Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Instituția de învățământ : Colegiul Național ,,I. L. Caragiale” Avizat :

Localitatea : Ploiești - Prahova Responsabil Comisie : Prof. DUMITRU Adela Mihaela

Nr. de Înregistrare …………………………… Director: Prof. BĂJENERU Carmen Veronica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 -2020

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Profesor : DUMITRU ADELA MIHAELA

Planificare realizată conform OMEN nr. 3393/28.02.2017

Page 1 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

1 . Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea


unor lucrări muzicale .
2 . Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical .
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv,
atitudinal și ideatic.

Page 2 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

SEMESTREUL I
( 15 Săptămâni)

Nr. Competen Nr.


Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe de Data Resurse
Conținuturi
mânii specifice ore
1. 1.1 Cântece învăţate în clasele I-IV.
Cânt vocal și instrumental.
1.2.
1 Ținuta corporală.
Exerciţii de respiraţie, emisie,
Imnul României „Deşteaptă-te,
române!”
dicţie; exerciţii de intonaţie; Audiţie: piese corale
exerciţii de frazare. interpretate de coruri de copii şi
Interpretarea vocală a unor imnul.
piese monodice.
Interpretarea unor fragmente Litera - Pag. 8-12
simple instrumentale Aramis - Pag 12 - 15

Page 3 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Cântece învăţate în clasele I-IV;


1.1 ; 1.2. Cântare alternativă, cu ison ; Interpretarea integrală a Imnului
Cânt vocal și instrumental. 1 Cântare expresivă ţinând cont României.
de valenţele textului. Audiţie: Imnul de stat al
2. Elemante de tehnică României.
instrumentală .
Gesturi dirijorale cu Litera - Pag. 8-12
respectarea indicaţiilor . Aramis - Pag 12 - 15

Nr. Competen
Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe Data Resurse
ore Conținuturi
mânii specifice

3, Elemente de limbaj muzical 1.1;1.2. Portativ, cheie, masură Litera - Pag. 71


4. 2.1. 2.2 ; 2.3. 2 Notația semnelor de repetiție
și a voltelor.
Aramis - Pag 22-27

5, Elemente de limbaj muzical 1.1;1.2. ; 2.1. 3 Notația înălțimilor de note în Litera- Pag. 44-48
cheia sol . Aramis - Pag 24 -25
6, a) Do1 –Do2
7. b) Situate sub Do1
c) Situate deasupra lui Do2
Page 4 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

8. Elemente de limbaj muzical . 1.1;1.2. ;2.1. 1 Profilul melodic (repetare, Litera - Pag. 49
direcție, mers treptat, salturi). Aramis - Pag 24 -25

Nr. Competen
Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe Data Resurse
ore Conținuturi
mânii specifice
9, 1.1;1.2.; 2.1. Tonul și semitonul.
10, Elemente de limbaj muzical . Litera - Pag. 50-54
11, 4 Gamele Do major și la minor Aramis – Pag 58-61 & 66-69
12. (natural).
13, 1.1;1.2.; 2.1.
14, Recapitulare 2.2. Colinde . . .
15. 3 Litera - Pag. 34 – 37
Aramis – Pag 48-49
Evaluare
Page 5 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

VACANȚA DE IARNĂ.
(Sâmbătă, 21.12.2019 - Duminică, 12.01.2020)

SEMESTREUL AL II-LEA
(20 Săptămâni)

Page 6 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr.
Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
specifice ore Conținuturi
mânii
1, 1.1;1.2.; 2.1. Notația duratelor (valorile de
2, Elemente de limbaj 2.2. notă întreagă, doime, pătrime, Litera - Pag. 16,17, 20,24
Page 7 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

muzical .
3 optime, şaisprezecime) și
pauzelor corespunzătoare.
a Aramis – Pag 28 – 31

3 Utilizarea notației duratelor


(note și pauze) în fragmente
muzicale simple
1.1;1.2 ; .2.1.; Legato de prelungire și
Elemente de limbaj Litera - Pag.28 - 29
4 2.2. 1 legato de expresie,
muzical . Aramis – Pag 32 - 33
Punctul de prelungire
2/4Litera - Pag. 18
Măsuri de doua, trei și patru Aramis – Pag 38-39
5, timpi.
Elemente de limbaj 1.1;1.2;2.1; 3/4Litera - Pag.30
6, 3 a) Măsura de 2/4
muzical . 2.2 Aramis – Pag 40-41
7. b) Măsura de ¾
c) Măsura de 4/4 4/4Litera - Pag. 22
Aramis – Pag 42-43
Litera - Pag. 31-32
8, Recapitulare 1.1;1.2;2.1;
2 Aramis – Pag 46-47
9 Evaluare 2.2

Nr.
Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
specifice ore Conținuturi
mânii
10 Elemente de limbaj 1.1;1.2;2.1; 1 Termeni de mișcare. Litera - Pag. 66
muzical . 2.2 Operarea cu noțiuni de dinamică Aramis – Pag 76-77
2.3. muzicală

Page 8 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Tempo-ul
Elemente de limbaj 1 .1;1.2;2.1; 2.2; 1 Elemente de dinamică muzicală Litera - Pag.68
muzical . 2.3. (nuanțe): piano, forte, accent, Aramis – Pag 78-79
11
crescendo,decrescendo
Nuanțele

12. Săptămâna - Școala Altfel

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ ( Sf. Paște )


6-21 Aprilie

Nr.
Domenii de Competenț Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Data Resurse
conţinut e specifice ore Conținuturi
mânii

Page 9 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Elemente de limbaj
1.1;1.2;2.1;
2.2 ; 2.3.
2 Elemente de timbralitate: instrumente
muzicale ale orchestrei simfonice, Litera - Pag.72-76
13, muzical . diferențe în emisia vocală. Aramis – Pag 82-91
14
Timbrul
a) Vocal
b) Instrumental
1.1;1.2;2.1;
2.2; 2.3
1 Elemente de relaționare a muzicii cu
contextul cultural în care au fost
Aspecte culturale 3.1. 3.2. create. Litera - Pag. 38 & 61
eteronomice și Aramis – Pag 50-52

15 interdisciplinare Descrierea stărilor și ideilor generate


de audierea unor lucrări muzicale

Relaționarea muzicii cu contextul


cultural în care a fost creată

Nr. Domenii de conţinut Competențe Nr.de Data Activităţi de învăţare/ Resurse


Săptă- specifice ore Conținuturi

Page 10 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

mânii
1.1;1.2;2.1;
2.2; 2.3
2 Elemente de folclor (tradiții,
3.1.Descrierea obiceiuri, dansuri din diverse
stărilor și regiuni geografice)
Litera - Pag. 38 & 61
ideilor
Aramis – Pag 50-52
generate de
audierea unor
Aspecte culturale
16, 17 lucrări
eteronomice și
muzicale
interdisciplinare
3.2.Relaționare
a muzicii cu
contextul
cultural în care
a fost creată

1.1;1.2;2.1;
18. Recapitulare . 2.2;
1.

19, Evaluarea
1.1;1.2;2.1;
2.2;
2. Intonarea unor cântece noi sau
deja învăţate şi redescoperirea
Audiţii problematizate
Jocuri muzicale
competențelor elementelor de nuanţe, mişcare, Interpretarea în dialog
20. specifice 2.3;3.1;3.2
timbru etc. căutând elementele învăţate.

Page 11 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

VACANȚA DE VARĂ 13 Iunie – X Sept.

Page 12 of 12