

Din capacităţile sale fiind neactivate în cursul vieţii


omului!
„Normal”, doar geniile ştiinţifice ori artistice având
acces la
Un procent mai mare substanţial, din cauza schimbării
sensului de Circulaţie a Energiei Vitale-Kundalini în
corpul Omului, ce înainte
De căderea în Hipersexualitate  –  Păcatul Originar,
circula de
La tălpile picioarelor către creştetul capului irigând cu
oxigen
Vitamine, acizi nucleici, sânge, Creierul şi punându-l
în funcţiune
Cu capacităţile, azi neactivate: telepatia, premoniţia,
vederea aurei
Clarviziunea! Acum în Omul de azi, Energia Vitală
circulă de
La creştet spre tălpi –  descărcându-se iresponsabil,
criminal,
Risipindu-se prin activitate sexuală anormală,  Oamenii
fiind
Din acest motiv supuşi îmbătrânirii şi morţii premature,
Longevitatea scăzând de la 1000 de  ani – Adam, la 100
de ani
La omul contemporan. Se mai produce deasemenea
accelerarea
Metabolismului uman cu scurtarea timpului biologic
al omului, şi
Cu oligofrenizarea Rasei Umane, şi deasemenea din
lăcomia
Animală, instinctuală din punct de vedere fizic, creşterea
Entropiei Adică a dezordinii într- un sistem, consecinţa
fiind
Dezordinea maximă care este moartea. Pentru a reduce
Entropia
65

În corpul său şi în viaţă, adică haosul dezordinea,


Omul trebuie să
Se transforme, să dorescă acest lucru din interiorul
său, din
Conştiinţa şi voinţa sa, din ştiinţa şi credinţa sa în
viitorul său de
 Nemuritor! R espectând cu stricteţe  Legile Cosmosului,
Legile Ştiinţei şi dacă vreţi cele 10 Porunci biblice date
tot de Extratereştri! Ce astăzi din lene spirituală şi ignoranţă
nu sunt
Respectate. Omul va trebui să adopte o viaţă şi o
conduită ascetică
Cu un regim alimentar esenţialmente vegetarian, să
 pună pace între
El şi natura dată lui de Strămoşii Celeşti spre ocrotire
şi nu spre
Distrugere, cu ceilalţi semeni ai săi, cu fraţi din Spaţii,
cu regnul
Animal, vegetal, mineral! Şi aceasta în ceasul al 12-lea
al Omenirii! Destinul Oamenilor spre norocul lor este în
mâinile lor  prin Liberul Arbitru, dar spre norocul celor
curaţi, puri la inimă şi Suflet şi minte şi în mâinile şi
minţile Strămoşilor Extratereştrii Creatori genetici ai
noştri ce nu ne vor lăsa, prin nobleţea şi Generozitatea lor
galactică să ne sinucidem, să ne autodistrugem –   Fiindcă
tot ce se întâmplă pe Terra are consecinţe în toată
Galaxia, în tot Universul!
Fiindcă suntem cu toţii, Cetăţenii Galaxiei – conectaţi
la nişte Super-Computere, Memorii Galactice unde suntem
monitorizaţi
Cu vieţile faptele, gândurile şi ideile, cuvintele noastre
la Matrice.
Totul se ştie despre Toţi şi Toate. N umai omul ignorant,
care este
66

Şi rău şi necredincios omul fără ştiinţă, fără carte şi


educaţie
Pâmânteană şi cosmică crede că poate adopta politica
şi poziţia
Struţului cu capul ascuns în nisip şi cu posteriorul
afară, crezând că
 Nu-l vede şi aude nimeni… Ce naivi şi ce primitivi
spirituali, Infantili. Încă suntem!… Ce provincialism
galactic!
Căci după cum adevăr at spunea un poet scoţian „Când
rupi
O floare, deranjezi o Stea!”

31

Dintotdeauna , oare de când, poate de mii de ani lumină


 Ne întrebăm suferind parcă de o amnezie cronică,  fiind
înconjuraţi
De o tăcere cosmică cel puţin suspectă –  parcă o
carantină
Galactică –   cine suntem, de unde venim, unde mergem,
care ne
Este destinul şi adevărata istorie galactică a Rasei
Umane terriene!
Pentru majoritatea semenilor noştri persistenţa şi
cercetare a şi
Căutarea de răspunsuri la aceste întrebări genetice
esenţiale ale Omului Raţional Cosmic este o pierdere de
timp, o chestiune N eserioasă. C u toate acestea nişte
Înţelepţi Tăcuţi Cosmici, ca unii
Dintre noi, se încăpăţinează să caute soluţii de
optimizare cosmică a condiţiei umane. Dar destul cu
lamentările…
67

Timpul nu aşteaptă, Terrieni, cu rachete în zbor spre


Stele!
La multele scenarii ce se scriu, se fac şi se desfac cu
argumente
Şi contra-argumente , dar neapărat, ştiinţifice, raţionale,
logice
Şi pe care încercăm să vi le transmitem, prin cărţile pe
care
Le scriem, se află şi acela al unor Astronauţi Extra -
tereştri eşuaţi pe Terra, din cauza unor avarii, defecţiuni
la navele lor spaţiale şi
Obligaţi,  pierzând contactul cu Staţiile galactice, cu
Bazele lor Galactice, cu Planeta de origine, să supravie-
ţuiască,
Sălbăticindu-se, adică înmulţindu-se cu maimuţele
femele
Antropoide de pe Planeta Albastră- Terra unde au fost
exilaţi.
Ei transmit hibrizilor extratereştri umani cunoştiinţele
lor
Ştiinţifice, tehnice, ale zborului spaţial , încearcă prin
urmaşii lor 
O umanizare extraterestră a mutanţilor genetici rezultaţi.
Dar,
Căci există un dar , în orice istorie, existenţă, viaţă, în
cele din urmă
Sunt reperaţi de către Flota Spaţială Galactică din care
fac parte! Ce găsesc recuperatorii, salvatorii trimişi de
Liga Intergalactică?!
 Nişte „îngeri căzuţi” adică urmaşii îngerilor căzuţi – 
adică a Astronauţilor căzuţi, prăbuşiţi nu numai moral în
sălbăticia şi
Bestialitatea iraţională, animalică, nişte mutanţi genetici
uriaşi –  Canibali ce distrugeau, ucideau tot ce le ieşea în
68

cale chiar şi pe Oamenii –maimuţă! Zeii, adică Expediţia


Extratreştrilor Galactici –   Reptilieni, ştiind că în curând
va avea loc un cataclism cosmic  –   Potopul biblic, se
retrag cu navele lor în Cer , salvând într-un Submarin  – 
Arca lui Noe  –   pe Noe şi familia sa şi exemplare din
fiecare specie de Animale, lăsând să piară omenirea
împreună cu Uriaşii canibali  – Mutanţi genetici înghiţiţi
de ape.
Problema acestui scenariu este că „firea oamenilor cea
îndreptată s pre rău”  –  se pare că se moşteneşte până în
ziua de azi în Mileniul 3! Astfel cum s-ar explica crimina-
litatea anormală, Patologică, dorinţa genetică de a ucide
şi de a chinui pentru Plăcere şi nu pentru procurarea de
hrană, escaladarea
Militarizării planetei şi dezvoltarea armatelor şi a
arsenalelor de A rme atomice de distrugere în masă a
Vieţii şi a Planetei decât  prin Moştenirea genetică de la
 prima generaţie de mutanţi genetici, Monstruoşi, canibali,
distrugători, războinici, xenofobi, fără Sentimente, dornici
doar de stăpânire a planetei , de secătuire a Resurselor ei
şi de sclavaj cosmic, în privinţa destinului omenirii aflată,
ca dezvoltare, în copilăria ei?!
Cum spuneam Reptilienii devin Simbioţi în t rupul
oamenilor
Luând Chip Uman şi localizându-se în Coloana Verte-
 brală, în Canalul Energetic  Principal Şarpele Kundalini;
de-acolo, mereu
Probabil impulsivitatea, pulsiunile, instincte războinice,
xenofobe,
De distrugere şi autodistrugere. E o ipoteză. Cărţile
sacre spun
Că păcatul luciferic e întoarcerea Omului de la
Dumnezeul Celest la Femeia Terestră, drogarea omenirii
cu sex, deturnarea atenţiei sale, a scopurilor şi valorilor
69

vieţii, doar la necesităţile biologice, specifice animalelor


de pe planetă, hrană, înmulţire cu urmaşi,
Locuinţă, îmbătrânire, moarte şi doar cu o vagă Amintire
Celestă a Identităţii lor de Cetăţeni ai Cosmosului, urmaşi
ai unor Astronauţi Galactici eşuaţi, exilaţi pe Terra şi
obligaţi să conveţuiască şi să Supravieţuiască prin urmaşi,
din păcate în majoritate
Suferind de o amnezie, de o spălare de creiere, sălbă -
ticite
 Neputându-se desprinde total de lumea animală
Din hibrizii ce sunt!
Chiar şi oamenii ar putea purta acest nume . Se
hrăneau vegetarian cu fructe şi legume ducând o viaţă
ascetică, în A bstinenţă totală. Ei urmau să fie trecuţi,
 biologic vorbind, prin Ma nipulări genetice –  pe modul de
înmulţire artificială în vitro. Adică prin Imaculata Concepţie
a lui Isus Cristos! Ori prin Înmulţirea Isusiană –asexuată
 –   nu se mai copiau genetic bolile, B ătrâneţea, moartea,
însuşirile canibalice, carnivore, războinice ale
Mutanţiilor   genetici uriaşi distruşi de Potopul biblic
acum 12.000 de ani! D oar că aşa cum sonda spaţială
Phobos 2 şi-a întrerupt  brusc activitatea în apropierea lui
Marte  – Planeta Şerpilor, cineva din Cosmos , atunci ca şi
astăzi nu e de acord, nu încă, nu a venit Timpul, nefiind
îndeajuns de dezvoltaţi moral , spiritual, mental şi Fizic şi
ştiinţific şi tehnologic, spre a deveni Parteneri Galactici! …
Să ne mai amintim că, de fapt, Turnul Babel  –  dacă
decodificăm Istoriile de atunci, nu a fost doar amestecarea
limbilor popoarelor, ci şi o rampă de lansare a rachetelor.
Turnul Babel era de fapt o Rampă de lansare a rache -
telor Construită de oameni spre a sui cu nave spaţiale î n
Cerul Zeilor Extratereştri, lucru ce i-a deranjat vădit pe
aceştia căci nişte hibrizi Bioroboţi coloidali cu răspunderi
limitate, neevoluaţi moral, Mental, spiritual, genetic, fizic
70

