Sunteți pe pagina 1din 16

DIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT Direcționează 3,5% www.fundatiareginamaria.

ro
PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAȚIE PÂNĂ PE 30 IUNIE. din impozit

Nr. 25 (1585), anul XXXII


26 iunie 2020
16 pagini
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

Orașul
medical
revoluţie
Un proiect cât o

Este singurul spital de asemenea dimensiuni


care se construiește în această criză, cu o
investiţie în valoare totală de 60 de milioane
de euro și care va fi gata la sfârșitul acestui an.

D
e 25 de ani, dr.
WARGHA ENAYATI
(foto) își pregătește
un „oraș medical”, PATURI SPITAL

aflat acum într-un stadiu ONCOLOGIE PATURI


SPITAL

GERIATRIE
ȘI RECUPERARE ONCOLOGICĂ

avansat de construcţie. Este CABINETE

un proiect conturat în ultimii MEDICINĂ

AMBULATORIE
opt ani, iar de 15 luni a intrat
în faza de construcţie efectivă.
ENAYATI MEDICAL CITY este PATURI

ATI
un complex integrat, dezvoltat în PATURI
asociere (pe zona de oncologie) cu Spitalul RESIDENTIAL
Monza și desfășurat pe o suprafaţă de 35.000 SENIORI

de metri pătraţi. PAGINILE 8-9

Medic în România MEDICINA ALTFEL EVENIMENT


Am avut șansa
să vedem exact Dincolo de Săptămâna Mondială
a Alergiei
imaginea sănătăţii necunoscut În contextul pandemiei
de COVID-19, alergologii
din mediul rural. Identificarea unor autoanticorpi își îndreaptă atenţia către
În 2014-2015, dr. MIHAI RANETE specifici ar putea deveni tehnica dermatita atopică. Săptămâna
punea bazele organizaţiei viitorului în diagnosticarea Mondială a Alergiei este
nonguvernamentale Caravana cu sindromului Brugada. Metoda contextul perfect pentru a crește
Medici, împreună cu alţi patru a înregistrat o sensibilitate și o gradul de conștientizare asupra
colegi, medici rezidenţi din specificitate înalte la pacienţii testaţi acestei afecţiuni complexe cu
aceeași generaţie. PAGINA 15 într-un studiu. PAGINA 16 mecanism alergic. PAGINA 7
2 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
Internaţionale Grupaj realizat de
dr. Alina Simache

DEXAMETAZONA,
VIAŢA MEDICALĂ
publicaţie săptămânală
Fondator
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Director editorial

promiţătoare în tratamentul
dr. LAURA DAVIDESCU
Redactor șef
DAN DUMITRU MIHALACHE
Redactori
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA,

COVID-19
dr. ROXANA DUMITRIU,
FLORENTINA IONESCU,
CRISTINA GHIOCA,
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE
Colaboratori permanenţi
dr. RALUCA BULEA,
Dexametazona ar putea salva numeroase vieţi în
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, contextul pandemiei generate de SARS-CoV-2, fiind
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, C. CIOSU, considerată o „descoperire majoră” în tratamentul
COVID-19.

C
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU, onform rezultatelor pre- În cazul pacienţilor care au
dr. GABRIEL DIACONU, liminare ale studiului primit tratamentul standard, mor-
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, RECOVERY, dexameta- talitatea la 28 de zile a fost de 41%
dr. RADU GOLOGAN, zona, un antiinflamator la pacienţii care au necesitat venti-
dr. ALEXANDRA GUŢĂ, steroidian comun, ar putea re- laţie invazivă, de 25% la cei care au
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, duce cu o treime rata de deces în necesitat numai oxigen, fiind mai
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA rândul pacienţilor sever afectaţi redusă (13%) la persoanele care
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN de noul coronavirus, informează nu au necesitat vreo intervenţie.
MIHĂLŢAN, dr. CORNELIA PARASCHIV, Reuters. Potrivit autorilor stu- S-a constatat că utilizarea dexa-
dr. VIOREL PĂTRAȘCU, diului, dexametazona ar trebui metazonei reduce mortalitatea
acad. CONSTANTIN POPA, să devină noul standard în tra- cu o treime la pacienţii ventilaţi
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA, tamentul COVID-19, în special - raport 0.65; 95% interval de
dr. VLAD STROESCU, DEMOSTENE în cazurile grave. „Beneficiul confidenţă (0.48-0.88);
ȘOFRON, dr. FLORINA VÎRNĂ pentru supravieţuire este clar la p=0.0003 - și cu o Utilizând
Grafică pagina 1
pacienţii care necesită terapie cu cincime la paci-
ANDREI POPESCU
oxigen, așa că dexametazona ar enţii cu necesar
dexametazona,
Tehnoredactare
GINA MANCIU
trebui să devină standardul de suplimentar de un deces ar putea fi export și au Dexametazona este un glu-
îngrijire la acești pacienţi. (...) oxigen - 0.80 fost consti- cocorticoid utilizat încă din anii
Corectură
Este ieftină, disponibilă pe raft ( 0.6 7- 0. 9 6 ) ; prevenit la opt tuite stocuri ’60 în tratamentul a numeroa-
VIOLETA MOCANU
EDITOR
și poate fi utilizată imediat pen- p=0.0021, ne- pacienţi ventilaţi sau de rezervă. se afecţiuni inflamatorii, dar și
tru a salva vieţi la nivel mondial”, fiind observat „În mod în oncologie. Aceasta a fost in-
a declarat prof. dr. Peter Horby, un beneficiu la 25 cu necesar normal, am clusă în Lista OMS de medica-
de la Universitatea Oxford, unul semnificativ la suplimentar recomanda mente esenţiale în 1977, fiind
dintre investigatorii principali ai pacienţii care nu așteptarea pu- accesibilă în majoritatea ţărilor.
studiului. au necesitat suport de oxigen. blicării întregii Totuși, OMS avertizează că utili-
Iniţiat în luna martie, respirator - 1.22 (0.86 lucrări înainte de zarea dexametazonei ar trebui să
RECOVERY (Randomised Eva- to 1.75); p=0.14. schimbarea practicii. fie dedicată numai cazurilor se-
Director general
luation of COVID-19 Therapy), Prin urmare, datorită dexa- Totuși, având în vedere avantajul vere de infecţie cu SARS-CoV-2,
dr. SIMONA MELNIC
Director vânzări
este unul dintre cele mai ample metazonei, un deces ar putea fi acesta clar privind reducerea mor- acestea fiind situaţiile în care
MIRCEA TOMESCU
studii care explorează tratamen- prevenit la opt pacienţi ventilaţi talităţii, considerăm că este rezo- au fost remarcate beneficii
Marketing și Publicitate 
tele potenţiale pentru COVID-19, sau la 25 cu necesar suplimentar nabil ca practica să fie schimbată semnificative.
dr. MARIANA MINEA potrivit Nature. Acesta a inclus de oxigen, conform autorilor stu- în avans”, conform unei declaraţii Deși Marea Britanie a inclus
Financiar-contabilitate aproximativ 11.500 de pacienţi diului. „Aceste rezultate ne de- comune, semnate de directorul deja dexametazona în tratamen-
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE din peste 175 de spitale NHS (Na- monstrează că dacă pacienţilor cu medical naţional al NHS și CMOs tul cazurilor severe COVID-19,
Secretariat tional Health Service) din Marea COVID-19 care necesită oxigen su- (chief medical officers) ai Scoţiei, alte ţări sunt încă rezervate în
DANIELA RADU Britanie. O parte dintre rezulta- plimentar sau ventilaţie invazivă Ţării Galilor, Irlandei de Nord și această privinţă. Astfel, potrivit
Difuzare: tele studiului au fost dezvăluite li se administrează dexametazo- Angliei. Rezultatele prelimina- Medscape, Coreea de Sud și Uni-
BERTA ALEXE recent, sub forma unui comunicat nă, aceasta ar putea salva vieţi, la re ale studiului RECOVERY au unea Europeană au anunţat că
Adresa: Green Gate, de presă, urmând ca acestea să fie costuri extrem de reduse”, a decla- fost întâmpinate cu entuziasm de așteaptă informaţii suplimentare
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, verificate și publicate definitiv în rat prof. dr. Martin Landray, de la directorul general al Organizaţi- pentru a include glucocorticoidul
etaj 11, sector 5, București scurt timp. Universitatea Oxford, unul dintre ei Mondiale a Sănătăţii (OMS): în tratamentul infecţiei cu noul
Telefon: 021.315.61.09; autorii studiului RECOVERY, citat „Acesta este primul tratament coronavirus. În SUA, reacţiile sunt
Fax: 021.315.69.80; Rezultate surprinzătoare de Reuters. care a demonstrat reducerea mor- mixte. Unii medici întâmpină cu
Publicitate: 0729.729.737 Unul dintre braţele studiului, talităţii la pacienţii cu COVID-19 entuziasm rezultatele studiului,
E-mail: redactia@viata-medicala.ro în care 2.104 pacienţi au fost trataţi Reacţii încurajatoare cu necesar de oxigen sau ventilaţie iar alţii sunt sceptici, asociind
Website: www.viata-medicala.ro cu șase miligrame de dexametazo- În urma descoperirii inova- invazivă. (...) Este o veste foarte dexametazona cu experienţa dez-
ISSN 1220-5354
nă pe zi (per os sau intravenos), toare, reprezentanţii Ministerului bună și felicit Guvernul din Marea amăgitoare a hidroxiclorochinei.
Tiparul executat de Deasign Print
timp de zece zile, a fost comparat Sănătăţii din Marea Britanie au Britanie, Universitatea Oxford și Bibliografie
ABONAMENTE
cu 4.321 de pacienţi cărora li s-a anunţat că utilizarea medicamen- numeroase spitale și pacienţi din 1.https://reut.rs/3fOrtzV
2.https://go.nature.com/3hQcnvD
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
administrat tratamentul conside- tului promiţător a fost deja apro- Marea Britanie care au contribuit 3.https://bit.ly/2BvRtkY
oficiile poștale din ţară, se pot încheia 4.https://bit.ly/2NoUAh4
rat a fi standardul actual pentru bată în unităţile sanitare. În plus, la această descoperire știinţifică 5.https://wb.md/2NiSqj4
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la 6.https://wb.md/2V5vrfG
infecţia cu SARS-CoV-2. au fost introduse restricţii de majoră, salvatoare de vieţi.” 7.https://bit.ly/2V72Ir2
sfârșitul anului 2020. În Catalogul de presă
al Poștei Române, „Viaţa Medicală”
figurează la Nr. 23078.
Abonamentele se pot încheia și direct
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
Boala Parkinson și modificările ritmului circadian
Titularii abonamentelor pe 12 luni Identificarea unor trei ori mai crescut de a dezvolta monitorizaţi atent, evaluându-se
sunt creditaţi astfel: modificări ale ritmului boala Parkinson pe parcursul unei în special ritmul odihnă-activitate
– membrii Colegiului Medicilor
circadian ar putea perioade de follow-up de 11 ani. și somnul. Conform rezultatelor
Stomatologi din România – 5 ore de EMC; Dacă este confirmat ca factor de studiului, 78 de bărbaţi (2,7%) au
– membrii Colegiului Farmaciștilor din
reprezenta un semn
risc pentru boala Parkinson, rit- dezvoltat boala Parkinson în cei
România – 10 ore de EFC; precoce în dezvoltarea mul circadian ar putea reprezenta 11 ani de follow-up. „S-a observat
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; bolii Parkinson, înainte o ţintă terapeutică promiţătoare, anterior că somnul pe parcursul
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC. de instalarea simptomelor oferind noi oportunităţi pentru zilei este asociat cu un risc crescut
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
până vineri, orele 9–15, sau prin e-mail:
caracteristice, arată un prevenţia și managementul bolii”, de boală Parkinson. Acum, am de-
abonamente@viata-medicala.ro. studiu publicat recent în a declarat pentru Medscape dr. monstrat că anomaliile ritmului
Conducerea săptămânalului JAMA Neurology. Yue Leng, de la Universitatea Ca- circadian sunt, de asemenea, pre- a adăugat dr. Leng. Totuși, autorii
„Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor lifornia, San Francisco, în calitate zente în faza prodromală a bolii cercetării susţin că este necesară
de rubrică (persoane fizice sau juridice),
ale colaboratorilor ocazionali și ale
redactorilor săi, chiar dacă nu întotdeauna
R ezultatele cercetării au evi-
denţiat asocierea dintre
modificările ritmului circadian
de autor principal al studiului.
Cercetătorii au analizat da-
tele a 2.930 de bărbaţi, cu vârsta
Parkinson. (...) Această descope-
rire crește gradul de conștienti-
zare asupra importanţei ritmului
realizarea unor studii suplimenta-
re pentru a elucida mecanismele
fiziopatologice și pentru a con-
și le însușește, câtă vreme acestea sunt și riscul de boală Parkinson. „Am peste 65 de ani, incluși în cohorta circadian în cazul vârstnicilor, firma contribuţia directă a mo-
argumentate și exprimate descoperit că bărbaţii cu ritmuri MrOS (Osteoporotic Fractures in modificările putând fi un semn dificărilor ritmului circadian în
într-un limbaj decent. circadiene anormale au risc de Men Study). Participanţii au fost precoce pentru boala Parkinson”, dezvoltarea bolii Parkinson.
Actualitate VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
3

Vaccinul împotriva COVID-19 se apropie


Un vaccin anti-COVID-19 a ajuns deja
în ultima fază de testare, a afirmat prof. fază de testare înainte de aprobarea pune- Colentina are câteva sute de paturi și doar
dr. Alexandru Rafila, într-o dezbatere rii pe piaţă”, a declarat profesorul Rafila, câteva zeci de pacienţi. „E clar că nu este
online. Medicul și-a manifestat în cadrul dezbaterii organizate de utilizată capacitatea și mai ales abilitatea
speranţa că acesta va ajunge să fie pus COPAC. profesională a personalului medical pen-
pe piaţă, spunând că nu este încă exclus Președintele SRM a explicat că estimă- tru tratarea pacienţilor care au diverse
scenariul în care nu va exista vaccin. rile cele mai optimiste arată că un astfel de patologii”, a punctat președintele SRM.
vaccin ar trebui să fie disponibil la jumătatea Astfel, acesta a propus două soluţii pen-

P rofesorul Rafila, președintele Socie-


tăţii Române de Microbiologie (SRM)
şi reprezentantul ţării noastre la OMS a
anului viitor: „Să sperăm că vom avea vac-
cin, pentru că există și varianta că nu vom
avea vaccin”, a adăugat acesta.
tru rezolvarea problemei: „Să păstrăm un
număr mai mic de spitale suport sau pur
și simplu să avem spitale care tratează și
precizat că, în prezent, pe plan mondi- pacienţi cu COVID-19 alături de alte
Sute de paturi și doar zeci
al, există în studiu 122 de vaccinuri anti- categorii de pacienţi”. Profesorul Rafila con-
de pacienţi
COVID-19, iar unul dintre acestea se sideră că spitalele de tip pavilionar pot avea
află deja în fază avansată de testare. Prof. dr. Alexandru Rafila a vorbit și două circuite separate: pentru pacienţii cu
„Este un vaccin care se face de o companie despre spitalele suport pentru pacienţii cu COVID-19 și pentru cei care nu au boala.
europeană (...) și este deja în faza 3, ultima COVID-19. Potrivit acestuia, Spitalul Dorina Novac

Suicidul nu trebuie
Editorial
PSIHIATRUL
PENTRU COPII

atribuit exclusiv
pandemiei C
Populaţia generală trebuie să își Nu trebuie neglijate nici dificultăţile
Dr. Vlad Stroescu

e înseamnă asta… unde e editorialul doctorului


Diaconu, vă aud exclamând, dragi cititori, mo-
ia informaţiile corecte despre pe care le întâmpină persoanele diagnos- totolind în același timp, pe bună dreptate, numărul
sinucidere de la specialiștii din ticate cu o boală psihică și nici accesul curent din Viaţa Medicală. Credeţi-mă, și eu sunt ne-
îngreunat la toate formele de suport dis- căjit de absenţa, sper că temporară, a colegului meu,
domeniul sănătăţii mintale și nu
ponibile, cum ar fi sistemul medical, psi- și mă voi strădui, fără să pretind că reușesc, să umplu
de la neprofesioniști, a punctat hoterapia, consultaţiile în ambulatoriu. golul lăsat de dumnealui.
prof. dr. Doina Cozman, într-un Totodată, prof. dr. Doina Cozman a ţinut Tentativa mea de azi îl privește pe un alt co-
briefing recent de pe platforma să sublinieze că în pandemie este nece- leg cu condei, dar unul de acum aproape două
MedicHub. sară o atenţie suplimentară atunci când sute de ani. Heinrich Hoffmann s-a născut în
este abordat acest subiect dificil: „Sinuci- Frankfurt am Main, în 1809, ultimul an în care ce-

