Sunteți pe pagina 1din 5

ECOSTUDENT - Revistă de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti, Nr.

9/2017

ANALIZA FUNDAMENTALĂ A ACȚIUNILOR


PE EXEMPLUL FIRMEI MACOFIL S.A.

Georgiana Florescu, studentă


Universitatea “ Constantin Brâncuși”din Târgu Jiu, Facultatea de Științe Economice
e-mail: georgiana.florescu95@yahoo.com

Rezumat:
Prezenta lucrare î ş i propune ca obiectiv general analiza deciziei de investiţie folosind metode şi modele
consacrate din literatura de specialitate pe modelul S.C Macofil S.A. În prima parte avem așa numitele reguli de
care investitorul trebuie să țină cont atunci cand iși propune să facă o investiție și vrea ca acea invesțiție să ducă la
ceva concret și, de ce nu, cu ceva profit. . Fiecare investitor de succes alege un set de metode și indicatori care i se
par utili și care se potrivesc cel mai bine profilului său. A doua parte ne prezintă factorii care influențează prețul
unei actiuni. Ce este prețul unei acțiuni? De ce o anumită acțiune se tranzacționeăza la 2,5 lei și nu la 3,5 sau 5,8?
Vei spune “Cerere si ofertă”, dar nu este suficient. Prețul unei actiuni se formează in urma unor mecanisme mult
mai complexe. La nivel teoretic părerea cea mai larg acceptată este că prețul curent al unei acțiuni reflectă
așteptările investitorilor cu privire la performanțele viitoare ale emitentului acestora. A treia parte ne introduce in
analiza fundamentală. Ce este? Păi putem spune așa: analiza fundamentală se ocupă cu studiul și estimarea
indicatorilor ce oferă valoarea “corectă” a unei acțiuni, adică ținta la care estimăm că trebuie să ajungă prețul
acțiunii la bursă. Ultima parte ne arată o cercetare in ceea ce privește evoluția indicatorilor de apreciere a
performanței financiare la S.C MACOFIL S.A.

Cuvinte cheie (min. 3 – max. 5): analiză fundamentală, acțiuni, investiție.

1. Introducere

Mark Twain: “Octombrie. Este una din lunile cele mai proaste pentru a specula pe piața acțiunilor.
Celelalte sunt: iulie, ianuarie, septembrie, aprilie, noiembrie, mai, iunie, decembrie, august si februarie.”
Piața de capital nu este pentru jucătorii de o zi, ci pentru investitorii de viață lungă, inteligenți, informați și
educați. John Maynard Keynes afirmă: “Nimic nu este atât de dezastruos ca o politică de investire raționala, într-o
lume irationala.” Aș mai adăuga ceva ca : “ Decizia de a investi este poate cea mai gravă decizie economică.”
Există două tipuri de analiză de piaţă de bază accesibile, pentru orientarea jucătorilor de pe piaţă, fiecare
avându-şi proprii experţi: analiza fundamentală şi analiza tehnică.
În timp ce analiza tehnică se concentrează pe studiul acţiunii pieţei, analiza fundamentală se concentrează
asupra forţelor economice ale cererii şi ofertei care fac ca preţurile să crească, să scadă sau să rămână constante.
Ambele metode încearcă să determine direcţia cea mai probabilă în care preţurile o să se mişte.
Decizia de investiţie depinde în mare măsură de viitorul societăţii comerciale, având un caracter ireversibil
şi este angajată pe termen lung. În decizia de investiţie este nevoie de diferite metode de a afla ponderea alocării
sumei investite în companiile cotate la BVB studiate.

2. Reguli de respectat dacă vrei să investești

Există anumite reguli de respectat dacă vrei să investești:


 Principii de afacere- afacerea trebuie sa aibă un istoric notabil al activității, sa fie simpla si cat mai ușor de
ințeles și sa conțină perspective sustenabile
 Principii de management- sa existe un management rațional, o transparență și o deschidere către nevoile
acționarilor și bineînțeles o rezistență la practicile negative de management (cu posibil impact negativ asupra
actionarilor).
 Principii de piață- estimează valoarea de piață a afacerii, cumpără cu discount
 Principii de financiare- focus pe rentabilitatea capitalului, nu pe profit, stabilește valoarea corectă, principiul
profitului reînvestit
Motivul principal pentru care vrei să cumperi actiuni e posibilitatea de a le vinde la un moment dat la un
pret mai mare, dar e bine de stiut că atata timp cat le detii, poti primi dividende.

