Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Instituția de învățământ : Colegiul Național ,,I. L. Caragiale” Avizat :

Localitatea : Ploiești - Prahova Responsabil Comisie : Prof. DUMITRU Adela Mihaela

Nr. de Înregistrare …………………………… Director, Prof. BĂJENERU Carmen Veronica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 -2020

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Profesor : DUMITRU ADELA MIHAELA

Planificare realizată conform OMEN nr. 3393/28.02.2017

Page 1 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

1 . Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea


unor lucrări muzicale .
2 . Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical .
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv,
atitudinal și ideatic.

Page 2 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

SEMESTRUL I
(18 Săptămâni)

Nr. Competen Nr.


Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe de Data Resurse
Conținuturi
mânii specifice ore
1 1.1
Cânt vocal și instrumental. Interpretarea Ținuta corporală. Cântece învăţate în clasa a V-a.
vocală a unor Exerciţii de respiraţie, emisie, Imnul României „Deşteaptă-te,
piese dicţie; exerciţii de intonaţie; române!”
monodice si exerciţii de frazare. Audiţie: piese corale
pe 2 voci. Pastrarea unei pulsatii interpretate de coruri de copii şi
1.2. constante ; coordonare ritmica. imnul.
Interpretarea
unor
Page 3 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

fragmente
simple
1 Cântare alternativă, cu ison ;
Cântare expresivă ţinând cont
Cântece învăţate în clasa a V-a
Interpretarea integrală a Imnului
instrumentale de valenţele textului. României.
1.3 Asocierea Elemante de tehnică Audiţie: Imnul de stat al
structurii si instrumentală . României.
mesajului Gesturi dirijorale cu
muzical cu respectarea indicaţiilor . Litera Pag. 8 - 12
gesture si C.D. Press Pag. 8
imagini Elemente de tehnică vocală
adecvate. ( instrumentală)–emisie,
intonație , coordonare ritmica

Nr.
Domenii de conţinut Competențe
specifice
Nr. Data Activităţi de învăţare/
Conținuturi
Resurse

Săptă- de
mânii
ore
Elemente de limbaj muzical . 1.1;1.2.; 2.1.
2, 2.2  Diezul și Becarul Litera Pag. 62 - 63
3. 2  Bemolul și Becarul C.D. Press Pag. 15 -18

4. Recapitularea Semnelor de
alterație
1.1;1.2.; 2.1.
2.2
1  Diezul și Becarul
Litera Pag. 62 - 63
C.D. Press Pag. 15 -18
 Bemolul și Becarul
Page 4 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Evaluarea Semnelor de
alterație
1.1;1.2.; 2.1.
2.2
1  Diezul și Becarul
Litera Pag. 62 - 63
C.D. Press Pag. 15 -18
5.
 Bemolul și Becarul
1.1;1.2.1.3 Prima si Octava. Litera Pag. 32- 38
6. Elemente de limbaj muzical 2.1. C.D. Press Pag.41-50.
1
7,
8, Elemente de limbaj muzical 1.1;1.2. ; 2.1. 4 Secunda
Terta
Litera Pag. 32- 38
C.D. Press Pag.41-50
9, Cvarta si Cvinta
10 Sexta si Septima

1.1;1.2. ;2.1. 2 Recunoasterea intervalelor


muzicale în cantece si melodii Litera Pag. 39
11, Recapitularea intervalelor
12 Muzicale C.D. Press Pag.52-53

13. Evaluare 1 Litera Pag.40


C.D. Press Pag. 54
1.1;1.2.; 2.1. Structura gamelor majore Litera Pag. 64
14,
Elemente de limbaj muzical . 2.2. (varianta naturala). C.D. Press Pag. 55-56
15.
2 Do Major .

