Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie
Departamentul: Inginerie Industrială şi Management
Domeniul de studii: Inginerie Industriala
Programul de studii: Tehnologia Constructiilor de Masini

TEMATICA LICENTA 2013-2014


SPECIALIZAREA TCM

FUNDAMENTALE

A. Ştiinţa şi ingineria materialelor

1. Structura cristalină a metalelor şi aliajelor metalice;


2. Deformarea plastică şi ruperea materialelor metalice;
3. Diagrame de echilibru;
4. Fierul şi aliajele fier - carbon;
5. Transformări în stare solidă la aliajele fier - carbon;
6. Tratamente termice şi termochimice.

B. Rezistenţă materialelor

1. Clasificarea corpurilor în Rezistenţa materialelor.


2. Obiectul şi problemele Rezistenţei materialelor.
3. Ipoteze de bază ale Rezistenţei materialelor.
4. Forţe exterioare. Clasificare.
5. Curba caracteristică la tracţiune a materialelor metalice.
6. Teorii clasice de rezistenţă.
7. Modul de rezemare. Lungimea de flambaj.
8. Factorii care influenţează rezistenţa la oboseală.

C. Tolerante dimensionale si geometrice

1. Precizia dimensională a pieselor


1.1. Dimensiuni, abateri, toleranţă
1.2. Sisteme de ajustaje; Jocuri şi strângeri
2. Precizia formei geometrice a pieselor
2.1. Clasificarea abaterilor de formă
2.2. Înscrierea toleranţelor de formă pe desen
3. Precizia de orientare, de poziţie şi de bătaie a suprafeţelor pieselor
3.1. Abateri şi toleranţe de orientare
3.2. Abateri şi toleranţe de poziţie

1
3.3. Abateri şi toleranţe de bătaie
3.4. Înscrierea toleranţelor de orientare, de poziţie şi de bătaie pe desen
5. Precizia microgeometrică a suprafeţelor pieselor
5.1. Parametrii de rugozitate
5.2. Indicarea rugozităţii suprafeţelor
6. Calibre pentru verificare preciziei dimensionale şi geometrice
6.1. Principiul de verificare cu calibre
7. Mijloace de măsurare universale
7.1. Citirea cu şublerele
7.2. Citirea cu micrometrele
7.3. Citirea cu aparatele comparatoare
7.4. Citirea cu raportoarele

D. Organe de maşini

1. Proiectarea : definire şi structură


2. Proiectarea modernă
3. Moduri de corodare a pieselor ( coroziunea în interstiţii, coroziunea de contact)
4. Dimensionarea niturilor: solicitare perpendiculară pe axa niturilor
5. Sudabilitaea materialelor
6. Calculul şuruburilor montate fără joc supuse la foţe transversale
7. Determinarea regimului de frecare
8. Tipuri de uzare şi mecanisme uzării (uzarea de adeziune, uzarea de oboseală)

Bibliografie

A. Ştiinţa şi ingineria materialelor


1. Bibu, M. – Metalografia aliajelor feroase şi neferoase, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, ISBN 973-651-027-1, Sibiu, 2000;
2. Bibu, M. – Metode şi tehnici de analiză structurală a materialelor metalice, Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-030-1, Sibiu, 2000;
3. Bibu, M. – Studiul materialelor – Bazele teoretice ale ştiinţei şi ingineriei materialelor metalice,
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-824-8, Sibiu, 2004;
4. Bibu, M. – Studiul materialelor – Materiale utilizate în construcţia de maşini, Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-825-6, Sibiu, 2004;
5. Domşa, A., Domşa, S. – Materiale metalice în construcţia de maşini şi instalaţii, Editura Dacia,
Bucureşti, 1981;
6. Gâdea, S., Petrescu, M., ş.a. – Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol.I, II şi III, E.D.P.,
Bucureşti, 1979, 1981, 1988;

2
7. Geru, N. – Metalurgie fizică, E.D.P., Bucureşti, 1981;
8. Geru, N., ş.a. – Analiza structurii materialelor metalice, E.T., Bucureşti, 1991;
9. Geru, N., ş.a. – Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, E.T., Bucureşti, 1985;
10. Mitelea, I., Radu, B. – Selecţia şi utilizarea materialelor inginereşti, Editura Politehnica,

Timişoara, 1998;
11. Mitelea, I., ş.a. – Ştiinţa materialelor în construcţia de maşini, Editura Sudura, Timişoara, 1999;
12. Truşculescu, M., ş.a. - Studiul metalelor - tehnici de laborator, Editura Facla, Timişoara, 1977.

