Sunteți pe pagina 1din 11

Societatea PROKINETIC & NUTRITION - S.R.L.

CUI: 40500439

RAPORTARE CHELTUIELI PE TIPURI DE COSTURI

2019

Valoare initiala
din planul de
afaceri la
ultimul actul
aditional total Luna 1 Luna 2 Luna 3 Lina 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Cat ch. Categorii de cheltuieli eligibile aprobat Act aditional 1 diferente inregistrari ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
0 Taxe pentru înființarea de întreprinderi 500 0 0 0
Cheltuieli cu salariile personalului nou-
1
angajat 66172.55 41378 45808 0 0 686 2403 2983 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4530
1.1. Cheltuieli salariale (brut) 37501.55 41378 45808 671 2350 2917 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4430
Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru
1.2.
experți proprii/ cooptați
28671 0 0
1.3. CAM - angajator 934 934 15 53 66 100 100 100 100 100 100 100
Cheltuieli cu deplasarea personalului
2
întreprinderilor nou-înfiinţate: 1870.24 0 1870.24 0 409.84 560.4 300 300
2.1. Cheltuieli pentru cazare 0 0
2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0 0
Cheltuieli pt transportul persoanelor
(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele
de transport în comun sau taxi, gară,
2.3. autogară sau port şi locul delegării ori locul
de cazare, precum şi transportul efectuat pe
distanța dintre locul de cazare şi locul
delegării) 1870.24 0 1870.24 409.84 560.4 300 300
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și
2.4.
asigurări medicale aferente deplasării 0 0
Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de
servicii specializate, pentru care
3
beneficiarul ajutorului de minimis nu
are expertiza necesară (terti) 4500 15221.56 0 15221.56 0 300 300 300 1015 697.56 1076 300 1950 1758 1100 2845
3.10 Cheltuieli cu contabilitatea 3600 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3.2 Cheltuieli cu SSM/PSI 1705 1705 800 545
….. Alte cheltuieli pe care le considerati
3.3 necesare sau le aveti in cerrea de finantare
trecute cursuri
9916.56 0 9916.56 715 397.56 776 1650 1458 2000
Valoare initiala
din planul de
afaceri la
ultimul actul
aditional total Luna 1 Luna 2 Luna 3 Lina 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Cat ch. Categorii de cheltuieli eligibile aprobat Act aditional 1 diferente inregistrari ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Cheltuieli cu achiziția de active fixe
corporale (altele decât terenuri și
imobile), obiecte de inventar, materii
4 prime și materiale, inclusiv materiale
consumabile, alte cheltuieli pentru
investiţii necesare funcţionării
întreprinderilor 62167.45 84354.18 -34.94 84389.12 0 0 0 0 1150 16657.46 31637.05 0 13258.17 19427.94 0 0
Cheltuieli cu achiziția de active fixe
4.1 corporale (altele decât terenuri și imobile) -
mijloace fixe cu valoare peste 2500 lei 41753.67 41753.67 9433.27 12928.16 19392.24
Cheltuieli cu obiecte de inventar (cu
4.2
valoare sub 2500 lei) 33748.26 33748.26 1150 10358.25 20081.02 79.99
4.3 cheltuieli cu materiile prime 0 0
Cheltuieli cu materiale, inclusiv materiale
4.4
consumabile 5052.25 5087.19 3999.21 622.76 250.02 35.7
Alte cheltuieli pentru investiţii necesare
4.5
funcţionării întreprinderilor
3800 3800 2300 1500
Cheltuieli cu închirierea de sedii
(inclusiv depozite), spații pentru
5 desfășurarea diverselor activițăți ale
întreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri 37800 27000 0 27000 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Cheltuieli de leasing fără achiziție
(leasing operațional) aferente
funcţionării întreprinderilor (rate de
6
leasing operațional plătite de
întreprindere pt: echipamente, vehicule,
diverse bunuri mobile și imobile) 0 0
Utilităţi aferente funcţionării
7
întreprinderilor 7200 0 0 0
Servicii de administrare a clădirilor
8
aferente funcţionării întreprinderilor 5900 0 5900 2950
Servicii de întreţinere şi reparare de
9 echipamente şi mijloace de transport
aferente funcţionării întreprinderilor 0 0 0
Arhivare de documente aferente
10
funcţionării întreprinderilor
0 0 0
Cheltuieli financiare şi juridice
11 (notariale) aferente funcţionării
întreprinderilor
0 0 0
Conectare la reţele informatice aferente
12
funcţionării întreprinderilor 0 0 0
Cheltuieli de informare şi publicitate
13
aferente funcţionării întreprinderilor 1682.02 0 1682.02 35.7 865 390
Alte cheltuieli aferente funcţionării
14
întreprinderilor 0 0 0 0
14.1 Prelucrare date 0 0
Întreţinere, actualizare si dezvoltare
14.2
aplicaţii informatice 0 0
Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de
14.3 specialitate relevante pentru operaţiune, în
format tipărit şi/sau electronic 0 0
Valoare initiala
din planul de
afaceri la
ultimul actul
aditional total Luna 1 Luna 2 Luna 3 Lina 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Cat ch. Categorii de cheltuieli eligibile aprobat Act aditional 1 diferente inregistrari ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
14.4
comerciale, drepturi si active similare 0 0
Total 178340 178340 -3530.94 181870.94 0 300 986 5403 7848 24585.02 39943.05 7565.7 23713.01 29366.34 8630 13325
2020