Editura „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Târgu Jiu, ISSN 2343 –7936, ISSN-L 2343 –7936

~ 30 ~
ECOSTUDENT - Revistă de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti, Nr. 9/2017

De ce să devii investitor în acțiuni?


Principalele argumente pentru a investi în acțiuni sunt:
1. Acțiunile sunt o investiție lichidă
Vânzarea unei proprietăți poate dura luni. Vânzarea unei acțiuni poate dura secunde. Ulterior unei
tranzacții, investitorii pot retrage banii în 2 zile, timp în care banii sunt schimbați pe acțiuni utilizând sistemul
de decontare al Depozitarului Central.
2. Este ușor să stabilești valoarea reală a acțiunilor
Este simplu deoarece poți vedea zilnic evoluția acțiunilor pe website-ul bursei, prin intermediul aplicațiilor
de mobil, aplicațiilor de tranzacționare sau în presă.
3. Diversificare
Crearea unui portofoliu de acțiuni iți permite să investești în diverse sectoare ale economiei. Prin investiția
în companii care activează în diverse sectoare ale economiei iți minimizezi potențialele pierderi pe unul dintre
sectoarele care subperformează.
4. Randament și Dividende
Principalul câștig din investiția în acțiuni vine din creșterea prețului în timp – cumpără ieftin și vinde
scump! În afară de creșterea prețului, poți beneficia de dividende. Dividendele sunt câștigurile plătite
acționarilor din profiturile înregistrate de companie, fie în bani sau în acțiuni. În 2016, randamentele
dividendelor au depașit, în anumite cazuri, chiar și 15%, cu mult peste dobânda anuală medie de circa 1,5% pe
care băncile o acordă în prezent la depozitele în lei. În ultimii ani, randamentele dividendelor companiilor
românești au fost net superioare dobânzilor de la depozitele bancare și printre cele mai mari din lume.
5. Este mai ușor decât crezi
Investiția în acțiuni este un proces simplu – milioane de oameni fac acest lucru în toată lumea! Investiția în
acțiuni necesită serviciile unui intermediar așa cum un depozit necesită serviciile unei bănci.

3. Factorii care influențează prețul acțiunilor


Pentru a avea rezultate favorabile si mai precis, pentru a avea profituri este necesar să înțelegi că există mai
mulți factori care determină volatilitatea acțiunilor. Astfel vei putea sa-ți alegi cu măiestrie momentele cele mai
bune pentru a cumpăra sau a vinde acțiuni. Cam aceasta, putem spune, ar fi calea sigură către succes.
Pare simplu să căștigi din investiții în acțiuni. Cumperi cât mai ieftin și vinzi cât mai scump. Și, totuși nu se
prea întâmplă să fie așa ci invers, cumpără scump și vând ieftin și, bineînțeles, de aici rezultă pierderi.
Prețul unei acțiuni este determinat de un complex de factori:
 Factori definiți de poziția societății pe piață precum cifra de afaceri, mărimea și evoluția profitului, politica
de dividend
 Factori ce sunt specifici pieței ce vizează oferta de capital și tendința în procesul de economisire
 Factorii tehnici sau putem spune factorii cu un efect de natură psihologică, aceasta deoarece când cursul
unei acțiuni scade, vânzătorii acelor acțiuni se vor reorienta prin prisma unor operații de sens invers și își
vor recupera activele vândute, în idea de a contracara scăderea in continuare a cursului.
Pentru a se determina prețul acțiunilor se studiază perspectivele pe termen scurt, mediu și lung pentru
diferitele industrii, pentru economia națională, nivelul ratei dobânzii, condițiile de pe piața de capital. Analiza
fundamentală este cea care studiază tot ceea ce se află în afara pieței de capital pentru a determina cum are loc
modificarea prețului acțiunilor. Dar, să nu uităm că cel mai important factor ce afectează prețul unei acțiuni este
profitabilitatea actuală sau așteptată a emitentului, unde se pune întrebarea dacă profiturile sunt mai eficiente cand se
folosesc pentru plata datoriilor, a dividendelor sau pentru plata dividendelor ce continuă să crească.
Factori fundamentali ce influențează prețul acțiunilor
1. Așteptările
-Ipoteza pieței eficiente se bazează pe existența unui număr mare de investitori pe piață care reacționează
rapid la difuzarea de informații noi. În viziunea acestei teorii, evoluția prețului din trecut nu conține
informații folositoare în ceea ce privește modificările viitoare ale prețului, deoarece orice dezvoltare care
afectează societatea a fost deja reflectată în prețul actual al acțiunilor.
-Ipoteza așteptărilor raționale se axează pe prezumția că investitorii au un comportament rațional și decid
să acționeze după ce cultivă toate informațiile disponibile. Cum poți evita greșelile? Simplu, zic eu, prin
utilizarea informațiilor pentru a anticipa schimbările.
2. Inflația- reprezintă o creștere a costurilor cu materii prime, materiale, cu salarii și conduc la o creștere a
prețului de vânzare a produselor ca să se mențină profitabilitatea. O profitabilitate scăzută ca urmare a
inflației face acțiunile neatractive pentru investitori.
Impactul ciclurilor economice asupra acțiunilor