P
derea se poate întâmpla oricând, nu doar tatea mai era un Stat liber. Visa să fie poet, dar din
otrivit acesteia, în contextul în cadrul pandemiei. Prezentarea pro- păcate nici pe atunci nu se câștiga prea bine din
epidemiologic actual, este esen- gramelor de prevenţie, de evaluare și de poezie, așa că tatăl lui, maistru constructor, l-a tri-
ţial să se vorbească în mod co- tratament e foarte importantă pentru a mis să facă medicina. Se spune că era un student
rect despre sinucidere. Datele contrabalansa conţinutul tragic al comu- distrat și leneș, prieten cu toţi, dar iubitor de singu-
statistice ar trebui prezentate și explicate nicării noastre despre sinucidere”. rătate în natură. După studii, aerian fiind, a tratat
pe înţelesul tuturor de profesioniștii din oameni săraci și a predat anatomie, ambele deloc
domeniul sănătăţii mintale, după cum Factori multipli implicaţi lucrative.
a punctat specialista. Comportamentul Acest comportament fatal are o de- Pentru că avea o familie de întreţinut, a acceptat
suicidar este unul complex și are multi- terminare plurifactorială, după cum a un post pe care nimeni nu-l voia, la Institutul de Ne-
ple cauze de care trebuie să se ţină cont: explicat specialista. De multe ori, este buni și Epileptici din Frankfurt. Nu știa nimic despre
„Trebuie să se evite atribuirea suicidului vorba despre o boală psihică subiacentă, ajutor psihiatric în timpul crizei suicidare. psihiatrie, dar oricum, pe atunci, cine era interesat
unei unice cauze și mai ales să i se atribu- de factori cauzali, de consecinţe sociale, De aceea, punctează dr. Doina Cozman, de subiect trebuia să și construiască singur psihia-
ie exclusiv pandemiei”, a adăugat prof. dr. economice, de un context mai larg, și nu recomandările specialiștilor din domeniu tria. Se pare că și-a găsit vocaţia, căci documentele
Doina Cozman (foto), care este și preșe- neapărat de cel de pandemie, care ne-a includ informarea pacienţilor cu afecţiuni spun că ar fi fost un psihiatru eminent, militant, so-
impus în ultimele trei luni distanţarea fi- psihice despre opţiunile medicale locale, lar, foarte iubit de pacienţi, pasionat de cercetare,
zică. Totodată, medicul psihiatru a adus în regionale sau naţionale accesibile prin ferm convins de tendinţa naturală a omului la vinde-
discuţie câteva aspecte importante în ceea telefon, mesaje sau în mediul online; in- care. Și, cel puţin într-un număr din British Journal
ce privește spitalizarea pacienţilor cu risc formarea lor despre resurse și modalităţi of Psychiatry, e considerat primul reprezentant al
suicidar crescut, în timpul pandemiei: „In- suplimentare de acces la îngrijiri; reco- psihiatriei copilului.
ternarea pacienţilor psihiatrici este îngre- mandări legate de modalităţile de interna- Faima lui mondială nu a venit însă de aici, nici de
unată din cauza suprasolicitării spitalelor re de urgenţă sau de acces la alte servicii la poemele patetice la care nu a renunţat niciodată,
în timpul pandemiei. Nu se primesc cu spitalicești. „Trebuie să mai informăm pa- ci de la o cărţulie pe care i-a scris-o propriului fiu, de
ușurinţă alte cauze de internare”. cienţii cu tulburări psihice că internările 3 ani, de Crăciunul sărăcăcios al lui 1845. Botezată
Un alt aspect subliniat este faptul că de urgenţă nu sunt blocate, ci sunt accesi- Struwwelpeter (Petrică Ciufulitul), e alcătuită din
dintele Asociaţiei Române de Psihiatrie și știrile privind accesul dificil la servicii bile”, a conchis președinta Alianţei Româ- zece poezioare vesele și pline de tâlc despre copii
Psihoterapie, dar și președintele Alianţei medicale le pot produce anxietate, pani- ne de Prevenţie a Suicidului. foarte năzdrăvani.
Române de Prevenţie a Suicidului. că și teamă persoanelor care au nevoie de Florentina Ionescu Cu totul neașteptat, cartea a intrat imediat în ca-
nonul de texte pentru copiii mici de peste tot, fiind
tradusă chiar și de Mark Twain. Între timp, a dispă-

Esenţa medicinei balcanice, la București


rut de acolo, fiind prea dură pentru standardele actu-
ale de parenting (e în ea, de exemplu, povestea unui
băiat care a murit pentru că a refuzat să mănânce).

C ea de-a 36-a ediţie a Săptămânii


Medicale Balcanice ar urma să se
desfășoare la București, în perioada
Naţionale de Medicină din Franţa și din
alte state europene, lideri de opinie și
reprezentanţi ai industriei farma și ai
Dar ceea ce rămâne uimitor pentru psihiatrul care o
citește azi, și nu numai, este că mica colecţie de ver-
suri constituie, de fapt, o descriere în cuvinte simple,
24-26 septembrie. Organizată de secţia sistemelor de sănătate. Discuţiile se vor pe înţelesul unui preșcolar, a unor instanţe de deficit
română a Uniunii Medicale Balcanice, purta în jurul celor mai noi inovaţii în de atenţie și hiperactivitate, și poate și a altor cazuri
tema de anul acesta a reuniunii știinţi- diagnosticul, tratamentul și prevenirea de copii speciali.
fice este esenţa și excelenţa medicinii bolilor medico-chirurgicale din ţările Și pe lângă faptul remarcabil că va mai fi trecut
balcanice. La manifestare sunt așteptaţi balcanice. Mai multe detalii despre parti- un secol până ca ADHD să fi fost recunoscut de me-
să participe specialiști din: România, ciparea la reuniune pot fi găsite la adresa dici, nu cred că există ambiţie sau încununare profe-
Grecia, Serbia, Bulgaria sau Turcia, www.umbalk.org. sională mai mare pentru un medic care scrie, decât
alături de reprezentanţi ai Academiei Cristina Ghioca asta: să te citească, râzând, și copiii.
4 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25 Esenţial
… ST
DE Impactul
MASĂ ROTUNDĂ ONLINE

Dezvoltarea studiil
STILA

UD
pandemiei de
COVID-19
II CLI
asupra
A

studiilor
P

NI
CE clinice este
puternic resimţit

în perioada pandem
de companiile
care desfăşoară studii clinice în
România. Restricţiile privind libera
circulaţie au impus noi reguli din
partea autorităţilor de reglementare
naţionale și internaţionale, dar și
utilizarea unor noi metode de lucru.
Despre aceste schimbări și alte

Foto: ThalerTamas
soluţii pentru continuarea studiilor
clinice s-a discutat în cadrul primei
mese rotunde online* organizată
de AVANTYO Institute of Clinical
Research.
Dr. Cristina Florescu Moraid,
Director General Avantyo – Institute of
Clinical Research

A
m avut bucuria ca, în 15 mai, să
moderez prima masă rotundă on- Dr. Roxana Stroe Dr. Bujor Almășan Dr. Mirela Vîţă Dr. Adina Pîrvu Prof. dr. C. Mircioiu
line pe tema desfășurării studii-
lor clinice în România în timpul şi-au suspendat activitatea ori au fost dedi- ternaţional, sponsorii4 sau CRO-urile au acceptate din punctul de vedere al autorită-
pandemiei de COVID-19 un eveniment foarte cate exclusiv tratamentului pacienţilor cu lansat deja o serie de soluţii și concepte noi, ţilor naţionale (ANMDMR și CNBMDM)?
important la care au luat parte reprezentan- COVID-19; de tipul: monitorizare la distanţă, obţinerea În contextul actual, atât timp cât există
ţii autorităţilor competente locale, respectiv - Întârzierea în administrarea medi- consimţământului informat al pacienţilor restricţii de circulaţie în Europa şi în Ro-
ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului și caţiei de studiu cu necesitatea identifică- la distanţă sau electronic, telemedicină, vi- mânia, este permis să se facă remote SDV
Dispozitivelor Medicale (ANMDMR) și ai Co- rii rapide a unor variante alternative, cum zite sau proceduri efectuate la domiciliu sau (verificarea datelor sursă la distanţă),
misiei Naţionale de Bioetică a Medicamentu- ar fi transportul medicaţiei la domiciliul la distanţă etc. Aceste măsuri urmăresc să de exemplu prin transmisiune video
lui și Dispozitivelor Medicale (CNBMDM). pacientului; menţină deschise studiile aflate în derulare, criptată?”
Au participat peste 60 de specialiști din - Imposibilitatea monitorilor de a-şi des- să nu blocheze accesul pacientului la medica- Din răspunsul dat la această întrebare
35 de companii farmaceutice și compa- făşura vizitele de monitorizare planificate, ţia de studiu și să prevină oprirea studiului. am aflat de la dr. Adina Pîrvu că ANMDMR
nii conducătoare de studii clinice (CRO), a inspectorilor sau a auditorilor de a ins- EMA5 şi FDA6, organismele de reglementare este de acord cu modalitatea de verificare a
precum și reprezentanţi ai ARPIM1 și pecta/audita centrele de studiu în vederea de la nivel european și american, au publicat datelor sursă la distanţă, dar cu respectarea
ai ACCSCR2. asigurării calităţii datelor colectate. ghiduri7,8 și recomandări de management strictă a condiţiilor din Ghidul EMA7, în spe-
Restricţiile privind libera circulaţie și al studiilor clinice pe durata pandemiei de cial în privinţa protecţiei datelor cu caracter
obligativitatea de a sta la domiciliu au con- Autorităţi, CRO, companii COVID-19, însă nevoia de clarificări din par- personal ale participanţilor la studii și că,
tribuit la atenuarea răspândirii noului coro- farmaceutice tea autorităţilor române asupra modului lor în contextul deplasării limitate în Europa şi
navirus în România. Totuși, aceste strategii Invitaţii noștri speciali din partea de aplicare ne-a adus pe unii în faţa altora. România pe perioada pandemiei, se acceptă
de succes au ridicat obstacole în desfășura- ANMDMR au fost: dr. Roxana Stroe (la Deși numărul întrebărilor a fost mare, voi re- soluţii video criptate sau utilizarea unor sis-
rea studiilor clinice. Dintre acestea, merită acel moment preşedinte interimar), dr. lata doar câteva, de impact asupra conduitei teme electronice securizate, însă trebuie vă-
menţionate câteva: Bujor Eugen Almăşan (actualul președinte al tuturor specialiștilor care fie sunt implicaţi în zut şi care sunt soluţiile tehnice acceptate la
- Imposibilitatea pacientului de a veni la agenţiei și vice-preşedinte în acel moment), studii clinice cu pacienţi înrolaţi, fie așteaptă nivel european.
spital ori la centrul de studii clinice pentru
a-şi efectua vizitele de studiu şi a primi tra-
tament sau urmărire corespunzătoare, din
dr. Mirela Vîţă (coordonator al Departamen-
tului de Studii Clinice) și dr. Adina Pîrvu
(inspector BPSC3). Din partea CNBMDM
să îi înroleze pe aceștia în studii noi.

Întrebări care au primit răspuns


? Foarte important și aşteptat de toată lu-
mea a fost răspunsul la întrebarea dacă
„se acceptă semnătura electronică certi-
cauza riscului de contaminare sau ca urma-
re a faptului că unele centre medicale/clinici
a participat prof. dr. Constantin Mircioiu,
secretar știinţific al comisiei. La nivel in- ? „Care sunt criteriile sau modalităţile de
verificare a documentelor la distanţă
ficată pe documentele de submitere şi pe
contractele de studii clinice”.
Esenţial VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
5

lor clinice în România


miei de COVID-19
Ne interesa să știm cum văd autorită­ţile supus aprobării de către Ministerul Sănătă-
implementarea procesului de semnătură ţii, însă aprobarea tacită nu este una dintre
electronică pentru consimţământul infor- măsurile luate în considerare de ANMDMR.
mat9 din partea pacientului şi a investiga-
torului, aceasta fiind o procedură inedită,
nefolosită până în prezent. Dr. Mirela Vîţă a
? Având ocazia de a fi faţă în faţă cu auto-
rităţile și știind că înaintea izbucnirii
pandemiei de COVID-19 a început un
făcut precizarea că există Regulamentul Eu- proces de reorganizare a ANMDMR,
ropean10 care explică noţiunea de semnătură am fost interesaţi să aflăm „în ce
electronică certificată, precum şi condiţiile măsură a afectat starea de urgenţă
pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii activităţile de reorganizare a agen-
de astfel de servicii pentru a fi recunoscuţi ţiei? Au fost acestea încetinite sau
la nivel european (eIDAS Regulation). În s-a continuat planificarea iniţială
prezent există cinci astfel de furnizori euro- (recrutare de personal nou, pre-
peni, dintre care două companii activează gătirea acestuia etc.)?”. Mai mult
și în România (certSIGN, DigiSign). Astfel, decât atât, „cum este organizat
ANMDMR este de acord cu utilizarea sem- mai exact departamentul de stu-
năturii electronice certificate la depunerea dii clinice în acest moment: câţi
cererilor de autorizare a studiilor clinice, evaluatori sunt, care este modul
atât timp cât aceasta îndeplineşte condiţi- de evaluare a unui dosar, în echi-
ile stipulate în regulamentul european mai pă sau fiecare în parte, care sunt
sus-menţionat. Prof. dr. Constantin Mircioiu responsabilităţile în evaluarea unui
a adăugat că și CNBMDM este de acord cu dosar?”.
e-consent (pe e-mail, video sau platformă se- Răspunsul l-am primit de la dr. Ro-
curizată) atât în contextul pandemiei, cât şi xana Stroe și dr. Mirela Vîţă, care au sub-
în general. liniat că ANMDMR va relua cât de curând