şi ştiinţific puteau perturba bunul mers al vieţii Popoarelor


Galactice ! Mai ales că instinctele Maimuţei din care pro-
veneau pe jumătate, animalice de imitaţie Primau încă, la
concurenţă cu raţiunea extraterestră, ştiinţifică Zeiască
implantată prin genele şi ADN-ul Astronauţilor Galactici
Eşuaţi, exilaţi şi sălbăticiţi pe Terra. Astfel s-a hotărât că
fiecare om va trebui să lupte cu el s pre a ieşi din
animalitatea instinctuală a Plăcerii, din beţia Simţurilor
autodistrugătoare! Desprinderea din Lanţurile plăcerilor
Animalice este greu de realizat, astfel că Consiliul Extra-
tereştrilor a hotărât să acorde o perioadă de graţie, de ani
tereştri în care Cei Aleşi – şi Reconstruiţi Genetic – fără
Boli, fără Gena –   P 21  –  a Îmbătrânirii din ADN, o unire
a Corpurilor să fie doar Acei ce îşi vor aminti singuri din
Memoria Cosmică prin voinţă-credinţă, renunţare a
 plăcerilor   Instinctuale Animalice, adoptând un Mod de
Viaţă ascetic, Abstinent, Vegetarian, cu Identitatea lor de
Cetăţeni Galactici!

32

Să fie Adam –   Omul un sclav galactic, creat de


Reptilieni şi Marţienii Albi Uriaşi, prin inginerie şi
manipulări, încrucişări Genetice, însămânţări artificiale î n
vitro şi programat să Guverneze, să conducă planeta
Terra?! Multiuniversul ar putea fi C iclic adică să existe
galaxii unde planetele să nu mai fie propice Vieţii prin
stingerea stelei  – a soarelui, iar în alte galaxii diferite să
A pară planete ce oferă condiţii optime pentru găzduirea,
Dezvoltarea vieţii cosmice, inteligente astfel că Civilizaţiil e
Galactice Bătrâne sau Tinere din Multi univers vor fi
obligate pentru Supravieţuirea Cosmică să-şi ia rucsacul
ştiinţific şi navele spaţiale şi să călătorească, migr eze de
71

la o galaxie la alta, de la o stea la a lta, de la o planetă la


alta. Un fel de Panspermie Galactică Dirijată raţional
inteligent din necesitatea Legii Esenţiale Universale a
Supravieţuirii Vieţii în Multiunivers! A unui Multiunivers
Matrice  –   Inteligent prin Viaţa Inteligentă Infinită având
la Infinit Conştiinţa de sine ca Vol tmetrul galactic de
Autocontrol Viu, Raţional, Logic, Inteligent, Infinit,  Eteric!
Adică în Eternitate
Şi deasemenea Legea Continuităţii Universale a
raselor Galactice Inteligen te şi Legea de Terraformare
Universală de a face Planete Locuibile în Multi univers.
Într -un Program Spaţial Extratrestru şi Genetic –   Terra  – 
Omul Cosmic, noi adică, am putea fi combinaţia G enetică
a Reptilienilor Anunnaki de pe Nibiru, a Uriaşilor Marţieni
Albi de pe Marte, a altor Civilizaţii Extraterestre –   din
Sirius, Pleiade, Orion, etc. În acest Multi univers minunat
suntem abia în copilăria cunoaşterii Istoriei sale şi a
Istoriei noastre ca Naţiune Cosmică –  Istorie galactică
înregistrată în Supercomputere Galactice, în Memoria
Multiuniversală a Multiuniversului Eteric!
Îmi vine acum un sentiment de recunoştiinţă cosmică
ce zboară mai repede ca vântul şi ca gândul către Zeul
Sumerian Zeul  – Amfibiu-Reptilian ce trăia în ocean şi nu
se hrănea cu nimic, pe nume Oannes – ce ieşea din adâncuri
ca să-i civilizeze pe oameni Învăţându-i astronomie,
matematică ori cultura plantelor. Se pare c ă după Potopul
 biblic de acum 12000 de ani, de marele tzunami p rodus şi
de trecerea prin dreptul Terrei a planetei Nibiru, Planeta
Răspântiilor ce are ca Simbol Crucea  –  prima plantă
cultivată de Noe şi urmaşii săi –  după ce au ieşit din
submarinul pus la Dispoziţie de unii Anunnaki binevoitori  a
fost strugurele, viţa de Vie! Sau viţa cea vie?!... Trăim
într-un Multiunivers haotic, Dezordonat, neuniform, infla-
ţionist, rece, întunecos, instabil, unde Fuga Constelaţiilor
72

şi naşterea Stelelor şi a Popoarelor Lor ne dau Lumina


Raţiunii  de a fi, de a ne autocunoaşte, de a fii Fiinţă
Galactică Iubitoare Raţională, Inteligentă, de Lumină.

33

Un alt scenariu -ipoteză al Păcatului Originar s- ar


 putea să fie Următorul. Ţinând cont de realitatea că din
Rasa Umană – Bărbatul este interesat de Univers, Galaxii,
Stele, Cosmos, Cer în proporţie mai mare, iar Femeia  – 
este interesată mai puţin de Cer şi Univers şi mai mult de
lucrurile terestre  – am putea imagina şi următoarele Fapte
ale istoriei străvechi a Oamenilor. Şi anume Expediţia
Estraterestră eşuată şi exilată pe Terra din cauza unor
defecţiuni Tehnice ale navelor lor spaţiale ar fi   putut fi
compusă nu doar din Bărbaţi Extratereştri ci şi din Femei
Extraterestre.
Această supoziţie s-ar potrivi cu tradiţiile amerindienilor
ce susţin că o Zeiţă – Orejona  – numele său însemnând – 
Urechi lungi  –  Venind cu o navă strălucitoare de pe
 planeta Venus  –  a dat naştere la o parte din neamul
omenesc.
Urmând firul logicii bunului simţ –  Extratereştrii – 
Reptilieni ori Marţienii Albi ori Venusieni  –   vezi, Lucea-
fărului eminescian, Bărbaţi şi Femei, au fost obligaţi spre
a supravieţui să se Împerecheze, să se încrucişeze genetic,
sexual cu oameni maimuţe Terrieni! Urmaşii lor terrieni,
Adam şi Eva, hibrizi extraterestro-Umani Creaţi prin
inginerii genetice  – e posibil, activându-li-se Gena Extra-
terestră, Memoria Extraterestră să-şi fi revendicat locu l şi
statutul de Cetăţeni ai Cosmosului în virtutea ADN- ului
Extraterestru Dumnezeiesc existent în structura lor
cromozomială, Genetică, ei amintindu-şi că, înainte de a
73

fi Oameni Terrieni sunt la Origine Extratereştri!


Şi astfel s-ar putea privi încercarea, proba de autocontrol
raţional Vis-a-vis de instinctele animalice la care sunt
supuşi Adam şi Eva în Colonia Eden  –  Extraterestră de
cei doi Astronauţi şi Savanţi Geneticieni Galactici
Dumnezeu şi Lucifer Şarpele. Motivul Disputei dintre Ei
eram noi Oamenii  –   lucru precizat vag de Biblie, dar
Transmis clar de Coran. În Coran – ne aflăm parcă la un
Tribunal Galactic în care Dumnezeu îi cere lui Lucifer,
Purtătorul de Lumină, al doilea în ierarhia Expediţiei
Extraterestre de pe Terra să îl respecte şi să îl considere
 pe Adam-Omul ca pe Fiul lui Dumnezeu! Nici rob, nici
slugă, nici slujitor, nici servitor cum au inventat oamenii
„credincioşi” spre a-şi justifica lenea şi ignoranţa S pirituală,
 bestialitatea lor, drogarea cu sex a V ieţii de Dumne-Zeu!
Lucifer -Şarpele Reptiloidul refuză, afirmând că Adam  – 
Omul este mai  prejos decât ei reptilienii, fiind mai
aproape de maimuţa din care a fost ridicat în poziţie
verticală cu Capul în Stele înspre Evoluţia sa în
dobândirea Ştiinţelor Zborului cu rachete Intergalactice şi
a Paşaportului galactic de Cetăţean al Cosmosului. Căci
Omul a uitat că orice Sistem de Valori terestru trebuie să
fie Raportat, integrat, face parte ca şi Terra din cer , din
Cosmos! Cei Doi savanţi extratereştri cu halate albe,
astfel cum este reprezentat şi Zeul amerindian Quetzalcoatl 
 –  Şarpele cu pene Tot cu un halat alb au hotărât în
Consiliul Zeilor Bătrâni din Galaxie să supună Testului
 practic Experimentul Genetic Terra!
Desfăşurarea din Eden o ştim cu toţii –   iar testul a
demonstrat că Lucifer a avut în acest stadiu de evoluţie şi
civilizare a Omului D reptate. Căci instinctul conservator
 principal, animalic sexual al Omului a fost şi este încă
mai puternic decât Raţiunea Autocontrolul Inteligent
Divin. A urmat Amnezia dementă bestială Faţă de
74

