Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-16
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

marți, 16 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8967 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Banii Liber la internări în spitalele clujene


căpșunarilor Viaţa începe să revină la normal pentru pacienţii afectaţi
de măsurile luate la nivelul unităţilor medicale din cauza
pandemiei de coronavirus. Spitalele transformate în luna
martie în unităţi medicale COVID-19 pentru a fi trataţi pacienţii
cu această boală încep să se redeschidă, bolnavii din Cluj
Viorel DĂDULESCU având de acum posibilitatea de a beneficia de asistenţă
medicală intraspitalicească. Ministerul Sănătăţii a transmis
săptămâna trecută o adresă către unităţile medicale, solicitând
propuneri pentru reintrarea în activitate a secţiilor non-Covid.
Conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 961/29 mai 2020,

Î
n fiecare an, în 16 iunie, este aniversată în funcţie de evoluţia epidemiologică locală, spitalele care asigu-
Ziua internaţională a remiterilor fami- ră asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv sau suspecţi cu
liale, mai simplu spus a banilor trimiși virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul direcţiilor de sănătate
acasă de migranţi. Intenţia Organizaţiei judeţene și a municipiului București, asistenţa medicală și pacien-
Naţiunilor Unite este ca, prin acest eve- ţilor non-COVID-19 în condiţiile existenţei circuitelor funcţionale
niment, se fie recunoscută contribuţia fi- complet separate, fără a fi necesară externarea/transferarea tuturor
nanciară semnificativă a celor peste 200 pacienţilor internaţi către alte spitale.
de milioane de migranţi, atât pentru bu- Începând de ieri, Spitalul Clinic de Recuperare și-a reluat activi-
năstarea familiilor de acasă - circa 800 tatea curentă.
milioane de persoane, cât și pentru dez- Cosmin PURIȘ
voltarea ţărilor de unde provin - peste 125 continuare în pagina a 4-a
de state de pe mapamond. În 2019, existau
la nivel mondial aproximativ 200 de mi-
lioane de migranţi care munceau în peste Primarii clujeni nu mai au emoții în privința mandatelor Uitaţi de cozi la ghişee
40 de ţări bogate și trimiteau acasă bani
pentru a-și sprijini rudele. Aleșii locali pot sta liniștiți, ţinut. Proiectul de lege prevede că putere să ajungă la un consesns, pri- PAGINA 4
În termeni românești, aceste “contribu- după ce prelungirea mandatele în curs ale primarilor, vind acest proiect nu este deloc sur-
ţii financiare ale migranţilor” înseamnă mandatelor lor a intrat în primarului general al municipiului prinzător”, a declarat, pentru Făclia
“banii căpșunarilor”. Dispreţuiţi de mai legalitate. Camera Deputaților- București, președinţilor de consilii de Cluj, Mircea Moroșan, primarul Simpozionul
toate guvernele care s-au perindat pe la for decizional în acest caz- a dat, judeţene, consiliilor locale, Con- de la Huedin. „Atâta timp cât din studențesc al USAMV
conducerea ţării, căpșunarii au debutat luni, vot favorabil proiectului siliului General al Municipiului cauza pandemiei nu s-au putut or-
București și consiliilor judeţene se ganiza alegeri, era absolut normal Cluj-Napoca, organizat
pe scena publică românească pe la începu- de lege privind prelungirea
tul anilor ‚90 ai secolului trecut, odată cu mandatelor aleşilor locali până prelungesc până la data de 1 noiem- să se vină cu o reglementare legală în mediul virtual
distrugerea economiei naţionale printr-o la 1 noiembrie 2020. Săptămâna brie 2020. Mircea Moroșan, prima- pentru a prelungi mandatele. Nu se
rul de la Huedin, subliniază că era putea ca toată țara să intre într-un PAGINA 4
privatizare tembelă, a căror victime au trecută, proiectul a fost adoptat
fost și industria și agricultura și sectorul de Senat, în calitate de primă de așteptat ca un asemenea proiect blocaj, să rămânem fără primari,
comercial al ţării. Și, bineînţeles, românii. cameră sesizată. să fie votat atât de putere, cât și de aleși locali. S-a întârziat puțin, dar
opoziție. „Era de așteptat ca legea era de așteptat să se voteze această CFR Cluj, victorie
Căpșunari au devenit, în prima fază, mun-
citorii și inginerii din fabricile vândute S-au înregistrat 204 de voturi în să treacă de Parlament, cum am lege”, a declarat, la rândul său, pri- norocoasă la primul meci
continuare în pagina a 12-a favoarea proiectului, trei împotriva mai spus, era de așteptat ca par- marul de la Turda, Cristian Matei. oficial post-pandemie
acestuia, iar 66 de deputaţi s-au ab- tidele politice din opoziție și de la continuare în pagina a 9-a
PAGINA 7

Noul regulament privind parcările, la votul aleșilor locali Mai multe maşini au
Municipalitatea clujeană are în mentul de față. Astfel noul regulament
fost vandalizate la Dej
vedere un nou regulament privind prevede că locurile de parcare vacante
închirierea locurilor de parcare, PAGINA 9
în parcările publice se atribuie pe bază
garajelor și copertinelor din de abonament în următoarea ordine:
administrarea Serviciului Public persoane cu handicap cu domiciliul în
pentru Administrarea Parcărilor. apropiere, persoane fizice care au do-
Nici un elev cu
În ședința de săptămâna aceasta, miciliul în apropiere, persoane fizice cu temperatură peste
consilierii locali își vor exprima votul reședința în apropiere și persoane juridi- 37.3 grade, la Evaluarea
în acest sens. ce care au sediul sau punctul de lucru în Națională, la Cluj
apropierea parcajului respectiv. Persoa-
În prezent, există două regulamente: nele fizice sau juridice trebuie să dețină PAGINA 11
unul care reglementează închirierea lo- în proprietate un autoturism, cu inspec-
curilor de parcare destinate riveranilor ția tehnică valabilă și să nu mai dețină
din cartiere situate pe stradă și unul care alt loc de parcare, garaj sau copertină. Judeţul Cluj: Peste 50 de
reglementează locurile de parcare situa- Prin dispozițiile regulamentului, se persoane sunt internate
te în parkingurile administrate de mu- poate aloca un singur loc de parcare,
nicipalitate. Reprezentanții primăriei în spitalele dedicate
pentru o persoană fizică sau juridică
consideră că este necesară o unificare a Anca M. Colibășanu
tuturor reglementărilor existente în mo- PAGINA 12
continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324