Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANȚA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
PROGRAMUL  DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, 
NIVEL II
An universitar 2019-2020, semestrul II

Proiectarea și managementul programelor educaționale

..........................................................................................
(denumire produs)

Coordonator Autor
........................................... .........................................

Master.......................................

Facultatea........................................