Identitatea Cosmică a Omului pe care Isus o denunţă:


„ Aveţi ochi dar nu vedeţi, aveţi urechi dar nu auziţi! ”
Ce ne-ar interesa pe noi este cum s -au blocat, închis – 
 probabil prin Hipersexualitate, Păcatul Originar –   canalele
Memoriei Cosmice ale Evei şi u lterior, doar temporar, şi
ale lui Adam! Oamenii rătăcind  prin vieţi repetate pe
Terra doar în condiţia unui animal superior cu Chip
Zeiesc  –  satisfăcându-şi doar în principal, 99% din
omenire  –   Nevoile  biologice, trupeşti, animalice: locuinţă,
hrană, urmaşi uitând aproape în totalitate de Spirit, de
Moştenirea şi Cultura Galactică de Marea Familie
Universală din care fac parte. Astfel că  pe fruntea, din
 păcate, o scriu cu amărăciune şi revoltă, a 99% din Oameni
scrie muzeu inchis pentru renovare! Atenţie , fiecare Om
Trebuie să se lupte cu amnezia  animalului spre a deveni
Om Cosmic Zeu! Ce aşteaptă însă Extratereştrii Reptilieni ?
Şi Marţieni Albi şi Venusieni şi cei din Pleiade, Sirius,
Orion cu toţii Lăsându-şi o amprentă Genetică în
oameni?! Transformarea, Dorinţa şi credinţa în desăvârşirea
Spirituală care să vină din Interiorul fiecăruia! Cere şi ţi
se va da! Bate şi ţi se va deschide! Oameni, noi trebuie să
credem şi să dorim să redevenim Nemuritorii care
suntem genetic vorbind respectând  Legile Cosmosului şi
rupându-ne de sălbăticia şi bestialitatea animalică în Care
am fost nevoiţi să ne scufundăm  pentru un timp,
Strămoşii Astronauţi eşuaţi şi exilaţi  pe Terra! O viaţă în
Armonie şi Pace cu Animalele, plantele, mineralele, o
viaţă ascetică creatoare spiritual!
Revendicarea Condiţiei Umane de Nemuritori Galactici
ar fi Transformarea, desăvârşirea noastră spirituală,
morală, fizică, Adică Om Nou pe un Pământ Nou sub un
Cer Nou!
75

35

Pe de altă parte dacă Astronauţii Reptilieni eşuaţi şi


exilaţi pe Terra au devenit Simbioţi –   Oameni prin încru-
cişări cu Maimuţe Antropoide, atunci poate că într-un alt
scenariu SF  –   Marele Neam Al Reptilienilor Galactici
încearcă să le recupereze Spiritele, Sufletele  –   la Planeta
 Natală –  Nibiru şi la Patria lor Cosmică!
De-aceea poate şi Liberul Arbitru acordat acestor
Astronauţi Reptilieni eşuaţi şi anume ori se întorc pe
 Nibiru ca Reptilieni Nemuritori Adevăraţi după Schimbare a
la faţă lăsând pe Pământ Chipul şi Trupul Uman , ori
rămân în Ciclul reîncarnărilor terestre al Vieţilor   succesive
alături de Oamenii, încă muritori!
Aceeaşi problemă a opţiunii, a alegerii –  apare straniu,
ciudat Paradoxal în redescoperita „Evanghelie după
Iuda” – unde dacă ea se va dovedi autentică, se scufundă
toată fundaţia creştinismului Referitor la naşterea lui Isus
Cristos ca Mântuitor Ceresc, Fiu al Dumnezeului  – 
Extraterestrul al Omenirii Terestre.
Dar să relatăm incredibila „Evanghelie după Iuda”-
unde Isus Cristos  –  la Cina de Taină îi întreabă pe
ucenicii săi –  cine cred ei Că este el!
Unii spun că e reîncarnarea lui   Ilie, lui Moise, doar
unul singur Iuda îi spune lui Isus că El –   Isus este din
neamul Nemuritorilor şi nu este din această lume!
La sfârşitul Cinei de Taină  – Isus îl roagă pe Iuda să
rămână la o Discuţie între patru ochi! Ei, acum e acum!
Căci Isus Cristos îi Cere expres lui Iuda, pe care -l
numeşte cel mai iubit apostol al său,  Nici mai mult nici
mai puţin – să-l salveze din trupul de om Muritor, unde a
ajuns accidental , să se elibereze din lumea Omenească,
mai mult bestială, animalică, decât dumnezeiesc Reptiliană
 –  extraterestră! Isus îi mai spune lui Iuda că pentru
76

Vinderea sa pentru 30 de arginţi romanilor va fi cel mai


hulit Ucenic al său în ochii oamenilor, dar în faţa lui Isus
şi al lui Dumnezeu Extraterestru va fi privit şi primit ca
singurul ce a ştiut Adevărul despre Firea de Nemuritor a
lui Isus şi va fi răsplătit şi nu Hulit pentru eliberarea, prin
darea pe mâna romanilor şi uciderea sa pe Crucea-Spiritului
Sufletului lui Isus din trupul omenesc Muritor, terestru!
Vă rog să medităm împreună şi să căutăm: Unde-i
Adevărul? Cine S pune adevărul despre viaţa şi originea
şi trecerea prin lumea Omenească a lui Isus Cristos – 
 Nemuritorul galactic! Creştinismul sau Evanghelia după
Iuda?! Isus a venit să mântuiască de păcate Omenirea sau
s-a născut pe Terra accidental?! Noi, deocamdată alegem
o Cale de Mi jloc oarecum neutră, de meditaţie, de reflecţie
Cosmică!
Deşi, balanţa s-ar putea înclina într-o direcţie, căci
Isus, ne spune Clar, ferm, fără dubii ori ocolişuri metaforice
 pilduitoare: „Eu nu Sunt din lumea voastră! Eu sunt din
Lumea de Sus, voi, oamenii S unteţi din Lumea de Jos! ”
 No comment!

36

Reptilienii Extratereştrii de pe Nibiru –  revendică


 planeta Pământ!
Căci Ei ne-au creat şi pe noi –  ca Hibrizi Reptiliano  – 
Umani şi de Atunci încoace ne studiază comportamentul!
Pe Terra sunt acum 9 Rase Extraterestre Amfibii Reptiliane
Umanoide! Specia galactică R eptiliană este reprezentată
de două Simboluri ce se găsesc pe  Navele spaţiale
cilindrice, triunghiulare, ovoidale - OZN-uri ale lor ori pe
instalaţii subterane şi anume: Un şarpe Alb astru cu patru
Aripi albe  –  pe un fond negru şi Dragonul – Fiinţa Mitică
 –  R eprezentată printr-un Cerc albastru ce are în interiorul
77

său 7 Stele. Cele 7 Stele pot fi şi ale Constelaţiei


Pleiadelor, dar mai pot Simboliza cele 7 Colonii
Reptiliene din Sistemul Solar din care F ace parte şi
Republica Terra. Cele 7 Stele ar mai putea semnifica
Luna, Venus, Marte şi cele 4 Luni ale planetelor Jupiter
şi Saturn, Pe care Neamul Galactic Reptilian le -au folosit
ca şi Colonii Reptiliene din străvechimile Timpului
Cosmic!

37

Pielea Reptilienilor este verde bej cu tonuri de galben


şi este Pigmentată cu puncte maronii de 2-3 cm. Şi
aspectul Feţei-Chipul
Este oarecum asemănător –   cu Ochi Hipnotici,
Scânteiet ori
Iradiind o Lumină Strălucitoare! Degetele de la mâini
şi picioare
Poate 3 sau 4 unite printr -o pieliţă de amfibian, trăind
în mediu
Lacustru sunt mai multe decât la oameni. Reptilienii
nu au
Amprente digitale, palmare! Ridicături osoase sunt pe
degetele
Mijlocii şi unghiile sunt mai lungi decât ale oamenilor
şi de
Culoare gri.
Spatele Reptilianilor este străbătut vertical – de o zonă
osoasă
Asemănătoare cu şira spinării umane, dar nu e o şiră a
spinării.
Coloana vertebrală la Reptiliani –spun Tăbliţ ele de la
Sumer – 
78

E o structură complexă şi complicată, o reţea de


ţesuturi şi piele ca nişte spini osoşi! Prin aceştia trec şi
străbat numeroase trasee nervoase şi vase sanguine.
Rolul spinilor osoşi este de a regla temperatura scăzută – 
a sângelui rece de Reptilă! Femeile Reptiliene alăptează
copii ca şi femeile umane. Reptilienii nu au popularul
ombilic, buric  –  naşterea lor fiind oarecum diferită de a
oamenilor! Ca Inteligenţă, coeficientul IQ , Reptilienii au
o capacitate mai mare ca a oamenilor c ăci şi ei ne-au
creat pe noi, oamenii Cosmici şi tereştrii prin inginerii
genetice!
Pe navele spaţiale reptiliene –   cei răpiţi şi examinaţi
medical descriu existenţa unor incubatoare artificiale
recipiente cu foetuşi hibrizi reptiliano umani! Lupta
 pentru Supremaţia asupra Terrei nu e nici pe departe de a
fi încheiată, dimpotrivă, vizibilă şi invizibilă e în plină
desfăşurare iar rezultatul conform Codului Galactic nu
 poate fi decât unul al Păcii, Ştiinţei, Iubirii şi Armoniei
Universale!

