Sunteți pe pagina 1din 8

“Dacă vrei ca ideile tale să reziste anilor, scrie-le pe hârtie.

Dacă vrei ca ele să răzbată veacurile,


înseamnă-le în stâncă, iar dacă vrei să dăinuiască pe veci, înseamnă-le în inima unui copil.’’(Anonim)

INSPECTIe –- GRADUL I

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBÎRCENI

26 MAI 2016

PROPUNĂTOR
Prof.inv. primar,
Vechiu mariana doinita
DATA:26 mai 2016
INSTITUŢIA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Dobîrceni
PROPUNATOR:VECHIU MARIANA DOINITA
CLASA: a lI -a
ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare
DISCIPLINA: Comunicare in limba romana
UNITATEA TEMATICĂ: Terra o planeta in miscare
SUBIECTUL: Textul nonliterar. Afisul. Biletul.
FORMA DE REALIZARE:activitate integrata
DISCIPLINE INTEGRATE: CLR, AVLM, MEM, MM.
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:

CLR
1.1-Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
2.2 Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
MEM
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
MM

2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm si de măsură


AVAP

2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

O1 – să distinga intre un text literar si un text nonliterar;


O2 – să citească cuvinte, propoziţii , asociindu-le imagini corespunzătoare;
O3 –sa identifice elementele componente ale unui afis;
O4 – să completeze propozitii cu unele cuvinte omise;
O5 – să ordoneze logic cuvintele în propoziţii;
O6 – să recunoasca biletul de multumire, de solicitare, de informare;
O7– să descopere cuvinte cu sens opus celor date;

STRATEGII DIDACTICE :

1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, lucrul în grup, , trierea asertiunilor,concursul, jocul didactic,
recompensa, ciorchinele, eseul de 5 minute.

2. Mijloace de învăţământ: rebus, bilete,fise,jetoane-imagini,plansa ,puzzle laptop, retroproiector,ppt.

3.Forme de organizare:frontal, individual, pe grupe

4. Resurse informaţionale:
1. MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Arte
vizuale si lucru manual, Dezvoltare personala, aprobată prin ordinul ministrului nr.3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele
I-IV, program de formare continuă de tip “blendedlearning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;
5. Resurse umane: 22 elevi.

6.Resurse temporale: 45 minute

DESFASURAREA LECTIEI
STRATEGII DIDACTICE
OB.
SECVENTE OP.
Nr
CONTINUTURI
LE LECŢIEI Metode si Mijloace de Forme
crt (dozare) procedee invatamant Evaluare
de
organi-
zare
1. Moment Pregătirea materialelor necesare pentru Observa-
organizatoric desfăşurarea lecţiei. frontal rea
(1min.) comportame
ntului

2. Verificarea Vor rezolva un rebus (Anexa 1) explicatia Fisa individual Aprecieri


cunostintelor O2 conversatia verbale
anterioare exercitiul
(5 min.)
3. Captarea Vrajitoarea a incurcat ziua cu noaptea. Elevii conversatia Plansa Pe grupe Observa-
atenţiei vor incerca sa descurce totul ,insa fiecare zi/noapte rea
(3min.) element cere ajutor (Anexa 2). jetoane comportame
/probe ntului
Anunţarea Se anunţă tema lecţiei, enumerând obiectivele Expunerea frontal Observa-
4. temei şi propuse. rea
enunţarea comportame
obiectivelor ntului
(2 min.)

Dirijarea Elevii vor viziona un pps despre licurici, el Expunerea Retroproiec- frontal Observa-
5. consolidării fiind primul care va solicita ajutor.Se conversatia tor laptop rea
O1
cunoştinţelor vizioneaza un filmulet –Licuriciul singuratic observatia pps comportame
(18 min.) ntului
O6
Explicatia
Proba licuriciului- exercitiul Plansa bilete Frontal pe aprecieri
GRUPEAZA BILETELE! ciorchine jeton grupe verbale
Elevii vor primi diverse bilete pe care le vor le trierea individu-
citi, apoi le vor grupa. asertiuni- al
lor
O4

Explicatia Jeton
Proba albinutei conversatia floricele Pe grupe Aprecieri
O1 AM RATACIT CUVINTELE, cuvinte in perechi verbale
RECONSTITUIE BILETUL!
Elevii vor primi floricele –cuvinte pe care
trebuie sa le ordoneze pentru a descoperi
O3 biletul.
O5 Conversati
a Fisa Individu-
O1 problemati steluta al Aprecieri
Proba stelutei zarea verbale
CE TEXTE SUNT,LITERARE SAU autoevaluar
NONLITERARE? e
Explicatia
exercitiul Petale de Pe grupe
floarea Aprecieri
Proba de la floarea soarelui- soarelui verbale
RECONSTITUIE AFISUL! Puzzle

Explicatia
Proba de la Luna-ALEGE RASPUNSUL conversatia Individu
CORECT. Luna fisa al
Aprecieri
verbale
6. Obţinerea conversaţia Pe grupe Aprecieri
performanţe Proba trandafirului explicaţia, Jetoane individual verbale
lor Daca nu e… ,atunci e…! jocul cuvinte Observa-rea
(5 min.) O7 didactic comportame
ntului
autoevaluar
e
7. Evaluare O3 Fişă de evaluare(Anexa 10.) conversaţia fisa individua Observa
(6 min.) O5 explicaţia, l rea
O1 exercitiul comporta
mentului

aprecieri
verbale

Încheierea Se acordă calificative elevilor care s-au conversatia recompense individua Recom
activităţii evidenţiat pe parcursul întregii l pense
(5min.) activităţi,precum şi recompense . eseul de
Eseul de cinci minute. cinci minute
Cantecel –Tot ce e pe lume