Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1

1. Discutaţi despre caracteristicile profeţiei contemporane prin prisma termenului


evreiesc “Navi”.
Din punct de vedere etimologic, termenul evreiesc “navi” – înseamnă “vorbitor
inspirat”, adică unul care este determinat să comunice gândul şi cuvintele lui Dumnezeu,
sau, cu alte cuvinte, cel ce devine gura lui Dumnezeu care transmite cuvintele Lui.
Astfel, profetul este omul care vorbeşte pentru Dumnezeu şi din partea lui
Dumnezeu.
În mod normal, profetul nu era chemat să profeţească lucruri viitoare, ci să
vorbească conştiinţei poporului lui Dumnezeu şi individului şi să-i avertizeze de păcate şi
decizii greşite.
Misiunea unui profet în V.T. era:
- să vorbească în locul lui Dumnezeu
- să aibă cunoştinţă de pericolele şi evenimentele viitoare (1 Samuel 9:9; 2
Cronici 9:22)
- să fie un păzitor, ca să avertizeze, de duşmani şi păcate de orice fel (Ezra 3:17;
33:8)
A fi profet nu era lucru uşor. Profeţii nu aveau o perspectivă lungă de viaţă. Mulţi
dintre ei au fost persecutaţi, s-a pus preţ pe capul lor, iar unii au fost ucişi de conducătorii
poporului lui Dumnezeu.
Ca profet a lui Dumnezeu, trebuie să te aştepţi la lipsa de înţelegere şi la ura
oamenilor, la batjocură şi la luare în râs.
Spre deosebire de profeţii “falşi”, care vorbeau pe placul conducătorilor şi care
cunoşteau încă de pe atunci multe despre “gândirea pozitivă” şi “mărturisirea pozitivă”.
Trăsătura caracteristică a unui adevărat profet, era că mesajele lui conţineau în
cel mai multe cazuri avertizări dureroase şi neplăcute.
Profeţii lui Dumnezeu trăiau într-o mare simplitate şi uneori în sărăcie lucie.
Ex: O cămăruţă la mansardă, un pat, un scaun, o masă şi un suport de lampă, era
mobilierul potrivit pentru profetul Elisei (2 Regi 4:10).
Nici unuia dintre aceşti profeţi nu i-a promis Dumnezeu vreodată: “Te voi face
bogat.” aşa cum afirmă “profetul” modern Kenneth Hagin.
Caracteristicile profeţiei contemporane sunt:
- predica lor este de cele mai multe ori o chemare incomodă la pocăinţă
- ei sunt adesea în opoziţie cu “decretele” oficiale, priviind libertatea de
exprimare a omului: avort, homosexualitate
- sunt în general dispreţuiţi de “elita” societăţii
- trăisc modest, adeseori în sărăcie
- se orientează numai după Cuvântul lui Dumnezeu
- îşi cunosc marea responsabilitate, de-a vorbi în Numele Domnului
- ei stau mai mult cu Biblia în mână, vorbesc din Cuvântul scris a lui Dumnezeu
sub călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod atât de actual în situaţia
ascultătorilor, încât ei simt că li se adresează lor personal şi sunt impresionaţi
- întrucât profetul este omul care vorbeşte din partea lui Dumnezeu, chemarea
divină şi apoi trimiterea acestuia este un element caracteristic slujirii profetice.