38

Dacă ar fi să conturăm un scenariu al Genezei Omului


Terrian Adamu de către Anunnaki Reptilieni de pe a 12- a
Planetă Nibiru acesta ar fi aproximativ, din ce informaţii
avem, din Tăbliţele Sumeriene , următorul:
Disputa între Enki –  Şarpele Strălucitor, Doctor
genetician Creator şi Enlil –  fratele lui reptilian nibirian – 
este Adamu  –  Omul, adică Muncitorul Primitiv, Hibrid
Mixt cu Răspunderi Limitate sau mai bine zis modul său
de înmulţire. O înmulţire naturală animală, sexuală,
simiană – maculată asemeni maimuţei antropoide terriene
din care pe jumătate se trage sau dimpotrivă o imaculată
79

concepţie, o înmulţire asexuată, artificială, neanimalică,


însămânţare in Vitro.
Al doilea fel de înmulţire, de gen Isusian ar fi conferit
Hibridului Reptiliano -Uman-Adamu-Omul o înmulţire
avansată şi o longevitate crescută, Nemurire!
Imaculata Concepţie isusiană – ar fi conferit Hibridului
OM însuşirile şi calităţile mântuitoare ale condiţiei   umane
şi ruperea totală şi învingătoare de bestialitatea şi caniba -
lismul firii animale terestre, un Om Cosmic mai apropiat
de modelul Strămoşilor Extratereştrii!
Însă ispitirea luciferică – adică rămânerea sau alegerea
modului de înmulţire animalică maculată, motivată  sexual
la îndemnul prematur şi nesăbuit iresponsabil doar pentru
 propriile plăceri ale santinelelor reptiliene cereşti „îngerii
căzuţi” a dus la deturnarea Planului Genetic Dumnezeiesc
 prin conştientizarea şi drogarea cu sex a omenirii – anima-
litatea Omului Hibrid fiind întreţinută şi hiperbolizată! Ş i
nu abstinenţă trupească creatoare spiritual, îndumnezeir ea
Omului!
Cum mai spuneam algoritmul matematic al înmulţirii
animalice a scăpat de sub controlul raţional, rămânând în
subordinea instinctului animal, orb, incontrolabil, ducând
la dezechilibrul numeric al omenirii, la creşterea entropiei
umane, sociale, la războaie, boli, bătrâneţe, moarte necesară
 prin generaţii succesive. Generaţiile succesive umane
apărând după modelul animal terestru – ale unor astronauţi
eşuaţi, exilaţi şi sălbăticiţi pe Terra.
Miza, procesul galactic al Omului Adam cel care se
desfăşoară şi astăzi, într-un Tribunal galactic, real şi
virtual, este întru acuzarea modului actual de înmulţire,
sexuat, animalic, al Oamenilor sau dimpotrivă întru
apărarea acestuia.
 Noi, credem că îndumnezeirea omului, transformarea
Omului terestru în Om Galactic se face după prototipul
80

înmulţirii, naşterii lui Isus Cristos –   prin Imaculata


Concepţie, adică prin însămânţarea în vitro!
Trecerea „celor aleşi” sau „doritori prin credinţă în Isus”
 pe modul de înmulţire a lui Isus Cristos –  se va face în
Viitor, astfel cum dorea Enki  – Şarpele Doctor  Genetician
în laboratorul Genetic Eden, încă de la începutul creă rii
 prin manipulări genetice a lui Adam-Omul, fapt al
genezei şi istoriei noastre galactice, întârziat, oarecum de
Enlil  –   alt Reptilian  –  ce dorea doar să-l folosească pe
Adam-Omul ca sclav, rob, servitor cosmic şi nu ca Fiu
Cosmic! Procesul Galactic al lui Adam -Omul e în desfă-
şurare! Fiecare din Adamii şi Evele de pe Terra au
Liberul Arbitru! Între Dumnezeu şi Cimpanzeu –   Omul
trebuie să aleagă în perioada de timp, de graţie, de
 bunăvoinţă divină, zeiască, ce i-a fost acordată!
De o parte e Omul semicivilizat, bestial asemănător
încă cu mutanţii genetici canibali, perverşi sexual,
distrugând planeta şi cosmosul, înarmându-se şi fiind u n
ucigaş spaţial în serie, iar pe de altă parte Omul N ou,
Cosmic, Îndumnezeit, transformat prin voinţă, credinţă,
 prin dorinţă proprie –  într-un OM Isusian, având ca
model de viaţă pe Isus Cristos! Zburând nemuritor,
iubitor şi pacifist prin Stele cu rache te fotonice  –   ca un
adevărat şi originar Cetăţean al Cosmosului, al Multi -
universului!
Alege, Omule terrian, trezeşte-te la raţiunea cosmică
din lăcomia şi plăcerea simţurilor animalice între Viaţă şi
Moarte! Alege Viaţa Cosmică, Veşnică, Universală!

39

Unii autori vorbesc de o structură genetică compozită


a Omului Terrian, realizată prin inginerii genetice de mai
81

multe Civilizaţii Extraterestre venite cu rachetele pe


Terra din Multiunivers. Astfel se avansează ideea existenţei
mai multor rase cosmice simbiote  –găzduite de Hibridul
Humanoid Omul Cosmic şi Terrian –  o rasă autohtonă
Rasa Goriliană, o rasă reptiliană sau şerpească, o rasă a
arahnidelor şi tarantulelor , apropo de Spiderman -Omul
Paianjen din filmele contemporane americane, o rasă
insectiforă, o rasă iguaniferă, o rasă delfinoidă etc.
Despre Creierul Uman  – se ştie astăzi, că el ca un Super -
computer Galactic Informaţional, energetic şi de Comandă
al Omului este compus din trei creiere  –   Creierul mic,
reptilian cel mai vechi, sediul funcţionării subconştiente a
Omului, spre exemplu în timpul somnului, apoi Creierul
Cognitiv, Creierul Mare compus din cele două emisfere
legătura dintre ele făcându-se prin al 3-lea Ochi, Ochiul
Reptilian Pineal şi Creierul energetic –   cu Aura  până la
1,5 m distanţă de capul omenesc.
Creierul Energetic şi Aura se pot pune în evidenţă cu
ajutorul Efectului Kirlian ce evidenţiază atenţie, un halou
de lumină, un corp astral, o fiinţă de lumină, un om de
lumină su prapus peste omul fizic, omul de carbon şi de
apă – şi care persistă şi după dispariţia în alte  dimensiuni,
a corpului fizic. Acest halou luminos există şi în regnul
animal, vegetal şi mineral ca o astfel de viaţă, de existenţă ,
o viaţă de lumină, o existenţă de lumină! Doar că Einstein
oarecum dezamăgit de lenea spirituală a Omenirii, spunea
că în Univers există 2 constante: viteza Luminii şi prostia
umană. De prima nu este el foarte sigur …
În aceeaşi ordine de idei reptiliene  – am văzut pe uşile
 –  porţile de intrare în altarul unor biserici  pictaţi –   doi
Şerpi Uriaşi! Nimeni n-a putut să ne d ea vreo explicaţie
logică ori istorică a acestei observaţii. Şi în scrierile sacre
 –  de fapt Crucea pe care e răstignit Isus –   este un…
Şarpe! Să fie vorba de un cod încifrat –  al intervenţiei
82

genetice a Reptilienilor  – „îngeri căzuţi” nibirieni asupra


Omului Primitiv? Şi apoi încercarea altor reptili eni  – 
 binevoitori Rasei Umane după episodul eşuat genetic şi
moral  –   experimentul Adam şi Eva şi deturnat de către
Reptilienii răzvrătiţi, îngerii căzuţi, privindu-i pe Oamenii
Adam doar ca pe nişte sclavi, sclavi programaţi genetic – 
de a repara erorile genetice prin eliminarea dominantei
războinice, ritualice, hipersexualitate  –  păcatul originar
luciferic din Biblie  –  prin înnobilări cu ADN – în Experi-
mentele al 2-lea şi al- 3 -a Genetice, respectiv  Noe şi Isus
Cristos! De-aceea faţă de lipsa de compasiune şi de milă,
lipsa de sentimente a Reptilienilor din dimensiuni inferioare
Reptilienii din dimensiunile superioare şi Marţienii Albi
Uriaşi şi ale Civilizaţii lor Extraterestre induc în Evoluţia
Cosmică a Rasei Umane Filozofia, Doctrina Iubirii!
Iar, în concluzie, Omul Terrian Cosmic contemporan,
are Liberul Arbitru  – de a alege între a rămâne în condiţia
de Sclav, animal superior subordonat instinctelor primare,
dorinţelor şi plăcerilor doar trupeşti, cu hiperbolizarea
acestora având ca program cultura trupului, animalului
din el, dar şi a fi Fiu de Dumnezeu, Cetăţean  al Cos-
mosului  –   condus de Raţiune, Ştiinţă, Responsabilităţi
Galactice!