? „În ce măsură este afectat timpul de eva-


luare pentru cererile de autorizare a stu-
diilor clinice noi şi a amendamentelor, rapor-
procesul de scoatere la concurs a posturilor
vacante, pe perioadă nedeterminată, şi de
recrutare a personalului nou. După ce acest
tându-ne la termenele din legislaţie, 60 de proces se va încheia, va urma un altul, de
zile şi, respectiv 35 de zile? Vor fi prioritizate instruire a noului personal. ANMDMR îşi o serie de noștri, dar care aduce
amendamentele importante privind impac- propune ca în continuare Direcţia de Studii recomandări noi lămuriri pentru me-
tul COVID-19 asupra studiilor în desfăşurare, Clinice să fie constituită din echipe mixte de care se vor păstra, dicii care înrolează pacienţi în
şi care este timpul estimat pentru revizuirea evaluatori, care să acopere toate domeniile de la caz la caz, şi pe peri- studii clinice și citesc aceste rânduri, se
şi evaluarea acestora?” de evaluare necesare pentru fiecare dosar oada stării de alertă. Dr. Vîţă a menţionat poate spune că pentru prima dată, după mul-
Dr. Mirela Vîţă ne-a informat că în pre- de studiu: evaluare preclinică, evaluare pe că va exista un anunţ pe website-ul agenţi- tă vreme, am avut ocazia să vedem stând la
zent, ANMDMR prioritizează studiile şi partea de calitate şi evaluare clinică. De ei cu precizări pentru perioada de alertă şi aceeași masă întreaga conducere a autorităţi-
amendamentele care implică tratament pen- aceea, ANMDMR intenţionează să recru- cea imediat următoare, în vederea reluării lor de reglementare locală a studiilor clinice,
tru COVID-19, aprobările acestora fiind făcu- teze biologi, chimiști, biochimiști, medici înrolării şi iniţierii de noi centre de studii ANMDMR și CNCMDM, răspunzând tutu-
te până în șapte zile. În plus, amendamentele și farmaciști. clinice. ror întrebărilor cu o atitudine firească, po-
importante care prevăd modificări ca urmare
a impactului COVID-19 asupra studiilor clini-
ce în desfăşurare (studii non-COVID-19) se
? În altă ordine de idei, având în vedere
termenul lung al aprobărilor şi faptul că
multe studii depuse spre aprobare s-au ter-
Eficientizarea procesului
de evaluare/autorizare a studiilor
zitivă, transparentă și deschisă – așa cum îi
stă bine oricărui reprezentant al statutului
să stea de vorbă cu partenerii de lucru – și
aprobă în prezent şi se vor aproba în continu- minat în alte ţări înainte de a fi aprobate în clinice desfășurând un dialog în adevăratul sens al
are cu celeritate. S-au mai punctat, de aseme- România, participanţii au fost foarte inte- Experienţa pandemiei de COVID-19 re- cuvântului. Asemenea ocazii nu pot genera
nea, anumite aspecte îmbunătăţite în ultima resaţi să afle dacă „se intenţionează să se prezintă cu siguranţă un moment critic şi fără decât idei bune, au menirea de a nivela orice
vreme de către autorităţi privind eliminarea evalueze studiile nou depuse/depuse în anul precedent, însă acest eveniment poate aduce asperităţi, interpretări greșite sau nedori-
unor proceduri birocratice, cu fluidizarea 2020 în paralel cu backlog-ul, astfel încât şi oportunităţi. Din fericire, România nu se te ale unor acte normative sau comunicări
fluxului de lucru. Un exemplu îl constituie să se ajungă cât mai repede la o situaţie de numără printre ţările UE cele mai afectate din partea autorităţilor, aducând în aceeași
cazul în care un amendament important la aprobare în termenul legal de 60 de zile. de această pandemie şi este aşteptată o reve- barcă partenerii de discuţie, spre binele final
Broşura Investigatorului11 sau la Proto- Drept consecinţă, în vederea eliminării nire mult mai rapidă la o activitate normală al pacientului român. Avem acum promisi-
col12 ce determină actualizarea consimţă- backlog-ului, va fi posibil să se aprobe studii în ţara noastră faţă de alte state membre. De unea că astfel de întâlniri, fie ele și online,
mântului informat, dacă este aprobat de în regim de urgenţă care deja sunt aprobate aceea, se consideră că posibilitatea reluării le vom repeta la un interval de trei luni de
CNBMDM, poate fi trimis la centrul de în cel puţin alte două ţări EU?” cât mai rapide a activităţilor de monitorizare acum încolo, iar Avantyo Institute of Clinical
investigaţie clinică pentru a fi semnat Dr. Roxana Stroe ne-a precizat că a studiilor clinice, precum şi de înrolare de noi Research le va putea media din poziţia unui
de pacienţi înainte de a se obţine şi ANMDMR nu poate anticipa o dată precisă pacienţi, ambele combinate cu un proces de partener neutru, mereu dornic să ajute.
aprobarea ANMDMR pentru Broşură/Pro- când se va reveni la termenele de aprobare autorizare din partea ANMDMR mai prompt *Subiectele pot fi consultate, detaliat,
la https://www.avantyo.com/news.
tocol. Singura precizare făcută a fost că dacă din legislaţie, aceasta depinzând de modul poate să aducă un beneficiu foarte important
ANMDMR solicită ulterior modificări la pro- în care va decurge procesul de recrutare a ţării, pacienţilor români, comunităţii medi- Referinţe:
1
ARPIM – Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente;
tocol sau broșură, atunci versiunea actualiza- noului personal. Vestea bună a fost că se esti- cale, sistemului medical şi industriei de stu- 2
ACCSCR – Asociaţia Companiilor Conducătoare de Studii Clinice din
România;
tă a consimţământului trebuie trimisă împre- mează că până în toamnă se va accelera ter- dii clinice din România. Dr. Bujor Almășan și 3
BPSC – Bune Practici în Studiu Clinic (GCP – Good Clinical Practice);
standard/ghid internaţional de calitate etică și știinţifică pentru proiectarea,
ună cu documentele esenţiale modificate, din menul de aprobare, astfel încât întârzierile dr. Roxana Stroe au subliniat că se analizează desfășurarea, performanţa, monitorizarea, auditul, înregistrarea, analizele și
raportarea studiilor clinice. Servește și pentru a proteja drepturile, integritatea
nou spre aprobare la CNBMDM. să se reducă semnificativ. În plus, ANMD- cu caracter de prioritate eficientizarea pro- și confidenţialitatea subiecţilor din studiu. Aceste ghiduri sunt utilizate pe tot

?
globul, cu scopul principal de a proteja și păstra drepturile omului;
Un alt punct de discuţie ridicat de parti- MR va relua curând publicarea pe website-ul cesului de evaluare/autorizare a studiilor cli- 4
Sponsor – compania farmaceutică/biotech, instituţie sau organizaţie
responsabilă de iniţierea, gestionarea şi/sau finanţarea unui studiu clinic
cipanţi a fost legat de aprobarea tacită în propriu a situaţiei lunare cu studiile clinice nice depuse la ANMDMR, în curând agenţia pentru testarea unei molecule noi. Sponsorul coordonează studiile clinice
situaţiile în care autorizarea studiului şi/sau aprobate. urmând să emită comunicări cu privire la va- în mod direct prin monitori proprii/colaboratori sau printr-o companie

?
conducătoare de studii clinice (CRO) specializată;
amendamentelor nu este emisă în termenul Cum întâlnirea noastră a avut loc în ul- riantele acceptate care vor fi incluse într-un EMA – European Medicine Agency, organism de reglementare la nivel
5

European;
legal. tima zi a stării de urgenţă, urmând ca proiect legislativ viitor. Această informaţie 6
FDA – Food and Drug Administration, organism de reglementare la nivelul
SUA;
Se știe că implementarea unei astfel de din 16 mai 2020 să înceapă starea de alertă, reprezintă o gură de oxigen pentru partici- 7
EMA Guidance on the Management of clinical trials during the COVID-19
(CORONAVIRUS) pandemic (ultima actualizare, din 28 aprilie 2020);
măsuri poate fi o opţiune în a se rezolva pro- participanţii au dorit să știe „care este im- panţi aducând speranţa revenirii la norma- 8
FDA Guidance on Conduct of Clinical Trials of Medical Products during
COVID-19 Pandemic (actualizat la 27 martie 2020);
blema backlog-ului şi a lipsei de personal din pactul asupra desfăşurării studiilor clinice litate și la un timp de aprobare a studiilor 9
Consimţământ informat – Documentul pe care pacientul îl va semna după ce
este informat de medicul investigator asupra studiului și medicaţiei;
cadrul ANMDMR. Dr. Bujor Almășan a pre- ca urmare a încheierii stării de urgenţă şi clinice în ţara noastră comparativ cu al altor 10
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere
cizat că în prezent, ANMDMR ia în calcul trecerea la starea de alertă? Va fi permisă ţări europene. pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei
1999/93/CE;
implementarea unor măsuri de reducere a finalizarea vizitelor de iniţiere în studiile 11
Broşura investigatorului – compilaţie de date clinice şi non-clinice despre

timpilor de autorizare, analizând totodată de oncologie deja aprobate, se poate începe Întâlniri trimestriale în dialog medicamentul pentru investigaţie clinică și care prezintă relevanţă pentru
studierea acestuia pe subiecţi umani. Scopul este de a le oferi investigatorului
propunerile înaintate de ARPIM în octom- înrolarea?” Ca o concluzie a acestei întâlniri, bine- şi altor persoane implicate în studiu informaţii care să favorizeze înţelegerea
de către aceştia a motivelor pentru respectarea multor aspecte-cheie ale
brie 2019, care se vor transpune în scurt Autorităţile ne-au menţionat că la anun- venită pentru reprezentanţii ambelor părţi, protocolului, precum dozele, intervalul/frecvenţa administrării dozelor, modul
de administrare şi procedurile de monitorizare a siguranţei;
timp într-un proiect legislativ ce urmează a fi ţarea stării de urgenţă, ANMDMR a venit cu poate prea tehnică pentru unii dintre cititorii 12
Protocol – document care descrie obiectivul/obiectivele, concepţia,
metodologia, aspectele statistice şi organizarea unui studio.
6 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25 Opinii
CMMB

Se întâmplă acum: Conferinţa medicilor


din București, ediţia a VIII-a!
P
e lângă eticheta „Brea- tării, ci până anul viitor, când ne
king News”, televiziunea vom revedea în sală, la cea de-a
ne-a mai adus o formulă noua ediţie.
de avertizare, preluată și Cei peste 8.300 de medici care
de presa online: Se întâmplă acum! s-au înscris la lucrările ediţiei a
Chiar acum, când revista noastră opta vor primi gratuit acces la în-
iese de sub tipar, sau mâine, când registrările și materialele confe-
o veţi găsi în cutia poștală, se des- rinţei.
fășoară Conferinţa CMMB. În din București în spaţiul virtual im- va lipsi contactul uman, momen- profesională din ţară. Dar, în Programul manifestării, pe
2020, cea de-a opta ediţie a acestui pus de situaţia epidemiologică pe tul special când putem sta alături, online, eticheta „Se întâmplă care participanţii l-ar fi primit la
eveniment știinţific de prestigiu care o trăim (și împotriva căreia împreună, toţi cei care alcătuim acum” rămâne de actualitate nu intrarea în sală, poate fi accesat la
aduce împreună miile de medici luptăm!). Desigur, în acest an ne cea mai puternică organizaţie doar în cele două zile ale manifes- https://bit.ly/2Vdm3qB.
Biroul Executiv al CMMB

Fascinaţia pentru E normal la vârsta mea...


profesia de asistent
medical, transpusă
A m revăzut zilele trecute câteva dintre
clipurile video în care apar soţii Nellia
și Dietmar Ehrentraut dansând. Un cuplu
mișcare. Cultura fizică medicală este șubre-
dă până și în învăţământul medical mediu
și superior, unde orientarea este prepon-
fizică în care se afla de o vreme. Într-una din
zile l-a zărit un fost colaborator, și nici nu a
apucat acesta să-l salute pe profesor, că a și
din Baden-Württemberg cu vârste de 67, derent înspre boală și medicaţie, fiind ne- primit un răspuns neașteptat: „Sunt bine!
în artă respectiv 73 de ani impresionează milioane
de oameni cu mișcările lor fluide, surprin-
semnificativ abordată prevenţia și deloc ki-
netoprofilaxia. Studenţi sau foști studenţi
Sunt foarte bine!”. Câtă tristeţe în această
afirmaţie! Să fii zbir decenii la rând, să pă-
zătoare și din ce în ce mai îndrăzneţe. mediciniști adesea își recunosc și deplâng răsești scena forţat și să continui a poza în

F otoreporterul și regizorul de filme Carolyn


Jones realizează pelicule despre asistenţi
medicali de mai bine de un deceniu. Consiliul In-
Videoclipul în care cei doi îi fac pe spec-
tatorii de la „Rock That Swing Festival
2019” să ovaţioneze l-am descoperit postat
rigiditatea care le stăpânește trupurile.
A fi vesel și mobil după pensie e o mare
realizare. Dar asta presupune ca și înainte
omul care nu ești dă dovadă de o totală neîn-
ţelegere a vieţii. Până și în boală, survenită
la puţină vreme de la pensionare, își păstra
ternaţional al Asistenţilor Medicali a reușit să ob- de o colegă de la UMF Iași pe o reţea de soci- de retragerea din activitate să fi fost pre- aceeași reactivitate la exterior și nu încerca
ţină un interviu cu aceasta înainte de pandemie, alizare. Comentariul meu la acea postare a ocupat de a trăi viaţa fără încrâncenare. deloc să fie în ritm cu trupul său și să fie sin-
ca parte a campaniei desfășurate cu ocazia Anului fost următorul: „Abia asta înseamnă succe- Apostolul Marcu ne spune că nu-i folosește cer cu sine măcar.
Asistentului Medical și al Moașei. sul în viaţă. Să poţi să fii vesel și mobil după omului câștigarea lumii întregi dacă-și pier- Mereu finalul contează. Să fi avut ocazia
Producătoarea din New York a descoperit pensie”. de sufletul. Tot așa nu folosește celui pensi- să le redai oamenilor bucuria de a se mișca,
cât de specială este profesia de asistent medi- Seniorii Boogie Woogie au generat nu- onat puterea și influenţa pe care le-a avut, de a zâmbi e cel mai reconfortant și revi-
cal atunci când a fost diagnosticată cu cancer meroase texte și au fost frecvent invitaţi dacă și-a irosit viaţa într-o iluzie și nu a știut gorant sentiment. E motiv de a te îndrepta
de sân, moment în care un asistent medical a să vorbească despre viaţa lor. Mi s-a părut decât să acumuleze false comori, doar pen- spre un club de dans. Sau, dacă nu există, să
ajutat-o să depășească una dintre cele mai in- amuzant să citesc titlul unui material des- tru a părea că e mai sus decât presupusul deschizi unul. Fie că știi sau nu mișcările.
suportabile situaţii din viaţa sa. De atunci, pre aceștia: „Împreună se mișcă ca și când său rival. Cei pe care i-ai vindecat te vor învăţa. Și să
a fost motivată să facă fotografii, să spună au 18 ani”. Mulţi dintre adolescenţi nu au Un fost șef de clinică era dus de braţ fredoneziun cântec de acum trei decenii:
povești și să facă filme despre asistenţi medicali, dobândit individualizarea practicării unor zilnic într-o zonă a unui parc unde spera că „Dansul, dansul, e normal la vârsta mea”.
despre care afirmă că au o dedicaţie neclinti- exerciţii fizice zilnice sau relaxarea prin nu-l va vedea nimeni în starea de slăbiciune Dr. Richard Constantinescu
tă pentru pacienţii lor și un nivel de inteligenţă

