Sunteți pe pagina 1din 2

Test Istorie

Participarea României la Primul Război Mondial-Marea Unire de la 1918

1. Pornind și de la textul următor precizați obiectivele urmărite de România prin participarea


la Primul Război Mondial și măsura în care aceste obiective au influențat alegerea alianței
alături de care a luptat.” Noi n-am intrat în haosul acestui măcel pentru cuceriri, ci pentru
dezrobiri.(...) Noi nu vrem ce nu este al nostru, ci vrem unirea cu frații noștri din Ardeal și
din Bucovina.” Barbu Ștefănescu-Delavrancea 3p

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Completați spațiile libere cu răspunsul corect: 1,5 p (0,3p x 5)

a) În cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia din data de 21 iulie/3 august 1914 s-a
decis.............................................................................................................................................
b) Din septembrie 1914 ..............................................................................devenea noul rege al
României.

c) Intrarea României în război s-a facut la data de .....................................................................

d) Pentru a-și îndeplini obiectivele naționale, România se alia cu..............................................

e) Unirea provinciilor istorice cu Vechiul Regat a avut caracter................................................

3. Descrieți participarea României la război în perioada 1916-1917 folosind următoarele


noțiuni: ofensivă, Transilvania, Turtucaia, defensivă, București, Iași, capitală de război, H.
Berthelot, Mărăști, Mărășești, Oituz, front. 3 p (12x 0,2p+ 0,6p pt. exprimare)

4. Asociați datele istorice cu provincia istorică potrivită: 1,5 p

A B

18 noiembrie/1 decembrie 1918 Bucovina

27 martie/9 aprilie 1918 Transilvania

15/28 noiembrie 1918 Basarabia 1p.of.