Luna 13 Luna 14
ianuarie februarie

4530 4530
4430 4430

100 100

300

300

3580 2140
300 300
360

2920 1840
Luna 13 Luna 14
ianuarie februarie

2079 179.5

2079

179.5

2700 2700

2950

391.32
Luna 13 Luna 14
ianuarie februarie

16530.32 9549.5
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară Locuri de munca pentru toti
Obiectiv
Centru - specific 3.7 - Creșterea
Smart Business Centru”ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Denumire proiect „Dobandirea de competente antreprenoriale pentru antreprenori de succes in regiunea Centru - Smart
Business Centru”
Contract POCU: POCU/82/3/7/104247
Societatea PROKINETIC & NUTRITION - S.R.L.
CUI: 40500439

LUNA OCTOMBRIE/ ANUL 2019

Nr. Crt. Categorii de cheltuieli eligibile Valoare document justificativ Plati valoare din subventie Plati valoare surse proprii

1 Total Resurse Umane 4530 0


2 Total alte tipuri de costuri 24,836.34 0
3 Valoare eligibila a proiectului 29366.34 0

Semnatura

Verificat IPA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară Locuri de munca pentru toti
Obiectiv- specific
Centru 3.7 - Creșterea
Smart Business Centru” ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Denumire proiect „Dobandirea de competente antreprenoriale pentru antreprenori de succes in regiunea Centru - Smart Business Centru”
Contract POCU: POCU/82/3/7/104247
Societatea PROKINETIC & NUTRITION - S.R.L.
CUI: 40500439

Formular raportare financiara - Alte tipuri de costuri


Luna OCTOMBRIE/ Anul 2019

Factura alte documente Suma


Categoria de sume Contract de achizitie justificative (acolo unde este solicitata in Data Nr. Op sau alt
Nr. Crt Descriere cazul) Denumire furnizor CIF furnizor baza efectuarii document
eligibile nr./data
documentulu platii justificativ
i justificativ

Nr. /Data
Factura Valoare
alte documente
Categoria de sume Contract de achizitie justificative (acolo unde este solicitata in Data Nr. Op sau alt
Nr. Crt Descriere cazul) Denumire furnizor CIF furnizor baza efectuarii document
eligibile nr./data Nr. /Data Valoare documentulu platii justificativ
Chirie spatiu/ Contract de inchiriere
1 5 CRT 2700 DOBRIN BENIAMIN 1861126323374 2,700.00 10/10/2019 O.P. Ordin de plata
10.2019 Nr. 2/ 01.04.2019

Materiale Factura PROMO/


2 4.4 nu este cazul 35.7 S.C. PRINT IDEEA - S.R.L. RO-26275960 35.70 10/3/2019 O.P. Ordin de plata
consumabile 02.10.2019
S.C. PHYSIOMED
Echipament Contract de achizitie Factura PHYS 2470/
3 4.1 19392.24 APARATURA MEDICALA RO-15433312 19392.24 10/3/2019 O.P. Ordin de plata
gimnastica medicala Nr. 9191 /19.09.2019 02.10.2019
- S.R.L.