Rolul autopsiei în aflarea cauzei


morală care nu încetează să o uimească. Fas-
cinaţia ei pentru asistenţii medicali a început
cu cartea The American Nurse pe care a fost

decesului
comisionată să o facă pentru a sărbători profe-
sia de asistent medical: „La vremea aceea nu
știam prea multe despre îngrijirile medicale,
însă proiectul mi-a oferit șansa să aflu mai mul-
te despre profesie. Și, de atunci, nu am reușit să
mă opresc. Sunt constant fascinată de cine sunt
C âteva evenimente cu care un me-
dic, indiferent de specialitate, este
confruntat în această perioadă ar trebui
spitale, iar acest lucru trebuie stabilit de
alte autorităţi.
Cum de au fost trataţi, probabil inco-
Și Klaus Püschel, profesor în
Hamburg, a efectuat autopsii la pa-
cienţii decedaţi în urma infectării cu
asistenţii medicali, de motivaţia acestora, de menţionate și comentate. Unul dintre ele rect sau inadecvat, milioane de pacienţi, SARS-CoV-2. La toţi s-au semna-
rolurile pe care le joacă.” este cazul asistentei din Botoșani, a cărei dintre care doar norocoșii s-au vindecat lat modificări la nivel pulmonar,
Carolyn Jones afirmă că încrederea publicu- cauză reală a morţii nu o știm încă. După în ciuda unor tratamente chiar greșite? la nivelul vaselor, pericardului, fi-
lui în asistenţii medicali – ei sunt consideraţi în cum reiese din mai multe articole și știri Cât malpraxis a existat în această pande- catului, rinichiului și chiar la nivel
mod constant drept cea mai de încredere profe- „de ultimă oră”, asistenta ar fi fost mutată mie rămâne de stabilit. Acum au și avoca- cerebral.
sie – se bazează pe inteligenţa morală a profesi- dintr-un registru în altul doar pe motive ţii șansa să devină milionari peste noapte, Un articol din presa din România a
oniștilor, pe care o demonstrează prin acţiunile „politice” sau „morale”. precum vânzătorii de măști, mănuși și semnalat că și la UMF „Iuliu Haţieganu”
lor în fiecare zi: „Inteligenţa morală favorizează Diferitele decizii luate în această pe- dezinfectanţi. din Cluj-Napoca ar fi fost efectuate 49 de
încrederea, dar din păcate, în special în actualul rioadă sunt bazate pe ordine de ministru Câteva întrebări care așteaptă răs- autopsii la pacienţii cu COVID-19, lucru
climat politic, nu ne mai gândim la această trăsă- sau pe legi făcute în pripă. Una dintre ele punsuri: de ce în Wuhan nu au fost extrem de lăudabil. Unde sunt publicate
tură atât de importantă pentru societate. De mul- definește persoana care a decedat prin efectuate autopsiile, atât de indicate și rezultatele? Speram ca aceste cunoștinţe
te ori mă regăsesc extrem de impresionată de in- COVID-19, iar alta, pe cine și ce pensie necesare? Dacă au fost efectuate, de ce obţinute din autopsierea victimelor să fie
teligenţa emoţională și morală pe care asistenţii va avea ca urmare a unui deces cauzat de medicii chinezi nu au raportat în timp transmise și clinicienilor pentru a fi apli-
medicali o demonstrează în exercitarea profesiei. acest virus. util rezultatele lor? De ce nu s-a știut ni- cate și în spitalele românești.
(...) Asistenţii medicali știu mai multe despre cine Acest articol l-am scris doar căutând mic despre microtrombozele însoţitoa- Recent, au fost publicate în The Lan-
suntem și despre ce anume ne face să reacţionăm un răspuns la întrebarea: „De ce nu a fost re, despre modificările la nivelul alveole- cet rezultatele autopsiilor efectuate în
ca fiinţe umane, mai bine decât oricine efectuată la decedata în cauză o autop- lor pulmonare, iar pacienţii erau așezaţi cea mai dotată secţie de patologie – In-
altcineva.” sie care ar fi explicat într-un mod corect cu faţa în jos și umflaţi „cu pompa” până stitutul de Patologie din New Orleans.
Toată munca pe care Carolyn Jones o de- cauza de deces?” Problema autopsiilor făceau stop respirator? Fiecare student Ele au demonstrat modificări la nivelul
pune are ca obiectiv celebrarea asistenţilor, în pandemie ar merita o atenţie deose- la medicină învaţă despre importanţa aparatului pulmonar și vascular. Stu-
considerând că societatea pierde prin faptul că nu bită din partea societăţilor medicale din medicinei legale în stabilirea diagnosti- diul lui Fox și colab., efectuat prin au-
le arată mai mult respect: „Cred că aceasta este cu România, care, din păcate, încă nu s-au cului corect al cauzei morţii. Doresc să topsierea pacienţilor decedaţi la New
adevărat misiunea mea: să îi determin pe oameni manifestat public. menţionez câteva date legate de cura- Orleans în urma infecţiei virale, descrie
să înveţe să respecte acest grup extraordinar de Autopsia este singura procedură me- jul profesional al unor patologi care au modificările macroscopice și micro-
indivizi care exercită această profesie, pentru că dicală și știinţifică ce face posibilă cu- efectuat aceste autopsii. Unul este me- scopice produse la nivelul ţesutului
avem atât de multe de învăţat de la ei și, dacă i-am noașterea cauzei morţii și corectitudinea dicul Hans Bösmüller, de la Institutul de pulmonar și miocardic. Dacă autopsierea
asculta, ne-ar putea ajuta să schimbăm societatea tratamentului instituit. În lumea în care Neurologie al Universităţii din pacientei din Botoșani ar fi fost efectu-
într-una mai bună.” orice român tinde să trăiască, autopsia Tübingen, care, presupunând că este ată, atunci multe întrebări ar fi primit
Biroul de presă al Consiliului Internaţional ar trebui efectuată fiecărui decedat în imun la acest virus, imediat după vinde- răspunsul corect.
al Asistenţilor Medicali spital. Se pare că malpraxisul a existat care a efectuat cinci autopsii la pacienţi Prof. dr. Ion Christian Chiricuţă
Traducere: Adriana Cârnu la dimensiuni inimaginabile în multe cu COVID-19 decedaţi în clinica sa. Amethyst Radiotherapy Center, Otopeni
Eveniment VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
7

Dermatita atopică,
dincolo de bariera
cutanată
Celebrată anul acesta în perioada 28 iunie - 4 iulie, Săptămâna Mondială a Alergiei
este o bună oportunitate de a aduce în discuţie o afecţiune complexă cu mecanism
alergic, dermatita atopică.

A
lergiile au dobândit la ora ac- persoane, copii și adulţi, afectaţi de DA, se COMORBIDITĂŢILE ASOCIATE, Costul pe care îl implică tratarea DA în Eu-
tuală proporţii epidemice. În adresează serviciilor de Alergologie. ÎNGRIJORĂTOARE ropa nu este cunoscut. Această sarcină so-
acest context, educarea co- Studii recente arată că o proporţie alar- cioeconomică suplimentară deloc de negli-
munităţii medicale, alături de PROBLEMĂ MAJORĂ mantă de pacienţi, respectiv 80% dintre jat este parţial legată de lipsa unor strategii
creșterea conștientizării asupra afecţiuni- DE SĂNĂTATE PUBLICĂ aceștia, dezvoltă în timp o boală respiratorie eficiente pe termen lung pentru controlul
lor alergice sunt perfect justificate. World Sub aspectul evoluţiei naturale a bolii, alergică, în cadrul unui fenomen denumit bolii și pentru prevenirea agravărilor, pre-
Allergy Organization (WAO) abordează, deși majoritatea copiilor prezintă forme „marș atopic”. Acesta din urmă definește cum și de tendinţa recentă de evoluţie a bolii
cu această ocazie, tema alergiilor în con- ușoare, aceștia pot continua să prezin- evoluţia naturală a bolilor atopice, începând către forme clinice mai severe. Abordarea
textul pandemiei de COVID-19. Datele te dermatită persistentă sau recurentă la cu primii ani din viaţă și include dermatita terapeutică optimă ar include, pe lângă te-
oferite de WAO pot fi găsite la următorul vârsta adultă. Anumite cazuri se vor con- atopică, alergia alimentară, rinita alergică și rapia de fond a bolii, strategii de prevenţie
link: https://bit.ly/2YohLhO. frunta, însă, cu forme severe, persistente, astmul bronșic. Astfel, prevenirea sau înce- și diagnostic precoce precum și tratamentul
Ne vom concentra atenţia, în acest an, refractare la tratament. Mai mult, în com- tinirea evoluţiei bolii către asocierea cu alte comorbidităţilor. Elucidarea factorilor care
asupra dermatitei atopice (DA), denumită și paraţie cu anii anteriori, severitatea DA afecţiuni mediate imunologic ar aduce reale conduc la boală persistentă, recidive frec-
eczemă atopică, o afecţiune inflamatorie cu- urmează un tipar ascendent, demonstrat beneficii pentru individ și pentru societate. vente și la suprapunerea comorbidităţilor
tanată cronică prevalentă la nivel mondial. prin formele mai severe de boală observate Unele comorbidităţi sunt consecinţe ale DA, reprezintă piesa lipsă a unui puzzle care nu
Conform estimărilor, numărul de pacienţi la persoanele care solicită ajutor medical. în timp ce altele relevă diferite mecanisme a fost, încă, rezolvat.
cu DA ajunge la 30 de milioane în Statele DA devine o problemă majoră de sănătate sau mecanisme patologice comune cu sau
Unite ale Americii, în timp ce numărul in- publică, prin povara substanţială pe care declanșate de DA. AFECŢIUNE COMPLEXĂ,
divizilor afectaţi la nivel european este în le-o aduce atât individului, cât și societăţii CU MULTIPLE FAŢETE
prezent necunoscut, prin lipsa unui registru (Silverberg JI, 2019). Progresele în înţelege- IMPACTUL PSIHO-EMOŢIONAL Sub aspectul mecanismelor imune incri-
european privind această afecţiune. rea impactului DA au redefinit conceptul de ȘI SOCIOECONOMIC minate, DA este o boală profund heteroge-
DA este cea mai frecventă boală inflama- boală. Astfel, deși iniţial aceasta a fost privită Din cauza cursului imprevizibil al bolii, nă. În ciuda manifestărilor clinice comune,
torie cutanată cronică, recidivantă, intens drept boala ce afectează exclusiv bariera cu- gravităţii și impactului leziunilor cutanate, de dermatită eczematiformă, pruriginoasă,
pruriginoasă, care afectează atât copiii, cât tanată, argumentele recente pledează pentru precum și a suprapunerii unor comorbidi- endotipurile bolii variază în limite largi. En-
și adulţii, cu o prevalenţă estimată de la 20% natura sistemică a DA (Oliveira C, 2019). DA tăţi potenţiale severe, DA afectează sem- dofenotiparea DA a condus la descrierea a
până la 30% dintre copii și de la 7% până la se asociază frecvent și după un tipar insufici- nificativ toate aspectele calităţii vieţii și două forme principale de boală: intrinsecă
10% dintre adulţi (Saini S, 2019). Ultimul ent elucidat, cu boli atopice multiple (astm, bunăstarea emoţională a pacienţilor. Stu- (forma ne-atopică) și extrinsecă (forma ato-
deceniu aduce o creștere a ratei incidenţei rinită alergică, alergie alimentară, esofagi- diile asupra impactului psiho-emoţional al pică). Un număr mare de auto-alergene au
DA, mai cu seamă în ţările industrializate. tă eozinofilică), precum și cu boli ne-atopi- DA au arătat rate mai mari de depresie cli- fost identificate până în prezent, care par a
Studiile asupra incidenţei DA oferă date ce, precum dermatita de contact alergică, nică (14,9%), de consum de antidepresive fi specifice pentru DA și care au potenţialul
ce variază în limite largi în raport cu zona infecţii cutanate și extracutanate, boli au- (29,3%) și rate semnificativ mai mari de sui- să inducă și să întreţină un răspuns infla-
geografică și cu perioada de observare (de toimune. Totodată, DA asociază un risc cid la adulţii cu DA (12,2%). Mai mult, a fost mator cronic, arătând încă un posibil endo-
la 2.150/100.000 de ani/persoane în Dane- crescut pentru boli cardiovasculare. Inter- observată o prevalenţă mai mare a depresiei tip, cel al autoimunităţii (Roesner, 2019).
marca în 1997 - 2011, la 17.600/100.000 de acţiunea dintre DA și aceste comorbidităţi, la părinţii copiilor cu DA (Patel CR, 2019). Colonizarea leziunilor acute ale pielii cu
ani/persoane în Germania în 1997). Deși nu cel mai probabil bidirecţională și multifac- DA aduce un impact economic substan- agenţi patogeni, cum ar fi Staphylococcus
s-au efectuat studii epidemiologice asupra torială, reprezintă un subiect de studiu și ţial, apreciat la cinci miliarde de dolari aureus și Malassezia symoidialis, exacer-
DA în România, un număr tot mai mare de interpretare. anual în Statele Unite (Adamson AS, 2017). bând cursul inflamaţiei, este o altă trăsătură
caracteristică a DA (Nowicka 2018, 2019).
DA are determinism genetic, studiile în
Conform acest sens au documentat mutaţii ale fi-
estimărilor, laggrinei drept instrumentale în dis-
numărul de pacienţi cu funcţia barierei epidermice (Pal-
DA ajunge la 30 de milioane mer CN, 2006; AD Irvine, 2016).
în Statele Unite ale Americii, Filaggrina este o proteină de
în timp ce numărul indivizilor diferenţiere epidermică tar-
afectaţi la nivel european este în divă, cu rol pivot în funcţia de
prezent necunoscut, prin lipsa barieră a pielii. Factorii genetici
unui registru european de risc asociaţi cu persistenţa DA
și cu incidenţa mai mare a compli-
privind această
caţiilor severe prin DA sunt repre-
afecţiune.
zentaţi de mutaţiile cu pierderea func-
ţiei, cele mai frecvente fiind R501X și
2282del4 (Gao, 2009). Testarea mutaţiilor
filaggrinei reprezintă o provocare în
România.
Toate aceste date subliniază complexi-
tatea dermatitei atopice și nevoia abordării
acesteia din perspectiva multiplelor sale fa-
ţete. Devine, totodată, necesară implementa-
rea medicinei personalizate, care nu se poate
construi altfel decât pe studiul bolii la nivel
molecular.
Dr. Irena Nedelea,
dr. Carina Petricău,
prof. dr. Diana Deleanu
UMF „Iuliu Haţieganu”,
Cluj-Napoca
Institutul Regional de
Gastroenterologie și Hepatologie
„Prof. dr. Octavian Fodor”, Cluj-Napoca
8 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25 Special

Enayati Medical City,


„orașul medical”
pregătit timp
de 25 de ani Criza mondială provocată de SARS-CoV-2 ne-a dezvăluit, încă o dată dacă mai era nevoie,
cât de vulnerabili suntem ca fiinţe umane atât din punct de vedere social, cât mai ales
medical. Lupta permanentă pentru putere a decidenţilor a făcut ca investiţiile publice în
domeniul sanitar să fie foarte mici, uneori spre inexistente. Domeniul privat se mai mișcă,
putem spune. De exemplu, undeva, în nordul Capitalei este pe cale de a se deschide un „oraș
Dr. Wargha Enayati
medical”, după cum îl numesc promotorii și dezvoltatorii acestui proiect.

