Sunteți pe pagina 1din 1

3.3.

Alegerea definitiva a tehnologiei utilizate în realizarea proiectului si


descrierea schemei tehnologice cu detalierea operatiilor si a factorilor care
influenteaza productia

In vederea realizarii acestui subcapitol va rog sa aveti in vedere urmatoarele


aspecte:

 Reteta tehnologica de fabricatie (obtinere) a produslui (in tabel se vor


trece materiile prime si auxiliare pentru o sarja de 100 kg sau l).

 Prezentarea si detalierea operatiilor tehnologice de fabricație a produsului


conform schemei tehnologice de operatii (subcapitolul 8.1-material
grafic, din cuprins): se vor urmari aspectele legate de receptia
cantitativa/calitativa a materiilor prime, pana la etichetarea si livrarea
produsului finit, inclusiv aspecte legate de controlul produsului finit (cele
identificate anterior in subcapitolul 3.2. - standardul produsului). La
detalierea operatiilor tehnologice se vor prezenta parametrii utilizati
(timp, temperatura, rotatii/minut, s.a. conform produsului) precum si
factorii care pot influenta procesul tehnologic - calitatea produsului finit.