Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate didactică

Disciplina: Istorie

Clasa: a VI-a

Tema: "Renașterea: geneza spiritului modern

Concurs de colaje

Mod de organizare a clasei de elevi: grupe de lucru

Acest concurs își propune să dezvolte anumite competenţele cheie, în funcție de


conținutul fiecărui colaj. La final, elevii vor prezenta pe grupe colajul la care au lucrat, fiecare
având de fapt de câștigat din această activitate.

1. Competenţele de comunicare în limba maternă 

Acestea sunt dezvoltate prin interacţiunea efectivă dintre elevi în contextul realizării
proiectului. Aceștia comunică firesc pentru căutarea informațiilor, organizarea și prezentarea
lor. De asemenea, termenii de specialitate, precum ”arhitectură”, ”dom”, ”frescă”, ”cupolă”
etc., favorizează dezvoltarea acestui tip de competență.

2. Competenţele de comunicare în limbi străine 

Competențele de comnicare într-o limbă străină se dezvoltă și se consolidează deoarece


elevii învaţă să pronunţe corect numele unor artişti, poeţi sau filosofi ai Renașterii italiene
(Filippo Brunelleschi, Sandro Botticeli, Michelangelo Buonarotti, Raffaello Sanzio, Leonardo
da Vinci ș.a.). De asemenea, elevii se vor familiariza cu denumirile orașelor italiene
reprezentative în perioada Renașterii, precum Roma, Veneția, Florența, Padova ș. a..

3. Competenţe matematice și competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii 

Având în vedere că arta Renașterii este strâns legată de matematică, competențele


specifice științelor se pot dezvolta prin studiul și explicarea modului de realizare a picturilor
(armonia proporțiilor-Omul vitruvian, tehnica realizării picturii și pigmenții folosiți), a
sculpturilor (în marmură, calcar, bronz) și a monumentelor arhitecturale (Domul din Florența,
bazilica Sf. Petru de la Roma, de exemplu). Toate acestea presupun calcul matematic, chimie
și fizică (în special lucrul cu masele)

4. Competenţe digitale 

Majoritatea informațiilor folosite de către elevi provin din mediul on line, ceea ce
însemnă o anumită pricepere în cautarea și folosirea lor. Concret pe această activitate, elevii și
vor exersa abilitățile dimensionare a imaginilor, de selectare a textelor și de așezare a acestora
în cadrul potrivit, astfel încât prezentarea lor să fie adecvată cerințelor.
5. Competenţa "a învăţa să înveţi”

Deoarece această activitate didactică presupune lucrul în echipă, fără o intervenție


constantă a profesorului, elevii vor fi cei care vor decide ce informații vor folosi pentru
domeniul pe care îl au de tratat. Se dezvoltă astfel și abilitatea de a selecta ce informație este
potrivită pentru conținut, precum și ce imagine.

6. Competenţele sociale şi civice 

Prin realizarea proiectului elevii vor observa inevitabil un model social și cultural reper
în istoria lumii, respectiv Renașterea. Ideea de spațiu public și arhitectură publică, ideea de
colaborare pentru realizarea unui proiect de construcție (în secundar, de colaborare pentru
realizarea unui proiect școlar), mecenatul, vor avea rolul de a dezvolta astfel de competențe și
chiar atitudini civice.

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat

Acesta se dezvoltă implicit prin acest gen de activitate deoarece presupune inițiativă,
decizie. Tema în sine a proiectului este potrivită pentru acest tip de competență, pentru că
omul Renașterii, asemenea atitudinii încrezătoare a lui ”David ” creat de Michelangelo, este
omul frumos, cultivat și liber să ia decizii.

8. Sensibilizare şi exprimare culturală 

Probabil că nu există o temă mai potrivită la ora de Istorie pentru dezvoltarea


sensibilității artistice și de exprimare culturală. Arta Renașterii oferă celui care privește, și mai
ales celui care se documentează, un model cultural greu de atins, dar care va aduce, cu
siguranță, sensibilitate.