C
riza sanitară cu care ne În tot acest context, te întrebi cât și operaţional: „Criza COVID a demon- De 25 de ani, dr. Wargha Enayati
confruntăm în ultimele luni mai durează până ce vom simţi că strat încă o dată că lipsa unor centre își pregătește un „oraș medical”, aflat
a mutat atenţia întregii opi- statul își ia rolul în serios, respectiv cu sute de paturi, adevărate orașe acum într-un stadiu avansat de con-
nii publice pe sistemul de să garanteze dreptul la sănătate și să medicale împiedică o gestionare a strucţie, care coagulează expertiza și
sănătate. În ciuda eforturilor guverne- construiască un sistem de sănătate unei crize de acest gen. În timp ce experienţa medicului și antreprenoru-
lor de a limita gradul de răspândire și adaptat nevoilor secolului 21. problema pandemiei a blocat spitale lui, cu ștate vechi de investitor în Sănă-
efectele pandemiei de COVID-19, până întregi care a trebuit să fie păstrate tate. Este un proiect conturat în ultimii
la urmă principalul factor determinant Viziunea pe termen lung pentru o eventuală avalanșă de in- opt ani, iar de 15 luni a intrat în faza
este grija pe care fiecare individ și-o În urmă cu 25 de ani, într-un apar- ternări, miile de cazuri cronice, onco- de construcţie efectivă.
asumă în a se proteja pe sine, familia tament din Piaţa Unirii (București), logice, pacienţii cardiologici au fost Enayati Medical City (EMC) este
sa ori comunitatea din care face parte. transformat în cabinet de cardiologie, nevoiţi să se trateze acasă sau să un complex integrat, dezvoltat în asoci-
Timp de mai bine de 25 de ani, în Ro- practic, s-au pus bazele sistemului pună pe pauză tratamentele pentru ere (pe zona de oncologie) cu Spitalul
mânia investiţiile în sistemul medical medical privat din România. Atunci, că nu au mai avut acces la serviciile Monza și desfășurat pe o suprafaţă de
au fost puţine și fracţionate, s-au um- doctorul Wargha Enayati, cunoscut as- spitalicești. Aceasta este fără doar și 35.000 de metri pătraţi, despre care
plut goluri, dar nu s-a construit nimic tăzi în primul rând ca fondator al Reţe- poate adevărata dramă a acestei cri- medicul cardiolog spune că reprezintă
cu viziune. Ne-am trezit în plină criză lei Private de Sănătate Regina Maria, ze. Spitale cu sute, chiar mii de paturi cel mai mare proiect medical privat
sanitară fără precedent în epoca mo- plănuia un mecanism inovator pentru ar fi putut colecta pacienţii COVID în din ţara noastră: „Este singurul spital
dernă, fără spitale, fără echipamente, România, care provoca personalul me- mediu controlat și dedicat, în timp ce de asemenea dimensiuni care se con-
fără fluxuri de lucru corecte din punct dical și sistemul public de sănătate la pacienţii cronici ar fi putut merge în struiește în această criză, cu o investi- ţie). Conceptul de îngrijire a pacientului
de vedere epidemiologic, fără proce- a le oferi pacienţilor un dram de stabi- continuare în spitale mai mici pentru ţie în valoare totală de 60 de milioane în mod integrat și eficient va fi conturat
duri, cu medici speriaţi și personal litate în managementul de caz. A creat tratament fără riscuri de infectare. De de euro și care va fi gata la sfârșitul cu un centru de zi și 50 de cabinete
medical insuficient, expus permanent astfel primele abonamente medicale, asta are nevoie România, de spitale acestui an”. în regim de ambulatoriu. Cheia succe-
la riscuri care nu ar mai fi trebuit să a contribuit la multe premiere medi- integrate, construite în baza unor flu- Este un proiect care îmbină un spi- sului acestui „oraș medical”, potrivit
existe în anul 2020. cale, intervenţii și aparatură, a creat xuri clare operaţionale”, a declarat dr. tal integrat de oncologie și recuperare doctorului Enayati, este punerea la un
Criza mondială și-a pus amprenta prima clinică dedicată femeilor, prima Wargha Enayati. cu un centru rezidenţial și de îngrijire loc a unei elite medicale care să ofere
pe mentalul colectiv și, în tot acest policlinică socială. De asemenea, a in- Spitalul AKH Viena, de exemplu, pentru seniori. Spitalul de oncologie cele mai bune soluţii integrate pen-
context, realizăm cât de expuși me- trodus, în premieră în piaţa medicală când a început construcţia clădirii este dotat cu 100 de paturi, compus tru problemele oncologice și pentru
dical și uman suntem în faţa unui vi- românească, un fond de investiţii, con- principale, în 1974, era conceput pen- dintr-un ambulatoriu de specialitate, îngrijirea vârstnicilor.
rus insuficient cunoscut și prea puţin vins fiind că e nevoie de investiţii mari tru 50 de cabinete de ambulatoriu și secţii de chirurgie, chimioterapie, ra-
analizat. Primăvara anului 2020 a în domeniul sanitar din România. două clădiri cu peste 2.200 de paturi. dioterapie și medicină nucleară ima- Totul sub același acoperiș
găsit România fără infrastructură me- Și astăzi, ca și atunci, doctorul Astăzi, după 46 de ani, orașul medical gistică, laborator. Centrul rezidenţial Enayati Senior: Pornind de la
dicală performantă, cu exod de medici Enayati, medic cardiolog, născut în vienez AKH are 6.100 de medici și per- și de îngrijire pentru seniori are peste nevoia acută de a oferi soluţii pentru
către alte meleaguri mai prietenoase Germania din părinţi iranieni și sta- sonal medical, 95.000 de pacienţi pot 130 de locuri, iar îngrijirea acestora se îngrijirea vârstnicilor, în condiţiile în
profesional și, cel puţin la nivel de bilit în România, este convins că ţara fi internaţi anual și peste jumătate de va face pe etaje dedicate, în funcţie care România, ca de altfel lumea în-
percepţie colectivă, cu un dezinteres noastră are nevoie de spitale mari, milion de pacienţi pot fi trataţi în cele de gradul de nevoi – rezidenţial (per- treagă, se îndreaptă vertiginos către
general faţă de adevăratele probleme cu multe paturi, care să fie eficiente 384 de cabinete de ambulatoriu. soane independente sau asistate) și îmbătrânirea accentuată a populaţiei
identificate în sistem. atât din punct de vedere medical, cât Un ecosistem medical medical (servicii de recuperare, palia- (conform Eurostat, unul din trei români
va avea vârsta peste 65 ani în 2040)
și de la inexistenţa pe piaţă a unor
facilităţi integrate, dr. Wargha Enayati
spune: „Am gândit acest centru me-
dical ca pe un oraș în care seniorii să
poată avea acces permanent la ser-
viciile medicale și sociale de care au
nevoie, fie că sunt independenţi sau
asistaţi medical, că au nevoie de recu-
perare sau paliaţie, că au nevoie doar
de socializare sau un mediu în care să
trăiască demn”.
Dan Doroftei, actualul director de
dezvoltare al Enayati Medical City, cu
experienţă de peste zece ani în gestio-
narea de proiecte medicale în SUA, in-
clusiv în domeniul îngrijirii vârstnicilor,
va prelua, alături de doctorul Enayati,
la sfârșitul acestui an, coordonarea
Enayati Senior. Dan Doroftei: „Proiec-
Special VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
9
CE I-AR FACE PE MEDICI
SĂ REVINĂ ÎN ŢARĂ?
• 44% și-ar dori să ajute pacienţii
români
• 40% și-ar dori un salariu corect
• 40% și-ar dori să se întoarcă la familie
și prieteni
• 36% s-ar întoarce dacă și-ar găsi un
job în linie cu experienţa lor profesio-
nală
• 16% și-ar deschide clinica proprie
• 53% și-ar dori suport în depunerea ac-
telor la Colegiul Medicilor și la echiva-
larea studiilor, dacă este cazul
• 44% și-ar dori sprijin în găsirea unui
loc de muncă.

dispus să sprijine acest demers


al nostru”.

Ambulatoriul de
specialitate: oncologie,
geriatrie și concierge
medical
Consolidarea ambulatoriilor
de specialitate din România este
unul dintre demersurile pe care
dr. Wargha Enayati le-a propus în ulti-
mii ani, în sensul creșterii numărului
acestora și mutarea greutăţii sistemu-
lui medical pe îngrijirea ambulatorie.
În acest moment, Enayati Medical City
are 50 de cabinete de ambulatoriu
împărţite pe trei categorii de expertiză,
dar acoperind împreună toată plaja de
specialităţi medicale: ambulatoriu de
oncologie cu laborator și imagistică,
ambulatoriu general (concierge medi-
cal, second opinion, pediatrie, nutriţie
și viaţă sănătoasă, stomatologie, der-
matologie) și ambulatoriu de geriatrie.
Un centru de recuperare și fizioterapie
va completa lista unităţilor din cadrul
„orașului medical”.
Inovator în sine va fi implementa-
rea conceptului de Concierge Medical,
tul este foarte ambiţios. Principalele fizioterapie cu piscină de recupera- accesibile inclusiv la noi în spital”. care presupune crearea unei relaţii
provocări ţin atât de schimbarea men- re și terapie ocupaţională. „Vârstnicii Peste 3,4 milioane de români au Cu acest prilej, Carmen Orban apropiate între medic și pacient ală-
talităţilor cu privire la modul în care se mută din casa lor în mare parte avut un membru al familiei diagnos- transmite un mesaj către corpul turi de disponibilitatea medicului de a
ticat cu o formă de cancer, iar la
seniorii merită să trăiască, cât și de pentru un stil de viaţă de comodi- medical, prin care îi invită pe medicii coordona și monitoriza întregul proces
nivel internaţional 9,6 milioane de
întregul concept de îngrijire a vârstni- tate, socializare și siguranţă atât „devotaţi și performanţi, care doresc prin care trece pacientul. Printre avan-
persoane mor din această cauză.
cilor în ţara noastră”. Potrivit acestuia, pentru ei, cât și pentru familiile lor. (Statistici OMS) să practice o medicină performantă” tajele oferite de implementarea unui
componenta rezidenţială este una de Siguranţă care aici este asigurată de să facă parte din echipele medicale astfel de concept se regăsesc:
top, urbană în primul rând, „ceea ce un spital cu cinci săli de operaţii, sec- fidele și mai performante”. Din punc- ale acestui spital, unde se vor regăsi • Identificarea soluţiei medicale
conferă acces facil la toate avantajele ţie ATI, imagistică, laborator, precum și tul de vedere al tehnologiei, în cadrul aproximativ 400 de cadre medicale, personalizate pentru fiecare pa-
de a fi în București și nu undeva, izolat, medici specialiști de gardă”, conchide Enayati Medical City vor fi două acce- incluzând aici și ambulatoriul. cient, cu ajutorul unui concierge
la ţară”. Dan Doroftei. leratoare liniare de particule, compu- Integrarea oncologică presupune doctor dedicat;
În calitatea sa de director de dez- Spitalul de Oncologie Monza: Aici tere tomograf și aparate de rezonan- MOTIVELE PLECĂRII MEDICILOR • Eliminarea timpilor de așteptare;
voltare al EMC, Dan Doroftei declară va fi abordată toată paleta chirurgica- ţă magnetică, angiograf și un robot ROMÂNI DIN ŢARĂ • Identificarea celor mai adecvate
că a fost acordată atenţie maximă lă oncologică – chirurgie colo-rectală, daVinci. • 84% - dorinţa de dezvoltare profesio- soluţii de diagnostic și tratament
pentru toate detaliile acestei compo- chirurgie hepato-biliopancreatică, chi- Conf. dr. Carmen Orban, directorul nală disponibile pe piaţa din România
nente, de la aranjamentul camerei, rurgia sânului, ORL, neurochirurgie on- general al Grupului Monza: „Ne dorim • 80% - condiţiile din spitale și clinici și din străinătate;
până la mobila potrivită pentru vârst- cologică, chirurgie de tiroidă oncologi- un spital de oncologie unde concep- • 68% - nivelul salarial • Navigarea asistată prin sistem.
nici, „pentru a nu lasă niciodată im- că, oncologie medicală. Reprezentanţii tul de oncologie integrată să fie unul • 56% - relaţia cu colegii/mentorii
presia că anii seniorităţii înseamnă că, spitalului spun că opţiunile pentru pa- real în adevăratul sens al cuvântului, • 44% - pentru a studia Resursa umană face
după o viaţă de muncă, confortul tre- cientul oncologic vor fi cele mai bune, unde pacientul cu orice problemă on- • 36% - relaţia cu pacienţii români. diferenţa
buie redus”. Este vorba de spaţii verzi „pentru că odată ajuns aici, își găsește cologică care ne calcă pragul spitalului Esenţial în operaţionalizarea
generoase, sală de spectacole, activi- rezolvare pe orice domeniu are nevoie: să-și găsească soluţia medicală cea ca de la diagnostic, „unde diagnoza Enayati Medical City va fi personalul
tăţi de divertisment, „care să le ofere consulturi interdisciplinare, pornind de mai bună. În cadrul Spitalului de On- va fi una modernă cu biologie molecu- medical. Peste 500 de cadre medi-
rezidenţilor toate avantajele unui trai la diagnostic, tratament, inclusiv tra- cologie Monza el va avea acces la lară, genetică, diagnostic rapid, până cale vor profesa în cadrul spitalelor
urban”. Un centru de zi completează tament chimioterapie și radioterapie condiţii de cazare ultramoderne, con- la intervenţii chirurgicale pentru toate și ambulatoriilor de specialitate, „per-
acest concept. până la tratament paliativ; investigaţii fort, act medical performant la cele specialităţile, inclusiv tratament și sonal medical de înalt profesionalism
În ceea ce privește componenta de toate tipurile, de la cele uzuale de mai înalte standarde. În același timp recuperare, să fie făcute sub același vor reprezenta inima orașului medical,
medicală, proiectul include un spa- laborator, până la teste genetice, ana- avem parteneriate cu institute onco- acoperiș”. Chiar dacă este o investi- gândit și construit de un medic, care
ţiu ambulatoriu generos de geriatrie tomie patologică ultraperformantă, logice din lume, astfel încât teoriile ţie privată „exclusiv Monza și Enayati cunoaște nevoile medicilor”, expli-
cu multiple specialităţi, centru de examene imunohistochimice, cele mai medicale cele mai actuale să fie Group”, conf. dr. Carmen Orban spune că Ioana Teodorescu, PR Manager
că intenţia este ca spitalul să devină Enayati Group. Potrivit acesteia, un
accesibil pentru toate categoriile soci- factor-cheie, ca în orice investiţie me-
ale: „Pe lângă garanţia actului medical dicală, este tocmai păstrarea și readu-
ultraperformant, vrem să aibă acces cerea personalului medical în ţară.
la aceste servicii medicale și omul de Conform unui studiu publicat de
rând, în măsura în care statul este MEDIjobs „cea mai mare platformă
de recrutare medicală din România”,
medicii și asistenţii medicali români
426,2 la 100.000 de nu pleacă din ţară doar pentru bani,

locuitori – de aceea nici nu se întorc doar pentru


asta, ci au nevoie să poată să perfor-
rata crudă de incidenţă a cancerului
meze, să acceseze aparatura, să se
în România
Sursa: INSP dezvolte profesional, să simtă că aduc
valoare și că își îndeplinesc misiunea

202.230 –
profesională. „Enayati Medical City va
oferi toate condiţiile pentru ca perso-
număr estimat de cazuri prevalente, nalul medical să își desăvârșească
la cinci ani, în România menirea”, conchide aceasta.
Sursa: INSP Dan Dumitru Mihalache
Dan Doroftei, Luca Millitelo, Wargha Enayati, dl și dna Massimo de Salvo, Carmen Orban, Răzvan Brasla
10 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25 De știut

Legătura dintre SARS-CoV-2


Motivul pentru care
COVID-19 poate evolua
mai grav la persoanele

și bolile asociate
cu comorbidităţi ţine
de inflamaţia cronică
specifică acestor patologii.

