Sunteți pe pagina 1din 23

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CATEDRA MANAGEMENT

RAPORT DE PRACTICĂ
practica de producție în cadrul

‘’JustConsult’’ SRL

Autor:
Banaru Mihaela, studenta gr.BA 143,
învățămînt cu frecvență la zi,
Conducătorul practicii de producție:
Țîmbaliuc Natalia,lector universitar
CUPRINS
CAPITOLUL I: SISTEMUL MANAGERIAL AL ORGANIZAŢIEI

1.1Caracteristica generală a companiei………………………………………3


1.2Organizarea întreprinderii……………………………………………........3
1.3Motivarea și controlul personalului…………………………………….....5
1.4Procesul de comunicare……………………………………………….......6
1.5Adoptarea și realizarea deciziilor…………………………………………6

CAPITOLUL II: ANALIZA FUNCŢIILOR ÎNTREPRINDERII

2.1Funcțiunea de personal…………………………………………………....6
2.2Funcțiunea comercială…………………………………………………….7
2.3Funcțiunea financiar contabilă………………………………………….....8
2.4Managementul riscurilor…………………………………………………..21

Concluzie
Anexe

2
CAPITOLUL I: SISTEMUL MANAGERIAL AL ORGANIZAŢIEI

1.1 Caracteristica generală a companiei


Compania “JustConsult” activează în sfera cetățenie română cu un trecut și experiență
din 2002.
Ca și companie a fost înregistată în anul 2012 pe 26 aprilie.
Actualmente,director general este Guștiuc Ion.
În 2017,numărul celor pe care i-a ajutat în perfectarea actelor românești depășește deja
cifra de 50000 de cetățeni.
Totodată,în continua creștere este și echipa.Doar în 2017,în comparație cu 2016,compania
a crescut de la 12 la 50 de angajați,care își îndreaptă eforturile în atingerea scopului propus
de administrația companiei.
Avînd ca specific de activitate asistență juridică în domeniul cetățeniei române și
perfectarea actelor românești,în cadrul companiei există trei zone mari de deservire a
clienților : MO-zona unor oficii unde are loc consultarea propriu-zisă a clienților,MT-așa-
zisul teren,care are la moment cîteva locații specific,în special zona consulatului,și,MCC-
Call Centrul companiei care gestionează și întreține baza de date a companiei precum și
apelurile telefonice de intrare și ieșire.
În conformitate cu tehnologia creată de L.Ron Hubbard,compania a definit Produsul
Final de Valoare al companiei/PFV “JustConsult” : O companie
prosperă,solvabilă,eficientă,cu o echipă etică și profisionistă,care produc,consultă,execute și
livrează servicii de înaltă calitate,în termen,cu satisfacerea la maxim a clienților și cu o
valoare suplimentară de deservire,pentru a fi recomandați ulterior altor clienți,astfel să
obținem revînzări și creșterea statistică,continuu și stabil.

1.2Organizarea întreprinderii JustConsult SRL


JustConsult SRL este o Companie relativ medie cu un personal de circa 60 persoane dar
care enumeră peste 15 ani de activitate. Organigrama întreprinderii Anexa 1 este întocmită
astfel încît să reflecte modul de organizare a activității companiei. Organigrama JustConsult
SRL este de tip funcțional, este una simplă constituind din 7 departamente bine conturate:
Departamentul administrative și juridic care este constituit din: secția securitate juridică
internă,secția securitate și relații juridice externe,secția dezvoltare tehnologii,secția
tehnică.Rolul acestui departament este de a analiza contractele existente dintre prestator de

3
servicii și client și le adaptează conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și
interesele companiei, reprezintă compania în instanțele de judecată , actualizează permanent
informațiile privind noile modificări legislative în domeniul Juridic.Al doilea departament
este Departamentul resurse umane și instruire este format din : secția angajare și
recrutare,secția analiză,evidență și control al statelor de personal,secția instruire și
calificare.Una din funcțiile acestui departament este de a determina potențialii angajați și de
ai instrui conform ghidului de servicii si cărții de vînzări.Un alt departament este
Departamentul de finanțe și contabilitate care este format din : contabil șef,casierie. Una din
cele mai importante funcții etalon pentru un asftel de departament este și ținerea evidenței
financiar-contabile, arhivarea documentației contabile și celelalte funcții specifice acestui
departament.Departamentul de vînzări este constituit din : secția Call Center,secția
MT,secția MO.Rolul acestui departament este dea consulta clienții care sună,vin în oficiu sau
sunt în fața consulatului,precum și de a procesa toată informația.Pe parcursul unei zile la
JustConsult SRl sună și primesc consultații la telefon circa 700 clienți,în oficiu circa 200
clienți iar în teren 50.Departamentul de marketing și PR care are ca secții : secția marketing
și secția PR.Acest departament are ca specific promovarea serviciilor pe rețele de
socializare,internet cît și offline.Departamentul de producere are sub conducerea sa secia
transport și colete și secția procesare.Acest departament este specializat în procesarea
contractelor,actelor și fișelor ,pe linga aceasta se mai ocupă și de organizarea clienților către
instituțiile din România.Ultimul departament este Departamentul dezvoltare și
extindere,aceste departament are 3 secții: secția reprezentanță.secția filiale,secția dezvoltare.
Toate departamentele enumerate se supun administrației generale reprezentată de Guștiuc
Ion.
Ca documente ce formalizează structura organizatorică, pe lîngă organigrama
întreprinderii este și fișa postului care servește drept etalon pentru evaluarea activității
muncii angajaților. O fișă de post a managerului Fiecare post/angajat are de executat o serie
de sarcini care sunt individuale titularului postului,astfel sarcinile se înaintează postului de
lucru nu persoanei.Ca document organizatoric indispensabil pentru fiecare salariat este fișa
postului.
În cadrul JustConsult SRL identificăm fișe de post Anexa 2, a directorului de vînzări
Maidanschi Anatol.
Fișa de post director vînzări JustConsult sunt structurate pe 9 secțiuni:
Funcții,Drepturi,Responsabilități,Sistemul de raportare,Interacțiuni de serviciu,Indicatorii de
efficiență a managerului vînzări,Modificări fișa de post.

