Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Instituția de învățământ : Colegiul Național ,,I. L. Caragiale” Avizat :

Localitatea : Ploiești - Prahova Responsabil Comisie : Prof. DUMITRU Adela Mihaela

Nr. de Înregistrare …………………………… Director: Prof. BĂJENERU Carmen Veronica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 -2020

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Profesor : DUMITRU ADELA MIHAELA

Planificare realizată conform OMEN nr. 3393/28.02.2017

Page 1 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

1 . Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea


unor lucrări muzicale .
2 . Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical .
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv,
atitudinal și ideatic.

Page 2 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

SEMESTREUL I
( 15 Săptămâni)

Nr. Competen Nr.


Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe de Data Resurse
Conținuturi
mânii specifice ore
1. 1.1 Cântece învăţate în clasele I-IV.
Cânt vocal și instrumental.
1.2.
1 9 - 13 Sept. Ținuta corporală.
Exerciţii de respiraţie, emisie,
Imnul României „Deşteaptă-te,
române!”
dicţie; exerciţii de intonaţie; Audiţie: piese corale
exerciţii de frazare. interpretate de coruri de copii şi
Interpretarea vocală a unor imnul.
piese monodice.
Interpretarea unor fragmente Litera - Pag. 8-12
simple instrumentale Aramis - Pag 12 - 15

Page 3 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Cântece învăţate în clasele I-IV;


1.1 ; 1.2. Cântare alternativă, cu ison ; Interpretarea integrală a Imnului
Cânt vocal și instrumental. 1 Cântare expresivă ţinând cont României.
16 – 20 de valenţele textului. Audiţie: Imnul de stat al
2. Sept. Elemante de tehnică României.
instrumentală .
Gesturi dirijorale cu Litera - Pag. 8-12
respectarea indicaţiilor . Aramis - Pag 12 - 15

Nr. Competen
Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe Data Resurse
ore Conținuturi
mânii specifice

Elemente de limbaj muzical 1.1;1.2. Portativ, cheie, masură Litera - Pag. 71

3,
2.1. 2.2 ; 2.3. 2 23 – 27
Sept.
Notația semnelor de repetiție
și a voltelor.
Aramis - Pag 22-27

4. 30 Sept. – 4
Oct.

5, Notația înălțimilor de note în Litera- Pag. 44-48


2 7 – 11 Oct.
14 – 18 Oct.
Page 4 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Elemente de limbaj muzical 1.1;1.2. ; 2.1. . cheia sol. Aramis - Pag 24 -25
a) Do1 –Do2.
6, b) Situate sub nota sunetului
Do1.
c) Situate deasupra notei
sunetelor Do2.
Evaluare 1.1;1.2. ; 2.1.
1 21 – 25 Oct Evaluarea notației înălțimilor Litera- Pag. 44-48
de note în cheia sol. Aramis - Pag 24 -25
7.

1.1;1.2. ;2.1. 1 28 Oct. – 1


Nov.
Profilul melodic (repetare, Litera - Pag. 49
direcție, mers treptat, salturi). Aramis - Pag 24 -25
8. Elemente de limbaj muzical .

Nr. Competen
Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe Data Resurse
ore Conținuturi
mânii specifice
9, 1.1;1.2.; 2.1. 4 – 8 Nov. Tonul și semitonul.
10, Elemente de limbaj muzical . 11 – 15 Litera - Pag. 50-54
11, 4. Nov.
18 – 22
Gamele Do major și la minor Aramis – Pag 58-61 & 66-69
12. Nov. (natural).
25 – 29

Page 5 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nov.

13,
Recapitulare
1.1;1.2.; 2.1.
2.2.
2. 2 – 6 Dec.
Colinde . . . Litera - Pag. 34 – 37
14, 9 – 13 Dec. Aramis – Pag 48-49

Evaluare
1. Colinde . . . Litera - Pag. 34 – 37
Aramis – Pag 48-49
16 – 20
15. Dec

VACANȚA DE IARNĂ.
(Sâmbătă, 21.12.2019 - Duminică, 12.01.2020)

Page 6 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

SEMESTREUL AL II-LEA
(20 Săptămâni)

Page 7 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr.
Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
specifice ore Conținuturi
mânii
1, 1.1;1.2.; 2.1. Notația duratelor (valorile de
2, Elemente de limbaj 2.2. 13 – 17 Ian. notă întreagă, doime, Litera - Pag. 16,17, 20,24
3 muzical . 3 20 – 24 Ian.
27 – 31 Ian.
pătrime, optime, Aramis – Pag 28 – 31