B. Rezistenţă materialelor

1. Buzdugan Gh. Rezistenţa materialelor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986.


2. Buzdugan Gh., ş.a. Rezistenţa materialelor. Culegere de probleme, Ed. Academiei, Bucureşti, 1991.
3. Curtu I. Sperchez F., Rezistenţa materialelor, vol. I,II Tipografia Universităţii Braşov, 1988.
4. Curtu, I., ş.a., Rezistenţa materialelor – probleme, vol. I,II,II, Editura Infomarket Braşov, 2001,
2002, 2003, ISBN 973-8204-51-8.
5. Pascu A., Rezistenţa materialelor, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, 2008, ISBN 973-973-
739-700-3.
6. Sofonea G., Frăţilă M., Rezistenţa materialelor, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, 1998, ISBN
973-9280-97-8.
7. Sofonea G., Frăţilă M., Vasiloaica C-tin. Culegere de probleme de Rezistenţa materialelor, Ed.
Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, 1995.
8. Sofonea G., Pascu A., Rezistenţa materialelor, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, 2007, ISBN
973-9280-97-8.

C. Tolerante dimensionale si geometrice

1. Lăzărescu, I. şi Şteţiu, Cosmina, Toleranţe, ajustaje, calibre, calcul cu toleranţe. Editura


Tehnică, Bucureşti, 1984.
2. Natanail, C., Măsurări geometrice în construcţia de maşini – îndrumar de laborator.
Universitatea din Sibiu, Sibiu, 1991.
3. Simion, C., M., Toleranţe dimensionale şi geometrice. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din
Sibiu, Sibiu, 2001.
4. Şteţiu, Cosmina şi Oprean C-tin, Măsurări geometrice în construcţia de maşini. Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.

D. Organe de maşini

1. Şerban, R.I., Elemente de inginerie mecanică, Ed. Uuniversitătii “L. Blaga” din Sibiu, 2007

3
SPECIALITATE

A. Tehnologia fabricării produselor. Prelucrări pe MUCN.

1. Structura procesului tehnologic. Tipuri de producţie.


2. Calculul cotelor tehnologice.
3. Principii privind stabilirea succesiunii optime a operaţiilor.
4. Stabilirea adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare.
5. Metoda clasica de determinare a regimurilor de prelucrare.
6. Analiza operaţiilor din procesul tipizat de prelucrare a arborilor.
7. Analiza operaţiilor din procesul tipizat de prelucrare a bucşelor.
8. Axe de rotaţie şi axe adiţionale de avans la prelucrarea pe MUCN.
9. Scule şi portscule controlabile CNC.
10. Controlul CNC al poziţiei sculei.
11. Punctul „ZERO” şi punctul de referinţă la programarea geometriilor pe MUCN
12. Raza sculei şi corecţia de rază.

B. Aschiere si Scule aschietoare

1. Functiile sculei aschietoare;


2. Geometria sculelor aschietoare;
3. Materiale pentru scule;
4. Strunjirea si cutite pentru strunjit (clasificare, constructie si utilizare);
5. Brosarea si scule pentru brosat (clasificare, constructie si utilizare);
6. Prelucrarea gaurilor si sculele specifice: burghie, adancitoare, alezoare (clasificare, constructie
si utilizare);
7. Frezarea si scule pentru frezat (clasificare, constructie si utilizare);
8. Filetarea si scule pentru filetat (clasificare, constructie si utilizare);
9. Danturarea si scule pentru danturat (clasificare, constructie si utilizare);
10. Abrazarea si scule specifice (clasificare, constructie si utilizare).

C. Prelucrări prin deformare plastică la rece

1.Clasificarea şi terminologia operaţiilor de presare la rece;


2.Legile deformărilor plastice;
3. Jocul dintre poanson şi placa activă (de tăiere, îndoire, ambutisare, extrudare) şi stabilirea
dimensiunilor părţilor active ale sculelor;
4. Determinarea forţei, lucrului mecanic şi puterii (la decupare-perforare, îndoire, ambutisare,
extrudare);
5. Precizia şi calitatea pieselor obţinute prin decupare-perforare, îndoire, ambutisare, extrudare;
6. Ştanţe pentru decupare-perforare;
7. Matriţe pentru îndoire;
8. Matriţe pentru ambutisare .

