Sunteți pe pagina 1din 4

Scheme probabilistice

1. Schema Bernoulli cu bila intoarsa cu 2 stari( Schema BINOMIALA)


 Clasa de evenimente la care se aplica
Se aplica experimentelor in care la fiecare repetare intereseaza realizarea aceluiasi
eveniment. Se presupune ca probabilitatea de realizare a evenimentului cercetat nu depinde
de numarul de ordine al repetarii ( este aceasi la fiecare repetare a experimentului).
Se cauta probabilitatea in n repetari independente evenimentului cercetat sa se
realizeze de k ori.
 Model matematic

U a−albe
{
b−negre
Se extrag n bile din urna cu constatarea culorii si
repunerea bilei extrase.
Se cauta probabilitatea ca din cele n bile extrase, k sa fie
albe.
 Exprimarea probabilitatii
p - probabilitatea obtinerii unei bile albe la o extractie (orice extractie)
q=1-p

An , k ¿ ' ' obtin k bile albe dinn extractii ' '

P ( A n , k )=P ( n , k )= n ¿ p k∗q n−k


() k

2. Schema Poisson
 Clasa de evenimente la care se aplica
Se aplica experimentelor in care la fiecare repetare intereseaza realizarea aceluiasi
eveniment. Se presupune ca probabilitatea de realizare a evenimentului cercetat depinde de
numarul de ordine al repetarii ( este aceasi la fiecare repetare a experimentului).
Se cauta probabilitatea in n repetari independente evenimentului cercetat sa se
realizeze de k ori.
 Model matematic
a1−albe an−albe
U1
{
b 1−negre
Un
{bn−negre
Se extrage cate o bila din fiecare urna. Se cauta

probabilitatea ca dintre cele n bile extrase in


modul precizat k sa fie albe
 Exprimarea probabilitatii
Pk ¿' ' Probabilitateaobtinerii unei bile albe dinU 'k'
q=1−P k
n
Se construieste P ( x )=( p1 x+ q1 )( p ¿ ¿ 2 x +q 2)…( pn x+ qn )=∏ ( p k x +q k )¿
k=1

(polinom Poisson)
An , k −obtin k bile albe din n extractii

P( A¿¿ n ,k )=P ( n , k )= coeficientul lui {x} ^ {k} din polinomul P(x) ¿

3. Schema Bernoulli cu bila neintoarsa cu 2 stari ( schema


hipergeometrica)
 Clasa de evenimente la care se aplica
Se aplica experimentelor in care la fiecare repetare intereseaza realizarea aceluiasi
eveniment. Se presupune ca probabilitatea de realizare a evenimentului cercetat nu depinde
de numarul de ordine al repetarii ( este aceasi la fiecare repetare a experimentului).
Se cauta probabilitatea in n repetari independente evenimentului cercetat sa se
realizeze de k ori.
 Model matematic

U a−albe Se extrag n bile, una cate una, fara repunerea bilei extrase.
{
b−negre
Se cauta probabilitatea ca din cele n bile extrase k sa fie albe.
 Exprimarea probabilitatii
An , k −obtin k bile albe din n extrase

n ( A n ,k )= a+ b
( )n

k ( A ¿¿ n , k )=( a )( b ) ¿
k n+ k

a b
P( A¿¿ n ,k )=P ( n , k )=
( k )( n−k )
¿
a+b
(n)
4. Formula probabilitatii totale
( Ω , k , p )−camp finit de probabilitat i
( A¿¿ i)i=1 , n−sistem complet de eveniment e ¿
n
P ( A )=∑ P A i ( A ) P( Ai )
i=1

Demonstratie
( A¿¿ i)i=1 , n−sistem complet de eveniment e ¿

⇒ ¿ i=1 ¿ n A i=¿ Ω¿ , Ai ∩ A j=∅ ,


∀ A ∈ K ⇒ A=Ω= A ∩ ( ¿ i=1 ¿ n A i) =( ¿ i=1 ¿ n ( A ∩ A i ) )
( A ∩ Ai ) ∩ ( A ∩ A j ) =∅
n
P ( A )=∑ P ( A ∩ Ai ) (*)
i=1
n
(*)(**) ⇒ P ( A )=∑ P Ai ( A ) P( A i)
i=1
P ( A ∩ Ai)
P A ( A )= (**)
i
P ( Ai )

5. Formula lui Bayes


( Ω , k , p )−camp finit de probabilitat i
( A¿¿ i)i=1 , n−sistem complet de eveniment e ¿
P ( Ai )⋅ PA ( A)
A ∈ k a .i . P ( A ) >0 ⇒ P A ( A i )= n i

∑ P ( Ai ) ⋅ P A ( A ) i
i=1

Demonstratie
P ( A ∩ Ai)
A ∈ k cu P ( A )> 0⇒ P A ( A i )= (*)
P(A)

P ( A ∩ Ai)
P A ( A )= ⇒ P ( A ∩ Ai ) =P ( A i ) P A ( A ) (**)
i
P ( Ai ) i
n
P ( A ) =∑ P ( Ai ) P A ( A )
i
(***)
i=1

(¿) ¿