VACANȚA DE IARNĂ.
(Sâmbătă, 21.12.2019 - Duminică, 12.01.2020)
Page 5 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

SEMESTREUL AL II-LEA
(20 Săptămâni)

Page 6 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr.
Săptă Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Domenii de conţinut Data Resurse
- specifice ore Conținuturi
mânii
1.1;1.2.; 2.1. Structura gamelor minore:
Elemente de limbaj 2.2. Utilizarea  la minor Natural

1,
muzical . unor tonalitati si 2 
Litera Pag. 68-70
a unor moduri la minor Armonic C.D. Press Pag. 57-59
2.
 la minor Melodic

Nr. Domenii de Competenț Nr.de Data Activităţi de învăţare/ Resurse


Page 7 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Săptă-
conţinut e specifice ore Conținuturi
mânii

MAJOR
Arpegiul Major si minor pe Litera Pag. 64
1.1;1.2 ; .2.1.;
Elemente de limbaj tonica. C.D. Press Pag. 55-56
3. 2.2. 1
muzical . Comparație între cele două
game ( Do M & la m.) MINOR
Litera Pag. 68-70
C.D. Press Pag. 57-59
Elemente de limbaj Armura.
4, muzical . 1.1;1.2; 2.1; Tonalitati cu alteratie Litera Pag. 66 & 71
2
5. 2.2 constitutiva. C.D. Press Pag. 60-63
Sol Major și mi minor.
Armura .
6, Elemente de limbaj 1.1;1.2;2.1; Tonalitati cu alteratie Litera Pag. 67 & 72
2
7. muzical . 2.2 . constitutiva C.D. Press Pag. 64-67
Fa Major și re minor
Moduri de 2-5 sunete: bicordii,
Elemente de limbaj 1.1;1.2;2.1; Litera Pag. 58
8. 1 tricordii , tetracordii ,
muzical . 2.2 C.D. Press Pag.30
pentacordii
9, Recapitulare 1.1;1.2;2.1; Litera Pag. 73-74
1
2.2 C.D. Press Pag.68-69
1.1;1.2;2.1; Litera Pag. 76
10. Evaluare 1
2.2 C.D. Press Pag. 70.

Nr. Domenii de Competenț Nr.de Data Activităţi de învăţare/ Resurse


Page 8 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Săptă-
conţinut e specifice ore Conținuturi
mânii
1.1;1.2;2.1;
2.2; 2.3 Elemente de contextualizare
3.1.Perceperea istorica si geografica a unor lucrari.
unor notiuni
muzicale prin
Aspecte culturale
11, auditie Elemente de muzica religioasa si Litera Pag. 46- 47, 52
eteronomice și
directionata. 1 folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri C.D. Press Pag………
interdisciplinare
3.2 Explorarea din diverse regiuni geografice)
relatiei
muzicii cu
celelalte arte.

12. Săptămâna - Școala Altfel

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ ( Sf. Paște )


6-21 Aprilie

Page 9 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr. Competen
Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe Data Resurse
ore Conținuturi
mânii specifice

Elemente de limbaj
1.1;1.2;2.1;
2.2 ; 2.3.
1 Procedee componistice simple:
- repetitia /schimbarea, varierea Litera Pag. 78-81
muzical . 2.4. discursului . C.D. Press Pag. 71-72
Observarea
13
unor Elemente de forme muzicale :
procedee monopartita, bipartita, tripartita.
componistice

Elemente de limbaj 1.1;1.2;2.1; 


muzical . 2.2
3 Anacruza
Litera Pag. 18 -30
14, 2.3.  Sincopa C.D. Press Pag.20-28
15, Operarea cu
16. diverse  Contratimpul
formule
ritmice
17,
Recapitulare
Evaluare
1.1;1.2;2.1;
2.2
2 Litera Pag. 18 -30
C.D. Press Pag.20-28
18
2.3

Page 10 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr. Competen
Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe Data Resurse
ore Conținuturi
mânii specifice
Aspecte culturale 1.1;1.2;2.1;
eteronomice și 2.2; 2.3 Elemente de interconectare intre Litera Pag………..
19. interdisciplinare. 3.1. limbajul muzical si cel literar C.D. Press……….
(accente metrice, ritmuri poetice)
1
Elemente de tehnologia informatiei
(utilizarea unor softuri digitale
pentru inregistrari audio/video si
pentru testarea si dezvoltarea
auzului muzical)

Evaluarea
1.1;1.2;2.1;
2.2;
1 Intonarea unor cântece noi sau
deja învăţate şi redescoperirea
Audiţii problematizate
Jocuri muzicale
20 competențelor elementelor de nuanţe, mişcare, Interpretarea în dialog căutând
specifice 2.3;3.1;3.2
timbru etc. elementele învăţate.

VACANȚA DE VARĂ 13 Iunie – X Sept.

Page 11 of 12
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2019- 2020

Page 12 of 12