40

Trei expresii celebre mă îndeamnă la meditaţie! Pe


dumneavoastră, nu?! Isus Cristos ne spune: „Purtaţi-vă ca
adevăraţi Fii de Dumnezeu, ce sunteţi! P e piatra funerară
a lui Giovanni Papini  – scrie: „Aici odihneşte un O m ce a
vrut să fie Dumnezeu”, iar scriitorul germ an Lessing ne
transmite prin timp: „Mulţumeşte-te să fi i Om !” Iată, una
dintre dilemele noastre ale umanităţii.
83

Ce raţionament rapid facem; Ispita lucif erică, reptiliană a


Şarpelui –   Diamel labilic să fie legată de perversiunile
strămoşilor noştrii –  Şerpi –   ce de dragul unor jocu ri şi
distracţii sexuale au deturnat spiritual, moral şi fizic ,
Experimentul Genetic Terra, adică  al lui Adam şi Eva?!
Şi de fapt prin Eva şi apoi pri n Adam toată omenirea să fi
fost dirijată, şi drogată cu hipersexualitate de reptilienii
din dimensiunile inferioare de dragul plăcerii luciferice
sexuale  –  pe un drum greşit, al iluzionării al încercării
autosinucigaşe de a împrumuta nu numai Chipul Zeilor,
ci şi existenţa lor, modul lor de viaţă şi de gândire, de
ştiinţă şi tehnologie galatică ?! Nu este prea mult pentru o
maimuţă antropoidă terriană clonată , pentru rolul, doar de
 biorobot cu răspunderi limitate, de sclav cosmic programat
genetic?! Oricum mutanţii genetici canibali au fost,
eliminaţi prin Potop!
Aceasta să fie ispita diavolească, reptiliană de   dragul
 perversiunii trupeşti, a distracţiei iresponsabile, iraţionale
sexuale cu nişte femele de oameni maimuţe, primitive,
cei drept frumoase, zic scrierile sacre?! Crearea Iluziei că
am putea să ne schimbăm condiţia, să devenim şi noi din
nişte biete maimuţe – Zeii celeşti –  Dumnezei?!
În această ecuaţie a gândirii raţionale prin comparaţie
atât cât cunoaştem din mituri şi legende , noi Oamenii  – 
Adami am primit, prin inginerii genetice şi poate că vom
mai primi  – Raţiune şi Inteligenţă şi Suflet şi Sentim ente
 – Zeieşti, nu însă şi o Longevitate Zeiască, căci cromozomii
de maimuţă poate nu permiteau aceasta. Dar în Viitorul
galactic al rasei Umane  –   cei aleşi şi triaţi genetic şi
moral şi spiritual –   de Reptilienii binevoitori, din dimen-
siunile superioare, doctori galactici geneticieni  –   vor
 primi o nouă Structură Genetică a Corpului ce să permită
Vieţi matusalemice.  Apropo, un ET din Multiunivers
după spusele lor –  trăiesc aproximativ, vârsta medie
84

36.000.000 de ani tereştri! Aşa o Viaţă Cosmică


Omenească  –  mai zicem şi noi! Noi credem, suntem,
 pozitivi şi optimişti în privinţa Destinului Galactic, Cosmic
al Rasei Umane! Credem în Stelele Noii Umanităţii! În
întoarcerea Omenirii Nemuritoare în Stelele şi Planetele
de Origine, cu Rachete fotonice, ionice, tahionice , gândi-
toare în Zbor continuu universal! Omul Terrian –   Integrat
în Multiunivers, ca şi Cetăţean al Cosmosului, cu o Etică
galactică – Cod galactic! Umanitatea reocupându-şi locul,
dintotdeauna, al O riginii printre Naţiunile Cosmice!
Credem în Triumful visătorilor, al celor mântuiţi prin vise
celeste, credinţă şi fapte de viaţă, prin reamintirea
Identităţii Extraterestre a Umanităţii! Să fie toate acestea
doar amăgiri pentru favoruri sexuale ale Reptilienilor – 
„Îngerii căzuţi”?!
Sau Biblia care spu ne că Satan –   Lucifer Diavolul a
vrut să fie ca Dumnezeu şi pentru aceasta a fost pedepsit ,
omite intenţionat –  că şi Omul suferă de aceeaşi sete,
dorinţă de putere, de identitate Dumnezeiască?!  Este ea
firească pentru un Fiu al lui Dumnezeu?! Sau poate că
folosirea şi conştientizarea sexualităţii  –  apariţia  pudorii
omeneşti  –  a coborât Omul în bestialitatea animală, în
hipersexualitate, în risipirea iresponsabilă, iraţională a
Energiei Vitale Reptiliene  –   Kundalini din Canalul
Energetic Principal din Măduva Spinării şi implicit
îmbătrânirea şi moartea adică accelerarea metabolismului
omului  până la epuizarea energetică?! Şi, deasemenea  – 
oligofrenizarea Rasei Umane! Terra arătând azi ca un
Bordel Cosmic, ca o Planetă a Retardaţilor Demenţi,
Drogati cu sex, Criminali şi Amnezici!
Şi în mai mare măsură strămoaşa Eva, ca şi prede-
cesoarea sa Lilith  – „mama dracilor” şi a senzualităţii – 
adică a R eptilienilor drogaţi cu sex – mai slabe de înger – 
de Conştiinţă. Memorie şi Puritate Zeiască sau
85

Dumne-Zeiască iar apoi strămoşul Adam –luându-se


după ele, la indicaţiile perverse şi răuvoitoare ale
Reptilienilor din dimensiunile inferioare –  au fost ei la fel
de vinovaţi ca şi ispititorii ?! Să nu punem tot Păcatul
Originar – doar în spatele lui Satan! Zeii Celeşti –   Civili-
zaţiile Extr aterestre ţin la distanţă pe Terrieni de Cosmos
şi prin Reţeaua Energetică Socială în care majoritatea
necreatoare spiritual 90% din omenire îi devoră energetic,
sunt energofagi, pe minoritatea creatoare spiritual 10%
din omenire.

41

Sau dimpotrivă să fi fost de la început –  o interdicţie


Originară a Oamenilor la Viaţa şi Ştiinţa Celestă a
Zeilor?! Astfel să se explice şi amestecarea limbilor la
Turnul Babel?! Turnul Babel era, de fapt, o Rampă de
lansare a rachetelor construită de Oame nii Adami, ce îi
sfida, parcă, pe Zeii Reptilieni, Creatori genetici ai
oamenilor sau cel  puţin unii dintre ei, dintre Civilizaţiile
Extraterestre ce au vizitat şi însămânţat cu ADN-ul lor
extraterestru, Terra şi vieţuitoarele ei, inclusiv   pe noi,
oamenii Terrieni!
Mă gândesc că Prometeu a trebuit să fure focul de la
Zei, adică ştiinţa folosirii energiei nucleare! Ce- i drept,
au şi zeii, extratereştrii, dreptatea lor căci în condiţiile în
care Homo Sapiens nu era evoluat şi desăvârşit spiritual,
mental, mor al şi fizic şi genetic, darea Ştiinţelor Cosmice
 pe mâna unor Cimpanzeii neevoluaţi de către Reptilienii
invidioşi, răzbunători pe Adamii Hibrizi Creaţi Genetic, au
dus, duc, vor duce la autodistrugerea lor! „Uite că Adam
Omul a ajuns ca unul dintre noi! ” exclamă Enki –   Iahwe,
Dumnezeul Extraterestru Reptilian! Dar Elohimul biblic
86

 –  pluralul se traduce şi ca „unul dintre noi”! Să fie deco-


dificarea faptului afirmat de unii cercetători, printre care
şi filozoful român Dimitrie Drăghicescu –  dar trecute sub
tăcere teologică că de fapt Omul-Adam, Androginul era
unul dintre Ei  – adică un Colonist galactic pe Terra ca şi
Ei, Dumnezeul –Extraterestru şi Expediţia sa Extraterestră
 –  Fii ai lui Dumnezeu! Ispita luciferică ar  putea fi accep-
tarea divizării Omul ui -Adam -Androginul, ce se putea
autocrea ca şi Tatăl său Ceresc –  Reptilian şi pierderea
 Nemuririi, a Puterii Androginului de Autocreare? ! Şi
această divizare a sexelor  –   a creării Evei din Adam  – 
Bărbatul Cosmic –   Androgin Reptilian Uman pare -se
doar pentru perv ersiunile şi plăcerile, jocurile sexuale a
Reptilienilor din Dimensiunile inferioare condu şi de
Lucifer -Azazel -Satan, adică a „Îngerilor căzuţi” biblici ?!
Şi astfel Adam-Omul-Androgin având însuşirea de a se
autocrea, adică de a fi Nemuritor –  a decăzut în condiţia
animalică de muritor, divizat sexual ! Partea feminină a
Rasei Umane  –  să fie prin Lilith, mama dracilor a repti -
lienilor şi a senzualităţii şi prin Eva, cele „slabe de înger”
adică de inteligenţă, de credinţă , cele dintâi amăgite de
Reptilianul  –   Lucifer,  –  devenind posedată de reptilienii
inferiori, de diavoli, de plăcerile şi dorinţele sexuale,
hiperbolizate, animalice şi,  prin naşterea urmaşilor , rasa
Umană devenind în totalitate căzută, subordonată
instinctelor animalice, trupeşti în dauna dezvoltării şi
supremaţiei Spiritului Sacru, Celest,   Superior, Zeiesc,
Cosmic?!
Astfel că Rasa Umană este oarbă şi surdă la Cosmos,
la Moştenirea şi Cultura Galactică, la locul ei printre
Popoarele Galaxiei, printre Naţiunile Cosmice, ea fiind
îndreptată cu atenţia doar înspre satisfacerea lăcomiei
animalice ignorante, bestiale, limitate în Timp –   a nevoilor
 biologice: locuinţă, hrană, înmulţire, sex, moarte, urmând
87

Destinul Sălbăticirii Animalice, Bestiale, Muritoare uitând


într-o amnezie dementă şi tragică de Identitatea Cosm ică
a Oamenilor, ca Cetăţeni ai Universului!
Iată acum planul de sclavaj cosmic al Rasei Umane  – 
 pus la cale de Lucifer -Reptilianul din dimensiunile infe-
rioare, deocamdată criminală, prin amnezie sinucigaşă.
Ghilgamesh Căutătorul Nemuririi este furat de Nemurire,
de Iarba Nemuririi de către cine credeţi… de un Şarpe, de
un Reptilian din dimensiunile inferioare! Observaţi, cum
se leagă toate în Tot!
Miturile mayaşe transmit că reducerea, limitarea capa-
cităţii minţii omeneşti de către Zei i-Reptilieni  –  Bătrâni
ar fi nu numai o pedeapsă pentru Păcatul Originar –   cum
susţin miturile biblice, ci şi că crearea femeii din Adam ,
Bărbatul -Androgin Primordial ar fi fost hotărâtă de
Consiliul Extratereştrilor Reptilieni de pe a 12-a Planetă ,
 Nibiru, după ce s-a constatat de către Reptilienii Expe -
diţionari Extratereştri , a primejdiei cunoaşterii umane,
Premature!
Crearea femeii pare să fie Cheia descifrării  Nelinişti-
toarei şi încă Necunoscutei Origini a rasei Umane!
Un mit unic maori, ne spune că femeia de argilă a fost
creată de Zeul Primordial –  întâi pentru el însuşi şi de – 
aceea a fost înnobilată prin spălarea cu „ape c ereşti” – 
ADN-extraterestru –  reptilian?! La unele triburi din Anzii
americani există formula antropologiei inverse  –  bărbatul
creat de zei  –  după femeie! Să mai amintim că tot în
America Latină –  există tradiţii străvechi ce susţin că
R asa Umană, cel puţin o parte din ea – ar fi fost creată de
o Zeiţă venită cu o navă strălucitoare de pe planeta
Venus! Ea se numea Orejona S paţială adică Urechi Lungi
şi a dat naştere Omenirii prin împreunarea cu un tapir şi
cu un Şarpe!
88