4
D. Dispozitive tehnologice

1. Locul şi rolul dispozitivelor în cadrul sistemul tehnologic. Clasificare si conditii. Structură si


eficienţa economică. Alegerea variantei optime de dispozitiv.
2. Principii de orientare a semifabricatelor. Baze şi sisteme de baze de cotare si de orientare.
Proiectarea schemei de orientare şi fixare optime.
3. Determinarea erorilor de orientare reale la orientarea semifabricatelor pe tipuri de suprafete de
orientare uzuale.
4. Mecanisme de fixare. Tipuri de mecanisme de fixare. Mecanisme de fixare cu filet / pană /
excentrici. Mecanisme de orientare si fixare.
5. Dispozitive clasice. Dispozitive din elemente modulate. Conceptia modulară. Analiza tehnică si
economică a dispozitivelor tehnologice. Variante de dispozitive.

Bibliografie

A. Tehnologia fabricării produselor. Prelucrări pe MUCN.

1. Duşe, D., M., Dârzu, V. – Tehnologii de prelucrare, vol. I, Bazele teoretice ale tehnologiilor de
prelucare, Edit. Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, 2001;
2. Duşe, D., M. - Tehnologii de prelucrare tipizate, Edit. Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, 1995;
3. Cofaru, N., F. – Prelucrări pe maşini unelte cu comandă numerică, Universităţii “Lucian Blaga”
Sibiu, 2002.

B. Scule aschietoare
1. Brîndaşu,P.D. Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Univ.din Sibiu, 1994.
2. Brîndaşu, P.D., Beju L.D. Aşchiere şi scule aşchietoare, vol. II, Editura Universităţii Lucian
Blaga din Sibiu, 1999.
3. Brîndaşu, P.D., Beju, L.D., Zilcsak T. Bazele Prelucrării Suprafeţelor şi Scule Aşchietoare,
Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2002.
4. Brîndaşu, P.D., Beju L.D. Bazele Prelucrării Suprafeţelor, Editura Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu, 2012.
5. Brîndaşu, P.D., Beju, L.D., Scule Aşchietoare, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu,
2012.
6. Beju, L.D., Brîndaşu, P.D.,Muntea,A.,Badescu,M..Proiectarea sculelor aschietoare – Indrumar,
Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2009.

C. Prelucrări prin deformare plastică la rece

1. Bologa, O.: Tehnologia presării la rece. Sibiu, I.I.S., 1982.


2. Bologa, O.; Turcu, N.: Tehnologia presării la rece. Îndrumar de laborator. Sibiu, I.I.S., 1989.
3. Bologa, O., Turcu, N. : Deformarea volumică rotativă la rece. Sibiu, Editura Universităţii
"Lucian Blaga" , 2005.
4. Braha, V., Nagîţ, G., Negoescu, F.: Tehnologia presării la rece. Iaşi, Editura Tehnică, Ştiinţifică
şi Didactică CERMI, 2003.
5. Ciocârdia, C.; ş.a.: Tehnologia presării la rece. Bucureşti, Ed. D.P., 1991.
5
6. Iliescu, C.: Tehnologia presării la rece. Bucureşti, Ed. D. P., 1984.
7. Rosinger, S.: Procese şi scule de presare la rece. Timişoara, Ed. Facla, 1987.
8. Teodorescu, M.; ş.a.: Prelucrări prin deformare plastică la rece. Bucureşti, Ed. D. P., 1987.

D. Dispozitive tehnologice
1. Ţîţu, M. Proiectarea dispozitivelor, Curs universitar tipărit, Editura ULBS, Sibiu, 2011.
2. Ţîţu, M. Proiectarea asistată a dispozitivelor, Curs universitar tipărit, Editura ULBS, Sibiu, 2011.
3. Nanu, D., Duse, D.M., Tîtu, M., Denes, C., Proiectarea dispozitivelor. Lucrări de laborator,
Editura ULBS, ISBN 973-651-523-0, Sibiu, 2002
4. Roşculeţ Sanda, ş.a. Proiectarea dispozitivelor. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982.
5. Oprean, C., Nanu, D., Duşe, D. Îndrumar de proiectare a dispozitivelor. Sibiu, Litografia I.I.S., 1983,
1987.
6. Oprean, C., Nanu, D., Duşe, D. Proiectarea dispozitivelor. Elemente standardizate şi normalizate.
Exemplu de proiectare. Sibiu, Litografia I.I.S., 1983, 1987.
7. Tîtu, M. Proiectarea dispozitivelor. Caiet de proiect. Editura ULBS, ISBN 973-651-360-2, Sibiu,
2005.

DIRECTOR DEPARTAMENT RESPONSABIL COLECTIV TCM

Prof.univ.dr. Dănuţ DUMITRAŞCU Prof.dr.ing. Dan BRÎNDAŞU