Editura „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Târgu Jiu, ISSN 2343 –7936, ISSN-L 2343 –7936

~ 31 ~
ECOSTUDENT - Revistă de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti, Nr. 9/2017

În cadrul analizei fundamentale se folosesc și relații la nivelul economiei naționale precum: venitul
național, rata dobânzii, rata inflației pentru a determina situația în care se află economia din punct de
vedere a ciclicității economice. În timpul unei creșteri economice crește și prețul acțiunilor, crește
încrederea că se vor obține dividende mai mari.
Strategii de investiții de-a lungul fazelor economice
 În prima fază si anume, expansiunea, piața este puternică și în creștere, rata dobănzii a crescut și ea.
Strategia este aceea de a înceta cumpărarea de acțiuni.
 În faza de apogeu prețul acțiunilor începe să scadă și este recomandat vanzarea lor, mai mult a celor cu
PER ridicat și cu randament scăzut.
 Faza de recesiune ne indică o scădere rapidă a numărului de acțiuni tranzacționate, investitorii pierdându-și
încrederea asistă la căderea profiturilor societățiilor.
 În ultima fază,denumită înviorare, investitorii întrevăd schimbările în bine și oportunitățiile ce se ivesc în
viitorul apropiat. Prețul acțiunilor este încă scăzut și astfel se recurge la cumpărarea lor.

4. Analiza fundamentală- suport în investiția în acțiuni

Analiza fundamentală are drept scop principal previzionarea mișcării cursurilor la bursă pe termen mediu și
lung și constă în evaluarea situației financiare a emitenților, analiza pe ramuri industriale și a mediului economic.
Aceasta reprezintă şi o metodă de evaluare a valorilor mobiliare prin măsurarea valorilor intrinseci a acestora
pornind de la rezultatele financiare ale companiei şi de la estimările evoluţiei ei viitoare.
De aceea se consultă bilanţurile anuale şi trimestriale, contul de profit sau pierdere, indicatorii financiari,
fluxul lichidităţilor, adică tot ce se referă la situaţia financiară a companiei, precum şi situaţia datoriilor şi a
datornicilor. Aceasta poate fi: cantitativă şi calitativă. Analiza fundamentală cantitativă determină şi evaluează
factori economici care sunt cuantificabili în termeni numerici. Analiza fundamentală calitativă determină şi
evaluează factori economici din perspectiva caracteristicilor calitative percepute a acestora.
Evaluarea fundamentală a acțiunilor se realizează cu ajutorul urmatorilor indicatori financiari:
 Indicatori ai prețului de piață- aici încadrăm:
- Indicele PER (Price Earning Ratio) este indicatorul cel mai utilizat pentru a caracteriza eficiența
plasamantului în acțiuni. Se calculează ca raportul dintre cursul bursier si profitul net pe acțiune și poate fi
interpretat ca reprezentand numarul de ani in care se recuperează investitia realizată din beneficiile nete ale
companiei emitente
- Randamentul unei acțiuni se exprima, în funcție de variația cursului bursier și de valoarea dividendului
net.
- Profitul pe acțiune (EPS – Earning per Share) reprezintă raportul dintre profitul net si numărul de acțiuni,
exprimănd capacitatea emitentului de a obține profit.
- Rata de distribuire a dividendului reprezintă partea din profitul exercițiului financiar care a fost distribuită
acționarilor;
- Raportul valoare de piată/valoare contabilă (Market to Book Ratio) este rata de evaluare cea mai
importantă, deoarece indică valoarea pe care piețele financiare o conferă echipei manageriale și structurii
organizaționale a companiei în funcțiune.
 Indicatori financiari: aceștia se bazează pe bilanț sau contul de profit și pierderi ce oferă informații atât
managerilor cât și investitorilor, potențialilor investitori. Aceștia se clasifică în:
 Ratele de lichiditate;
 Ratele de profitabilitate, la randul lor se clasifică în: rata profitului, rentabilitatea totalului
activelor, rata rentabilității financiare și nu în ultimul rând puterea de câștig (Basic Earning
Power).
În cadrul analizei fundamentale se disting două tipuri de abordări importante. În literatura și practica anglo-
saxonă acestea au fost numite "top-bottom approach" și bottom-up approach". Sintagma top-bottom are în vedere
începerea analizei de la nivel macroeconomic, luând în calcul evoluţia economiei mondiale, previziunile asupra
economiei naţionale respective, studiindu-se apoi situaţia și perspectivele industriei sau ramurii economice în care se
încadrează compania supusă analizei, urmând ca în final observaţia să se oprească asupra companiei. În mod
contrar, abordarea de tip "bottom-up" porneşte de la nivel microeconomic, adică de la poziţia firmei urmând aceeaşi
cale de mai sus, numai că in sens contrar.

