Sunteți pe pagina 1din 9

Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a X-a SERAL


AN ŞCOLAR 2019-2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I

NR. UNITATEA COMPETEN CONŢINUTURI NR SĂPT.


CRT DE ȚE
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE

1 NOŢIUNI 1.1, 1.3, 1.5, Prezentarea programei şcolare şi a 1


INTRODUCT 2.1, 3.1, 3.3 manualului ;
IVE I, II
Recapitularea unor noţiuni din clasa a IX-
a: 3

2 PROZA 1.1, 1.2, 1.3, Ion Creangă: Povestea lui Harap-Alb 4 III, IV
SCRUTĂ 1.5, 2.1, 3.1,
3.3 – definiţia basmului, caracteristici,
clasificare, structură, exemplificări,
deosebiri faţă de poveste;

- tema;
BASMUL
CULT - semnificaţia titlului;

- observarea structurii narative a basmului


şi caracterul de bildungsroman;

- caracterizarea personajului principal, un


erou al unui roman de formare spirituală,
cu subiect fabulos;

LIMBĂ ŞI 1.1, 1.3, 2.1, Influența elementelor nonverbale și 1 V


COMUNICA 2.3 paraverbale asupra înțelegerii mesajului
RE oral

Structura dialogului: Reguli și tehnici

Nivelul stilistico-textual de constituire a 1


mesajului în comunicare

Argoul. Jargonul

1.1, 1.2, 1.3, Negustor lipscan de Mihail Sadoveanu 2 VI


1.5, 2.1, 3.1,
3.3 -definiţia povestirii; caracteristici,
clasificare, structură, exemplificări

-tema;

-semnificaţia titlului;

EVALUARE SUMATIVĂ

NUVELA 1.1, 1.4, 2.1, a. Ioan Slavici: Moara cu noroc 4 VII, VIII
2.4, 3.1, 3.3
Explorarea textului

- nuvela – definiţie, caracteristici,


clasificare, reprezentanţi;

- semnificaţia titlului;

- conflict interior/conflict exterior;

- instanţele comunicării narative;

- structură, compoziţie, subiect;

- relaţii temporale şi spaţiale;

- construcţia subiectului şi a discursului


narativ

- caracterizarea personajelor;

LIMBĂ ŞI 1.1, 2.1, 2.4, Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect
COMUNICA 3.1 liber
RE 1 IX
Caracterizarea personajului

Eseul structurat. Actualizarea


cunoştinţelor:

Monologul. Actualizarea cunoştinţelor. 1

EVALUARE SUMATIVĂ

3 ROMANUL 1.1, 1.3, 1.5, Ciocoii vechi și noi, Nicolae Filimon 4


2.1, 3.1, 3.3
-definiţia romanului, caracteristici, X, XI
clasificare, reprezentare în literatură;

- semnificaţia titlului;

- tema romanului;

- instanţele comunicării narative şi


perspectiva narativă;

- semnificaţia prologului, a dedicaţiei şi a


epilogului;

- elemente realiste şi romantice;

- construcţia subiectului şi discursului


narativ ;

- caracterizarea personajelor, raporturile


dintre personaje, tipologia personajului

LIMBĂ ŞI 1.1, 1.3, 1.5, Evaluarea discursului oral 1


COMUNICA 2.1
RE XII

EVALUARE 1.1, 1.3, 1.5, Recapitulare pentru lucrarea scrisă; 1


SEMESTRIA 2.1, 3.1, 3.3
LĂ Lucrare scrisă semestrială; 1 XII, XIII

c. Discutarea lucrarii scrise. 1

4 ●ROMANUL 1.1, 1.3, 1.5, Liviu Rebreanu: Ion 4 XIV, XV


2.1, 3.1, 3.3
- geneza romanului, mărturisirile lui L.
Rebreanu; caracteristicile romanului
obiectiv, realist;

- tema romanului; - conflictele romanului;


instanţele comunicării, perspectivă
narativă;

- relaţii temporale şi spaţiale;