Bon fiscal Nr. 335/ S.C. ROMPETROL Bon fiscal Nr. 335/
4 2.3 Transport personal nu este cazul 60.2 RO-12751583 60.2 10/2/2019
02.10.2019 DOWNSTREAM - S.R.L. 02.10.2019

Bon fiscal Nr. 32/ S.C. ROMPETROL Bon fiscal Nr. 32/
5 2.3 Transport personal nu este cazul 150 RO-12751583 150 10/10/2019
10.10.2019 DOWNSTREAM - S.R.L. 10.10.2019

Bon fiscal Nr. 374/ S.C. ROMPETROL Bon fiscal Nr. 374/
6 2.3 Transport personal nu este cazul 50.06 RO-12751583 50.06 10/8/2019
08.10.2019 DOWNSTREAM - S.R.L. 08.10.2019

Bon fiscal Nr. 86/ S.C. ROMPETROL Bon fiscal Nr. 86/
7 2.3 Transport personal nu este cazul 50.07 RO-12751583 50.07 10/15/2019
15.10.2019 DOWNSTREAM - S.R.L. 15.10.2019

Bon fiscal Nr. 21/ S.C. ROMPETROL Bon fiscal Nr. 21/
8 2.3 Transport personal nu este cazul 100.04 RO-12751583 100.04 10/20/2019
20.10.2019 DOWNSTREAM - S.R.L. 20.10.2019

Bon fiscal Nr. 311/ S.C. ROMPETROL Bon fiscal Nr. 311/
9 2.3 Transport personal nu este cazul 100.05 RO-12751583 100.05 10/24/2019
24.10.2019 DOWNSTREAM - S.R.L. 24.10.2019

Bon fiscal Nr. 274/ S.C. ROMPETROL Bon fiscal Nr. 274/
10 2.3 Transport personal nu este cazul 31.10.2019 49.98 DOWNSTREAM - S.R.L. RO-12751583 49.98 10/31/2019 31.10.2019

Contract de prestari
Servicii contabile/ servicii financiar- Factura 425/ S.C. CRD ACCOUNTING
11 3.1 09.2019 contabil Nr. C.045/ 30.09.2019 150 LEADER - S.R.L. 35547656 150.00
29.01.2019

Contract de prestari
Servicii payroll/ servicii salarizare Factura 246/ S.C. CRD SUPPORT
12 3.1 09.2019 (payroll) Nr. P.029/ 30.09.2019 150 SOLUTIONS - S.R.L. 37965396 150.00
01.04.2019
Factura MP 77/ S.C. MASIVO PARTNERS
13 13 Servicii marketing nu este cazul 390 RO-39200659 390.00 10/22/2019 O.P. Ordin de plata
18.10.2019 - S.R.L.

Curs specialitate
Factura PHY 1656/ S.C. PHYSIO SPORT
14 3.3 posturologie Modul nu este cazul 1458 RO-38176919 1,458.00 10/21/2019 O.P. Ordin de plata
16.10.2019 THERAPY - S.R.L.
2 - Jia Alina Diana

Total 24,836.34

Intocmit
Cruduleci Dan-Lucian
Contabil

Verificat IPA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară Locuri de munca pentru toti
Obiectiv
Centru - specific 3.7 - Creșterea
Smart Business Centru”ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Denumire proiect „Dobandirea de competente antreprenoriale pentru antreprenori de succes in regiunea Centru - Smart Business Centru”
Contract POCU: POCU/82/3/7/104247
Societatea PROKINETIC & NUTRITION - S.R.L.
CUI: 40500439

Formular raportare financiara - Resurse Umane


Luna OCTOMBRIE/ Anul 2019

Date de identificare a beneficiarului sumei


Banca Suma solicitata in Data efectuarii Nr. OP sau alt
Nr. Crt Natura sumelor solicitate Document Justificativ Denumire CIF/CNP beneficiar baza statelor de
beneficiar final al IBAN beneficiar final al sumei beneficiarului plata - TOTAL platii document justificativ
final al sumei
sumei
Salariu net JIA ALINA-
1 Stat plata Octombrie JIA ALINA-DIANA 2860326011159 1413
DIANA
Salariu net NEDELCU NEDELCU MARIA-
3 MARIA-DIANA Stat plata Octombrie DIANA 2870219323961 1217

4 Impozite si contributii Stat plata Octombrie Bugetul de stat RO96TREZ5765503XXXXXXXXX TREZORERIA SIBIU 1800

CAM Angajator Stat plata Octombrie Bugetul de stat TREZORERIA SIBIU 100
5 RO20TREZ57620A470300XXXX

Total 4530

Intocmit
Cruduleci Dan-Lucian
Contabil

Verificat IPA