Sunteți pe pagina 1din 3

IDENTIFICAREA FACTORILOR INTERESAŢI ÎN

SUSŢINEREA ELEVILOR ÎN SITUAŢIE DE ABANDON


ŞCOLAR

Nr. Factor În ce fel este Capacitatea Relaţia cu alţi Rol posibil


Crt. interesat interesat şi/sau factori interesaţi
motivaţia de a
schimba
situaţia
1. Părinţii Direct Sunt (aşa ar Trebuie să aibă o Furnizor de informaţii
trebui) primii comunicare şi directe despre copil,
şi cei mai colaborare bună monitorizare
motivaţi de cu toţi ceilalţi permanentă a
schimbarea factori de sprijin, activităţii copilului şi
situaţiei, dar să fie deschişi şi de acordare de sprijin
au, de cele mai să accepte ajutorul permanent şi
multe ori, tuturor factorilor nemijlocit.
nevoie de implicaţi.
sprijinul
celorlalţi
factori.
2. Dirigintele Direct, este Prin pregătirea Bună colaborare Mijlocitor, liant al
răspunzător pedagogică, cu toţi ceilalţi tuturor factorilor
de evoluţia are capacitatea factori interesaţi interesaţi.
pozitivă a de a schimba Monitorizează
fiecărui elev situaţia, prezenţa la lecţii a
din grupul motivat fiind elevului şi activităţile
clasă. de statusul de de consiliere a familiei
diriginte. şi copilului.
3. Cadrele Prin fişa Prin tactul Buna colaborare Monitorizează
didactice postului, pedagogic, au şi comunicare cu prezenţa la lecţii,
trebuie să fie capacitatea de dirigintele şi furnizează informaţii
interesate de a crea profesorul de despre

1
evoluţia motivaţia sprijin. comportamentul
pozitivă a elevilor de a elevului, creează
elevilor. participa la MOTIVAŢIA
lecţii cu PENTRU
plăcere. ÎNVĂŢARE!!!!!!!!!
4. Profesor Simţul Are capacitatea Colaborează cu Sprijin direct al
de sprijin datoriei şi de a crea dirigintele, elevului şi părinţilor,
prin fişa motivaţia cadrele didactice, liant al celorlalţi
postului pentru învăţare părinţii elevului, factori de sprijin.
şi participare a consilierul şcolar
elevului la şi cu alţi posibili
activităţi factori de sprijin
specifice din comunitate.
5. Consilierul Fişa postului Are capacitatea Colaborare Creşterea stimei de
şcolar şi simţul de a motiva continuă şi bună sine, a încrederii în
datoriei atât pe părinţi, comunicare cu forţele proprii,
cât şi pe copil părinţii, elevul, reconstruirea imaginii
de a schimba dirigintele şi de sine şi a identităţii
situaţia. profesorul de şi apartenenţei la
sprijin din unitate. grupul clasă.
6. Psihologul Fişa postului Prin pregătirea Trebuie să Direct implicat
şi simţul de specialitate, stabilească o
datoriei are o mare relaţie de
capacitate de a încredere,
schimba individualizată şi
situaţia strict profesională,
cu elevul şi cu
fiecare dintre cei
doi părinţi sau
tutori.
7. Biserica Promovarea Capacitate Capacitate de Promovează bunul
moralei redusă de atragere a exemplu al
creştine sprijin direct factorilor de adevăratelor valori
sprijin în morale şi creştine
promovarea
Cuvântului

2
creştinesc şi a
bunelor
comportamente în
familie şi
societate, prin
exemplul biblic.
8. Poliţia Prin Are capacitatea Colaborare cu toţi Partener de acţiune.
definiţie, de a interveni factorii interesaţi
trebuie să fie în susţinerea de schimbarea
în sprijinul factorilor de situaţiei, prin
cetăţeanului sprijin. aplicarea corectă a
legii.