Sunteți pe pagina 1din 7

Numele………………………………… Data: 10.12.

2019

Nr.4409/10.12.2019

PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ

Citeşte cu atenţie textul:

Pãpãdia
dupã Ion Agârbiceanu

Dintr-o zi în alta, luncile înverzeau tot mai tare. Într-o dimineaţã, Ancuţa rãmase
încremenitã. În grãdinã, era un covor nesfârşit de floricele galbene.
Copila nu mai putu face niciun pas: privea marea de bãnuţi aurii. Pãrea cã îi
sãrutã soarele. Într-un târziu, nãvãli în curte:
- Nicule! Vino sã vezi!
Fratele ei ieşi dintr-un colţ al ogrãzii. Copila întinse braţul.
- A înflorit pãpãdia, şopti Nicu, oftând uşor.
Ancuţei nu îi plãcu numele florilor. Erau atât frumoase şi numele atât de urât!
- O sã le zic luminiţe, hotãrî fata.
Seara, dori sã le vadã din nou, dar florile dispãruserã. Bunica îi arãtã cum stau
închise într-un cãpãcel verde, aşteptând din nou lumina de miere a soarelui.

I. Completeazã enunţurile:
1. Titlul textului este: ....................................................................................................
2. Autorul textului este: .................................................................................................
3. Personajele textului sunt: ..........................................................................................
4. Textul are .............. alineate.
5. Al cincilea cuvânt de la al şaselea alineat este: .................................................
II. Priveşte întrebãrile Steluţei curioase. Formuleazã întrebãri care sã aibã legãturã
cu textul cu fiecare dintre întrebãrile steluţei.
Cine ......................................................................................................
Cum .......................................................................................................
Ce ........................................................................................................
De ce .........................................................................................................................................
Unde ..........................................................................................................................................
Care ...........................................................................................................................................
Când .........................................................................................................................................
III. Gãseşte cuvinte cu sens asemãnãtor pentru cuvintele:
izbutesc - ................................................ pruncie - ....................................................
privea - ................................................ firavă - ....................................................

IV. Gãseşte cuvinte cu înţeles opus cuvintelor:


târziu - ............................................. dispãruserã: ...........................................
ieşi - ...................................... închise - ..............................................

V. Desparte în silabe următoarele cuvinte:


înverzește -
luminițe -
nesfârșit -
Identifică vocalele și consoanele din fiecare cuvânt.
VI. Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului nouă.

VII.Taie forma greșită a cuvintelor:


întînplare/ întâmplare ruxac/rucsac soarelui/suarelui
bomboane/ bonboane închise/încise încremenită/
âncremenită
hotărî/ hotărâ zânbet/ zâmbet neîncetat/ neâncetat

VIII.Completeazã textul cu semnele de punctuaţie potrivite:


A fost odatã un papagal cu pene lucioase
El gãsi o sãmânţã neagrã şi rotundã Se hotãrî sã o planteze
Începu sã sape o groapã Veni o maimuţicã şi îl întrebã
Vrei sã ud eu sãmânţa
Un ursuleţ cu blãniţa cafenie se apropie de ei şi exclamã
Eu o sã sap şi o sã smulg buruienile

IX. Dictare:

Text pentru dictare:


Într-o zi frumoasă de iarnă, Roxana și Cecilia au ieșit să se joace împreună în zăpada
pufoasă. Fulgi mari și argintii pluteau ușor prin aer.
- Ce frumos ninge! spuse Roxana.
Gelu și Ciprian au sosit într-un suflet.
- Vreți să ridicăm un om de zăpadă?
- Ce idee bună! exclamă Cecilia încântată.
PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ
Clasa a II a
Comunicare în limba românã
Data: 10.12.2019

COMPETENŢE VIZATE:

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;

1.3. Identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu


claritate;

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;

4.1. Scrierea unor mesaje în diverse situații de comunicare.

Obiective propuse:

- să utilizeze, în contexte variate, noţiuni teoretice specifice textului literar;


