Sunteți pe pagina 1din 1

22.04.2020 Rebusuri | Didactic.

ro

DOCUMENTELE DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ


Documente care înregistrează informaţiile în momentul producerii lor.

A
1
2
3
4
5
6
7

1. O etapă premergătoare înregistrării în contabilitate este ............ documentelor justificative..

2. Documente care cumulează informaţiile din mai multe documente de aceeaşi natură şi din aceeaşi
perioadă (exemple: centralizatorul lunar al bonurilor de consum).

3. Înregistrările în contabilitate se fac .......... prin înscrierea documen-telor în ordinea datei de intrare
sau consemnare.

4. Asigură gruparea şi înregistrarea operaţiilor economico-financiare în funcţie de natura acestora,


precum şi în raport de data efectuării lor.

5. Înregistrările în contabilitate se fac ……………………. în registrele de contabilitate.

6. Documentele de evidenţă contabilă, denumite în activitatea practică registre contabile, au caracter


................... pentru toate unităţile patrimoniale.

7. Documente ................ care circulă numai în interiorul unităţii (exemplu: fişa mijlocului fix).

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/documentele-de-evidenta-contabila 1/1