Sunteți pe pagina 1din 1

Test

Nr 1

1) Se considera urmatorul algoritm:

intreg a,b, c
citeste a,b,c
daca a*b<0 atunci
scrie “exista numar negativ”
altfel
daca b*c<0 atunci
scrie “Exista nr negative”
altfel
scrie “numere pozitive”

a) Ce mesaj va fi afisat pentru a=2, b=6 si c= -10?


b) Dati un exemplu de valori pentru datele de intrare, astfel incat algoritmul sa afiseze un
mesaj necorelat cu semnele datelor de intrare
c) Rescrieti algoritmul astfel incat sa verifice in mod correct daca toate cele trei valori ale
datelor de intrare sunt pozitive
d) Realizati programul C++, corespunzator algoritmului dat.

2) Fie n un numar natural, citit. Scrieti un program C++, care sa determine ultima cifra a puterii
2n.
3) Scrieti un program C++ in care se citesc doua numere naturale. Sa se verifice daca fractia care
se poate forma cu numerele citite este echiunitara, subunitara sau supraunitara.
4) Se considera doua triunghiuri in plan, identificate prin coordonatele varfurilor lor. Sa se
realizeze un program care verifica daca cele doua triunghiuri sunt asemenea.
5) Se citeste un numar format din 3 cifre. Sa se scrie un program C++ care afiseaza numarul de cifre
pare al numarului.

Punctaj: 1) 4p 2) 2p 3) 1p 4) 1p 5) 1p + 1p (oficiu)