Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2.2.a.

O lectură conștientă a programei de CLR/LLR

Cerinţă: Alegeți o competență specifică din programa disciplinelor „Comunicare în limba


română” sau „Limba și literatura română”, pe care o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs.

Care sunt provocările principale cu care va confruntați?

Disciplina ,,Comunicare în limba română”

Clasa a II-a

Competența generală: Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare


cunoscute

Competența specifică: 3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărți adecvate vârstei.
Competența ,,Exprimarea interesului pentru lectura unor cărți adecvate vârstei” este mai greu
de dezvoltat la elevii din clasa a II-a, pentru că mulți citesc destul de greoi şi nu reușesc să rețină
prea multe detalii din conținut. De asemenea, nici elevul și nici părintele nu acordă prea multă
atenție lecturii. În acest sens, am parcurs opţionalul ,,Tainele comunicării”, optional în cadrul
căruia am folosit ca activităţi de învăţare:
 audierea unor texte literare specifice vârstei şi în concordanţă cu programa şcolară 
 identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute
 exerciţii de integrare a cuvintelor şi expresiilor noi în contexte proprii
 exerciţii de identificare a întâmplărilor petrecute într-o succesiune logică
 identificarea celor mai importante momente din text, după imaginile prezentate
 ordonarea logică a momentelor principale ale lecturii; exerciţii de ordonare a imaginilor
în ordinea desfăşurării acţiunii
 exerciţii de povestire orală a textului/fragmentului,cu sau fără ajutorul
învăţătorului,urmând firul logic al întâmplărilor
 exerciţii de recunoaştere a personajelor principale/secundare, pozitive/negative
 identificarea,cu ajutorul învăţătorului,a trăsăturilor fizice şi morale ale personajelor
principale
 exprimarea opiniei proprii faţă de comportamentul personajelor
 exerciţii de reprezentare prin desen a unei secvenţe din text
 audierea/vizionarea unor poveşti (CD-uri, casete audio/video, direct în sala de spectacol)
 sesizarea elementelor semnificative dintr-un mesaj ascultat prin formulare de întrebări şi
răspunsuri
 exerciţii de modificare a unor părţi din textele studiate
 jocuri de rol;
 mimă;
 jocuri de simulare;
 interpretarea unui rol în mai multe variante, în manieră proprie etc;
 participare la prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii ( ilustrate, atractive)
Rolul meu a fost acela de a valorifica interesele şi punctele forte ale elevilor şi de a
maximiza oportunităţile oferite de această disciplina opţíonală aleasă.