Sunteți pe pagina 1din 2

SFÂNTUL SINOD

Art. 11 - Sfântul Sinod este cea mai înaltã autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate
domeniile ei de activitate.

Art. 12 - (1) Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toț mitropoliții, arhiepiscopii,
episcopii eparhioți, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari și arhiereii-vicari în
funcțiune.
(2) Președintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa Patriarhului, președinte al Sfântului
Sinod este:
 mitropolitul Moldovei și Bucovinei
 mitropolitul Ardealului, mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului
 mitropolitul Olteniei
 mitropolitul Banatului
 ceilalți mitropoliți, arhiepiscopi sau episcopi în conformitate cu ordinea canonicã
(3) Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul
acestuia, la propunerea Patriarhului.

Art. 13 - Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin douã ședințe de lucru în perioadele de
primãvarã și toamnã, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Sfântul Sinod se
poate întruni și în ședințe solemne.

Art. 14 - Atribuțiile Sfântului Sinod sunt:


1. pãstreazã unitatea dogmaticã, liturgicã și canonicã în Biserica Ortodoxã Românã,
precum și comuniunea cu întreaga Bisericã Ortodoxã;
2. examineazã orice problemã de ordin dogmatic, liturgic, canonic și pastoral-misionar,
pe care o soluționeazã în conformitate cu învãțãtura Bisericii Ortodoxe
3. hotãrãște cu privire la sfințirea Sfântului și Marelui Mir, potrivit cerințelor pastoral-
misionare din Biserica Ortodoxã Românã;
4. hotãrãște în privința canonizãrii sfinților și emite tomosul de proclamare a canonizãrii;
5. aprobã, cu o majoritate de 2/3 din numãrul membrilor prezenți, Statutul pentru
organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și hotãrãște asupra modificãrii
acestuia;

1
6. alege, cu voturile a douã treimi din totalul membrilor prezenți, pe Patriarh, și cu
voturile a 50+1 din totalul membrilor prezenți, pe mitropoliții, arhiepiscopii și pe
episcopii eparhioți pentru eparhiile aparținãtoare Patriarhiei Române;
7. emite gramata pentru întronizarea Patriarhului;
8. inițiazã și aprobã acorduri și parteneriate cu Statul și cu alte instituții în domenii de
interes general bisericesc;
9. exprimã poziția oficialã a Bisericii Ortodoxe Române în probleme de interes general
ale societãții;
10. aprobã, cu o majoritate de douã treimi din numãrul membrilor prezenți, înființarea,
desființarea, modificarea teritorialã și schimbarea titulaturii eparhiilor și mitropoliilor
aparținãtoare Patriarhiei Române;
11. alege, cu voturile a jumãtate plus unu din totalul membrilor prezenți, pe episcopii-
vicari patriarhali, pe episcopii-vicari și pe arhiereii-vicari;
12. hotãrãște, cu o majoritate de douã treimi din totalul membrilor sãi, cu privire la
trimiterea în judecatã canonicã a acelora dintre membrii sãi care sunt învinuiți de
abateri de la învãțãtura și disciplina Bisericii;