4
1.3 Motivarea și controlul personalului
Motivația este o chestiune extrem de personalizată. Ea depinde nu numai de nevoile reale ale
angajatului, dar este determinată și de elementele personalității sale, experiența și sistemul de
valori. Ce îl motivează pe un angajat, poate să nu-l motiveze pe altul. O cercetare sociologică 1 a
dovedit faptul că cel mai important factor de motivare pentru angajați sunt banii, dar managerii
susțin că aceasta reflectă un grad minim în creșterea eficienței.

Când vine vorba de factori de stimulare (motivaționali) pentru factorul „Realizare”,


respondenții mai ales de comun acord cu atributul „Eu simt că am contribuit într-un mod pozitiv
companiei (și reputația acesteia)”. La atributele legate de factorii de „Avansare”, respondenții nu
au arătat un nivel ridicat de motivare. Atribut cu care cei mai mulți respondenți sunt de acord in
cadrul factorului „Munca în sine” este subiectul „Sunt suficient de calificat pentru munca pe care
o realizez”. Atributele care aparțin factorului „Premii” confirmă faptul că angajații nu sunt
motivați la un nivel ridicat, dar ei nu sunt nemotivați. Când vine vorba de atributele factorului
„Dezvoltare”, valoarea medie este de aproximativ trei (respondenți au ales în cea mai mare parte
valoarea neutră).

Pe baza cercetărilor se poate concluziona că majoritatea factorilor de teoria factorilor duali a


lui F. Herzberg nu sunt foarte apreciați în cadrul companiei cercetate. Factorul „Salariu” este cel
mai scăzut, în timp ce factorul „Colegii” este cel mai bine cotat. Este foarte important ca
managerii să furnizeze informații corecte și să formeze relații corecte și cooperative între
angajați. Satisfacerea acestor factori nu va oferi un mare stimulent pentru a lucra, dar
nemulțumirea poate avea un efect negativ semnificativ. Dacă ținem cont de situația economică
actuală din țara noastră și standardele de viață în scădere, este destul de ușor de înțeles că
salariile oferite sunt în general insuficiente pentru a satisface nevoile și obligațiile cetățenilor.
Prin urmare, cel mai mic scor de acest factor nu ar trebui să fie surprinzător. Chiar și cei care
spun că sunt mulțumiți de salariul (ținând cont de incapacitatea de a obține salarii mai mari),
atunci când li se oferă o posibilitate de a avansa, susțin că acesta ar fi cel mai important motiv
pentru schimbarea locului de muncă. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că nemulțumirea
cu avantajele financiare poate încuraja o implicare mai eficientă în muncă, dar numai în cazul în
care compania are reguli clare și în cazul în care există posibilitatea de a recompensa munca mai
intensă și angajamentul mai mare.

5
1.4 Procesul de comunicare
Între primul nivel cel superior și cel mediu în cadrul organizației JustConsult SRL se
stabilesc relații funcționale directorul general transmite reglementări, îndrumări și sugestii
directorului departament vînzări despre modul de acțiune privind o situație sau alta.. Relații de
cooperare, colaborare se stabilesc între directorii departamentelor, directorul
comercial,contabilul șef și directorul financiar aflîndu-se pe același nivel managerial. Relații de
autoritate se stabilesc între directorul general și executanți, între șef parc mașini și șoferi, între
agent vînzări și director comercial. Relații de reprezentare se stabilesc între juristconsult-fiind
persoana care reprezintă interesele întreprinderii în cadrul instanțeor de judecată, dar și directorul
comercial care prezintă întreprinderea în cadrul licitațiilor.