- structură, compoziţie (incipit, final,


circularitate)

- subiectul romanului - lupta între „glasul


pământului ” şi „glasul iubirii”;

- caracterizarea personajelor;

Limbă și 1.1, 1.3, 1.5, Calități generale și particulare ale stilului 2 XVI
comunicare 2.1
Scrierea și pronunțarea numelor proprii

Dialogul-actualizare

Dezbaterea
5 ●ROMANUL 1.1, 1.3, 1.5, MAITREYI de Mircea Eliade: 2
2.1, 3.1, 3.3
- exotismul şi erotismul operei lui M. XVII
Eliade;

- roman al experienţei, jurnal, confesiune,


monolog narativ;

- instanţele comunicării narative: autor,


narator, naraţiune, perspectivă narativă,
personaje şi cititor;

- construcţia subiectului şi a discursului


narativ (motiv, laitmotiv, secvenţă, temă,
acţiune, episode, conflict, incipit, final);

- caracterizarea personajelor;

Recapitulare Instanțe narative 2 XVIII

Teme, motive literare

Viziune, tipologii; tehnici narative;


particularități compoziționale

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
Semestrul al II-lea

Nr UNITATEA COMPETEN CONŢINUTURI NR. de Săpt


crt DE ŢE ORE
ÎNVĂŢARE SPECIFICE

6 POEZIA 1.1, 1.2, 1.4, Grigore Alexandrescu: Iepurele ,ogarul 2


EPICĂ 1.5, 2.3, 3.1, și copoiul
3.3 I
-fabula, definiţie, caracteristici; relaţii
spaţiale şi temporal;

- naraţiune şi morală;

LIMBĂ ŞI 1.1, 1.2, 1.4, Stilurile funcţionale ale limbii române; 2 II


COMUNICA 2.3, 3.1, 3.3
RE Texte funcţionale

7 POEZIA Mihai Eminescu: Floare albastră 2


LIRICĂ
-romantismul lirismului eminescian; III
motivul romantic al „florii albastre”;
-elemente tipice ale decorului eminescian
teluric şi cosmic;

- elemente de compoziţie în textul poetic


(temă, motiv, laitmotiv, idee poetică,
secvenţă poetică, imagine artistică,
elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
incipit, final);

LIMBĂ ŞI 1.1, 1.2, 1.5, Figurile de stil: 1


COMUNICA 2.3, 3.1, 3.3
RE Analiza. Comentariul: IV

- diferenţe între analiza literară şi


comentariul literar;

Paralela. Eseul liber

POEZIE 1.1, 1.2, 1.5, Mihai Eminescu: Pe lângă plopii fără soț 2 IV, V
LIRICĂ 2.3, 3.1, 3.3
- lirica erotică eminesciană;

- elemente de compoziţie în textul poetic


(temă, motiv, laitmotiv, idee poetică,
secvenţă poetică, imagine artistică,
elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
incipit, final);

- limbaj şi expresivitate în textul poetic;


elemente de versificaţie (strofă, ritm, rimă,
măsură);

STUDIUL „Eminescu şi poeziile lui” de Titu 1 V


CRITIC Maiorescu:

- definirea conceptelor de „critic” şi „critică


literară”, „istorie literară”, „teorie literară”;

Limbă și 1.1, 1.3, 1.5, Texte funcționale: Procesul-verbal. Cererea 1 VI


comunicare 2.1

8 POEZIA 1.1, 1.2, 1.5, George Bacovia: Amurg violet 2 VI, VII
LIRICĂ 2.3, 3.1, 3.3
-universul liric bacovian; cromatica:

- elemente de compoziţie în textul poetic


(temă, motiv, laitmotiv, idee poetică,
secvenţă poetică, imagine artistică,
elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
incipit, final);

- limbaj şi expresivitate în textul poetic;

LIMBĂ ŞI 1.1, 1.2, 1.5, Receptarea diverselor tipuri de mesaje. 1


COMUNICA 2.3, 3.1, 3.3 Nivelul fonetic, ortografic şi de punctuaţie;
RE VII
Proiectul:

- definiţie, caracteristici;

- etapele realizării unui proiect.

