Sunteți pe pagina 1din 6

Utilaje în industria alimentară

III IPA, CEPA, TCAP (7 aprilie 2020)

Proiectarea corpului principal de fabricație


(continuare)

Realizarea cronogramelor de funcționare a utilajelor

 Elemente generale (definiție, scopul realizării lor). Categorii de


cronograme.
Definție: Cronogramele sunt reprezentări grafice ce prezintă funcționarea utilajelor în timp
și/sau în functie de cantitățile de produse prelucrate.
Cronogramele furnizează informații exacte privind intervalele de timp în care utilajul este în
funcțiune, adică tot ciclul lui de funcționare care poate fi alcătuit din una sau mai multe
operații unitare.

Scopul realizării cronogramelor de funcționare a utilajelor


- prezentarea timpului exact de derulare a operațiilor în utilajele tehnologice
- stabilirea numarului de utilaje
- stabilirea productivității necesare a utilajelor de transport și /sau utilajelor tehnologice
- stabilirea capacitatii utilajelor tampon pentru produse lichide sau solide
- stabilirea momentelor optime de intrare in funcțiune
- stabilirea intervalelor de lucru ale utilajelor în vederea uniformizarii consumului de
utilitati

Principalele categorii de cronograme de funcționare a utilajelor sunt:

 Cronograme de functionare a utilajelor cu funcționare discontinuă

 Cronograme pentru utilaje cu funcționare discontinuă și/sau continuă se pot trasa


pentru variantele :
 utilaje cu funcționare continuă
 utilaje cu funcționare continuă, dar procesul tehnologic impune funcționare
discontinuă
 utilaje cu funcționare continuă montate în serie
 utilaje cu funcționare continuă cât și utilaje cu funcționare discontinuă

 Etapele realizării cronogramelor de funcționare a utilajelor

Se vor prezenta etapele realizării cronogramelor pentru fiecare categorie


prezentată anterior.

Astfel:
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (7 aprilie 2020)

Etapele realizării cronogramei de funcționare a utilajelor


cu funcționare discontinuă

Utilajele cu funcționare discontinuă sunt utilajele care au durata de funcționare pentru o


anumită perioadă de timp (oră, schimb, zi, lună etc) adoptată în funcție de durata totală a
ciclului de realizare a unei șarje.

Această cronogramă se mai numește cronograma utilaje – timp (deoarece regăsim în


coloane informații despre utilaje și durata de timp corespunzătoare funcționării lor).

Etapele realizării cronogramei sunt:

Etapa 1. Se stabilește numărul de utilaje necesar pentru desfășurarea operației tehnologice. Se


consideră un exemplu, în care au fost stabilite un număr de 3 utilaje pentru desfășurarea unei
părți dintr-un proces tehnologic (figura 1).

Figura 1. Exemplu de instalație pentru trasarea cronogramei de funcționare a utilajelor cu


funcționare discontinuă

1, 3 – pompa centrifugală; 2A, 2B, 2C – tancuri cilindro tronconice.


Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (7 aprilie 2020)
Etapa 2. Se trasează cronograma de funcționare a utilajelor cu funcționare discontinuă după
modelul:

Nr. Poz. Durata de desfășurare a procesului tehnologic, ore


Denumire utilaj
crt tehn. 0 1 2 3 .... 10 ...24
1 Pompa 1
centrifugala
2 Tanc 2A
3 Tanc 2B
4 Tanc 2C
5 Pompa 3
centrifugală

Etapa 2. Pentru fiecare utilaj se calculează sau se adoptă / se impune timpul de funcționare în
corelație cu:
- capacitatea sa,
- cantitatea de produs ce trebuie prelucrată sau
- în funcție de particularitățile procesului tehnologic (sunt multe situații când se impun
timpii de desfășurare în descrierea procesului tehnologic. De ex. timp de fermentare,
timp de coagulare, etc) .

Intervalul de timp calculat se delimitează in cronogramă rezultând durata unui ciclu de


funcționare pentru realizarea unei șarje. Acest interval de timp se reprezintă succesiv, astfel
încât să acopere întreaga perioadă de lucru considerată (oră, schimb, zi, lună etc.).

De exemplu, pentru utilajul poz.tehn 1 (pompa centrifugala), se consideră durata de


funcționare de 1 h.

Se trasează durata de funcționare a utilajului poz.tehn.1 (pompa centrifugala).


Acest utilaj are rolul de a alimenta succesiv tancurile cilindro conice, utilajele poz.tehn.2A,2B
si 2C. Durata de funcționare a utilajului poz.tehn.1 este 1 h (de la ora 0 la ora 1, de la ora 2 la
ora 3, etc).