S
-a constatat că majo- reușește, de obicei, să facă faţă sunt foarte utile, deoarece pe lângă este un proces foarte complicat și cu noul coronavirus a unui sin-
ritatea bolnavilor de diferiţilor patogeni. Numai că nu efectul hipocolesterolemiant, au și foarte greu de controlat. drom inflamator asemănător bolii
COVID-19 fac forme foar- dispune de mecanisme de apăra- efect antiinflamator. Kawasaki, manifestat prin rash
te ușoare de boală și doar re specifice pentru fiecare tip de FURTUNA CITOKINICĂ bilateral, inflamaţii cutanate, peri-
o mică parte fac complicaţii foar- agent patogen, el fiind obligat să CORONAVIRUSUL ȘI Termenul de furtună citokini- cardită, hipotensiune, stare de șoc,
te grave, cum ar fi sindromul de le folosească pe aceleași pentru TERENUL INFLAMATOR că a fost introdus în 1993 de J.L. coagulopatie, diaree, dureri ab-
detresă respiratorie acută severă diferiţi agresori. De aceea fizio- Toate bolile cronice sunt carac- Ferrara, S. Abhyankar și D.G. Gilli- dominale și vărsături. Paraclinic,
și coagularea intravasculară di- patologul francez Henry Laborit terizate printr-un proces inflama- land în cadrul reacţiei de respinge- boala era caracterizată prin pre-
seminată, care pot duce la deces. spunea că organismul nostru nu tor care întreţine boala și contri- re a grefei la bolnavii cu transplant. zenţa markerilor proinflamatori,
Peste 94% dintre decese survin la este poliglot. O astfel de apărare buie la evoluţia ei: hipertensiunea Apoi a mai fost descris și într-o inclusiv a proteinei C reactive.
bolnavii de peste 60 de ani, iar 97% este reprezentată de sistemul imu- arterială, diabetul zaharat, obezi- serie de boli infecţioase și neinfec-
dintre cei decedaţi aveau cel puţin nitar, care intervine nu numai în tatea, insuficienţa renală, astmul ţioase. A fost readus în discuţie cu ROLUL OBEZITĂŢII ÎN
o boală cronică asociată, precum apărarea faţă de bolile transmisi- bronșic, lupusul eritematos siste- ocazia epidemiilor produse de noile PATOGENIA VIRUSULUI
hipertensiunea arterială, insufi- bile, ci și în apărarea faţă de bolile mic, boala Chron, boala Parkin- coronavirusuri, cum au fost SARS1 După cum arată D.A. Kass, P.
cienţa cardiacă, diabetul zaharat, netransmisibile, precum cancerul, son, boala Alzheimer ori cancerul. și MERS, în care, în disperare de ca- Duggal și O. Cingolani, numeroși
obezitatea, insuficienţa renală spre exemplu, și în toate bolile cro- De aceea, în boala Alzheimer și în uză, organismul eliberează o canti- bolnavi de COVID-19 care au dece-
cronică, boala Alzheimer sau can- nice care agravează COVID-19 ori cancerul de colon s-a și încercat tate foarte mare de citokine proin- dat erau obezi. Iar obezitatea joacă
cerul. Iniţial, s-a crezut că cel mai sunt agravate de această infecţie. tratamentul cu antiinflamatoare, flamatorii, în speranţa că va reuși un rol deosebit în patogenia SARS-
important factor de risc pentru Motivul este că în toate acestea se care din păcate nu a dat rezultate. să elimine agentul patogen. Dar în CoV-2, deoarece ţesutul adipos se-
apariţia complicaţiilor ar fi vârsta întâlnește un proces inflamator, După cum se știe, în proce- loc să rezolve problema, ele duc la cretă multiple substanţe proinfla-
înaintată a bolnavilor, care ar fi unul dintre cele mai importante sul inflamator intervin o serie o hiperinflamaţie pulmonară, care matorii, precum leptina, TNF-alfa,
însoţită de o scădere a mecanisme- mecanisme patogenice în evoluţia întreagă de: atacă nu numai virusul, ci întregul IL-6, inhibitorul activatorului de
lor de apărare imunitară. Dar la o acestor boli. - celule – neutrofilele, macro­ organism, producând o inflamaţie plasminogen, resistina și proteina
analiză mai atentă s-a constatat că Spre exemplu, multă vreme fagele, mastocitele, eozinofilele, organică multiplă. C reactivă, precum și câteva sub-
și mo
cele mai „vinovate” pentru decesul s-a crezut că ateroscleroza este re- limfocitele și celulele NK; Evoluţia nefavorabilă a bolii stanţe cu rol antiinflamator, cum
bolnavilor sunt bolile asociate, de- zultatul unor tulburări metabolice - molecule – selectinele, in- poate fi prevăzută de creșterea se- ar fi adiponectina și oxidul nitric.
cesul depinzând nu atât de vârstă, determinate de creșterea nivelului tegrinele, prostaglandinele, rică a fibrinogenului, amiloidului Leptina inflamatoare este secreta-
cât de numărul și de gravitatea colesterolului și de depunerea lui leucotrienele, histamina, sero- P, acidului sialic, ceruloplasminei, tă proporţional cu masa ţesutului
bolilor asociate. De aceea se pune în pereţii arterelor. Dar la un mo- tonina, bradikininele, proteogli- interleukinei IL-6, precum și a adipos. Astfel, relaţia dintre obe-
întrebarea care sunt mecanis- ment dat s-a constatat că pătrun- canii, radicalii liberi, rezolvinele și proteinei C reactive (CRP). Este zitate și noul coronavirus nu este
mele prin care bolile asociate pot derea moleculelor de colesterol pro­tec­tinele; interesant de remarcat că CRP a întâmplătoare. De aceea D.S. Lu-
fost descoperită de W.S. Tillet și dwig și R. Malley spuneau că ame-
IMPORTANŢA HIPOMETILĂRII ÎN APARIŢIA ȘI ÎN EVOLUŢIA BOLII T. Francis, în 1930, în serul bolna- ricanii au de luptat cu două boli,
Principalul mecanism prin intermediul căruia acţionează atât coronavirusul, cât și bolile cronice îl reprezintă hipometilarea genomului. vilor de penumonie. Denumirea ei COVID-19 și obezitatea, care influ-
După cum se știe, majoritatea genelor noastre sunt silenţioase și sunt activate doar atunci când este nevoie de ele pentru a sintetiza vine de la faptul că reacţionează cu enţează infectarea cu coronavirus
o enzimă, un interferon, un hormon sau un anumit anticorp. În majoritatea bolilor cronice sunt activate numeroase gene, astfel încât polizaharidul C din pneumococ. și evoluţia nefavorabilă a bolii.
apare o hipometilare a genomului. Acest fenomen a fost descris în 1983 de A.P. Feinberg și B. Vogelstein la celulele canceroase. El se CRP este sintetizată de ficat, dar Prof. dr. Adrian Restian
întâlnește și în celelalte boli cronice, ceea ce înseamnă că atunci când coronavirusul afectează un organism cu boli asociate, el găsește
și de macrofage și de adipocite.
numeroase gene activate, care vor sintetiza multiple substanţe proinflamatorii, ceea ce poate favoriza apariţia furtunii citokinice.
Însă ea este nu numai un martor, STILUL DE VIAŢĂ
ci și un element activ în procesul PROINFLAMATOR
influenţa evoluţia și riscul de deces oxidat în pereţii arterelor produce, - cytokine proinflamatorii – inflamator. CRP stimulează sinte- Stilul de viaţă, care determină apariţia
al bolnavilor de COVID-19. Dacă pe lângă modificările anatomopa- interleukinele IL-1, IL-6, IL-12, za moleculelor de adeziune, fago- bolilor cronice, favorizează, prin
am cunoaște mai bine aceste meca- tologice, și o reacţie inflamatorie, IL-18, IL-33, TNF-alfa, TNF-beta; citarea structurilor străine, acţiu- intermediul inflamaţiei cronice din
nisme, am putea influenţa evoluţia care ar avea ca scop eliminarea mo- - chemokine – CCL2, CCL3, nea inhibitorului de plasminogen, aceste boli, și apariţia COVID-19. Acest
lucru poate explica de ce ţările mai
bolii. dificărilor respective și repararea CCL5, CXCL10, CXCL8, CXCL9; inhibând astfel fibrinoliza, ceea ce dezvoltate, care au un stil de viaţă mult
endoteliului vascular. Această re- - cytokine antiinflamatorii – favorizează apariţia trombilor in- mai modern, cum sunt SUA, Italia,
ORGANISMUL NU ESTE parare nu prea are loc, pe de o par- IL-4 și IL-10; travasculari din COVID-19. Spania, Anglia și Franţa, au avut o
POLIGLOT te pentru că dislipidemia persis- - sisteme serice – sistemul com- morbiditate și o mortalitate mult mai
După cum se știe, asupra orga- tentă introduce mereu colesterol plement, sistemul fibrinolitic și SINDROMUL mare de COVID-19 decât ţările din
nismului nostru pot acţiona nu- în endoteliul vascular și, pe de altă sistemul de coagulare, care are un ASEMĂNĂTOR BOLII Estul Europei.
KAWASAKI LA COPIL În ultimul timp, D. Panigrahy, M.M.
meroși agenţi patogeni, de natură parte, pentru că în reacţia infla- rol foarte important în patogenia Gilligan și S. Huang au atras atenţia
fizică, chimică, biologică, psihică matorie intervin numeroși factori bolii COVID 19. Deși se credea că noul corona- asupra faptului că unele derivate ale
și socială. Iar organismul dispune proinflamatori și antiinflamatori, După cum se vede, inflamaţia, virus afectează mai ales bătrânii, acidului arahidonic și ale acizilor grași
și el de o multitudine de mecanis- al căror echilibru este foarte greu prezentă nu numai în bolile infec- în luna aprilie medicii englezi au Omega 3, denumite în mod sugestiv
rezolvine, au efecte antiinflamatorii.
me de apărare cu ajutorul cărora de realizat. În acest sens, statinele ţioase, ci și în toate bolile cronice, semnalat apariţia la copii infectaţi
Ele pot preveni furtuna citokinică și au
efecte antivirale, pot stimula producţia
de anticorpi și pot combate tromboza
intravasculară. Însă alimentația
actuală a omului este săracă în Omega
3 și bogată în acizii grași Omega 6,
care sunt proinflamatori.
De știut VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
11

Astenia
Peste

18% din populaţie

funcţională,
suferă de astenie
În
cronică.
25%
dintre cazuri are o cauză

afecţiunea
organică, iar în
75%
dintre cazuri este
funcţională.

secolului XXI
V-aţi simţit vreodată lipsit de vigoare, de forţă, chiar înainte de a începe o activitate,
deși tocmai ce v-aţi făcut siesta sau v-aţi dat jos din pat? Sau aţi început energic o
activitate, pentru ca apoi să nu reușiţi să o mai duceţi la capăt, din lipsă de forţă?
Astenia este o adevărată epidemie a timpurilor actuale, reprezentând principalul
motiv de consult al medicilor în ambulatoriu, în 10-30% dintre cazuri.

ne semnala că organismul are nevoie are o cauză imediată decelabilă. Poa­ Sindromul de oboseală
de odihnă după o solicitare precum te fi de dată recentă (mai puţin de o cronică alarmează specialiștii
efortul fizic, procesele din timpul sar­ lună) sau prelungită (între una și șase Simptomatologia care persis­
cinii sau o muncă mentală intensă. luni). Conform statisticilor, între 10% tă peste șase luni este definită ca

F
Ne atenţionează că trebuie să ne reîn­ și 60% din populaţie acuză această oboseală sau astenie cronică. Peste
recvenţa ridicată a aste­ Astenia este definită ca o absenţă cărcăm bateriile înainte să ajungem stare de astenie; 10,2% dintre băr­ 18% din populaţie suferă de astenie
niei implică un cost so­ de forţă, vigoare sau de energie. Acu­ la suprasolicitare. De regulă, obosea­ baţi și 10,6% dintre femei suferă de cronică. Însă sindromul de obosea­
cial și economic enorm, zele pacienţilor sunt destul de vagi, la fiziologică dispare după un somn oboseală prelungită (cu durata peste lă cronică (SOC), o formă a oboselii
motiv pentru care este polimorfe și diferite de la un pacient bun noaptea. o lună). Astenia este al treilea motiv cronice, este alarmant pentru speci­
important pentru medici să ges­ la altul. Astenia are o cauză organică Astenia sau oboseala acută ori de prezentare la medic, după tuse și aliști. În SUA s-a estimat că prevalen­
tioneze corect acest simptom. Cel în doar 25% dintre cazuri, iar în 75% funcţională este o oboseală nonfizi­ febră. Îngrijorător este că, după une­ ţa sindromului de oboseală cronică
mai eficient tratament al aste­ dintre cazuri este funcţională. ologică, ce nu se produce consecutiv le date, 21,9% dintre angajaţi, deci variază între 75 și 267 de cazuri la
niei este rezolvarea etiologiei, dar Oboseala fiziologică este starea unui efort justificat. Este o stare de populaţia activă, suferă de oboseală 100.000 de locuitori. Acest sindrom
până la 20% dintre pacienţi rămân produsă după un efort intens sau per­ oboseală durabilă, neplăcută, care prelungită, cu o durată medie de 22 complex de etiologie necunoscută se
nediagnosticaţi. sistent. Apare firesc și are rolul de a nu trece după un somn bun și care nu de luni. caracterizează prin prezenţa oboselii
PUBLICITATE (fizice și mentale) intense, debilitan­
Simptomatologie te și severe, care persistă șase luni sau
ortalitatea
În astenie pot fi identificate trei mai mult și are un caracter oscilant și
componente diferite care participă nicio cauză aparentă specifică. SOC
în diferite grade: slăbiciunea, lip­ perturbă activităţile obișnuite, nu
sa de vigoare și nevoia de odihnă scade odată cu repausul, se agravează
înaintea sarcinilor care anterior nu la efort fizic intens și se asociază cu
produceau aceste stări; slăbiciune manifestări sistemice generale, fizice
generalizată: sentiment anticipat de și neuropsihologice. Predomină la fe­
dificultate în iniţierea și menţinerea mei, cu un raport masculin-feminin
unei activităţi; și oboseală menta­ de 2,7 la 1, mai frecvent în intervalul
lă – caracterizată prin concentrare de vârstă 25-45 de ani. Un studiu de
deteriorată, pierdere de memorie și la Universitatea Western, Ontario,
labilitate emoţională. Datele din lite­ a arătat că 50% dintre pacienţii care
ratura de specialitate sunt paupere, au solicitat consult din cauza oboselii
dar este relevantă diferenţierea as­ au primit un diagnostic psihologic, în
teniei de slăbiciune, ameţeli sau dis­ care depresia a fost cel mai frecvent
pnee, deoarece pacienţii le confundă menţionată.
frecvent. Este un simptom care poate
apărea în perioada de convalescenţă Etiologie
a diferitelor boli și intervenţii. Toţi Cauza asteniei funcţionale este
oamenii au experimentat senzaţia neclară, însă unele teorii au incri­
de astenie, de exemplu, în timpul minat deficitul de tiamină la nivel
infecţiilor virale, stărilor depresiv cerebral, cu rol în propagarea im­
anxioase, perioadelor de surmenaj pulsului nervos şi în producerea ne­
3 sau carenţelor alimentare. În aceste urotransmiţătorilor – acetilcolină,
cazuri, relaţia evidentă cu o anumită adrenalină și serotonină – esenţiali
boală înseamnă că astenia nu este, de în funcţionarea adecvată nervoasă.
la sine, un motiv de îngrijorare. Mulţi Depleţia prin consumul excesiv de
acuză aceste simptome în perioada agenţi anti-tiaminici (cafea, zahăr,
schimbărilor de anotimp – astenia de alcool, tutun, diuretice, antiacide,
primăvară sau de toamnă. Astenia fenitoin, anticoncepţionale, fluo­
funcţională este o tulburare comple­ rouracil, indometacin), stresul sau
3 3 xă şi multidimensională, ce acţionea­ perioadele solicitante dintre două
ză la nivel fizic, psihic, intelectual, anotimpuri pot duce la instalarea
dar şi sexual. Pacienţii au o vitalitate simptomelor de astenie. Deficitul
scăzută, o stare de epuizare ușor in­ de tiamină determină manifestări
stalată, dificultăţi în iniţierea acti­ nervoase: astenie, apatie, slăbirea
vităţilor sau în finalizarea acestora, atenţiei şi a memoriei, nervozitate
dificultăţi de memorizare, concen­ şi iritabilitate, tulburări de apetit și
trare, stare de labilitate emoţională, de somn, disfuncţii erectile și redu­
disfuncţii erectile, scăderea libidou­ cerea capacităţii de muncă. De ase­
lui. Sinteza proteică este încetinită, menea, se poate asocia cu tulburări
sistemele de schimb respirator devin vegetative şi neurosenzoriale, cum
mai puţin performante, producţia de ar fi: tulburări cardiace, amorţeli,
energie este scăzută și compuși toxici dureri şi furnicături în membre,
rezultaţi din arderi metabolice se pot ameţeală şi tulburări de vedere.
acumula în sânge și mușchi. Dr. Cornelia Paraschiv
12 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25 Ars medici

Progrese ale terapiei genice în


Iniţiată în urmă cu 50 de vector-genă este integrat in vitro în o creștere a activităţii, viaţa lor nu
ani, timp în care a trecut genomul celulelor stem hematopo- mai este dictată de hemofilie, ei nu
prin etape de entuziasm ietice recoltate de la pacient, după mai trebuie să se supună „discipli-
și dezamăgire, terapia care celulele stem transduse sunt nei brutale a profilaxiei” și nici să-și
genică cunoaște în introduse înapoi în sângele acestuia, amintească faptul că sunt „diferiţi”
transducţia având astfel loc ex vivo. de alţii. Totuși, nu se poate vorbi de
ultima perioadă progrese
Procedura este complexă și implică „vindecare” în sensul strict al cuvân-
nebănuite de iniţiatorii colectarea celulelor stem de la pa- tului, deoarece prin terapia genică
ei, devenind una dintre cientul-donator prin leucafereză, în hemofilie nu este îndepărtată
marile povești de succes cultivarea lor in vitro, transducţia anomalia moleculară cauzală, care
ale secolului XXI. Peste cu ajutorul vectorului lentiviral, re- poate fi transmisă, odată cu riscul
2.600 de trialuri clinice introducerea celulelor transduse în de a prezenta simptomele bolii, la
au vizat acest domeniu sângele pacientului după o mielo- descendenţi. De asemenea, durata
condiţionare. beneficiului obţinut nu este încă pe
în 2018, investigând
deplin stabilită, aceasta putând fi
diverse afecţiuni ereditare Hemofilia variabilă de la un individ la altul, iar
sau dobândite, inclusiv Hemofilia ca boală ereditară mo- efectele unor readministrări repeta-
hematologice. nogenică indusă de mutaţii în genele te nu au fost încă analizate.