1.5 Adoptarea și realizarea deciziilor

Un sistem decizional este bazat pe totalitatea obiectivelor întreprinderii și nivelelor manageriale


care sunt responsabile de realizarea acestora. Obiectivele de bază a întreprinderii ’’JustConsult’’
SRL sunt:
1. Să ofere servicii de cea mai bună calitate clienților
2. Să ofere încredere clienților prin semnarea contractelor
3. Să realizeze cît mai multe contracte de prestare servicii
4. Să presteze mai multe servicii juridice bazate pe cetățenia română
5. Să majoreze baza clientelei.
6. Să crească nivelul de pregătire a personalului angajat prin organizarea unor cursuri
de pregătire organizte în cadrul ‘’JustConsult’’ SRL.
La realizarea acestor obiective sunt implicați angajații din cadrul tuturor departamentelor din
cadrul întreprinderii.

CAPITOLUL II ANALIZA FUNCŢIILOR ÎNTREPRINDERII


2.1 Funcțiunea de personal

Resursa umană prezintă cea mai valoroasă resursă pentru orice întreprindere. Personalul
întreprinderii ‘’JustConsult’’ SRL numără circa 60 persoane.
Funcțiunea de personal cuprinde activități prin care se asigură resursele umane necesare
realizării obiectivelor companiei,utilizarea națională a acestora, dezvoltarea continuă a
competețelor personalului,rezolvarea problemelor de salarizare și sociale.
Activități specific pot fi grupate :
6
1. de administare a personalului- determinarea necesarului de forța de
muncă,testarea,încadrarea,evaluarea,promovarea personalului,stabilirea sistemului de
salarizare,aplicarea acestuia,calculul numărului de salariați.
2. de prestări servicii pentru salariații companiei- organizarea pregătirii și perfecționării
profesionale a personalului,protecția socială și protecșia muncii.
3. activății administrative,de secretariat,de protocol-în organizarea activităților acestor
funcțiuni este necesar ca managerul să asigure un echilibru între interesele salariaților,obiectivele
și rezultatele companiei.
În JustConsult SRL funcțiunea de personal este gestionată de administratorul
companiei,care este familiarizat cel mai bine cu actiitatea,și care știe exact ce calități trebuie să
aibă angajații și de ce condiții au ei nevoie ca să-și îndeplinească cît mai eficient
responsabilitățile.
În JustConsult SRL funcțiunea de personal o îndeplinește resursele
umane,administratorul,care determină necesarul de muncă,îl testează foarte exigent și
obiectiv,pentru ca activitatea companiei este una privată,și ține de forțe multă informație
confidențiale dina cest motiv angajații sunt selectați cu mare strictețe.
Sistemul de salarizare în cadrul companiei este tradițional,adică salariu de bază plus
adaosuri.Adaosurile se achită pentru orele în afara programului de lucru sau pentru progrese și
eficiență.
De asemenea putem spune că compania asigură condiții favorabile pentru muncă,oferind
securitatea angajaților,oferindu-le acces liber la informație și susținîndu-i mereu în ceea ce fac.

2.2 Funcțiunea comercială

Activitatea comercială a întreprinderii întrunește următoarele programe:


 Atragerea atenției consumatorului privind oferta companiei.
 Încurajarea și stimularea clienților utilizînd metoda Card Client Fidel și Livrare
Gratuită.

 Parteneri la proiectul realizat de canalul Jurnal TV „Moş Crăciun eşti Tu”.


 Susţinerea colectivului de dansuri populare pentru copii „Moştenitorii” din Rîşcani.
 Participarea la campania televizată în comun cu canalul Publica TV. Sub genericul
„Dăruieşte un zîmbet”.
 Participarea în campania de binefacere desfaşurat de Jurnal TV „Moş Crăciun eşti tu.

7
Funcția de planificare este considerată una din principalele funcțiuni ale întreprinderii,
pentru că planificarea este traseul de mișcare a unei organizații către realizarea obiectivelor și
presupune o repartizare eficientă a resurselor pentru un rezultat eficient. Planificarea în cadrul
’’JustConsult’’ SRL este relativ de scurtă durată.

 Planificarea forței de muncă – în cadrul SRL JustConsult activează în jur de 60


persoane, printre care 8 șoferi instruiți pentru transportarea clienților de la
Chișinău-la Iași și București. Astfel, în dependență de cantitatea solicitată de
clienți, are loc o planificare operațională a personalului răspunzător de transportare.
 Planificarea activității de cercetare și dezvoltare a fost efectuată o cercetare de
marketing unde au fost propuse 2 tipuri noi de servicii aplicarea Apostilei+
traducerea si apositilarea ei.

2.2Funcțiunea financiar contabilă


Analiza financiară reprezintă prin sine un instrument managerial important care contribuie la
cunoașterea situației și activității financiare a SRL ”JustConsult”, a factorilor și motivelor care au
determinat-o pentru conștientizarea trecutului și prezentului afacerii, cu scopul fundamentării viitoarelor
decizii de dezvoltare al SRL ” JustConsult”.

Analiza situației patrimoniale și financiare a SRL ” JustConsult” constituie o parte componentă a


notei explicative la Situația anuală financiară (anexa 3) și urmărește scopul de a face informația, din
acesta, clară și pe înțeles de toate categoriile de utilizatori internii și externi.