42

Dacă e să raţionăm, la rece, asupra Istoriei Oamenilor


de pe Terra, după descifrarea Mesajului prin Timpuri,
transmis prin Tăbliţele sumeriene conflictul Anunnaki
contra Anunnaki, adică a Reptilienilor superiori nibirieni
contra Reptilienilor inferiori nibirieni ar avea ca Fi inţă de
dispută  pe Adam-Omul, Strămoşul nostru! Şi anume se
 pare că Enki – Şarpele Scântâietor –   Medicul galactic de
 pe Nibiru ar fi Creat şi Promovat la Conducerea Terrei  – 
Linii genealogice Hibride Reptiliano -Umane adică Semi-
zeii, Titanii, Uriaşii, Nefili mii! Acest fapt ar fi deranjat pe
Enlil  – Şarpele Scânteietor, frate vitreg al lui Enki –   fiu
reptilian al lui Anu -conducătorul suprem al R eptilienilor
de pe Nibiru şi Consiliul Anunnakilor  –   Consiliul Zeilor
Reptilieni! Prin aceasta Reptilienii de pe Nibiru ar fi
 pierdut controlul asupra Terrei şi a terrienilor.
Şi atunci Enlil se pare că a recurs la un şiretlic, la o
amăgire a terrienilor, la o ispitire luciferică, ajungând să
aducă sub control mental, moral şi fizic  pe Eva şi apoi  pe
Adam, făcându-i dependenţi de instinctele bestiale, anima -
lice, sexuale; au drogat cu sex Rasa Umană limitând-o în
timp, f rânând-o, ucigându-i spiritual şi fizic Dezvoltarea şi
civilizarea sa cosmică, iar prin distrugerea Turnul ui Babel – 
Rampă de lansare a rachetelor construite de terrieni  – 
le-au oprit doar pentru un timp, accesul în Cosmos, în Cerul
Zeilor, în lumea Civilizaţiilor Extraterestre.
Din punct de vedere biologic  –   Eva este dublu sexua-
lizată faţă de Adam, deci dublu reptiliană şi astfel –  ea
sau Lilith, predecesoarea ei, numită mama dracilor şi a
senzualităţii, adică mama hibrizilor reptilienilor- terrieni a
oamenilor terrieni hipersexualizaţi  –   prin nevoile sale
 biologice sexuale duble, inflaţioniste fac ca şi cuplul uman
Adam şi Eva –  să se descarce energetic, să se omoare
89

energetic unul, pe celălalt cum spune profetul biblic, prin


„lăcomia simţurilor dobitoceşti” –  adică animalice!  Astfel
Reptilienii inferiori ostili Rasei Umane, luciferici, satanici  – 
au ajuns să ţină, încă pentru un timp, pe Terrieni sub
controlul lor, manipulându-i mental şi fizic!
Doar că prin Isus Cristos şi prin Fe cioara Maria ce au
rezistat ispitei luciferice, satanice, adi că hipersexualităţii
cum spun Cărţile sacre şi au zdrobit capul şarpelui, adică
R aţiunea Umană a reuşit să subordoneze bestialitatea
iraţională animalică din care Adam-Omul a fost ridicat cu
fruntea la Stele!
De aceea Isus Cristos pentru Bărbaţi şi Fecioar a Maria
 pentru Femei sunt Modelele sacre, cosmice, ce trebuie
urmate, Prototipurile oamenilor Viitori de pe Terra!
Dar pentru aceasta e nevoie de lupta fiecăruia cu el
însuşi, cu lăcomia simţurilor şi instinctelor bestiale  anima-
lice întru transformarea lui, întru dobândirea şi practicarea
unei Vieţi ascetice, a unei alimentaţii vegetariene, o împă-
care a Omului cu Casa Verde a Naturii, cu regnul animal,
vegetal, mineral ce şi ele, sunt vii, simt, comunică telepatic
cu noi!
Procesul Reptiliano-Reptilian de la Tribunalul Galactic
este lăsat la soluţia Liberulu i Arbitru! Adică Rasa Umană
este liberă să aleagă ce doreşte să devină –  o Naţiune
Cosmică cu drepturi depline sau doar un Animal Superior
drogat cu sex, supus bestialităţii animalice!
Căci un Om Nou sub un Cer Nou  pe un Pământ Nou
înseamnă un OM Genetic Nou, Om Cosmic Îndumnezeit,
rupt total de animalitatea instinctuală, be stială, iraţională,
cu o Conştiinţă, Raţiune, Memorie, Cultură, Longevitate,
Inteligenţă, Morală Galactice! Aceasta înseamnă: Precum
în Cer aşa şi pe Pământ!
Deci, fiecare OM -poate să aleagă prin modul de a-şi
trăi viaţa – în  spirit sau în trup cu predominanţă! Acum,
90

Rasa Umană trăieşte în cultura trupului, în narcisismul


luciferic a unor retardaţi demenţi, criminali, amnezici,
leneşi, îndărătnici şi iraţionali. Omul Nou va trăi în  Cultura
Spiritului Cosmic, Zeiesc!
Să acţioneze , diversionist, spre limitarea, frânarea,
oprirea intrării în Cer, în Cosmos a Umanităţii ca
 Naţiune Cosmică –   Reptilienii luciferici ostili Omenirii,
 prin posedarea Oamenilor în primul rând a Femeii şi apoi
a Bărbatului  prin Femeie, sexual vorbind şi astfel  produ-
când moartea – mentală şi fizică?! Să fie vorba chiar de
Şarpele Kundalini, vieţuind în Măduva Spinării Umane,
în Canalul Energetic Principal al Oamenilor, ce se hrăneşte
cu Energia Vitală, Sacră, Sexuală a Oamenilor –  Gazde, a
Rasei Goriliene Autohtone?! Să nu uităm că Reptilienii
 Nibirieni –   au creat pe Adam-Omul prin manipularea gene-
tică a unei femele de maimuţă antropoidă din Africa,
acolo unde ei ext răgeau, prin minerit, Au, Ag, Pl, Cu , pe
care apoi cu navele lor spaţiale le transportau pe staţia
intermediară, planeta Marte, planeta Şerpilor  – după care
nave spaţiale uriaşe preluau minereurile de pe Terra şi le
transportau pe planeta natală, Nibiru –  a 12-a Planetă! Să
fie oare vorba în mod real, ştiinţific, biologic în cadrul
relaţiilor sexuale de cuplu, de regularizarea   raportului
dintre Spirit şi Trup, Omul fiind ţinut sub control mental
şi fizic prin ispita luciferică a Femeii, dublu sexualizată ,
deci posedată dublu de reptilienii simbioţi faţă de Bărbat?!
Astfel Omul este doar ce este, ce trebuie să fie şi nu ce
 poate să fie! Femeia este astfel, în situaţia actuală –  aceea
ce fără voia ei, face jocul reptilienilor ostili  –  prin drogarea
cu sex, prin hipersexualizarea întregii Umanităţi ?!
Şi astfel Reptilienii inferiori ostili Oamenilor, luciferici,
au controlul Minţii Oamenilor, ţinându-i între limite
rezonabile, terestre, semianimalice prin ispita luciferică,
senzuală a Femeii! Eliberarea Femeii, r idicarea din  păcatul
91

originar – hipersexualitatea  – ar putea salva, mântui Rasa


Umană! Lilith/Eva – au pierdut Nemurirea Omului şi tot
ele trebuie să o recucerească. Dacă nu cumva divizarea în
sexe, feminin şi masculin a lui Adam Androginul – să nu
fi fost o altă diversiune a Reptilienilor, de a aresta, a închide
Omenirea pe cale naturală, prin exagerarea instinctului
sexual modificat genetic, artificial, într-o Închisoare terestră
a vârstelor, a generaţiilor, a rotirii omenirii pe orizontala
terestră a înmulţirii, a uitării Identităţii Cosmice de Fii ai
lui Dumnezeu , ai Zeilor, de Cetăţeni ai Cosmosului, prin
ADN-ul Extraterestru Reptilian, ţinuţi închişi în propria
lor pânză de paianjen, amnezici, demenţi, retardaţi prin
ritualuri dogmatice, prin minciună şi crime –  în Închi-
soarea Terestră a Timpului, păziţi şi monitorizaţi, dirijaţi
de Paznici Reptilieni Lunari! În Închisoarea Terestră a
Timpului unde Amintirile Galactice , ale Identităţii lor
Galactice sunt interzise, şterse prin spălarea creierelor,
 prin controlul minţii şi hipnoză, lumea terriană părând ca
în basmele adevărate-despre o împărăţie Terra cufundată
într-un somn al raţiunii de 1000 de ani! O ricum, un mod
nu tocmai elegant a unor Fraţi Galactici , a unor  piraţi ai
spaţiului, a unor îngeri căzuţi deocamdată, de a-i ţine pe
oamenii terrieni departe de Moştenirea şi Cultura şi
Memoria  –  Identitatea lor Galactică! Poate că de aceea
toate Cărţile sacre ale Umanităţii terriene încep cu strigătul
cosmic: „Treziţi-vă! Treziţi-vă Terrieni din somnul raţiunii,
din beţia simţurilor animalice la Identitatea Cosmică
 Nemuritoare!
Într -adevăr diabolic, draconic Control de la Distanţă a
Minţii şi Vieţii unei R ase Cosmice terriene tinere de către
o Civilizaţie Cosmică Bătrână –  cea Reptiliană, prin
manipularea şi  controlul Instinctului de Conservare, cel
mai puternic al unei Rase Hibrid extraterestro -animalieră,
reptiliano-goriliene! În acest context să fie îngerii păzitori
92