E
care codifică factorul de coagulare De menţionat că, având în vede-
ditarea genică (sau geno- VIII (hemofilia A) și IX (Hemofilia re costul său ridicat, terapia genică
mică) constă în interven- B) a fost unul dintre primii candi- se adresează doar pacienţilor cu
ţii asupra genomului prin daţi ai terapiei genice (pentru mai hemofilie afectaţi de forme severe
care se realizează adău- multe informaţii despre hemofilie a și medio-severe de boală. Limitele
giri, îndepărtări, înlocuiri sau mo- se vedea și Viaţa Medicală numerele tratamentului constau în efectele
dificări de substrat genetic în anu- 16, 17, 18 și 19 din 2018.). adverse: citoliza hepatică moderată
mite poziţii ale genomului. Terapia În urma solicitărilor repetate (nivel crescut al transaminazelor),
genică presupune introducerea de pe care comunităţile de pacienţi și amendată de regulă prin cortico-
material genetic în celulele somati- medici le-au făcut de-a lungul ani- terapie, și apariţia anticorpilor tratamentul nu este aplicabil, încă, vată de mai multe necunoscute, ce
ce (transducţie) pentru a trata sau lor, mai multe companii din SUA, neutralizanţi anti-proteine din la pacienţii pediatrici, în cazul căro- urmează a fi elucidate în perioada
ra există și alte provocări, legate de de urmărire, post-punere pe piaţă
procesul de creștere. („postmarket surveillance”).

Tratament costisitor Hemoglobinopatiile


Costul tratamentului cu valocto- Hemoglobinopatiile beta (β),
cogene roxaparvovec (Valrox) este reprezentate de β-talasemie și sicle-
estimat că va fi între 2 și 3 milioane mie, sunt printre cele mai răspân-
de dolari, el devenind cel mai scump dite boli ereditare monogenice din
tratament din lume. Deși pare exor- lume. Pentru ambele, singura opţi-
bitant, acest preţ a fost considerat une curativă este alotransplantul de
acceptabil de asiguratorii ameri- celule stem hematopoietice (CSH),
cani, avându-se în vedere că un cost grevat însă de riscuri vitale și com-
direct al tratamentului în hemofi- plicaţii invalidante și rezervat în ge-
lie, efectuat conform standardelor nere copiilor sub vârsta de 15 ani.
actuale, se ridică în medie la peste Compania BluebirdBio din SUA
140.000 USD/an (circa 25 de milioa- a realizat primul și, până în prezent,
ne pe parcursul vieţii unui pacient) singurul produs farmaceutic obţi-
și la mai mult de 1 milion USD/an nut prin terapie genică și aprobat
pentru cei 30% dintre pacienţii cu pentru utilizare ce determină redu-
hemofilie care dezvoltă anticorpi cerea necesarului de transfuzii sau
anti-factor. Aceste cifre îl situează independenţa de acestea pentru
drept cel mai scump tratament pen- perioade lungi de timp la pacien-
tru o singură afecţiune din sistemul ţii cu β-talasemie. Sub denumirea
de asigurări (Medicare) din SUA (de de Zynteglo, acesta a fost aprobat
aproximativ nouă ori mai mare faţă condiţionat de EMA (Agenţia Euro-
de media asiguraţilor). La aceste peană a Medicamentului) în iunie
sume se adaugă costurile indirecte, 2019, pentru pacienţii sub 12 ani cu
prin scăderea capacităţii de muncă β-talasemie dependentă de transfu-
Fig. 1. Terapia genică în ß-talasemie. HSPC - celule stem hematopoietice progenitoare. Reprodus după High K. A.,
Roncarolo M. G, 2019(2) și a productivităţii, absenteism, in- zii (TDT), respectiv formele majoră
validităţi și tratamente adjuvante, și intermediară, care nu au genoti-
a preveni o boală. Scopul său este de precum și o companie din Olanda capsida virusului-vector, care pot precum și afectarea calităţii vieţii. pul β0/β0 și nu au un donator compa-
a asigura expresia durabilă a genei s-au lansat într-o adevărată cursă avea ca efect reducerea nivelului de Terapia genică în hemofilie tre- tibil de celule stem hematopoietice.
introduse în organismul pacientului pentru obţinerea de preparate care factor. De altfel, preexistenţa an- buie privită cu un entuziasm mode- Zynteglo are statut de medicament
(denumită „transgenă”) la un nivel să ofere o alternativă la terapiile ticorpilor anti-vector la pacientul rat, ea fiind considerată în prezent „orfan” (destinat afecţiunilor rare
suficient pentru ameliorarea sau eli- existente pentru hemofilie. Ele se cu hemofilie contraindică iniţierea o terapie experimentală (accesibilă și severe) și a beneficiat de apro-
minarea simptomatologiei bolii, dar află în stadii avansate privind apro- acestui tratament. Pe de altă parte, numai în trialuri clinice) și fiind gre- bare accelerată, dar condiţionată
cu evenimente adverse minime. barea pentru lansarea pe piaţa far-
În bolile hematologice genetice, maceutică a unor produse obţinute
transducţia se realizează cu ajuto- prin editare genică in vivo, destinate
rul unor „cărăuși”, denumiţi vectori, a fi aplicate în hemofilia A sau B. Este
care constau din virusuri nepatoge- vorba de valoctocogene roxaparvo-
ne incapabile de replicare, dar care vec (Valrox), SB-525 și SPK-8011
pătrund în celulele organismului (pentru hemofilia A), Fidanacoge-
uman transportând gena atașată, ne elaparvovec și AMT 061 (pentru
integrându-se sau nu în genom. Vec- hemofilia B), toate având metodolo-
torii cei mai folosiţi în prezent sunt: gia de producere bazată pe vectorul
- un parvovirus de dimensiuni mici rAAV. S-a constatat că acestea induc,
asociat adenovirusului, obţinut prin în urma unei singure administrări
recombinare (abreviat „rAAV”), intravenoase, niveluri sangvine de
cu tropism pentru hepatocite; aici, factor de coagulare convenabile și
ansamblul vector-genă se distribuie relativ stabile pentru o perioadă de
sub formă de epizom, transducţia cel puţin zece ani.
având astfel loc in vivo; Ca urmare, pacienţii constată
- un lentivirus, respectiv un retrovi- absenţa sângerărilor și a necesităţii
rus (deci capabil să se integreze în tratamentului substitutiv, respectiv
genomul celulei-gazdă), prelucrat a injecţiilor repetate, trăiesc o sen-
prin inginerie genetică; ansamblul zaţie de eliberare și înregistrează
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
13

bolile hematologice ereditare


a facilita grefarea celulelor stem
Terapia genică actuală, deși transduse, care rămân capabile de
complexă ca procedură și scumpă, multiplicare o perioadă lungă de
constituie o promisiune viabilă pen-
timp, transgena fiind transmisă la
tru atenuarea până la dispariţie a
simptomatologiei bolilor hematolo- celulele progenitoare, asigurându-se
gice ereditare monogenice și pentru astfel persistenţa ei în organismul
creșterea calităţii vieţii, odată cu pacientului (Fig. 1). Acest tratament
înlăturarea necesităţii tratamentului necesită condiţii de spitalizare și
substitutiv. îngrijire asemănătoare cu cele ale
pacientului supus unui transplant
de măduvă osoasă.
(de monitorizare „adiţională”, cu Pacienţii înregistrează o reduce-
raportări anuale). A fost luat în con- re treptată a necesarului de transfu-
siderare faptul că se adresează unei zii, până la eliminarea acestora. Ni-
boli care necesită cu celeritate un velurile de hemoglobină ajung la cel
tratament adecvat, necesitate care puţin 9 g/dl și rămân stabile timp de
depășește riscul lipsei unor date minimum trei ani. Rezultatele sunt
mai cuprinzătoare în raport cu cele însă inferioare la cei cu genotipul β0/
cerute în mod normal. β0, adică la cei la care nu există deloc
Produsul constă într-o populaţie producţie de lanţuri globinice. Mar-
de CSH CD34+ autologe îmbogăţită kerii de hemoliză și hematopoieză todologie ex vivo cu cea aplicată la gate de celulele stem transduse. Deși numeroase alte preparate promi-
(cel puţin 12 x 106 celule CD34+/kg extramedulară se normalizează. Nu cazurile de talasemie, utilizându-se foarte încurajator, rezultatul obţinut ţătoare, obţinute prin metodologii
corp), care conţine celule transduse s-au constatat efecte adverse legate produsul furnizat de BluebirdBio. trebuie tratat cu precauţie, fiind ne- variate, mai mult sau mai puţin so-
ex vivo, prin intermediul vectorului de vector și nici elemente de muta- Pacientul, în vârstă de 13 ani, care cesar un număr mai mare de cazuri fisticate, se află în diverse faze expe-
lentiviral recombinant „LentiGlobi- geneză inserţională, dar pacienţii anterior procedurii prezenta crize (există trialuri în curs) și o urmărire rimentale, vizând și alte hemopatii
ne BB305”, cu gena globinei modifi- s-au confruntat cu efectele adverse de siclizare frecvente, neameliorate mai îndelungată. genetice și anunţând o adevărată
cată prin inginerie genetică. Aceas- uzuale, controlabile, ale tratamen- de tratamentele existente, nu a mai În concluzie, terapia genică ac- revoluţie terapeutică în domeniu.
tă genă este denumită βA-T87Q și este tului citostatic de condiţionare. Cos- prezentat evenimente caracteristice tuală, deși complexă ca procedură Dr. Radu Gologan
aptă să codifice un lanţ β funcţional. tul produsului este de 1,6 EUR, la bolii pentru cel puţin 15 luni (perioa- și scumpă, constituie o promisiune Bibliografie
1. Boulad F. et al. Gene Therapy and Genome Editing. Hematol Oncol Clin N Am
Populaţia de CSH transduse este re- care se adaugă, desigur, cheltuielile da de urmărire până în prezent). De viabilă pentru atenuarea până la dis- 2017, https://doi.org/10.1016/j.hoc.2017.11.007
2. High K. A., Roncarolo M. G. Gene Therapy. N Engl J Med 2019;381:455-64.
infuzată în sângele pacientului (în legate de administrare. asemenea, a înregistrat o ameliorare pariţie a simptomatologiei bolilor 3. Pasi K. J. et al. Multiyear Follow-up of AAV5-hFVIII-SQ Gene Therapy for He-

doză de minimum 5x106 celule/kg importantă a tuturor indicatorilor hematologice ereditare monogenice
mophilia A. N Engl J Med 2020;382:29-40.
4. Machin N. et al. Gene therapy în hemophilia A: a cost-effectiveness analysis.

corp) după un tratament de condi- Primul succes în siclemie biologici specifici siclemiei, care au și pentru creșterea calităţii vieţii, Blood Adv. 2019, 2(14):1792
5. Thompson A.A. et al. Gene Therapy în Patients with Transfusion-Dependent

ţionare mieloablativ realizat cu un Primul caz cu siclemie tratat cu devenit comparabili cu cei ai mar- odată cu înlăturarea necesităţii tra- β-Thalassemia. N Engl J Med 2018;378:1479-93
6. Harrison Ch. First gene therapy for β-thalassemia approved. Nature Biotech-

singur agent (Busulfan). Această succes prin terapie genică a fost re- torilor heterozigoţi asimptomatici. tamentului substitutiv. În afara pro- nology 2019,37:1099
7. Ribeil J.-A. et al. Gene Therapy în a Patient with Sickle Cell Disease. N Engl J

condiţionare este necesară pentru latat în 2017. S-a folosit aceeași me- Nu s-au constatat efecte adverse le- duselor recent aprobate prezentate, Med 2017;376:848

PUBLICITATE
14 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25 Publicitate

Poartă masca pentru că Poartă masca pentru că


îți poate salva viața. îți poate salva viața.

Ai grijă să: Ai grijă să NU:

Îți speli/ Verifici ca masca Pui partea colorată Folosești o mască Acoperi cu masca Rămână spațiu între
dezinfectezi să nu fie ruptă a măștii în exterior. ruptă sau umedă. doar gura sau doar mască și față.
mâinile înainte sau găurită. nasul.
să atingi masca.

Identifici latura cu Fixezi masca Poziționezi masca Atingi masca cu Porți o mască care Atingi partea din
fir metalic a măștii cu ajutorul firelor astfel încât mâinile în timpul nu stă fixă pe față. față a măștii.
și să o pliezi pe elastice trecute prin să acopere atât folosirii.
forma nasului. spatele urechilor. nasul, cât și gura.

Îndepărtezi masca Arunci întotdeauna Înlături masca Lași masca folosită


Ții masca folosită Porți masca
întotdeauna trăgând masca la un coș atunci când stai de de tine la îndemâna
la distanță de tine sub bărbie.
de elasticul din de gunoi, preferabil vorbă cu cineva. altcuiva.
și de suprafețe.
spatele urechilor. cu capac.

Speli mâinile sau Refolosești măștile


să le dezinfectezi de unică folosință.
după ce ai
aruncat masca.

VÂND/ÎNCHIRIEZ FARMACIE ÎMPREUNĂ


Clinica MULTIMED,
CU SPAŢIUL EI. RELAŢII LA TEL. 0755.730.237
cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 16,
jud. Harghita, angajează patru medici cu normă întreagă,
S.C. DIOPTIC SRL SUCEAVA pentru următoarele specialităţi:
angajează - medic specialist Medicină internă;
medic oftalmolog - medic specialist Oftalmologie;
pe perioadă nedeterminată. Relaţii la telefon 0729.951.289. - medic specialist ORL;

Clinica - medic specialist Ortopedie.

Clinică multidisciplinară MentaLife


Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa
office@multimed.ro
din București din Satu Mare
axată pe medicina cardiovasculară
caută colaboratori
angajează medic specialist sau primar cardiolog pentru operare
contract CASMB, precum și medici colaboratori în specialităţile medici specialiști ANGAJĂM
în Psihiatrie și Neurologie. · medic Recuperare Medicală (asigurăm locuinţă) la Clinica
Cardiologie, Pneumologie,
Diabet zaharat, nutriţie și boli metabolice. Mai multe informaţii vă oferim Paltinul – Spital Victoria din orașul Victoria, Brașov;
Detalii și relaţii la tel. 0724.258.764; la telefon: 0740.210.382. · medic Diabet, nutriţie și boli metabolice;
e-mail: laborator@eucardios.ro. www.clinica-mentalife.ro · medic Medicină de laborator
pentru Clinica Paltinul din Sibiu și din Victoria.
Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală! Contact: paltinul@rdsmail.ro, tel.: 0766.356.821.

Săptămânal, vei primi ziarul


Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la Spitalul Balneomedcenter,
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele cel mai modern spital privat din judeţul Vâlcea,
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro mărește echipa din cadrul laboratorului de analize al spitalului și

Cum te abonezi: angajează:


- Medic în specialitatea Neurologie – 1 post;
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
- Biolog – 1 post.
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau Se oferă: pachet salarial motivant și locuinţă de serviciu.
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale Pentru mai multe informaţii în legătură cu aceste posturi disponibile,
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii vă rugăm să ne contactaţi la: telefon: 0767.432.603/0746.511.483,
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070). e-mail: receptie@balneomedcenter.ro
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare Site: www.balneomedcenter.ro
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25
15

Activitatea de voluntariat,
sursă de energie pentru medici
Voluntariatul este o parte importantă din viaţa oricărui medic rezident la început de drum.
Dr. Mihai Ranete recunoaște că în facultate, proiectele de voluntariat l-au ajutat foarte mult în
construirea relaţiei dintre medic și pacient.