În procesul analizei financiare a raportului pot fi analizați un șir de indicatori financiari cum sunt:

Analiza veniturilor din vânzări SRL ” JustConsult”

Scopul activității oricărei companii îl constituie majorarea volumului vânzărilor SRL ”


JustConsult” în vederea obținerii unui profit cât mai mare posibil într-un anumit context organizațional.
De aceea, pentru analiza activității SRL ” JustConsult este rațional să se pornească de la analiza
veniturilor din vânzări, de care depind rezultatul financiar, nivelul rentabilității și alți indicatori financiari
ai activității întreprinderii cercetate.

Analiza structurii veniturilor din vânzări a întreprinderii SRL ” JustConsult” este prezentată în
continuare.

Tabelul 2.1

Structura veniturilor SRL ” JustConsult”

  2014 2015 2016


Venituri din vânzări, lei 43195539 35829138 58381466

8
Alte venituri din activitatea operațională, lei 4321648 5283140 8320117
Total venituri din activitatea operațională, lei 47517187 41112278 66701583
Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale SRL ” JustConsult”
Alte
venitur
i din
activita
tea
operați
onală,
lei
12%

Venitur
i din
vânzări
, lei
88%
Venituri din vânzări, lei Alte venituri din activitatea operațională, lei

Figura 2.2. Structura veniturilor SRL ” JustConsult”

Concluzie. Veniturile totale ale SRL ” JustConsult” sunt alcătuite din venituri din vânzări - ele
alcătuiesc 88,0% din venituri și, astfel, majorarea acestora în 2016 a influențat favorabil modificarea
volumului venitului din vânzări. 12% din totalul veniturilor sunt generate de alte activități, cum ar fi
prestarea serviciilor mecanizate contra plată.

Analiza cheltuielilor SRL ” JustConsult”

Tabelul 2.2

Structura cheltuielilor SRL ” JustConsult”

Modifica
Ritm de
re
evoluție
2014 2015 2016 2016/201
2016/201
Indicatori 4,
4, %
(+;-)
Pondere Pondere Ponderea
Suma, lei Suma, lei Suma, lei
a, % a, % ,%
Cheltuieli ale
activității 41903025 100,00 37465702 100,00 54135860 100,00 12232835 129,19
operaționale, inclusiv:

9
costul vânzărilor 25908302 61,83 21236323 56,68 38509195 71,13 12600893 148,64

cheltuieli de
12342650 29,46 13555687 36,18 12980170 23,98 637520 105,17
distribuire
cheltuieli generale și
3411705 8,14 2561558 6,84 2610291 4,82 -801414 76,51
administrative
alte cheltuieli
240368 0,57 112134 0,30 36204 0,07 -204164 15,06
operaționale
Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale SRL ” JustConsult”

cheltuie
li alte
cheltuie
general
li
e și
cheltuie operați
adminis
li de onale
trative
distribu 5%0%
ire
24%

costul
vânzăril
or
71%

costul vânzărilor cheltuieli de distribuire


cheltuieli generale și administrative alte cheltuieli operaționale

Figura 2.3. Structura cheltuielilor SRL ” JustConsult”, 2016

Concluzie. Din informația prezentată în tabelul 2.4 și figura 2.4 putem conchide că, conform
dinamicii veniturilor din vânzări, și cheltuielile activității operaționale a SRL ” JustConsult” au
înregistrat valorile cele mai mari în anul 2016 – 54135860 lei.

În dinamica anilor analizați cheltuielile în anul 2016 au sporit cu 12232835 lei sau cu 29,19% față
de anul 2014. Acest ritm nu depășește ritmul de creștere a veniturilor din vânzări – cu 35,15 % pentru
aceeași perioadă - acest fapt având influențe pozitive asupra eficienței activității SRL ” JustConsult” și
asupra perspectivelor de evoluție a întreprinderii.

În structura cheltuielilor cea mai mare pondere revine costului vânzărilor – e și firesc pentru
domeniul agricol în care activează întreprinderea cercetată – 71,13 % pentru anul 2016.

Considerăm pozitive tendințele de micșorare a altor cheltuieli de distribuire – 23,98 % din total în
anul 2016. Totuși, rămâne majorată ponderea cheltuielilor generale și administrative –4,82% în anul
2016.

10
Aceste articole de cheltuieli trebuie să prezinte un subiect de analiză separat pentru
managementul SRL ” JustConsult”

Analiza generală a structurii activelor

Analiza activelor companiei presupune examinarea mărimii, componenței și corelației între

diferite elemente patrimoniale ale SRL ” JustConsult”, aflate la dispoziția acestea.