Reprezentarea intervalului de timp se va realiza în cronogramă, considerând modelul din


figura 2.
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (7 aprilie 2020)

Figura 2. Model de cronogramă de funcționare a utilajelor cu fucționare discontinuă

Etapa 3. Timpul unui ciclu de funcționare a utilajului poz.tehnc. 2A, 2B, 2C este împărțit în
intervale de timp necesare operațiilor unitare. Se recomandă utilizarea de culori diferite sau
simboluri literale/numerice și realizarea legendei.

Din figura 2, se observă că:


- utilajul poz.tehn 2A, 2B sau 2C au durata unui ciclu de funcționare de 5h45min. În
acest interval de timp, în utilaje se realizează operațiile tehnologice 1, 2, 3, 4, 5.
- în cele 24 ore de reprezentare a procesului tehnologic, utilajele realizează 4 cicluri de
funcționare, deci 4 șarje.
- la legendă, se descrie exact semnificația operațiilor unitare.

Detalierea operațiilor unitare reprezentate în figura 2:

Operația unitară 1 – încărcare tanc poz tehn 2A se desfășoară de la 0h la 1h (deci în același


timp cu funcționarea pompei centrifugale poz tehn.1) sau
- încărcare tanc poz tehn 2B se desfășoară de la 2h la 3h (deci în același
timp cu funcționarea pompei centrifugale poz tehn.1)
- încărcare tanc poz tehn 2C se desfășoară de la 4h la 5h (deci în același
timp cu funcționarea pompei centrifugale poz tehn.1)

Operația unitară 2 – se desfășoară timp de 1h 30minute, astfel:

de la 1h la 2,5h pentru utilajul poz tehn 2A


de la 3h la 4,5h pentru utilajul poz tehn 2B
de la 5h la 6,5h pentru utilajul poz tehn 2C
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (7 aprilie 2020)

Operația unitară 3 – se desfășoară timp de 1 oră, astfel:

de la ora 2,5 la ora 3,5 pentru utilajul poz tehn 2A


de la 4,5h la 5,5 h pentru utilajul poz tehn 2B
de la 6,5h la 7,5 h pentru utilajul poz tehn 2C

Operația unitară 4 – se desfășoară timp de 1h15minute, astfel:

de la ora 3,5 la 4h45min pentru utilajul poz tehn 2A


de la 5,5h la 5h45 min pentru utilajul poz tehn 2B
de la 7,5h la 8h45 min pentru utilajul poz tehn 2C

Operația unitară 5 descărcare – descrisa la etapa 4.

Etapa 4. Se traseaza durata de funcționarea a utilajului poz tehn 3 – pompa centrifugala cu


rolul de a descărca produsul din tancurile cilindro conice .

Din figura 2, se observă că:

Operația unitară 5 descărcare – se desfășoară timp de 1 oră, astfel:

de la 4h45 min la 5h45min pentru utilajul poz tehn 2A


de la 6h45 min la 7h45 min pentru utilajul poz tehn 2B
de la 8h45min la 9h45 min pentru utilajul poz tehn 2C

Un exemplu de cronograma pentru utilaje cu funcționare discontinuă este prezentat în figura


3.
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (7 aprilie 2020)
Nr. Denumire Poziţia ORE
crt. utilaj tehnologică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pompă (1.1)
1. 1
centrifugală
Filtru (1.2)
2. 2
Răcitor (3)
3. 3
(4.1)
4A (4.2)
Tanc
4.
izoterm
4B (5.1) (5.2)

5 (6.2)
Instalaţie de
5.
pasteurizare 6;13;16 (6.1) (6.3)

Tanc cu (7.1)
manta dublă
6. 14
(7.2) (7.3) (7.4) (7.5) (7.6)

Pompă cu
7. pistoane 15 (7.6)
rotative
(8.1)(8.2) (8.3) (8.4)
17A
(8.1)(8.2) (8.3) (8.4)
17B
Vane de (8.1)(8.2) (8.3) (8.4)
8. 17C
fermentare
(8.1)(8.2) (8.3) (8.4)
17D
(8.1)(8.2) (8.3) (8.4)
17E
Instalaţia de (14.1) (14.2)
18
producere
9.
apă caldă (9)
19;20
Maşină de
ambalat (10.1) (10.2) (10.2)
10. 21
smântână şi
sana
Tanc izoterm (11)
11. 24
lapte
Pompă (12)
12. 25
centrifugală
Maşină de (13)
13. 26
ambalat lapte

nui