Cum s-a schimbat Caravana cu


Medici de la momentul fondării În 2014-2015, dr.
și până acum? Mihai Ranete punea
Lucrurile au crescut rapid. În pri- bazele organizaţiei
mul rând, ne-am eficientizat activi- nonguvernamentale
tatea. Dacă la început ne deplasam Caravana cu Medici,
în zonele rurale cu o echipă destul împreună cu alţi
de mare de medici – 35-40 de volun-
patru colegi, medici
tari, medici rezidenţi și studenţi –
în momentul de faţă, un eveniment rezidenţi din aceeași
al Caravanei cu Medici nu cred că generaţie. A absolvit
depășește 20 de medici voluntari. Universitatea
Ne-am dat seama că este mult mai de Medicină și
eficient, cu un randament mult Farmacie „Carol
mai mare, să împărţim caravanele Davila” din
pe specialităţi. Acesta este un prim
Bucureşti. În
punct prin care putem zice că am
evoluat. prezent, este medic
Și un al doilea? specialist Radiologie
Am crescut ca număr de voluntari. și Imagistică
Caravana cu Medici a pornit de la Medicală și unul
cinci oameni. Eu sunt medic ra- dintre voluntarii
diolog, au mai fost implicaţi: Vlad Caravanei cu
Berbecar, care este medic internist,
Medici. A fost
Claudia Negrea, tot medic inter-
nist, Cristina Niţă, medic neurolog, președintele
În anii care
și Andrei Pop, medic cardiolog. proiectului timp de
au urmat de la înfiinţare,
În momentul de faţă numărul de șase ani.
au existat numeroase
voluntari participanţi în cadrul
evenimentelor noastre depășeș- familie. El are imaginea sau oglin- nu își permit să se deplaseze către pentru a ajun-
caravane coordonate de echipa va mai fi ace-
te valoarea de 200. Dacă [iniţial] da cea mai clară a problemelor din un centru medical. Multe dintre ele ge la un număr dr. Mihai Ranete centrate pe lași lucru. Dar
funcţionam doar în București, as- comunitatea respectivă și el poate sunt în imposibilitatea fizică de a cât mai mare de patologia cardiovasculară, sper ca incerti-
tăzi avem alte două centre active, să direcţioneze către noi acei pa- face asta. În al doilea rând, faci par- pacienţi. În al pe sănătatea femeii tudinile legate
mă refer la Iași și Cluj, care funcţi- cienţi care au cu adevărat nevoie te dintr-o comunitate frumoasă. doilea rând, mi-ar și pe pacientul de acest virus să
onează independent, au echipa și de serviciile noastre. Mă refer, de Mulţi oameni tineri, mulţi medici place să se modifice pediatric. dispară și să știm
logistica lor. asemenea, la primari și la toate au- care gândesc la fel ca tine și care te curricula medicilor exact cu ce ne luptăm
Ce înseamnă să fii medic vo­ torităţile locale care ne pot pune la pot ajuta și în viaţa de zi cu zi. Și nu rezidenţi și chiar și cea a și care vor fi metodele
luntar? dispoziţie logistica. Caravana pro- în ultimul rând, eu, prin Caravana studenţilor, pentru că trebuie să le minime de protecţie pe care ar
Este o oportunitate să poţi să oferi priu-zisă începe dis-de-dimineaţă, cu Medici, am văzut aproape toată oferim medicilor rezidenţi posibi- trebui să le aplicăm.
asemenea servicii, să poţi să fii și cu mici ședinţe ale voluntarilor, în România, mai ales partea rurală, litatea de efectuare a unor proce- Ce mesaj le transmiteţi medici-
parte a unei asemenea comunităţi prealabil cu organizarea logisticii. care este extrem de frumoasă. Am duri medicale. Din punctul meu de lor aflaţi la început de drum, care
de voluntariat. Probabil așa am în- Depinde de locul unde ne desfășu- văzut foarte multe locuri, am cu- vedere, cea mai importantă resur- ar dori să devină voluntari în ast-
ceput și noi, din dorinţa de a ieși din răm activitatea – poate fi o școală, noscut foarte multe persoane, ne- să în acest context vor fi studenţii fel de proiecte?
rutina zilnică a orașelor și a centre- un liceu, o clădire cu mai multe ca- am „lovit” de multe alte proiecte de și medicii rezidenţi. Este o soluţie Să caute întotdeauna să facă lu-
lor universitare mari. Majoritatea mere, săli de sport sau – varianta voluntariat, nu neapărat medical, de win-win: te folosești de entuzi- cruri noi, să participe la proiecte
doctorilor se formează în centre ideală – spitale sau cabinete medi- care sunt la fel de interesante. asmul și de tinereţea lor, iar astfel de voluntariat – nu neapărat pe
universitare mari, unde există niște cale cu mai multe încăperi. Care este prima sau cea mai de ei au ocazia să vină în contact cu partea medicală, cât și în alte do-
protocoale, aparatură, iar lucrurile Câte persoane reușeaţi să consul- preţ amintire pe care o aveţi din cât mai mulţi pacienţi și, practic, menii – pentru că au foarte multe
sunt cumva standardizate. Aceas- taţi într-o zi? caravane? să-și îmbogăţească backgroundul de câștigat. Nu totul trebuie să se
tă standardizare induce și o rutină Numărul de pacienţi diferă în func- Este greu de răspuns, pentru că medical. Deci o evoluţie foarte rezume la partea financiară sau
care, în anumite contexte, obosește ţie de tipul caravanei. Cei mai mul- sunt multe amintiri frumoase. mare ar fi să-i dai posibilitatea unui la accesul ori la evoluţia rapidă în
și ai nevoie de ceva nou. Probabil ţi sunt în cele dedicate patologiei Îmi amintesc cu bucurie când ne medic rezident de a face anumite carieră. Te ajută foarte mult, ca
acesta a fost și unul dintre motivele cardiovasculare. Într-o zi ajungem puneam toţi la masă, la finalul ca- proceduri simple. om, participarea și apartenenţa la
pentru care ne-am dorit foarte mult să vedem și o sută de persoane. Pe ravanei, și ofeream diplome, mai Cum va schimba contextul epi- comunităţi de oameni voluntari.
să dezvoltăm astfel de proiecte. Al caravană, dacă este un eveniment ales celor noi [voluntarilor]. Era un demiologic actual abordarea în În alte ţări există cadru legal pen-
doilea este că am avut șansa să ve- de două zile, putem ajunge să ve- moment frumos și vedeam bucu- caravanele medicale? tru a reglementa caravanele me-
dem exact imaginea sănătăţii din dem 200-220 de persoane. Pentru ria celor care au venit și au muncit Activitatea noastră, cel puţin în dicale? Aveţi exemple din afara
mediul rural. caravanele centrate pe sănătatea două zile și care plecau entuziaști că perioada imediat următoare – României?
femeii, putem vedea maximum 80 au reușit să ajute un număr atât de câteva luni, poate un an – se va Nu am avut ocazia să citesc o lege
OGLINDA COMUNITĂŢII de femei pe zi, la fel și la pediatrie mare de oameni. modifica. Trebuie să ne asigurăm în acest sens, dar știu că există
[80 de copii]. Este o muncă fizi- că serviciile oferite ne protejează proiecte oarecum similare în ţări
Cum arăta o zi din viaţa dv. de vo- că, dar după ce termini caravana VIITORUL, ÎNCĂ NESIGUR atât pe noi, cât și pe pacienţi. Și ca SUA, în care se pot realiza ac-
luntar în Caravana cu Medici? și observi cât de mulţi oameni ai DIN CAUZA SARS-COV-2 aici e clar că trebuie să schimbăm tivităţi medicale/servicii medi-
O caravană începe cu mult consultat, practic [munca] dispare procedurile dezvoltate în acești cale în regim de caravană. Există
timp înainte de desfășurarea și te umple de energie ca să o iei de Cum credeţi că va evolua peisa- șase ani. E un proces care cu sigu- truckuri, există tiruri special
propriu-zisă. Începem prin a ne la capăt cu activitatea de medic. jul caravanelor medicale la noi ranţă va dura. Trebuie să adaptăm adaptate pentru proiectele de
deplasa în comunitatea respecti- în ţară, în viitor, acum că a fost și logistica. Deja am început discu- screening, se pot face mamografii,
vă și a lua legătura cu autorităţi- ȘANSA DE A FACE BINE promulgată legea care reglemen- ţiile legate de crearea unor unităţi există centre mobile pentru recol-
le locale, pentru a înţelege exact tează serviciile medicale de acest de triaj, a unor unităţi de filtrare tare de Babeș Papanicolau ș.a.m.d.
ce serviciu oferim și ce putem Care este partea cea mai frumoa- tip? a pacienţilor care ajung în cara- Există asemenea lucruri și în alte
să facem. Fără ajutorul lor, este să a activităţii de medic voluntar? În primul rând, îmi doresc să evo- vane. Sunt multe discuţii, suntem ţări, dar repet: nu cunosc în detaliu
imposibil să organizezi un ase- Exact asta, că ai șansa să ajuţi oa- lueze ca număr de oameni impli- la început. Eu sper ca lucrurile să legislaţia sau exact pe ce legislaţie
menea eveniment, iar aici un rol meni care nu au alternative. Vor- caţi în proiecte, pentru a organi- reintre cât mai rapid în normalul funcţionează ele.
foarte important îl are medicul de bim despre persoane vârstnice care za cât mai multe evenimente și de dinainte. Cu siguranţă că nu Florentina Ionescu
16 VIA�A MEDICALĂ
26 iunie 2020 l Nr. 25 Medicina altfel Grupaj realizat de
dr. Mădălina Badea

Tratamentul amiloidozei
Tratamentul convenţional
chimioterapic al amiloidozei cu
lanţuri ușoare ar putea fi îmbunătăţit

în era anticorpilor monoclonali


prin adăugarea anticorpului
monoclonal daratumumab.
Rezultatele promiţătoare ale acestuia
au fost prezentate la Congresul la tratament a îmbunătăţit substanţial răs- aproape un an. Tratamentul cu daratumu-
European de Hematologie, susţinut punsul hematologic și a întârziat apariţia mab a dublat perioada de supravieţuire fără
recent în mediul virtual. fazei de insuficienţă multiplă de organ. În progresie a deteriorării organice, crescând
studiu fost incluși 388 de pacienţi, majori- intervalul de timp până la instalarea insu-

A miloidoza cu lanţuri ușoare (AL) este


o afecţiune cu mortalitate crescută,
de aproximativ 30% în primul an de la dia-
tatea cu afectare cardiacă de diverse grade
de severitate. Aceștia au fost randomizaţi
către chimioterapie (ciclofosfamidă, borte-
ficienţei multiorganice, liber de progresia
hematologică a bolii, de necesitatea reluării
tratamentului sau deces.
gnostic. De aceea, resurse terapeutice mai zomib, dexametazonă) sau tratament com- Profilul de siguranţă al celor două regi-
eficiente sunt necesare. Daratumumab este binat. Durata medie a tratamentului a fost muri terapeutice a fost cel anticipat, ţinând
singurul anticorp monoclonal injectabil de 5,3 luni în primul grup și de 9,6 luni în cel cont că acest anticorp monoclonal se utili-
subcutanat care ţintește celulele plasmatice de-al doilea grup. zează în prezent și pentru tratamentul mie-
care expun CD38, responsabile de produce- cel mai important predictor al unui răspuns lomului multiplu. Reacţiile adverse comune
rea amiloidului, ce se depune în organe și le Cel mai important predictor favorabil la tratament. Acesta s-a obţinut la includ: limfopenia, neutropenia, pneumo-
afectează funcţia. este răspunsul hematologic 53% dintre subiecţi în grupul cu tratament nia, diareea, insuficienţa cardiacă, sincopa
Conform rezultatelor studiului Răspunsul hematologic complet, tradus combinat, faţă de 18% dintre cei cu chimio­ și edemele periferice.
ANDROMEDA, adăugarea daratumumab prin dispariţia lanţurilor ușoare, reprezintă terapie, după o perioadă de urmărire de Sursa: https://wb.md/3hSgMyf

TRATAMENTUL MIGRENEI
REZISTENTE
Combinaţia dintre rizatriptan și meloxi-
cam, în formulă orală cu absorbţie îmbună-
tăţită, a condus la obţinerea unui control mai
eficient și mai rapid al durerii migrenoase faţă
de utilizarea monoterapiei cu fiecare dintre cei
doi compuși sau placebo, conform Medscape.

Această combinaţie a fost testată într-un stu-


diu de fază trei, care a inclus 1.594 de subiecţi
neresponsivi la tratamentul anterior, ce pre-
zentau, în medie, între două și opt migrene
lunar. Utilizarea a 10 mg de rizatriptan, în
combinaţie cu 20 mg de meloxicam a condus
la obţinerea unui control rapid, susţinut, sub-
stanţial și semnificativ statistic, comparativ cu
placebo sau monoterapia cu oricare dintre cei
doi compuși. S-a înregistrat un răspuns favo-
rabil, cu ameliorarea durerii încă din primele
15 minute, acesta fiind maximal la 60 de mi-
nute. Tratamentul s-a dovedit a fi sigur și bine

Sindromul Brugada,
tolerat, fiind înregistrate mai puţine reacţii
adverse decât în monoterapia cu fiecare dintre
cei doi compuși.

DISFUNCŢIA DIASTOLICĂ LA

dincolo de necunoscut
TINERII CU DIABET ZAHARAT, MAI
FRECVENTĂ DECÂT CREDEAM?
Jumătate dintre adolescenţii și adulţii ti-
neri cu diabet zaharat (DZ) de tip 1 sau 2 evalu-
aţi într-un studiu american prezentau disfunc-
ţie diastolică. Cei 479 de subiecţi incluși aveau Diagnosticul imunologic realizarea potenţialului de acţiune, acest European Heart Journal, care a evaluat
o evoluţie de cel puţin zece ani a DZ. S-au utili- sindrom fiind inclus în rândul canalopati- prezenţa unor anticorpi direcţionaţi îm-
zat parametrii ecocardiografici convenţionali
ar putea deveni realitatea ilor. Etiologia nu este pe deplin înţeleasă, potriva unor structuri miocardice ventri-
de evaluare a funcţiei diastolice a ventriculu- viitorului în cazul dar se consideră, la momentul actual, că culare la acești pacienţi. S-au identificat
lui stâng (raportul E/A, E/e’ și e’/a’). Disfuncţia sindromului Brugada. există un substrat genetic. De obicei, trans- anticorpi specifici împotriva a patru pro-

D
diastolică s-a asociat, de asemenea, cu vârsta miterea este autozomal dominantă, dar a teine (actina α-cardiacă, actina α-schele-
înaintată, sexul feminin, rasa afro-americană, e-a lungul timpului, au existat fost descris și un mod sporadic de apariţie tică, keratina, conexina-43), confirmaţi
multiple denumiri, precum a acestuia. Prima mutaţie, identificată în prin spectrometrie de masă și imunohis-
bangungut, pokkuri sau Lai anul 1998, a vizat gena SCN5A și canalele de tochimie la toţi cei 18 subiecţi cu sindrom
Tai, pentru a defini ceea ce as- sodiu, până în prezent fiind descrise peste Brugada evaluaţi, aceștia fiind absenţi la cei
tăzi este cunoscut ca sindromul Brugada. 100 de mutaţii diferite ale acesteia, precum 24 de subiecţi din lotul de control. La toţi
Descris pentru prima dată în anul 1992 și ale altor gene care codifică canale ionice. cei cu sindrom Brugada, densităţile optice
de fraţii Brugada, acesta se caracterizează măsurate în urma reacţiei antigen-anticorp
printr-un aspect electrocardiografic (ECG) Rolul inflamaţiei prin tehnica ELISA erau crescute compara-
particular în derivaţiile drepte, fiind aso- și al autoanticorpilor tiv cu lotul de control. De asemenea, fiecare
ciat cu susceptibilitate la aritmii ventri- Având în vedere că o cauză genetică dintre aceste proteine, alături de SCN5A, a
culare și moarte subită. Trei aspecte ECG este identificată în mai puţin de o treime avut o expresie anormală în agregatele mi-
au fost descrise la acești pacienţi, acestea din cazuri, se întrevede necesitatea altor ocardice obţinute de la cazurile de sindrom
frecvenţa cardiacă crescută, indicele de masă fiind dinamice și uneori observate la ace- markeri utili în diagnosticarea acestei boli. Brugada. Această tehnică, ce își propune să
corporală crescut, tensiunea arterială sisto- lași pacient în momente diferite. Însă, doar Una dintre ipotezele emise în anul 2019 identifice autoanticorpi, a înregistrat o sen-
lică crescută, DZ de tip 2 și nivelul mai mare unul dintre aceste aspecte, în combinaţie privește rolul inflamaţiei și al fibrozei, în sibilitate și o specificitate înalte indiferent
al hemoglobinei glicozilate. Identificarea și cu cel puţin un criteriu clinic, poate pune special în tractul de ejecţie al ventriculului de cauza genetică asociată sindromului
tratarea unor factori de risc modificabili pot diagnosticul de sindrom Brugada. drept, care ar putea explica aritmiile Brugada la pacienţii evaluaţi.
încetini progresia către disfuncţie diastolică și Substratul fiziopatologic al acestei ventriculare și riscul de moarte subită.
Bibliografie
insuficienţă cardiacă. afecţiuni este dat de alterarea canalelor Testarea acestei ipoteze a fost aborda- 1. https://bit.ly/2BvV5Dy
2. https://bit.ly/3hTwKYY
Sursa:https://bit.ly/2V7LQjI ionice transmembranare care participă la tă într-un nou studiu, publicat recent în 3. https://bit.ly/2zUWx1I