Tabelul 2.3

Componența și structura patrimoniului SRL ” JustConsult”

Modificare
Ritmul de
2014 2015 2016 2016/2014,
evoluție
Active (+;-)
2015/2014,
Pondere, Pondere, Pondere,
Valori Valori Valori %
% % %  
Total active imobilizate 29239326 46,68 13180195 32,81 17776490 52,87 -11462836 60,80

Mijloace fixe 29239326 46,68 13180195 32,81 16294140 48,46 -12945186 55,73

Imobilizări necorporale 0 0,00 668 0,00 0 0,00 0 -

Active financiare TL 0 0 0 0,00 0 0,00 0 -

Total active circulante 33395171 53,32 26985422 67,19 15846011 47,13 -17549160 47,45

Stocuri de mărfuri și materiale 24564126 39,22 22206955 55,29 12074350 35,91 -12489776 49,15

Creanțe comerciale 8426506 13,45 2238594 5,57 1456501 4,33 -6970005 17,28

Numerar 43531 0,07 2479943 6,17 2287382 6,80 2243851 5254,60

TOTAL ACTIVE 62634497 100 40165617 100 33622501 100 -29011996 53,68

Rata patrimoniului cu destinație


de producție (Mijloace fixe + 0,86   0,88   0,84   -0,02  
SMM)/Total Activ
Coeficientul imobilizării
(Active pe termen lung 0,47   0,33   0,53   0,06  
total/Total activ)
Rata activelor curente (Active
0,53   0,67   0,47   -0,06  
curente /Total Activ)

Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale SRL ” JustConsult”

11
80.00

70.00 67.19

60.00
53.32 52.87
50.00 46.68 47.13

40.00
32.81
30.00

20.00

10.00

0.00
2013 2014 2015

Total active imobilizate Total active circulante

Figura 2.4. Structura activelor SRL ” JustConsult”

Concluzie. Datele din bilanțul contabil indică că totalul patrimoniului SRL ” JustConsult” a
diminuat în perioada raportată cu 29011996 lei sau 46,32%, datorată uzurii mijloacelor fixe ale SRL ”
JustConsult”. Evoluția activelor este contrară ritmului de creștere a vânzărilor ceea ce denotă un grad înalt
al eficienții utilizării patrimoniului SRL ” JustConsult”

Diminuarea activelor SRL ” JustConsult” în perioada raportată se datorează, atât descreșterii


activelor imobilizate cu 39,2%, cât și a activelor circulante – 46,32%. La fel, putem constata diminuarea
stocurilor de mărfuri și materiale la peste jumătate din valoarea anului 2014.

Aceste ritmuri au contribuit la modificarea structurii patrimoniului SRL ” JustConsult” spre


micșorarea nesemnificativă a ponderii activelor circulante în total active. Schimbările survenite în
structura activelor sunt prezentate în tabelul 2.5.

Analiza activelor imobilizate. O examinare mai detaliată a imobilizării activelor SRL ”


JustConsult” oferă posibilitatea de a formula concluzia că 48,46%, în componența lor revine mijloacelor
fixe. Dar, totodată, se observă și lipsa investițiilor în active necorporale.

Valoarea și majorarea mărimii absolute și relative a acestei grupe patrimoniale în suma totală a
activelor SRL ” JustConsult”, ce se explică prin politica de investiții a managementului.

Analiza activelor curente. Datele din tabelul 2.5 reflectă o descreștere a activelor curente cu
17549160 lei față de anul 2014, adică cu 52,55% și, la fel, o majorare cu peste 20 puncte procentuale ca
pondere față de anul 2015.

12
Un aspect pozitiv ce caracterizează modificările în structura activelor curente SRL ” JustConsult”
îl constituie faptul că în anul 2016 față de anul 2014, în condițiile creșterii veniturilor din vânzări, suma
mijloacelor plasate în stocurile de mărfuri și materiale a a diminuat cu 50,85%. Ca rezultat, datele
bilanțului contabil SRL ” JustConsult” denotă o micșorare a ratei stocurilor în suma activelor de la 39,22
în anul 2014 la 35,91%.

În perioada raportată se constată o majorare a mărimii absolute a celor mai mobile active
circulante – la valoarea 2287382 lei în anul 2016. La fel, se observă o majorare a cotei numerarului în suma
activelor curente de la 0,07% în anul 2014 la 6,80% în anul 2016. În raport cu suma totală a patrimoniului
SRL ” JustConsult” cota mijloacelor bănești devine aproape semnificativă, ceea ce influențează negativ
lichiditatea bilanțului contabil.

Analiza activelor nete SRL ” JustConsult”

Caracterizarea situației patrimoniale SRL ” JustConsult” nu este completă fără analiza activelor
nete ale companiei, care se determină în baza formulei:

Active nete = Total active – Total datorii pe termen lung și scurt

Indicatorul acesta reflectă mărimea patrimoniului SRL ” JustConsult” care este format numai pe
seama surselor proprii și nu este împovărat cu datoriile.

Informația privind patrimoniul net în analiza activității SRL ” JustConsult” este foarte
importantă, deoarece indicatorul numit se folosește la realizarea mai multor operațiuni economice, de
exemplu una din acestea fiind evaluarea patrimoniului SRL ” JustConsult” în scopul acționării, vânzării,
gajării acesteia, fondării companiilor mixte etc.

Evoluția patrimoniului SRL ” JustConsult”, format pe seama surselor proprii de finanțare, este
prezentată în tabelul 2.6.

