Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect de lectie

Clasa: I
Școala Gimnaziala” Sfantul Andrei”
Propunator: Pirvan (Sagirceanu) Mariana
Aria curriculară: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: Prietenia
Tema: Grupul de litere „ci” - scriere
Tipul lecţiei: predare-învățare
Efectivul: 27 de elevi
Durata: 45 minute
Scopul: -familiarizarea cu grupul de litere ,,ci’’;
-formarea deprinderii de a scrie corect, lizibil, ingrijit grupul
de litere ,,ci’’ de mână

Obiective operaţionale:
O1- să enumere literele din care este format grupul de litere
,,ci’’;
O2- să identifice grupul de litere ,,ci’’ într-un text;
O3- să scrie corect, lizibil și îngrijit grupul de litere ,,ci’’ mic de
mână;
O4- să realizeze corect corespondenţa între litera de tipar şi cea
de mână.
O5- să adopte o poziție corectă pe parcursul orei;
O6- să participe afectiv și conștient la lecție.

Resurse:
a) Metode şi procedee: metoda fonetică analitico – sintetică,
explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
munca independentă;
b) Forme de organizare: frontal, individual;
c) Materiale: caietul elevului, fişe, planşe didactice, manualul,
caietele, tabla smart, tabla, markerele.

Material bibliografic:
 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă - „Comunicare în limba
română” – manual pentru clasa I, Editura Didactică și
Pedagogică, Bucureşti, 2018;
 Maria Prună-Stancu, Anastasia Stoica – „Modalităţi de
eficientizare a învăţării citirii şi scrierii”, Editura Aramis,
Bucureşti, 2004
 Curriculum pentru casele I şi a II-a, Bucureşti, 2003
Desfășurarea lecției

Nr. Etapele lecţiei Obiective Conţinutul instructiv- Resurse


crt. educativ al lecţiei
Activitatea Activitatea Metode şi Forme de Materiale
cadrului elevilor procedee organizare
didactic
1. Momentul O5 Voi face -aranjarea Conversația Frontal
organizatoric prezența și mă materialelor
asigur că elevii
au cele
necesare pe
bancă pentru
începerea orei.
2. Verificarea O5 Voi verifica -elevii îmi Conversația Frontal Caietul Vo
temei tema: prezintă elevului ele
O6 ,,-Ce aţi avut caietele de Explicația nu
de scris?” teme; rea
Voi solicita -răspund la tem
elevii dornici de întrebare; cai
afirmare să obs
rezolve oral
tema.
Voi trece pe la
ficare elev și
voi corecta
tema.
3. Reactualizarea O5 Se va -elevii Conversația Frontal
cunoștințelor O6 reactualiza răspund la
lecţia întrebări;
anterioară,
printr-o dictare
scurtă (Anexa
1)

4. Captare Se va realiza - elevii sunt Jocul Frontal


atenţiei O5 prin atenţi didactic
prezentarea
O6 unor planșe
model care
conțin grupul
de litere ,,ci” și
grupul de
litere ,,ce”.
Le voi spune - elevii
elevilor că am răspund la
primit planșele întrebări
de la un clovn
care lucrează
la circ.
Pe baza
planșelor vom
face comparații
între cele două
grupuri de
litere.
Printr-un set de
întrebări
constructive voi
ajunge la
subiectul lecției
grupul de
litere ,,ci”.
Îi voi solicita pe
elevi să îmi dea
exemple de
cuvinte care
încep cu grupul
de litere ,,ci”,
de asemenea,
să îmi dea
exemplu de
cuvinte în care
poziția acestui
sunet este
mediană/ la
finalul unui
cuvânt.
5. Anunţarea O5 Voi anunța titlul Conversația Frontal Tabla
subiectului lecției și voi smart,
enumera tabla și
obiectivele: markerele
,,Astăzi vom
învăţa grupul
de litere ,,ci”,.
După aceea voi
explica de ce
vom învăța
grupul de
litere ,,ci”, și
cum ne va
ajuta acest
grup de litere
pe noi în
scriere.
Voi scrie data
și titlul lecției
pe tablă.
6. Dirijarea O1 1)Intuirea Explicaţia Frontal Planşele
învăţării şi grupului de -observă model
obţinerea litere planşa Metoda
performanţelor -enumeră fonetico-
-le voi spune elementele analitico-
O3 elevilor să grafice sintactică
deschidă componente
O4 manualul la ale literei „v”
pagina 58 și mic de mână Observaţia
vom rezolva Conversaţia Tabla
O6 împreună -observă Frontal smart
primele două litera şi Tabla
exerciții. componentele Demonstraţia Markerele
grafice
2)Scrierea
model la tablă -execută
mişcările
O5 -voi scrie litera indicate
nouă la tabla
smart spunând Frontal
în acelaşi timp
şi literele care
compun grupul
de litere ,,ci”. Exerciţiul
-simulează
3)Exerciţii de litera Frontal
încălzire a Explicaţia
muşchilor Tabla
smart
-cântăm la Tabla
pian; Markerele
-închidem şi Individual
deschidem -2-3 elevi Exerciţiul
pumnii; scriu grupul
- ploaia; de litere pe
- se bat tablă
cocoșeii; Explicația
-pocnim -scriu litera pe Exercițiul
degeţelele; foaie albă
-ne încălzim la
foc;
4)Simularea - scriu trei
grupului de rânduri cu
litere în aer, pe grupul de
bancă litere ,,ci” mic
de mână și
5)Scrierea cuvinte (arici
grupului de circ, mici, aici,
litere cinci, cineva,
-voi solicita 2-3 cine);
elevi să scrie
grupul de
litere ,,ci” mic
de mână

- amintesc care
este poziţia
corectă în
timpul scrierii și
cum trebuie să
țină
instrumentul de
scris;
- cer să scrie
trei rânduri cu
grupul de
litere ,,ci”, nou
învățat pe
caiete, timp în
care trec
printre bănci
pentru a-i ajuta
şi a-i observa
cum scriu;
-se scriu trei
rânduri cu
grupul de
litere ,,ci” mic
de mână și
cuvinte (arici
circ, mici, aici,
cinci, cineva,
cine);
Voi solicita apoi
ca elevii să
rezolve
exercițiile din
manual de la
pagina 58,
59(3, 4,5, 6,7)

Cele două
jocuri de la
pagina 59 se
vor rezolva la
tablă.
7. Asigurarea O2 -se prezintă o -elevii rezolvă Exerciţiul Frontal Fișă de
retenţiei şi a fișă cu literele fişa de lucru Explicaţia lucru
transferului O5 învăţate şi se
cere elevilor să
O6 încercuiască
grupul de Individual
litere ,,ci”mic Fişă de
de mână cu lucru
culoarea verde.
- cer elevilor să
rezolve fişa de
lucru
(corespondenţa
între litera de
tipar şi cea de
mână).
- fișa de lucru
va fi verificată
oral (Anexa 2).
8. Voi anunța -ascultă cu Conversația, Frontal caietul Ap
Încheierea tema pentru atenţie explicația elevului fro
activităţii O5 acasă din -notează asu
caietul elevului tema în caiet des
și explic cum lec
trebuie
rezolvată.
De asemenea,
dacă vor
rămâne
exerciții
nerezolvate le
vom rezolva
ora viitoare
pentru a nu
rămâne lecția
neterminată.
Fac aprecieri
colective şi
individuale.