- să identifice sinonime/ antonime pentru cuvintele date;
- să alcătuiască propoziții cu sensurile diferite ale cuvântului dat;
- să aplice cunoştinţe de analizã foneticã – litere, consoane, vocale, grupuri de
litere;
- să identifice cuvintele scrise corect;
- să formuleze întrebãri referitoare la conţinutul unor texte de micã întindere;
- să aplice, în situaţii practice, semnele de punctuaţie învãţãte;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢÃ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1 Completeazã corect cele Completeazã corect 3-4 Completeazã corect 2 dintre
5 cerinţe referitoare la dintre cele 5 cerinţe cele 5 cerinţe referitoare la
componentele textului referitoare la componentele textului literar.
literar. componentele textului
literar.
I2 Formuleazã corect 6-7 Formuleazã corect 3-5 Formuleazã corect 1-2
întrebãri referitoare la întrebãri referitoare la întrebãri referitoare la textul
textul dat, fãrã greşeli de textul dat, cu mici greşeli dat care sã respecte cerinţa şi
scriere; de scriere: inversiuni, sã aibã înţeles;
omisiuni, adaugiri,
inlocuiri de litere, care nu
afecteazã mesajul;
I3 Identificã corect Identificã corect Identificã corect sinonime
sinonime pentru cele 4 sinonime pentru3 dintre pentru 1-2 cuvinte dintre cele
cuvinte date ca stimul; cele 4 cuvinte date ca 4 date ca stimul;
stimul;
I4 Identificã corect Identificã corect Identificã corect antonime
antonime pentru cele 4 antonime pentru3 dintre pentru 1-2 cuvinte dintre cele
cuvinte date ca stimul; cele 4 cuvinte date ca 4 date ca stimul;
stimul;
I5 Desparte corect ]n silabe Desparte în silabe și Desparte în silabe și
cuvintele date și identificã corect numãrul identificã corect numãrul de
identificã corect de consoane şi de vocale consoane şi de vocale pentru
consoanele şi de pentru 2 dintre cele 3 un cuvânt dintre cele 3
vocalele pentru cele 3 cuvinte date ca stimul; cuvinte date ca stimul;
cuvinte date ca stimul;
I6 Alcătuiește 3 enunțuri Alcătuiește 2 enunțuri cu Alcătuiește un enunț cu
cu sensurile diferite ale sensurile diferite ale cuvântul dat;
cuvântului dat; cuvântului dat;
I7 Taie forma greșită a Taie forma greșită a Taie forma greșită a
cuvintelor date (9 cuvintelor date (6 cuvintelor date (3 situații);
situații); situații);

I8 Completeazã corect 9- Completeazã corect 7-8 Completeazã corect 5-6


10 semne de punctuaţie semne de punctuaţie semne de punctuaţie cerute
cerute de context; cerute de context; de context;
I9 Scrie corect textul după Scrie textul după dictare Scrie textul după dictare cu
dictare, respectând cu 2-3 greșeli de 4-5 greșeli de punctuație și
semnele de punctuație și punctuație și ortografie. ortografie.
ortografie.

REZULTATE ELEVI

Nr. Numele şi I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 Calificativ
c prenumele final
crt.
1 Agheorghițoae Iannis B FB B FB S B FB B FB B
1.
2 Ailoae Răzvan B B B S S S FB FB B B
2.
3 Apiștei Denis S S B B S B B B B B
3.
4 Aștefănesei Daria FB FB FB B FB B FB FB FB FB
4.
5 Aștefănesei Flavia B B FB FB FB FB FB FB FB FB
5.
6 Avasilichioaie Sorin B B S B S B FB FB B B
6.
7 Chiorescu Maria B S I B FB S B S S S
7.
8 Ciocan Andreea B FB FB FB FB FB FB B FB FB
8.
9 Grosu Ana I S I I I I S S B I
9.
1 Hanibach Nicoleta B S S B S B B B S B
10.
1 Hanibach Ștefan B FB S S B S S B S S
11.
1 Mihai Bogdan B FB B FB S FB FB B FB FB
12.
1 Păscăreanu Gabriel B FB FB B FB B FB B FB FB
13.
1 Popescu Silviu FB FB B B FB B FB FB FB FB
14.
1 Zalinsche Adelin - - - - - - - - - -
15.

Centralizare pe calificative

Realizarea obiectivelor:

I II III IV V VI VII VIII IX

Nr. elevilor FB 2 7 4 4 6 3 9 5 7

care au realizat BB 10 3 5 7 1 7 3 7 4
S 1 4 3 2 6 3 2 2 3
obiectivele. I 1 - 2 1 1 1 - - -
Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr. elevi 6 5 2 1

Concluzii:

Greșeli frecvente:

- nu citesc enunțul cu atenție;

- greșeli la scrierea după dictare;

Măsuri ameliorative:

- pregătire suplimentară;

- discuții cu părinții;