Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANȚA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE


EDUCAȚIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
PROGRAMUL  DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ,
NIVEL II
An universitar 2019-2020, semestrul II

Practică pedagogică

Proiect Didactic
..........................................................................................

Coordonator Autor
Lect.univ.dr. Miruna Moroianu Costache Alexandru

Master: Educație Fizică și


Sport Școlar, Anul II

PROIECT DIDACTIC

1
Şcoala: Liceul „ George Călinescu”
Clasa: a IX-a D
Profesor: Costache Alexandru
Efectiv: 24 elevi
Locul de desfăşurare: sala de sport
Materiale necesare: - fluier
- jaloane
- mingi de handbal
Subiectul lecţiei:
1. Viteză
2. Structură handbal: pasa-alergare-reprimire-dribling-aruncare la poarta
din saritura pe un picior
3. Alergare de rezistenta
Scopul lectiei: - dezvoltarea vitezei de reacţie
- consolidarea structurii de baschet cu accent pe execuţia
corectă a structurii.
- consolidare cu accent pe coordonarea segmentelor corpului
si armonizarea actului respirator cu ritmul alergarii
Obiective operationale:
- Sa execute plecari rapide din diverse pozitii
- Sa execute corect structura de handbal
- Sa se incadreze in disciplina de lucru
- Sa respecte indicatiile profesorului
- Sa alerge intr-un ritm constant coordonandu-si respiratia cu ritmul
alergarii

2
Verigi şi durată Conţinut Dozare Indicaţii Obs.
metodice-
formaţii
1 2 3 4 5

Organizarea - Adunarea şi raportul 1 Linie pe un
colectivului de elevi
- Verificarea ţinutei şi a stării de sănătate 30’’ rand
3’ - Anunţarea temelor 30 ’’

- Exerciţii de front şi formaţii 1’


Pregătirea - Alergare uşoară 3T Coloana cate
organismului pentru - Alergare cu joc de glezne 1L doi pe mijlocul
efort - Mers normal 1L terenului
5’ - Alergare cu genunchii sus 1L
- Mers normal 1L
- Alergare cu pendularea gambei înapoi 1L
- Mers normal 1L
- Alergare cu pas adăugat 1L
- Mers normal 1L
- Alergare cu pas încrucişat 1L
- Mers normal 1L
-Alergare cu picioarele intinse inainte 1L
- Mers normal 1L
- Pas săltat 1L
- Mers normal 1L
- Pas sărit 1L
- Mers normal 1L
Influenţarea I.Stând depărat cu mâinile pe şold: Coloana de
selectivă a 1-2 Aplecarea capului înainte cu arcuire gimnastica cate
aparatului 3-4 Aplecarea capului înapoi cu arcuire 4x8T patru
locomotor 5-6 Aplecarea capului spre stânga cu
7’ arcuire
7-8 Aplecarea capului spre dreapta cu
arcuire
II. Stând depărtat cu mâinile pe şod: 3x8T
1-4 Rotarea capului spre stânga
5-8 Rotarea capului spre dreapta
III. Stând depărat cu braţele sus: 3x8T
1-4 Rotarea braţelor spre înainte;
5-8 Rotarea braţelor spre inapoi
IV. Stând depărat cu mâinile pe şoduri: 4x8T
1-2 Îndoirea trunchiului spre stânga cu
arcuire;
3-4 Îndoirea trunchiului spre dreapta cu
arcuire;
5-6 Răsucirea trunchiului spre stânga cu
arcuire;

3
7-8 Răsucirea trunchiului spre dreapta cu
arcuire;
V. Stând depărtat cu braţele sus: 4x8T
1-2 Extensia trunchiului cu arcuire;
3-4 Îndoirea trunchiului inainte cu
arcuire;
5-6 Indoire rasucita a trunchiului spre
stanga cu arcuire
7-8 Indoire rasucita a trunchiului spre
dreapta cu arcuire
VI. Stând depărat cu mâinile pe şolduri: 4x8T
1-2 Extensia trunchiului cu arcuire;
3-4 Aplecarea trunchiului cu arcuire;
5-6 Extensia trunchiului cu arcuire;
7-8 Îndoirea trunchiului inainte cu
arcuire;
VII. Stând depărat cu braţele sus: 3x8T
1-4 Rotarea trunchiului spre stânga;
5-8 Rotarea trunchiului spre dreapta;
VIII. Stând: 4x8T
1-2 Fandare laterală cu piciorul stâng,
ducerea braţelor lateral- revenire;
3-4 Fandare laterală cu piciorul drept,
ducerea braţelor lateral- revenire;
5-6 Fandare laterală cu piciorul stâng,
ducerea braţelor sus- revenire;
7-8 Fandare laterală cu piciorul drept,
ducerea braţelor sus- revenire;
IX. Stând: 4x8T
1-2. Rotarea braţelor spre înainte;
3-4 genuflexiune cu ducerea braţelor
întinse înainte
5-6 Extensia trunchiului cu arcuire
7-8 Îndoirea trunchiului inainte cu arcuire
X. Stând cu mâinile pe şolduri: 3x8T
1-8. Sărituri uşoare ca mingea
Viteză- dezvoltarea Ex.1. Poziţie iniţială: Stând ghemuit- la Coloana cate
vitezei de reacţie semnalul sonor (fluierat) alergare patru
5’ accelerată pe direcţia de deplasare.
Ex.2. Poziţie iniţială: poziţia startului din 2x6m
picioare- alergare accelerată pe direcţia de 2x6m
deplasare ( la bătaie din palme). 2x6m
Ex.3. Poziţie iniţială. Stând cu latura 2x6m
stângă pe direcţia de deplasare- la semnal
sonor alergare accelerată pe direcţia de
deplasare.

4
Ex.4. Poziţie iniţială. Stând în fandare
laterală (dreapta)- la semnal sonor
alergare accelerată pe direcţia de
deplasare
Structură handbal Structură handbal: pasa-alergare- 20x Doua coloane
-consolidare reprimire-dribling-aruncare la in colturile
26’ opuse ale
poarta din saritura pe un picior 15’ terenului de
Joc de handbal cu tema
handbal
Alergare de Alergare de rezistenta
rezistenta-consolidare Se împarte colectivul în două grupe (fete și
5’ băieți) și vor alerga 800 m.(fetele) și 1000 m. pluton
5’
( băieții)
Revenirea Mers cu mişcări de relaxare a memebrelor Coloana cate
organismului după inferioare şi superioare unu
1T
efort Mers cu exerciţii de respiraţie
1T
2’

Concluzii-aprecieri Analiza activităţii elevilor, observaţii, 2’ Linie pe un


2’ evidenţieri, recomandări rand