Concluzie. Deși datoriile pe termen lung au scăzut mult în anul 2016, cu 24153822 lei față de
anul 2014 în perioada analizată, se constată, și o descreștere considerabilă a datoriilor curente.

Tabelul 2.4

Aprecierea asigurării companiei cu active curente nete SRL ” JustConsult”

Ritm de
Modificare
evoluție
Indicatori 2014 2015 2016 2016/2014,
2016/2014,
(+;-)
%

13
4016561
1. Total active, lei 62634497 33622501 -29011996 53,68
7
1939227
2. Datorii pe termen lung, lei 24223902 70080 -24153822 0,29
6
3. Datorii curente, lei 22710539 1449888 1827894 -20882645 8,05
Active nete (rd.l-rd.2-rd.3), lei 1932345
15700056 31724527 16024471 202,07
(total activ – total datorii) 3
Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale SRL ” JustConsult”

70000000
62634497
60000000

50000000
40165617
40000000
33622501
30000000
22710539
20000000

10000000
1449888 1827894
0
2014 2015 2016

Total active, lei Active nete lei

Figura 2.5. Dinamica activelor nete SRL ” JustConsult”

În anul 2016 SRL ” JustConsult” a înregistrat o valoare de active nete în sama de 31724527 lei,
ce reprezintă o majorare cu 16024471 lei față de anul 2014, ceea ce reprezintă un spor pozitiv și
îmbucurător. Aceasta se datorează micșorării datoriilor pe termen lung cu 24153822 lei, precum și a
datoriilor curente – cu 20882645 lei.

Indicatorul dat reflectă capacitatea sporită a SRL ” JustConsult” de a face față obligațiilor
asumate.

Conform datelor obținute observăm că asigurarea SRL ” JustConsult” cu active curente nete se
îndeplinește în toți anii din perioada analizată – 2014-2016.

Analiza structurii surselor de finanțare

14
Modificările care s-au produs în structura surselor de finanțare a patrimoniului SRL ”
JustConsult” pe parcursul anilor 2014-2016, sunt expuse în tabelul 2.5.

Tabelul 2.5

Structura surselor de finanțare a patrimoniului SRL ” JustConsult”

Ritm de
Modificare
evoluție
Indicatori 2014 2015 2016 2016/2014,
2016/2014,
(+;-)
%
1. Capital propriu, lei 15700056 19323453 31724527 16024471 202,07

2. Datorii pe termen lung, lei 24223902 19392276 70080 -24153822 0,29

3. Datorii curente, lei 22710539 1449888 1827894 -20882645 8,05

4. Capital împrumutat, lei (rd.2+rd.3) 46934441 20842164 1897974 -45036467 4,04

5. Capital permanent, lei (rd.l+rd.2) 39923958 38715729 31794607 -8129351 79,64

6. Total active, lei 62634497 40165617 33622501 -29011996 53,68


7. Coeficientul de autonomie (rd. 1 /
0,25 0,48 0,94 0,69  
rd. 6)
8. Corelația dintre surse împrumutate
2,99 1,08 0,06 -2,93  
și proprii (rd .4/rd. 1)

9. Coeficientul de atragere a surselor


0,75 0,52 0,06 -0,69  
împrumutate (rd. 4 / rd. 6)

Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale SRL ” JustConsult”

Concluzie. Conform datelor tabelului 2.5, putem aprecia un grad de autonomie favorabil pentru
SRL ” JustConsult”, pe anul 2016, acest coeficient se înscrie în limitele recomandate (mărimea optimă a
acestuia se încadrează între valorile 0,5 și 1). De asemenea, se constată o micșorare a ratei de atragere a
surselor împrumutate în anul 2016, comparativ cu anul 2014, de la 2,99 la 0,06. Faptul menționat crește
siguranța financiară a activității SRL ” JustConsult”, remarcabilă fiind și cumularea considerabilă a unor
resurse financiare proprii în anul 2016.

15
0.06
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate 0.52
0.75

0.06
Corelația dintre surse împrumutate și proprii 1.08
2.99

0.94
Coeficientul de autonomie 0.48
0.25

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

2014 2015 2016

Figura 2.5. Dinamica coeficienților de autonomie a SRL ” JustConsult”

Observăm că coeficientul de atragere a surselor împrumutate este în descreștere, demonstrând


intenția bună a conducerii SRL ” JustConsult” de a activa, predominant, în baza surselor financiare
proprii.

În urma a toate analizele sus propuse se poate afirma cu certitudine că anul 2014, a fost unul de
risc, iar situația creată s-a datorat secetei. În anul de analiză – 2016 întreprinderea SRL ” JustConsult” își
ridică potențialul și înregistrează rezultate cu mult mai favorabile.