Page 8 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

şaisprezecime) și a pauzelor
corespunzătoare.
Utilizarea notației duratelor
(note și pauze) în fragmente
muzicale simple.
1.1;1.2 ; .2.1.; 3 – 7 Febr. Legato de prelungire și
Elemente de limbaj Litera - Pag.28 - 29
4 2.2. 1 legato de expresie,
muzical . Aramis – Pag 32 - 33
Punctul de prelungire
2/4Litera - Pag. 18
Măsuri de doua, trei și patru Aramis – Pag 38-39
5, 10 – 14 Febr. timpi.
Elemente de limbaj 1.1;1.2;2.1; 17 – 21 Febr. 3/4Litera - Pag.30
6, 3 a) Măsura de 2/4
muzical . 2.2 24 – 28 Febr. Aramis – Pag 40-41
7. b) Măsura de ¾
c) Măsura de 4/4 4/4Litera - Pag. 22
Aramis – Pag 42-43
8. Recapitulare 1.1;1.2;2.1; 2 – 6 Martie Recapitularea elementelor de Litera - Pag. 31-32
1
2.2 limbaj muzical. Aramis – Pag 46-47
1.1;1.2;2.1; Evaluarea elementelor de Litera - Pag. 31-32
9. Evaluare 1 9 – 13 Martie
2.2 limbaj muzical. Aramis – Pag 46-47

Nr.
Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
specifice ore Conținuturi
mânii
10 Elemente de limbaj 1.1;1.2;2.1; 1 16 – 20 Martie Termeni de mișcare. Litera - Pag. 66
muzical . 2.2, 2.3. Operarea cu noțiuni de dinamică Aramis – Pag 76-77
Page 9 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

muzicală .
Tempo-ul
Elemente de limbaj 1 .1;1.2;2.1; 2.2; 1 23 – 27 Martie Elemente de dinamică muzicală Litera - Pag.68
muzical . 2.3. (nuanțe): piano, forte, accent, Aramis – Pag 78-79
11
crescendo,decrescendo
Nuanțele

12. Săptămâna - Școala Altfel


30 Martie – 3 April.

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ ( Sf. Paște )


6-21 Aprilie

Nr.
Domenii de Competenț Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Data Resurse
conţinut e specifice ore Conținuturi
mânii

Page 10 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Elemente de limbaj
1.1;1.2;2.1;
2.2 ; 2.3.
2 Elemente de timbralitate: instrumente
muzicale ale orchestrei simfonice, Litera - Pag.72-76
Mi.22, Joi.23, Aramis – Pag 82-91
13, muzical . diferențe în emisia vocală.
Vi.24 April.
14
27,28,29,30 Timbrul
April a) Vocal.
( 1 Mai LIBER). b) Instrumental.

1.1;1.2;2.1;
15 Recapitulare. 2.2 ; 2.3
1 4 – 8 Mai. Recapitularea elementelor de limbaj
muzical (Tempo, Nuanțele, Timbrul )

1.1;1.2;2.1;
2.2; 2.3
1 Elemente de relaționare a muzicii cu
contextul cultural în care au fost
!!! Aspecte culturale 11 – 15 Mai. Litera - Pag. 38 & 61
3.1. 3.2. create.
eteronomice și Descrierea stărilor și ideilor generate Aramis – Pag 50-52
16 interdisciplinare. de audierea unor lucrări muzicale .
Relaționarea muzicii cu contextul
cultural în care a fost create.

Page 11 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr.
Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
specifice ore Conținuturi
mânii
1.1;1.2;2.1;
17. 2.2; 2.3 Elemente de folclor (tradiții, Litera - Pag. 38 & 61
3.1. 1. 18 – 22 Mai obiceiuri, dansuri din diverse Aramis – Pag 50-52
regiuni geografice).
Aspecte culturale
eteronomice și
interdisciplinare.

18, Evaluarea
1.1;1.2;2.1;
2.2;
3. 25 – 29 Mai.
1 – 5 Iunie.
Intonarea unor cântece noi sau
deja învăţate şi redescoperirea
Audiţii problematizate
Jocuri muzicale
19, competențelor
2.3;3.1;3.2
8 – 12 Iunie. elementelor de nuanţe, mişcare, Interpretarea în dialog
20. specifice timbru etc. căutând elementele învăţate.

VACANȚA DE VARĂ 13 Iunie


– X Sept.

Page 12 of 13
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
Anul școlar : 2019- 2020

Page 13 of 13