Sunteți pe pagina 1din 5

Utilaje în industria alimentară

III IPA, CEPA, TCAP (14 aprilie 2020)

Proiectarea corpului principal de fabricație


(continuare)

Realizarea cronogramelor de funcționare a utilajelor (continuare)

Cronograma pentru utilaje cu funcțíonare continuă


Cronograma se poate trasa in două variante.

Varianta I
Se cunosc:
- capacitatea utilajului, P, kg (L, m3, t) / h (se alege din catalogul producătorului)
- cantitatea de produse prelucrate într-o perioadă prestabilită, GT exprimată în kg
(sau L, m3, t etc) prelucrată intr-un timp (de ex: zi, lună etc.) conform bilanțului de
materiale întocmit pentru procesul tehnologic.

Etapele realizării acestei cronograme după varianta I:

1. Se trasează coordonatele cronogramei (Ox– Timpul și Oy – Cantitatea de produse


prelucrate)
2. Se alege momentul începerii funcționării utilajului (punctul a pe Ox )
3. Se calculează durata de funcționare a utilajului cu relația:

,h

4. Se stabilește momentul final


(punctul r) al funcționării utilajului
cu relația: ,h
5. Se trasează verticala din momentul r
și orizontala din GT , cele două drepte
intersectându-se în punctul F numit
punctul final de funcționare a
utilajului .
6. Se trasează dreapta de funcționare a
utilajului unind punctul a cu
momentul / punctul F. (dreapta aF).

1
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (14 aprilie 2020)

Varianta II
Se cunosc:
- capacitatea utilajului, P, kg (L, m3, t) / h (se alege din catalogul producătorului)
- cantitatea de produse prelucrate într-o perioadă prestabilită, GT exprimată în kg (sau L, m3, t
etc) prelucrată intr-un timp (de ex: zi, lună etc.) conform bilanțului de materiale întocmit pentru
procesul tehnologic.

Etapele realizării acestei cronograme după varianta II:

1.Se trasează coordonatele cronogramei (Ox– Timpul și Oy – Cantitatea de produse prelucrate)

2.Se alege momentul începerii funcționării utilajului (punctul a pe Ox )

3. Se stabileste pe axa Oy, valoarea


cunoscută a capacității utilajului, P, kg (L,
m3, t) – cantitate care se prelucrează intr-o
oră și valoarea cantității de produse
prelucrate, GT.

3. Se calculează momentul a  ce
corespunde unei ore de funcționare a
utilajului cand se prelucrează cantitatea P,
kg (L, m3, t etc) cu relația:

 = a + 1 oră
4. Se trasează orizontala din punctul P și
verticala din punctul a , la intersecția
celor două drepte fiind punctul D și
dreapta aD.

5. Se trasează orizontala din punctul GT


până se intersectează cu prelungirea dreptei
aD, rezultând punctul F (punctul final de
funcționare al utilajului) și dreapta aF,
numită dreapta de funcționare a
utilajului.

2
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (14 aprilie 2020)

Cronograma pentru utilaje cu funcțíonare continuă, dar la


care procesul tehnologic impune funcționarea discontinuă

Se cunosc:
- capacitatea utilajului, P, kg (L, m3, t) / h (se alege din catalogul producătorului)
- cantitatea de produse prelucrate într-o perioadă prestabilită, GT exprimată în kg
(sau L, m3, t etc) prelucrată intr-un timp (de ex: zi, lună etc.) conform bilanțului de
materiale întocmit pentru procesul tehnologic.
- Se stabilește cantitatea de produse pe care utilajul o prelucrează pe etape /șarje
(A,B,C etc) notate GA, GB, GC etc în condițiile impunerii funcționării discontinue.

Etapele realizării acestei cronograme sunt:

1. Se trasează coordonatele cronogramei (Ox– Timpul și Oy – Cantitatea de produse


prelucrate)
2. Se alege momentul începerii funcționării utilajului în etapa A (punctul aA pe Ox )
3. Se calculează durata de funcționare a utilajului în etapa A, cu relația:

,h

4. Se stabilește momentul final al funcționării utilajului după etapa A (punctul rA) cu


relația:
,h
5. Se trasează verticala din momentul rA și orizontala din GA, cele două drepte
intersectându-se în punctul D numit punctul final de funcționare a utilajului după
etapa A .
6. Se trasează dreapta de funcționare a utilajului după etapa A unind punctul aA cu
momentul / punctul D (dreapta aAD).
7. Din punctul D se trasează un palier orizontal corespunzător duratei de repaos, R (acest
timp este stabilit tehnologic sau impus/adoptat) și rezultă punctul E, iar dreapta DE se
numește dreapta de repaos.
8. Se calculează durata totală a etapei A cu relatia: (include
durata de prelucrare a cantitatii GA si durata palierului de repaos)
9. Identic ca la etapa de lucru A se trasează cronograma și pentru etapa B si etapa C, pana se
prelucrează întreaga cantitate de produse

3
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (14 aprilie 2020)

GT = GA + GB+GC, kg
10. Dupa trasarea cronogramei pentru etapa B si etapa C, rezultă punctul F, numit punctul
final al funcționării utilajului care corespunde la timpul rr numit momentul final real
al funcționării utilajului.

rr = aA +R
11. Se stabileste timpul real de funcționare al utilajului cu relația:

Acest timp real corespunde dreptei aAF numită dreapta de funcționare a utilajului pentru
capacitatea reală, adică în condițiile în care funcționarea lui s-a impus discontinuă.

12. Se calculează capacitatea reală a utilajului cu relația:

, kg/h

Precizare:

Daca utilajul ar funcționa continuu, dreapta de funcționare ar fi trasată la prelungirea


dreptei aAD pănă la intersecția orizontalei din dreptul GT, rezultând punctul F și dreapta
aAF numită dreapta de funcționare a utilajului daca ar funcționa continuu.

Corespunzător punctului F se stabilește timpul rt adică momentul final teoretic al


funcționării utilajului daca ar funcționa continuu. Corespunzător acestui timp de
funcționare teoretic, se calculează capacitatea teoretică cu relația:

, kg/h

4
Utilaje în industria alimentară
III IPA, CEPA, TCAP (14 aprilie 2020)