Analiza profitului și a rentabilității SRL ” JustConsult”

În economia de piață profitul constituie rațiunea de existență a SRL ” JustConsult”. Analiza


profitului începe cu aprecierea mărimii profitului brut - elementul principal al rezultatului financiar din
activitatea operațională a SRL ” JustConsult”. În următoarea etapă, se analizează mărimea profitului din
activitatea operațională. În structură factorială, profitul din activitatea operațională a SRL ” JustConsult
poate fi determinat prin expresia:

Profitul din activitatea operațională = Profitul brut + Alte venituri operaționale - Cheltuieli
de distribuire - Cheltuieli generale și administrative - Alte cheltuieli operaționale

Este evident, fiecare parte componentă din expresia dată influențează asupra rezultatului financiar
al SRL ” JustConsult”. Dacă, ca exemplu, se micșorează un anumit tip de cheltuieli operaționale, atunci
profitul din acest domeniu crește cu aceeași valoare.

16
Rentabilitatea reflectă capacitatea SRL ” JustConsult”de a produce profit, oglindind într-o formă
sintetică eficiența activități economice a întregii întreprinderi.

La general, rentabilitatea, ca indicator major de eficiență economică a SRL ” JustConsult”, se


determină ca raport dintre efectele economice și financiare obținute și eforturile depuse pentru atingerea
lor.

Principalii indicatori prin care se poate analiza rata rentabilității sunt:

Rata veniturilor din vânzări – caracterizează nivelul profitului brut obținut la un leu vânzări a
SRL ” JustConsult”. Mărimea acestuia trebuie să rămână stabilă sau să crească în dinamică.

Rata rentabilității economice caracterizează eficiența mijloacelor SRL ” JustConsult” utilizate în


procesul operațional, indiferent, dacă acestea sunt formate pe seama surselor de finanțare proprii sau a
celor împrumutate. Mărimea acestui coeficient poate fi și negativă, atunci când SRL ” JustConsult”
suportă pierderi.

Rata rentabilității financiare – caracterizează randamentul capitalului propriu al SRL ”


JustConsult”. Rentabilitatea financiară depinde de rata rentabilității economice.

Ca și alți indicatori, rentabilitatea capitalului propriu se analizează în dinamică, în corelație cu alți


indicatori economici. Nivelul înalt al acestui indicator economic poate fi rezultatul capitalizării
insuficiente (mărimii mici a capitalului propriu depus în SRL ” JustConsult”) și nu a eficienței înalte a
activității acestea.

Astfel indicatorii de bază care caracterizează eficiența activității SRL ” JustConsult” în perioada
raportată sunt prezentați în tabelul 2.6.

Concluzie la tabelul 2.6. În perioada curentă SRL ” JustConsult” a obținut profit brut în mărime
de 19872271 lei, ceea ce este cu 2585034 lei (14,95%) mai mult ca profitul brut înregistrat în perioada de
bază (2014).

În perioada de bază și în cea curentă SRL ” JustConsult” a obținut un profit din activitatea
operațională în creștere – în mărime de circa 12565723 lei pentru anul 2016.

În perioada analizată s-a pronunțat clar că rentabilitatea veniturilor din vânzări s-au redus, dar
rentabilitățile economică și cea financiară s-au majorat, ceea ce ne mărturisește despre sporirea eficienței
financiare a activității SRL ” JustConsult”.

Astfel în anul de gestiune din fiecare leu venituri din vânzări SRL ” JustConsult”a obținut 34,04
bani profit brut, față de 40,02 bani în anul 2014, ceea ce vorbește despre creșterea costului vânzărilor, deși
se evidențiază clar o creștere a venitului din vânzări în anul de gestiune față de cel de referință.

17
Tabelul 2.6

Calculul coeficienților rentabilității SRL ” JustConsult”

Modificare Ritm de
Indicatori 2014 2015 2016 2016/2014, evoluție
(+;-) 2016/2014, %
5838146
1. Venitul din vânzări, lei 43195539 35829138 15185927 135,16
6
3850919
2. Costul vânzărilor, lei 25908302 21236323 12600893 148,64
5
3362250
3. Total active, lei 62634497 40165617 -29011996 53,68
1
3172452
4. Capital propriu, lei 15700056 19323453 16024471 202,07
7
1987227
5. Profit brut, lei (rd.l-rd.2) 17287237 14592815 2585034 114,95
1
6. Rezultat (pierdere) din 1256572
5614162 3646576 6951561 223,82
activitatea operațională, lei 3
1256572
7. Profit până la impozitare, lei 5819513 3670736 6746210 215,92
3
1240107
8. Profit net, lei 5576948 3574850 6824126 222,36
4
Rentabilitatea veniturilor din
40,02 40,73 34,04 -5,98  
vânzări, % (rd.5/rd2)*100

Rentabilitatea economică, % 27,60 36,33 59,10 31,50  

Rentabilitatea financiară, %
35,52 18,50 39,09 3,57  
(rd.3/rd2)*100
Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale SRL ” JustConsult”

18
39.09
Rentabilitatea financiară, % 18.5
35.52

59.1
Rentabilitatea economică, % 36.33
27.6

34.04
Rentabilitatea veniturilor din vânzări, % 40.73
40.02

0 10 20 30 40 50 60 70

2014 2015 2016

Figura 2.8. Dinamica indicatorilor de rentabilitate SRL ” JustConsult”

Ceilalți indicatori de rentabilitate SRL ” JustConsult” înregistrează creșteri în dinamică, rata


rentabilității economice, ne mărturisește că la fiecare leu depus în active a adus SRL ” JustConsult” în
anul de gestiune 59,10 bani profit până la impozitare față de 27,60 bani primiți în anul de referință.

