Sunteți pe pagina 1din 8

1. Scheme cinematice ale transmisiilor mecanice ale tractoarelor.

2. Regimul de calcul al transmisiei mecanice la solicitări statice (tractoare 4×4).


3. Regimul de calcul al transmisiei mecanice la solicitări statice (tractoare 4×2).
4. Regimul de calcul al transmisiei mecanice la solicitări statice (tractoare pe şenile).
5. Amplificatoare de cuplu. Rol, clasificare, scheme (recunoaşterea tipului amplificatorului),
funcţionare, rapoarte de transmitere.
7. Prize de putere mecanice. Rol, clasificarea prizelor mecanice, scheme (recunoaşterea tipului
schemei).

Prizele de putere sunt echipamente de lucru destinate transmiterii puterii de la motorul tractorului la
organelle de lucru ale masinilor si utilajelor cu care tractorul lucreaza in agregat.

Prizele de putere mecanice - Transmiterea puterii motorului se realizează printr-o transmisie


mecanică, antrenarea utilajelor făcându-se printr-un arbore de ieşire denumit arborele prizei de putere
(APP).
8. Parametrii constructivi şi funcţionali standardizaţi ai prizelor de putere.

Aceşti parametri trebuie să se încadreze în norme şi standarde internaţionale şi naţionale, în ceea ce


priveşte turaţia şi sensul de rotaţie, dimensiunile constructive şi amplasarea pe tractor a arborelui prizei de
putere.
În prezent, pe plan internaţional sunt standardizate două turaţii nominale pentru turaţia arborelui
prizei de putere: 540 şi, respectiv, 1000 rot/min. Sensul de rotaţie al arborelui prizei de putere este cel orar
pentru un observator care este plasat în spatele tractorului şi priveşte în direcţia de mers înainte a
tractorului.

Turaţia nominală a arborelui prizei de putere este obţinută la o turaţie a motorului de 80…90% din
turaţia sa nominală.

În cazul prizelor de putere sincrone sunt standardizate două game de turaţii: arborele de ieşire al
prizei trebuie să asigure 3,3…3,5 rotaţii, respectiv, 6,1…6,5 rotaţii pe o distanţă de 1 m parcursă de
tractor.

Parametrii arborilor prizei de putere plasaţi în spatele tractorului sunt standardizaţi prin STAS
8802. Conform acestui standard, sunt trei tipuri constructive de arbori, în funcţie de puterea transmisă (v.
tab. 1).

Tipurile de arbori ai prizelor de putere în funcţie de puterea transmisă


Tipul APP Turaţia, rot/min Puterea la APP, kW
1 540  48
2 1000 48…92
3 1000 92…185
Arborii de tipul 1 au caneluri dreptunghiulare.

Arborii de tipul 2 şi 3 au caneluri în evolventă.