Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

Data: 20.06.2020
Clasa: a VII-a
Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării
Tema : PowerPoint – prezentare generală
Locul de desfăşurare : laboratorul de informatică
Tipul lecţiei: dobândire de cunoştinţe
Profesor: Țiple Gheorghe Andrei
Obiective cadru:
- cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic;
- dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator;
- înţelegerea conexiunii dintre utilizarea calculatorului şi societatea
modernă

Obiective operaţionale:
cognitive:
 să cunoască modul de lansare în execuţie a PowerPoint
 să cunască rolul pe care îl are aplicația PowerPoint.
 să cunoască principalele elemente ale unei ferestre PowerPoint;
 să cunoască modalităţile de lansare a comenzilor;

psiho-motorii:
 să utilizeze corect noţiunile teoretice învățate;
 să realizeze aplicaţii utilizând aplicația PowerPoint;

afective:
 să manifeste interes pentru lecţie și pentru problemele propuse spre rezolvare;
 să conştientizeze necesitatea folosirii PowerPoint;

Strategii didactice:
Metode de învăţăre: conversaţia, expunere, explicaţia, problematizare
Mijloace de învăţăre: calculatorul, fişe de lucru, un set de aplicaţii
Forme de organizare: Frontală, individuală.
Forma de evaluare: continuă, bazată pe activitatea fiecărui elev la oră.
Bibliografie:
1) Tudor Sorin, Informatica, Manual pentru clasa a IX-a, editura L&S INFOMAT,
Bucureşti 2001
Etapele
Nr.
desfăşurării Activitatea profesorului Activitatea elevului
Crt.
lecţiei
1 Moment Verificarea prezenţei Își pregătesc
organizatoric Asigurarea materialelor necesare desfășurării lecției materialele
necesare.
2 Enunţarea Lecţia pentru astăzi se numeşte PowerPoint – prezentare generală Elevii notează titlul
temei şi a lecţiei
obiectivelor
3 Dirijarea Prezentări PowerPoint Elevii aplică la calculator
învăţării Prezentările joacă un rol foarte important în aproape toate domeniile de cele explicate de
activitate. Cu ajutorul acestor prezentări ne putem face mai bine înțeleși asupra profesor.
aspectelor pe care vrem să le evidențiem.
Pentru început vom urma pașii de mai jos
 Lansarea aplicaţiei PowerPoint
 Alegerea unui aspect pentru diapozitiv
 Alegerea unui fundal pentru diapozitive
 Alegerea formei diapozitivului
 Inserarea unui diapozitiv
 Salvarea unui fişier PowerPoint
 Aplicaţie

Lansarea aplicaţiei PowerPoint

Butonul START Programs Microsoft PowerPoint


Ecranul de început a aplicaţiei PowerPoint
Alegerea unui aspect pentru diapoziv
Meniul Format → Aspect diapozitiv
Fereastra din dreapta ecranului (Aspect diapozitiv) prezintă mai multe modele de
diapozitive. Prin clic stânga selectăm modelul dorit, care automat se va aplicarea pe
diapozitivul curent.
Alegerea unui fundal pentru diapozitive
Meniul Format  Fundal
Alegerea formei diapozitivului
Meniul Format  Formă diapozitiv
Activarea comenzii Formă diapozitiv duce la apariţia unei ferestre cu numele ei,
Etapele 1
Nr.
desfăşurării Activitatea profesorului Activitatea elevului
Crt.
lecţiei
care conţine o varietate de forme, aplicate diapozitivului (diapozitivelor) printr-un
clic stânga.
Inserarea unui diapozitiv
Există două moduri de a insera un nou diapozitiv:
1. Butonul de pe bara de instrumente Formatare
2. Meniul Fişier  Nou
Salvarea unui fişier PowerPoint
Salvarea fişierului ca prezentare va avea extensia “.ppt”
Meniul Fişier  Salvare
Salvarea fişierului ca arhivă Web va avea extensia “.mht”
Salvarea fişierului ca expunere PowerPoint va avea extensia “.pps”
5 Asigurarea Aplicaţie Elevii rezolvă aplicaţia
feed-back-ului Creaţi o prezentare în PowerPoint respectând următoarele cerinţe:
 fişierul va fi salvat în folderul clasei voastre
 numele fişierului este prima_prezentare.ppt
 fişierul va conţine două diapozitive: primul va avea ca titlu numele
vostru și ca subtitlu prenumele vostru; al doilea daipozitiv va
conține o scurtă autobibliografie a voastră.

6 Anunţarea La prezentarea începută în clasă se vor adăuga încă 3 diapozitive care vor cuprinde o Notează tema și adresează
temei scurtă opinie a voastră în legătură cu programul prezentat în această lecție eventuale întrebări
profesorului.