ai Oamenilor tocmai Santinele Reptiliene, cereşti, Lunare


 –   Paznicii Reptilieni Lunari ai O amenilor, ai Închisorii
Timpului Terestru!
Iar Isus Cristos, conducătorul revoltei, luptei oamenil or
Semizeilor terrieni, hibrizilor reptiliano -gorilieni împotriva
Stăpânilor Reptilieni ai Terrei, satanici de azi, îngerii
căzuţi –   din dimensiunile inferioa re ajunşi pe Planeta
Albastră?! Şi trăind în interiorul Pământului?!
Iar Isus Cristos şi fecioara Maria să fie Semnele Luptei
Învingătoare a Oamenilor cu Stăpânii Reptilieni ostili, al
victoriei oamenilor asupra lor însăşi, a transformării şi
eliberării lor din penitenciarele hipersexualităţii,   demente,
tragice, amnezice, criminale şi muritoare?! Ieşirea Umani -
tăţii din sclavia Reptilienilor inferiori ostili, Mântuirea,
Eliberarea lor din condiţia de animal superior de sclav
 programat genetic!
Transformarea oamenilo r în Fiinţe Libere , în Cetăţeni
ai Cosmosului cu drepturi egale cu celelalte Civilizaţii
Extraterestre Bătrâne, inclusiv cu Reptilienii   Nibirieni  – 
drum evolutiv şi civilizator, dorit şi dirijat de Enki – 
Reptilianul şi fracţiunea R eptiliană binevoitoare, benefică
Rasei Umane!

43

De o viaţă de om ne interesează să decodificăm expresia:


„Iată că Adam a ajuns ca unul dintre noi ( Zeii-n.n.)
cunoscând binele şi răul. Să nu-l lăsăm să mănânce din
 pomul Vieţii (ARN-n.n.) şi să trăiască veşnic”...
De ce au renunţat Oamenii la Nemurirea Strămoşească
Cerească?! Nu ne este foarte clar!
Lăsăm pe seama geneticianului de a manipula şi bloca
gena P21, zice-se, din codul nostru genetic, gena
93

îmbătrânirii, starea de Nemuritor este Potenţa lui Adam


Omul Cosmic Androgin, Hibridul Reptiliano -Uman de a
trăi veşnic, de a fi ca şi Zeii Nemuritori –   raportat la
Timpul Cosmic! Astfel, nu s -ar justifica îngrijorarea lui
Dumnezeu biblicul, a lui Enlil  –  Reptilianul la sumerieni!
Deci noi Oamenii putem fi Nemuritori, am fost Nemu-
ritori când eram Androgini ca şi Şarpele –  Strămoşul
 Nibirian! Afirmăm  acest lucru fiindcă aceasta înseamnă
că avem Puterea de a ne Autocrea! Şarpele este singurul
Androgin dintre toate vieţuitoarele de pe Terra! Ciudată
coincidenţă, nu?! Există un Potenţial Total Energetic
stabil, Uman, de Mijloc al Reţelei Energetice –  Sociale a
Terrienilor şi a Terrei! Dirijat de Paznicii Reptilieni Lunari,
Marţieni!

44

Să pornim şi de la zicerea lui Cioran: „Greu mai moare


maimuţa din noi!”
O altă ipoteză a redobândirii Nemuririi Androgine a
Oamenilor ar fi chiar Şarpele –  Reptilianul din noi  –   care
este mascat, dominat de cromozomii de maimuţă
antropoidă de componenta sentimentală, romantică bună,
goriliană a hibridului reptiliană- uman!
Şi astfel Omul nu poate trăi, exista, adapta pe Terra
decât ca, deocamdată, rasă goriliană ce nu este androgină
şi trebuie divizată în sexe nemaiputându- se Autocrea!
Probabil că Isus Cristos, fiind Fiul lui Dumnezeu, al
Reptilianului Anu, avea din nou, Androgenitatea Reptiliană
şi putea trece prin moarte, cu moartea pe moarte călcând.
Autocreându-se precum, Strămoşul Ceresc Reptilian
fiind astfel un Nemuritor! Cu cât va creşte, R aţionalul,
 proporţia de car acter androgin reptilian al Omului, cu atât
94

el va avea puterea de a se Autocrea, fiind Androgin, de a


fi din Rasa Nemuritorilor Galactici!

45

 Noi, în urma deducţiilor şi logicii raţionale şi a


 bunului simţ, înclinăm să credem, să avansăm ipoteza, în
cazul Rasei Umane, a Conflictului de Interese  – dacă se
 poate spune astfel între Condiţia de existenţă a Rasei
Goriliene  –  a femelei de maimuţă, de la care s-a pornit
manipularea genetică şi care putea supravieţui pe Terra – 
doar divizată sexual –  masculin şi feminin şi Condiţia
Rasei Reptiliene  –  Şerpeşti Nibiriene –   Androgine, deci
Autocreatoare ce nu avea nevoie de diviziunea celor două
sexe, pentru adaptarea terriană!
Chiar Tăbliţele Sumeriene –  o spun clar, ferm, că: „Zeii
Anunnaki au dat lui Adam -Omul Primordial  –  Androgin,
înţelepciunea şi sentimentele , sufletul, morala, iubirea,
 pacifismul asemănătoare lor, dar longevitatea lor zeiască
nu i-au putut-o da”...Adăugăm noi, probabil din cauza
cromozomilor retrograzi ai maimuţei ce s-au opus în   cazul
Hibridizării Reptiliano Umane, manipulării genetice! Astfel
că primul Om-Adam creat de Reptilienii Nibirieni prin
inginerii genetice, prin manipularea unui ovul de la o
maimuţă antropoidă existentă pe Terra cu ADN   Extra-
terestru, Reptilian, Androgin nu putea supravieţui cu
Androgenitatea sa specific Reptiliană pe o Terra, pe o
 planetă a vieţuitoarelor divizate sexual în masculin şi
feminin. Deci în Hibridul Adam-Androgin s-a intervenit
 prin anestezie şi operaţie chirurgicală –  şi prin Clonare
dintr -o coastă a lui Adam a fost creată Eva!
În concluzie noi suntem de fapt Clonele lui Dumnezeu
Extraterestrul sau după sumerieni a lui ANU-Reptilianul
95

 Nibirian, suntem Reptilieni 75% şi 25% Gorilieni, dar


trăim după normele morale spirituale, mentale, fizice
oarecum în conflict între Memoria Reptiliană Extraterestră
şi Memoria Goriliană terestră!
Ecce Homo!

46

Umanitate, să fim o Naţiune Galactică  Nemuritoare


sau o naţiune de Popoare terestre divizate şi muritoare?!
Deci, fiecare Om din cele 6 miliarde şi 400 de
milioane de fiinţe umane are Liberul Arbitru –  de a alege
între dominantă şi transf ormarea sa  – şi apartenenţa sa la
rasa Reptiliană Extraterestră Androgină şi la Nemurirea
Extraterestră, sute de mii de ani tereştri –  vârsta medie
reptiliană sau dimpotrivă rămânerea în dominanta Rasei
Goriliene terestre animalice, bestială, instinctuală, divizată
în sexe şi muritoare!
Aceasta e Problema Istoriei Cosmice a Rasei Umane  – 
a Liberului Arbitru, a deciziei sale globale  –  de Alegere a
unui Părinte, din cei doi –   Unul Ceresc Extraterestru
Reptilian şi celălalt Terestru Gorilian Animalic. Noi
credem optimist în Stelele Noii Umanităţi  Galactice! Dar
 pentru aceasta e necesară Transformarea Omului, Trezirea
sa la Raţiunea Cosmică, la Lumina Universală, la
Lumina, pacea şi Iubirea Universală! Şi aceasta doar prin
Credinţa şi Memoria şi Conştiinţa şi De stinul Asumat
fără nici o constrângere, deci cu Liberul Arbitru a fi ecărei
Fiinţe Umane!
Tu, Omule Cosmic şi Terrian, cititor al nostru ce vei
alege?! Transformarea în Om Nou sub un Cer Nou pe un
Pământ Nou, într-o Fiinţă Nemuritoare Androgină cu
dominant ă Reptiliană Nibiriană Extraterestră sau vei
96

adopta o poziţie   conservatoare netransformându-te din


interiorul tău şi rămânând în Şirul nesfârşit al Genera -
ţiilor Goriliene şi la divizarea ta în două sexe aceasta
limitându-ţi însă longevitatea muritoare   la 120 de ani,
Ceasul biologic Gorilian?!
Omule terrian  –alege nemurirea galactică, căci se
poate, îţi scriem noi!!!