Este favorabil majorarea mărimii profitului net care, la rândul său, a condus la majorarea ratei
rentabilității financiare. Astfel, dacă în anul 2014 la fiecare leu capital propriu SRL ” JustConsult”
câștiga 35,52 bani profit net, în anii 2015 și 2016 acestea au fost, respectiv, 18,50 și 39,09.

Rezultatele financiare arătă o situație favorabilă a SRL ” JustConsult”.

Analiza lichidității SRL ” JustConsult”

Coeficientul lichidității absolute (de gr. 1) arată în ce măsură SRL ” JustConsult” poate să-şi
achite datoriile pe termen scurt din contul numerarului.

Coeficientul lichidității relative (de gr. 2 ) indică capacitatea SRL ” JustConsult” de a-și onora
datoriile pe termen scurt, fără să comercializeze din stocuri de mărfuri și materiale. Indicatorul dat este
solicitat de instituțiile bancare, pentru examinarea dacă compania poate pretinde la credite sau nu.

Coeficientul lichidității curente (de gr. 3 ) reflectă posibilitatea activelor curente de a se


transforma, într-un termen scurt, în lichidități, pentru a satisface obligațiile de plată ale SRL ”
JustConsult”. Acest indicator ne arată dacă SRL ” JustConsult” dispune de suficiente mijloace pentru a-şi
achita obligațiunile în perioada raportată. În acest indicator sunt cointeresați proprietarii afacerii.

Tabelul 2.9

Analiza lichidității

19
Anul Anul Anul
Indicatori
2014 2015 2016
Numerar, lei 43531 2479943 2287382
Investiții pe termen scurt, lei 0 0 0

Creanțe pe termen scurt, lei 8426506 2238594 1456501


2456412 2220695
Stocuri de mărfuri și materiale, lei 12074350
6 5
2271053
Datorii curente, lei 1449888 1827894
9
Coeficientul lichidității absolute 0,00 1,71 1,25
Coeficientul lichidității intermediare 0,37 3,25 2,05
Coeficientul lichidității curente 1,45 18,57 8,65
Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale SRL ” JustConsult”

8.65
Coeficientul lichidității curente 18.57
1.45

2.05
Coeficientul lichidității intermediare 3.25
0.37

1.25
Coeficientul lichidității absolute 1.71
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2014 2015 2016

Figura 2.9. Dinamica indicatorilor de lichiditate SRL ” JustConsult”

Concluzie. Pe parcursul perioadei analizate s-au constatat următoarele tendințe de modificare a


ratelor de lichiditate ale SRL ” JustConsult”.

Lichiditatea curentă care în anul 2014 a alcătuit 1,45, spre anul 2016 s-a majorat până la 8,65.
Totodată, această rată nu se încadrează în intervalul optim (2-2,5), ceea ce vorbește despre neutilizarea
eficientă a disponibilităților financiare ale SRL ” JustConsult”.

In comparație cu intervalul cerut (0,2-0,25), lichiditatea absolută nu corespunde cerințelor atât la


începutul perioadei analizate (0,00), dar corespunde la sfârșitul anului 2016 (2,05), înregistrând evoluție
favorabilă de majorare.

20
În concluzie finală putem susține că întreprinderea SRL ” JustConsult”, în general, într-un context
economic agresiv, specific, actualmente, economiei naționale, în special pentru domeniul agricol, este o
afacere care crește în volum și își desfășoară tot mai eficient activitatea pe piața națională.

2.4Managementul riscurilor

Fiecare domeniu de activitate este supus riscului. O analiză a mediilor organizației, cel intern și
extern, dar mai cu seamă o analiză mai detaliată a mediului extern care este mai greu de al
controla de către manageri, și anume factorii cu influență indirectă care sunt imposibil de ai
previziona, poate să minimalizeze consecințele risculului. Prin urmare, activitatea întreprinderii
producătoare JustConsult SRL poate să se confrunte cu o varietate de riscuri: riscul angajaților
necalificați,riscul concureței, riscul nesolicitării serviciilor, riscul tehnologic, riscul valutar și alte
riscuri ce țin de domeniul companiei.

21
Concluzii

În urma efectuării sistemului managerial al companiei și a funcțiilor manageriale, din


cadrul SRL ‘’JustConsult’’, se pot formula următoarele propuneri :

 Dezvoltarea activității de marketing prin promovarea mărcii comerciale utilizând


drept instrument publicitatea, care este la un nivel relativ scăzut la momentul
actual.
 Efectuarea cercetărilor de marketing pentru identificarea preferințelor și nevoilor
consumatorilor, de asemenea cercetare de marketing privind extinderea ariei de în
nordul și sudul Republicii..
 Menținerea și majorarea bazei clientele ‘’JustConsult’’ SRL.
 Participarea în cadrul prioiectelor naționale și internaționale.