Sunteți pe pagina 1din 3

Discuții, idei, întrebări 2.

Profilul de formare din perspectiva disciplinei proprii


Competenţele cheie europene reprezintă un sistem de opt competenţe interrelaţionate.
Aceste competenţe sunt grupate în competenţe de comunicare, competenţe care asigură
succesul în diverse domenii profesionale sau care dezvoltă responsabilitatea faţă de mediu;
competenţe care permit integrarea omului modern în societate şi competenţe care permit
dezvoltarea personalităţii astfel încât acesta să se simtă mulţumit, împlinit din punct de vedere
profesional sau în viaţa particulară. La gimnaziu, nucleul pe care se sprijină domeniul de
competenţă include sensibilizarea faţă de problemele cărora matematica le poate aduce o
soluţie, aplicarea principiilor şi proceselor matematice de bază în viaţa cotidiană, acasă şi la
locul de muncă, folosirea adecvată a resurselor şi respectul pentru adevăr.

Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții sunt necesare tuturor


cetățenilor pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru ocuparea unui loc de muncă,
pentru incluziune socială, pentru un stil de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor
societăți pașnice, pentru o gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate de sănătate și
cetățenie activă; se dezvoltă în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, începând din
copilăria mică și pe tot parcursul vieții adulte, prin intermediul învățării formale, nonformale
și informale, în toate contextele, inclusiv familie, școală, locul de muncă, vecinătate și alte
comunității.

Care este contribuţia disciplinei Matematică la formarea competenţelor-cheie din


profilul de formare al absolventului?

În paralel cu dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă, se dezvoltă o


parte componentă a competenţei de matematică numită capacitatea de a comunica utilizând
limbajul matematic şi care are în vedere următoarele aspecte: utilizarea corectă a limbajului
matematic, a termenilor matematici, selectarea informaţiei relevante, prezentarea soluţiei sau
a metodei aplicate în cazul unei rezolvări de probleme, argumentarea alegerii unei metode,
structurarea unor argumentări în vederea persuasiunii ş.a.m.d. Pentru realizarea acesteia se pot
folosi jocuri de identificare a unor cuvinte sau a unor fraze, identificarea unor elemente în
opere literare (poezii). În învăţământul primar, limbajul matematic la care se face referinţă
este unul destul de rudimentar, şi de fapt se fac legături între exprimarea obişnuită şi definirea
operaţiilor matematice fundamentale sau citirea simbolurilor. Este greu de precizat la acest
nivel dacă limbajul folosit este unul matematic sau natural, deoarece aceste exprimări sunt
obișnuite în viaţa de zi cu zi. În timp însă, această componentă a competenţei se dezvoltă,
elevii ajungând să utilizeze termeni matematici complicaţi şi distincți pentru a descrie aceeaşi
realitate matematică.

Comunicarea în limbi străine se realizează prin căutarea în dicţionare a unor cuvinte,


termeni etc., recunoaşterea unor cuvinte în texte simple, scrise într-o limbă străină.

Competenţa de bază în ştiinţe şi tehnologii se va forma prin aplicaţii în optică,


biologie, arhitectură etc. De exemplu, în procesele tehnologice, corpurile care au o axă de
simetrie se pot realiza cu ajutorul unor maşini care le antrenează într-o mişcare de rotaţie. De
exemplu un strung fixează şi roteşte foarte repede piesa, o prelucrează prin aşchiere cu
ajutorul unor cuţite speciale, care se mişcă perpendicular pe axa de rotaţie. Alte posibilăţi: Se
poate înregistra una dintre emisiunile How is made? de pe canalul TV Discovery şi se poate
discuta un proces tehnologic ce urmărește realizarea unor produse cu structură matematică.
Prezentarea unor tradiţii meşteşugăreşti (ex. olărit, încondeierea ouălor de Paşte). Peisagistică:
grădini simetrice, etc.. Alte componente ale competenţei matematice (cunoaşterea
procedurilor de calcul specifice matematicii; dezvoltarea capacităţilor de explorare /
investigare şi de rezolvare de probleme; dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul
şi aplicarea matematicii în contexte variate) sunt dezvoltate în cadrul disciplinelor ştiinţifice şi
tehnologice (matematică, fizică, chimie, biologie, tehnologie, informatică, tehnologia
informaţiilor), care propun explicit sau implicit dezvoltarea acestei competenţe prin
rezolvarea unor probleme, prin aplicarea unor principii matematice, metode sau algoritmi în
viaţa cotidiană, prin folosirea unui limbaj matematic / ştiinţific în comunicare sau prin
atitudini precum respectul pentru adevăr, perseverenţă sau verificarea argumentelor.

Există, de asemenea, competenţe specifice care aparţin competenţei a învăţa să înveţi,


care se referă la asumarea unor roluri diferite de învăţare în cadrul unui grup şi care aparţin
competenţei cheie matematică. Se vor realiza activităţi de documentare: elevii vor căuta lecții
pe YouTube ce au ca subiect tema discutată , învață cum pot accesa Wikipedia, vor utiliza
unele informaţii din ziare şi din reviste, emisiuni TV, activităţi pentru timpul liber .

Domeniul de competenţa digitală este susţinut prin elemente de organizare a datelor,


prin elaborarea sau citirea unor tabele sau grafice. Elevii vor folosi Microsoft Office Excel
pentru a realiza tabele conform datelor obținute și vor insera diagrame după datele din tabele,
vor folosi tablete și telefoane pentru a culege informații despre anumite noțiuni și a vedea
imagini. De asemenea se vor posta teme și cursuri online pe grupul elevilor și se vor realiza
webinarii cu elevii în care se vor discuta erorile din teme, se vor da indicații și lămuriri.

Competența antreprenoriat poate fi realizată prin proiectarea unui produs (ex. foi cu
linii tipărite pentru origami, decoraţiuni pentru pomul de iarnă simetrice ), planificări resurse,
financiare Marketing . Activităţile acestea se desfăşoară, cele mai multe, în timpul liber al
elevilor. Prezentarea succintă a unor profesii pentru care competenţa cheie matematică este
esenţială, a elementelor de conţinut sau a deprinderilor competenţei care sunt necesare pentru
respectivele profesii (de exemplu, pentru profesia de arhitect: elementele de construcţie
geometrică, elemente de trigonometrie şi aşa mai departe. Elevii vor înţelege în ce constă o
astfel de profesie printr-o vizită într-un cabinet de arhitectură sau într-o facultate de
arhitectură, asistând la cele mai frecvente activităţi specifice profesiei).

Competența sensibilizare culturală poate fi atinsă prin identificarea unor elemente


culturale care presupun simetrii, motive ornamentale repetitive, realizarea lor „în oglindă”,
gesturi şi mişcări simetrice în dansurile populare. Simetria în arhitectura tradiţională (ex. casa
cu 2 încăperi, hol şi verandă, în formă de T). Simetria în cultura altor ţări (realizarea unor
obiecte din hârtie pliată). Activităţi practice: prin plierea colii de hârtie, realizarea unor picturi
simetrice.
Competenţa socială şi civică se realizează prin discuții, elevii vor interacționa și vor
coopera pentru rezolvarea sarcinilor, lucrând pe grupe sau în perechi, iar la sfârșit vor aprecia
lecția și activitatea profesorului.