Poezia lirică 1.1, 1.2, 1.5, Aici sosi pe vremuri, de Ion Pillat 2 VIII
2.3, 3.1, 3.3
- elemente de compoziţie în textul poetic
(temă, motiv, laitmotiv, idee poetică,
secvenţă poetică, imagine artistică,
elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
incipit, final);

- limbaj şi expresivitate în textul poetic;


elemente de versificaţie (strofă, ritm, rimă,
măsură);

ȘCOALA IX
ALTFEL

POEZIA 1.1, 1.2, 1.5, T. Arghezi, Cuvânt 2 X


LIRICĂ 2.3, 3.1, 3.3
- elemente de compoziţie în textul poetic
(temă, motiv, laitmotiv, idee poetică,
secvenţă poetică, imagine artistică,
elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
incipit, final);

- limbaj şi expresivitate în textul poetic;

- tradiţionalismul viziunii poetice;

Nichita Stănescu: Cu o ușoară nostalgie


2 XI
- monologul adresat;

- elemente de compoziţie în textul poetic


(temă, motiv, laitmotiv, idee poetică,
secvenţă poetică, imagine artistică,
elemente de opoziţie şi simetrie, titlu,
incipit, final);

- limbaj şi expresivitate în textul poetic;

LIMBĂ ŞI 1.1, 1.2, 1.5, Valori stilistice ale unor categorii morfo- 1 XII
COMUNICA 2.3, 3.1, 3.3 sintactice;
RE
Tipuri de frazare: concizie, prolixitate

Organizarea discursului prin parataxă sau


hipotaxă

EVALUARE 1.1, 1.3, 1.5, Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 XII, XIII
SEMESTRIA 2.1, 3.1, 3.3
LĂ Lucrare scrisă semestrială 1

Discutarea lucrării scrise

9 DRAMATUR 1.1, 1.3, 1.5, I. L. Caragiale: O scrisoare pierdută 2 XIV


GIA 2.2, 3.1, 3.3
- comedia, definiţie, caracteristici;
●COMEDIA
- subiect, structură;

- elemente de compoziţie într-un text


dramatic (act, scenă, tablou, replică,
indicaţii scenice);

- conflictul dramatic - conflict principal,


conflicte secundare (tehnica bulgărelui de
zăpadă);

- surse ale comicului;

- caracterizarea personajelor;

- apartenenţa operei studiate la specie.

Cronica de spectacol: O scrisoare


pierdută de I.L. Caragiale
- definirea termenului de „cronică teatrală”; 1
regie, scenografie, interpretare actoricească,
mişcare scenică, indicaţii scenice

Caracterizarea personajului în textul XV


dramatic;

Structuri şi tehnici argumentative în cadrul


textului literar şi nonliterar;

Nivelurile de constituire a mesajului în


comunicarea orală şi scrisă (fonetic, 1
ortografic, de punctuație)
LIMBĂ ȘI 1.1, 1.2, 1.5,
COMUNICA 2.3, 3.1, 3.3 Hipercorectitudinea. Etimologia populară
RE

DRAMA 1.1, 1.3, 1.5, Camil Petrescu: Suflete tari 2 XVI


2.2, 3.1, 3.3
- drama: definiţie, caracteristici;

- subiect, structură;

- elemente de compoziţie (act, scenă,


tablou, replică, indicaţii scenice);

- conflictul dramatic-conflict principal,


conflicte secundare;

- caracterizarea personajelor.

LIMBĂ ŞI 1.1, 1.2, 1.5, Interviul publicistic; 2 XVII


COMUNICA 2.3, 3.1, 3.3
RE Interviul de angajare;

RECAPITUL 1.3, 2.2, 3.1, Proza; 4 XVIII,


ARE FINALĂ 3.3
Poezia; XIX

Dramaturgia.