Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL NATIONAL BISERICESC

 Consiliul National Bisericesc este organism central executiv al Sfântului Sinod si


al Adunarii Nationale Bisericesti.

 Membrii Sfântului Sinod  vot deliberativ


 Episcopii-vicari patriarhali  vot deliberativ

 Vicarul administrativ patriarhal


 vot consultativ
Consilierii patriarhali
Inspectorul general bisericesc

se întruneste la convocarea Presedintelui


(Patriarhul), cel puțin de 2 ori pe an sau ori de
cȃte ori este nevoie

CNB
12 membri ai Adunarii Nationale Bisericesti
1 cleric si 1 mirean reprezentând fiecare
Mitropolie din tara, desemnati pe o perioada de
patru ani si pentru cel mult doua mandate.

 Consiliul National Bisericesc ia hotarâri valabile prin consens sau cu votul a 50%+1
dintre membrii prezenti.
 Secretar al sedintelor este consilierul coordonator de la Cabinetul Patriarhal, iar
în lipsa acestuia unul din consilierii patriarhali desemnat de Patriarh.

1
Consiliul National Bisericesc exercita urmatoarele atributii:

a. Întocmeste raportul anual privind activitatea generala a Bisericii Ortodoxe Române;


b. Întocmeste contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei
Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al celorlalte
institutii centrale bisericesti;
c. Întocmeste bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al celorlalte institutii centrale bisericesti;
d. Aproba planul de activitate al Editurii, Tipografiei si Atelierelor Institutului Biblic si de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;
e. Hotaraste asupra modului de administrare a bunurilor mobile si imobile ale Administratiei
Patriarhale, ale Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ale celorlalte
institutii centrale bisericesti si ale fundatiilor bisericesti centrale;