Sunteți pe pagina 1din 5

O firmă obţine trei produse în următoarele cantităţi: 10.000 buc.

din
produsul A; 12.000 buc. din produsul B; 16.000 buc. din produsul C.
Preţurile de vânzare ale celor trei produse sunt:
- 3.500 u.m. pentru produsul A;
- 4.000 u.m. pentru produsul B;
- 3.000 u.m. pentru produsul C.
Cheltuielile fixe efectuate de firmă prezintă următoarea situaţie:
- cheltuieli de producţie 6.000.000 u.m.;
- cheltuieli de desfacere 7.000.000 u.m.;
- cheltuieli de administraţie 9.000.000 u.m.
Cheltuielile variabile prezintă următoarea situaţie pe produse:

Nr. Cheltuieli variabile Produs


A B C
crt.
1. De producţie: 20.000.000 30.000.000 34.000.000
- consumuri de mat. 9.000.000 12.000.000 14.000.000
prime şi materiale
- salarii directe şi 10.000.000 16.000.000 17.000.000
asimilate
- alte cheltuieli 1.000.000 2.000.000 3.000.000
2. De desfacere: 3.000.000 5.000.000 4.000.000
- ambalare 2.000.000 3.000.000 2.500.000
- transport 1.000.000 2.000.000 1.500.000
Să se determine contribuţia brută la profit din producţie şi
contribuţia brută la profit din desfacere precum şi indicatorii specifici
metodei direct costing.

Rezolvare:
1. Se determină volumul valoric al desfacerii:

Nr. crt. Produs Preţ Cantitate (Qi) Volum valoric al desfacerii (Di)
1. A 3.500 10.000 35.000.000
2. B 4.000 12.000 48.000.000
3. C 3.000 16.000 52.000.000
Total 135.000.000

2. Se determină contribuţia brută la profit din producţie:

Nr. crt. Produs Volum valoric al Cheltuieli variabile Contribuţia brută la


desfacerii (Di) de producţie profit din producţie
1. A 35.000.000 20.000.000 15.000.000
2. B 48.000.000 30.000.000 18.000.000
3. C 52.000.000 34.000.000 18.000.000
Total 135.000.000 84.000.000 51.000.000

3. Se determină contribuţia brută la profit din desfacere:

Nr. crt. Produs Contribuţia Cheltuieli variabile Contribuţia brută la


brută la profit de desfacere profit din desfacere
din producţie
1. A 15.000.000 3.000.000 12.000.000
2. B 18.000.000 5.000.000 13.000.000
3. C 18.000.000 4.000.000 14.000.000
Total 51.000.000 12.000.000 39.000.000

4. Se determină cheltuielile fixe totale (Ch.f):


Ch.f = 6.000.000 + 7.000.000 + 9.000.000
= 22.000.000 u.m.

5. Se determină rezultatul global al întreprinderii:


Profit = Contribuţia brută totală la profit din desfacere – Ch.f
Profit = 39.000.000 – 22.000.000
= 17.000.000 u.m.

6. Determinăm punctul de echilibru (Pe):


Pe = Ch.f/Contribuţia brută unitară din desfacere
= 22.000.000/1.026
= 21.442 produse
Rezultă că unitatea trebuie să producă 21.442 produse pentru a avea
profit 0.
Contribuţia brută unitară din desfacere = Contribuţia brută totală la
profit din desfacere/Producţia totală obţinută
= 39.000.000/38.000*
= 1.026 u.m.
* Cifra de 38.000 buc. s-a obţinut prin însumarea cantităţilor de produse
obţinute din fiecare produs, aspect care nu este permis în practică decât
dacă produsele respective sunt relativ omogene. Dacă nu, se obţine o
cantitate de producţie echivalentă, utilizând procedeul indicilor de
echivalenţă, care se utilizează pentru calculul contribuţiei brute unitare
din desfacere.

7. Calculăm valoarea factorului de acoperire:


Factorul de acoperire pentu produsul i (Fa i) = (Contribuţia brută la profit
din desfacere/Di) x 100
FaA = (12.000.000/35.000.000) x 100
= 34,29 %
FaB = (13.000.000/48.000.000) x 100
= 27,08 %
FaC = (14.000.000/52.000.000) x 100
= 26,92 %
Rezultă că unitatea va trebui să-şi orienteze producţia cu precădere
spre produsul A pentru că în cazul acestuia cheltuielile fixe şi profitul au
cea mai mare pondere în volumul desfacerii, comparativ cu celelalte
produse.

8. Calculăm coeficientul de siguranţă (Ksig.):


Ksig. = (Profit/ Contribuţia brută la profit din desfacere) x 100
= (15.000.000/39.000.000) x 100
= 38,46 %
Profitul reprezintă 38,46 % din contribuţia brută la profitul din
desfacere.