47

O variantă plauzibilă de luat în calculul ecuaţiei


Istoriei necunoscute a Oamenilor de pe Terra ar fi şi
următoarea.
Acei Reptilieni din dimensiunile inferioare, cătane ,
santinele cereşti ale Experimentului Genetic Reptiliano – 
Uman  – Terra, ce au deturnat conţinutul Experimentului
 prin perversiuni şi favoruri sexuale –  ar fi fost pedepsiţi
ca „îngeri căzuţi” timp de 7 Jubilee să fie închişi, unde
credeţi, chiar în trupurile de Oameni Gorilieni, unde să
suporte limitele animalelor superioare, cu care s -au sălbă-
ticit, combinat, hibridat, nerespectând Legea galactică a
 Nonhibridării, adică bolile, suferinţa, dur erea, îmbătrânirea,
moartea!
Astfel că, acest desfrâu planetar, acest bordel planetar,
dement, criminal al retardaţilor amnezici să fie şi un  Sana-
toriu Galactic de Recuperare Spirituală Morală şi Fizică a
Reptilienilor căzuţi supuşi suferinţelor, răstignirilor   repetate
 prin vieţi terestre repetate prin fenomenul R eîncarnării!
Această  pedeapsă a Închisorii Timpului în care sunt
condamnaţi Reptilienii inferiori căzuţi, îngerii biblici
căzuţi prin reîncarnări repetate , cu spălare de creiere, cu
memorii şi identităţi suspendate –  şterse, e răspusul cu
aceeaşi monedă cosmică la ispita reptiliană, luciferică ?!
97

Iar eliberarea Spiritelor, Sufletelor Reptilienilor căzuţi


s-ar putea realiza doar prin Nirvana, percept budist adică
stingerea prin voinţă, credinţă proprie a dorinţelor animalice
sexuale, a ispitei luciferice! De -aceea probabil strămoşii
daci când murea un om râdeau, se bucurau, ca de o
eliberare spre Lumea Zeilor Nemuritori Cealaltă Lume,
un Univers Paralel, iar când se năştea un copil, plângeau ,
erau trişti gândind la Spiritul adus la suferinţă, moarte!
Lumea Terriană nu e aşa cum apare!

48

Se mai poate include şi ipoteza   folosirii rasei hibride


goriliene reptiliene pentru realizarea scopului Expediţiei
Extraterestre Reptiliene de pe Nibiru , extragerea şi trans-
 portul minereurilor de pe Terra şi abandonarea ajutoarelor
autohtone, adică a Oamenilor -Adam astfel justificându-se
şi  promisiunea unei noi Reveniri salvatoare şi recupera -
toare a Zeilor, promisiune existentă în mitologiile tuturor
celor 200 de popoare din Republica Terra, şi tăcerea
suspectă a Cosmosului faţă de Terra!
Dar şi atunci la revenirea Civilizaţiilor Extraterestre
doar cei „aleşi” după criterii cosmice, destul de obscure
şi controversate în general caracterizaţi printr-o viaţă de
sfinţenie, de asceză, de raţiune şi cumpătare, de promovare
în viaţa lor  a păcii, a ştiinţei, a iubirii, a reîntoarcerii în
Stele, a reluării legăturii cu Cerul – Cosmosul vor cunoaşte
şi vor zbura cu nave spaţiale prin Cerul Zeilor, se vor
integra în Marea Familie Galactică.  Cei ce-şi vor aduce
aminte de Buletinul Galactic!
Deasemenea prin dărâmarea Turnului Babel rampă de
lansare a Rachetelor în antichitatea oamenilor şi ameste -
carea, încurcarea limbilor, adică a retardării, a limitării
98

cunoaşterii şi divizării ei specializate pe indivizi u mani,


Civilizaţiile Extraterestre Bătrâne din Galaxie au scăpat,
 pentru un timp, de curioşii Adami terrieni!  De multe ori
oamenii frustraţi au spus că au senzaţia în cazul originii
şi legăturilor oamenilor cu zeii cereşti, cu Extraterestrii,
exact ca într-un film al anilor 1980  –  „Sedusă şi
abandonată”, cam aşa ar fi situaţia, poziţia în care se află
Umanitatea azi! Poate că Civilizaţiile Extraterestre venite
în Valuri Galactice pe T erra, vor să-şi recupereze şi
materialul genetic  –  ADN-ul Extraterestru ce a dat roade
doar în spiritul, sufletul şi trupul celor „aleşi” luându-i pe
aceştia cu ei, ca unii dintre ei! Iar noi restul miliardelor
de Fiinţe Hibride Umane terestre vom fi obligaţi de
soartă, de destin, de limitele biologice terestre să ne
mulţumim doar cu Condiţia de Om Terestru, deocamdată
şi să ne bazăm pe mintea savanţilor terrieni şi mai puţin
 pe promisiunile întârziate şi tot mai suspect de tăcute ale
Civilizaţiilor Extraterestre! Cum spunea scriitorul german
Lessing „Mulţumeşte-te să f ii Om!”… dar şi această
răbufnire de năduf omenesc, de dorinţă şi dor cosmic a
noastră, de Cetăţeni ai Cosmosului prin ADN-ul Extra-
terestru din noi e şi ea la nivel de ipoteze! Dar e esenţial,
originar firească, justificată! Suntem extratereştri şi noi
terrienii, căci locuim în cosmos Deşi noi credem,
scriind aceste cărţi de astronomii şi istorii –   filozofii
galactice, că suntem de Origine Extraterestră, că   avem
drepturi depline de a ne reocupa locul printre Naţiunile
Galactice! O spunem ferm şi cosmic: suntem extratereştri
prin naştere şi oarecum doar tereştri, deocamdată
prin moarte!
Să fim doar urmaşii Prea Sălbatici ai unor Extratereştri
Astronauţi Eşuaţi şi Exilaţi pe Terra şi di n cauza acestei
sălbăticiri, amestecul cu sângele animal al maimuţelor
antropoide terestre, să ni se interzică de Legea Galactică
99

accesul la Cosmos, la Zborul cu rachete pe motiv de


impuritate genetică cosmică?! S-ar explica astfel şi defec -
tarea Sondei Phobos 2 de pe Marte ca şi întreruperea
Zborurilor pe Lună?! Cineva încă nu ne vrea în cosmos!

49

Isus Cristos ne îndeamnă : „Purtaţi-vă ca nişte Adevăraţi


Fii de Dumnezeu ce sunteţi!” ori : „Îndrăzniţi ! Adevărul
vă va face liberi!” şi „Fiţi înţelepţi ca Şerpii!”... Într- o
Civilizaţie Terriană, Reţea Energetică Interactivă
Autoreglată Cibernetic-Social!
Dacă s-a realizat deja un film, SF: „Planeta maimuţelor”
de ce nu s-ar realiza şi unul „Planeta Şerpilor”?! Să fi
 plecat Reptilienii singuri de pe Terra sau au fost izgoniţi
de alte Civilizaţii Extraterestre?! Probabil că undeva pe
 Nibiru ori pe Marte ori pe Sirius, Orion, Pleiade se
lucrează ştiinţific la Experimentul Genetic Terra! La
Omul Cosmic Terrian Nou Genetic!
Astfel că se încearcă, credem noi, Optimizarea
Benefică, Pozitivă în Hibridul Om Terrian între Rasa
Reptiliano-Nibiriană Extraterestră şi Rasa Goriliană
Terestră! Sau Reptilienii există şi azi deghizaţi în Oameni
 printre noi!
Au fost trei înnobilări cu ADN-Extraterestru Reptilian
şi al Marţienilor Albi Uriaşi şi anume: A dam, Noe, Isus!
Să urmeze şi a 4-a, a 5-a, a 6-a , a 7-a  înnobilare
genetică a rasei umane –   spre a ocupa un loc printre
naţiunile galactice şi universale ?!
Noi credem cu credinţă şi ştiinţă că da!
Viitorul Terrei şi al terrienilor ne-a dat, ne dă, ne
va da dreptate!
100

50

Iar Conflictul şi Războiul milenar Anunn aki contra


Anunnaki, sau între Dumnezeu şi „Îngerii căzuţi” – 
 pedepsiţi să fie Intratereştri, adică să trăiască în interiorul
Terrei, cu un al Doilea Soare, să fie sau nu unul nu numai
de perversiuni şi favoruri sexuale  – întreţinute de aceştia
cu Fiicele frumoase ale Oamenilor! Ci şi conflictul promo-
vării Liniilor Genealogice Mixte Hibride Reptiliano Mar-
ţiano Umane adică a Oamenilor Terrieni şi a Marţienilor
Albi  –   Arienii  –   la Conducerea Terrei?! Noi Oamenii încă
suntem doar Chiriaşi ai Terrei într- o Colonie Extraterestră!
Sigur că Războiul Zeilor cu Oamenii, după cum
spunea în titlul cărţii Zacharias Sitchin, continuă milenar
 pentru Supremaţia şi Stăpânirea Republicii Terra şi a
Poporului Terrian ce şi-a câştigat Independenţa de
Înmulţire, de Procreere – acum o doreşte şi pe cea juridic
galactică, planetară şi recunoaşterea Poporului Terrian ca
un Popor Galactic, cu drepturi depline, ca o Naţiune
Cosmică conducându-se după un Cod galactic! Căci
Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi pune în traistă!
Isus Cristos este victoria raţiunii asupra instinctului
iraţional a conştientului asupra subconştientului în om !
Dar lupta nostră a terrienilor e cu noi înşine, spre
desăvârşirea mentală, ştiinţifică, tehnologică, morală şi
fizică şi dobândirea lui; „Cunoaşte-te pe tine, însuţi”! Ar
urma Creşterea Longevităţii, Vârstei Omului la   parametrii
Cosmici!
Adică Reamintirea şi Redobândirea din amnezia anima-
lică, iraţională a Identităţii noastre Cosmice , de Cetăţeni
ai Cosmosului cu o Cultură şi Moştenire Galactică !
Creşterea capacităţii Creierului Uman de la 1500 cmc la
3000 cmc!
Căci ieşirea totală din animalitate –  dispariţia totală a