Sunteți pe pagina 1din 5

TEMATICA

INSTRUCTAJ PERIODIC IN SECURITATEA SI


SANATATEA IN MUNCA PE ANUL 2013

Nr.
Luna Tematica
Crt.
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.1 – Dispozitii generale: ART. 1,2
CAP.2 – Domeniu de aplicare :ART. 3÷5
1 IANUARIE
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.1 – Dispozitii generale: ART.1,2
CODUL RUTIER – Circulatia pietonilor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 102 – Electrocutare
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.3 – Obligatiile angajatorilor – ART.6,7
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.3 – Servicii de prevenire si protectie: ART.12÷19
HG 1091/ 2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
2 FEBRUARIE
CAP.1 – Dispozitii generale: ART.1÷7
CAP.2 – Obligatii generale: ART. 8,9
CAP.3 – Informarea, consultarea si participarea lucratorilor: ART. 10÷12
CAP.4 – Sanctiuni: ART. 13,14
CODUL RUTIER – Circulatia cu mijloace de transport in comun
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 103 – Reanimare
3 MARTIE INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.3 – Obligatiile angajatorilor – ART.8,9
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.3 – Servicii de prevenire si protectie: ART.20÷27
HG 971/ 2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
CAP.1 – Dispozitii generale : ART.1÷5;
CAP.2 – Obligatiile angajatorilor: ART.6÷11;
Anexa 1 – Cerinte minime generale privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
CODUL RUTIER – Circulatia autovehiculelor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 104 – Metoda gura la gura
ART. 105 – Timpul inspirator
ART. 106 – Timpul expirator
ART. 107 – Metoda gura la nas
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.3 – Obligatiile angajatorilor – ART.10,11
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.3 – Servicii de prevenire si protectie: ART.46
4 APRILIE HG 1048/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca
CAP. 1 Dispozitii generale  : ART. 1÷4
CAP.2 Obligatiile angajatorilor : ART. 5÷19
CODUL RUTIER – Circulatia biciclistilor si motociclistilor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 108 – Metoda Holeger-Nielson
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.3 – Obligatiile angajatorilor – ART.12÷15
5 MAI HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.3 – Servicii de prevenire si protectie: ART.52÷56
CODUL RUTIER – Circulatia pietonilor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 109 – Metoda Silvester
6 IUNIE INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.3 – Obligatiile angajatorilor – ART.16÷21
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.4 – Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca: ART.57÷66
HG 1091/ 2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
Anexa 1 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca utilizate pentru prima data
CODUL RUTIER – Circulatia cu mijloace de transport in comun
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 110 – Stopul cardiac
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.4 – Obligatiile lucratorilor: ART. 22,23
CAP.5 – Supravegherea sanatatii  : ART. 24,25
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.4 – Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca: ART.67÷73
7 IULIE HG 971/ 2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
Anexa 2  – Cerinte minime generale privind panourile de semnalizare
Anexa 3 – Cerinte minime privind semnalizarea pe recipiente si conducte
Anexa 4 – Cerinte minime privind identificarea si localizarea echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor
Anexa 5 – Cerinte minime privind semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase si pentru marcarea cailor de circulatie
CODUL RUTIER – Circulatia autovehiculelor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 111 – Raniri
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.6 – Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor  : ART.26÷29
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.5 – Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca : ART.74÷89
8 AUGUST
HG 1048/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca
Anexa 2 – Lista orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie
CODUL RUTIER – Circulatia biciclistilor si motociclistilor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 112 – Fracturi
9 SEPTEMBRIE INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.6 – Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor  : ART.30÷32
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.5 – Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca : ART.90÷100
CAP.6 – Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific: ART. 101÷107
CODUL RUTIER – Circulatia pietonilor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 113 – Hemoragii
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.6 – Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor  : ART.33÷34
CAP.7 – Grupuri sensibile la riscuri : ART.35,36
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
10 OCTOMBRIE CAP.7 – Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor
periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale : ART. 108÷134
HG 1091/ 2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
Anexa 2 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca aflate deja in folosinta
CODUL RUTIER – Circulatia cu mijloace de transport in comun
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 114 – Arsuri
INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.8 – Infractiuni  : ART. 37,38
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.7 – Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor
periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale : ART. 135÷146
11 NOIEMBRIE HG 971/ 2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
Anexa 6 – Cerinte minime privind semnalele luminoase
Anexa 7 – Cerinte minime privind semnalele acustice
Anexa 8 – Cerinte minime privind comunicarea verbala
Anexa 9 – Cerinte minime privind gesturile-semnal
CODUL RUTIER – Circulatia autovehiculelor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 115 – Accidente la ochi
12 DECEMBRIE INSTRUCTIUNI PROPRII
EVALUARE RISCURI
LEGEA 319/2006 – A securitatii si sanatatii in munca
CAP.9 – Contraventii  : ART. 39÷44
HG 1425 / 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
CAP.7 – Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor
periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale : ART. 149÷177
HG 1048/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca
Anexa 3 – Lista orientativa si neexhaustiva a activitatilor si sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament
individual de protectie
CODUL RUTIER – Circulatia biciclistilor si motociclistilor
MASURI DE PRIM AJUTOR
ART. 102 - Electrocutare