Editura „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Târgu Jiu, ISSN 2343 –7936, ISSN-L 2343 –7936

~ 32 ~
ECOSTUDENT - Revistă de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti, Nr. 9/2017

5. Studiu de caz
S.C MACOFIL S.A- companie reglementată în producerea materialelor de construcție.
construc
Analiza fundamentală, după cum am spus, se face pe baza rezultatelor financiare (fig. nr. 1), iar informaţii
despre acestea găsim și pe site-ul
ul Bursei de Valori Bucure
București în pagina “informaţii
ţii financiare”.
Informații financiare (fig. nr. 1) Informații
ții bursiere (fig. nr. 2)

De asemenea, o altă secțiune


țiune important
importantă este cea a informațiilor
țiilor bursiere (fig. nr. 2), unde avem indicatori
precum: PER (Price Earnings Ratio>) arată perioada de tim timpp (în ani) în care un investitor îşi recuperează investiţia
făcută din dividendele viitoare, dacă societatea ar distribui tot profitul net pe dividende. Generic vorbin
vorbind un PER sub
5 indică o acţiune puternic subevaluată, ceea ce este și cazul MACOFIL (3,2).

Editura „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Târgu Jiu, ISSN 2343 –7936, ISSN-L


ISSN 2343 –7936

~ 33 ~
ECOSTUDENT - Revistă de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti, Nr. 9/2017

6. Concluzii
Analiza acțiunilor evoluează tocmai datorită faptului că investitorii în astfel de instrumente să poată evita
pe cât posibil efectele nedorite ale unor decizii greșite sau mai puțin inspirate, ce ar putea atrage după sine pierderi
financiare imense și i-ar putea determina chiar să renunțe definitiv la activitatea de tranzacționare, fie ea una
investițională. Mai mult, acest fapt ar putea conduce la plecarea participanților vechi din piața de capital și la
atragerea de semnale de scădere a atractivitătii pieței respective de capital.
Cei care cumpără acțiuni pe piața de capital pot fi clasificați în 3 mari categorii: jucători, profesioniști și
investitori.
Decizia investitorului de a cumpăra acțiuni, ca de altfel oricare altă decizie, nu poate fi luată decât pe baza
informării, analizei, studiului și prognozei.
Analiza începe printr-o examinare majoră în activitatea economică a țării. Dacă proiecțiile economiei ne
arată o scădere a PIB, cel mai probabil este că prețurile vor urma o tendință de scădere sau viceversa.
Pasul următor în analiza acțiunilor este acela de a examina o anumită ramură a economiei. Fiecare sector
are specificul său care ar trebui să fie cunoscut de fiecare investitor.
Un alt pas constă în obținerea de informații despre societatea comercială, asfel combinând informațiile
despre economie si cele despre societate investitorul este în masură să decidă daca cumpără sau nu acțiuni la acea
societate.
Fascinaţia jocului oferit de mecanismul de tranzacţionare, precum şi posibilităţile unor câştiguri mai
substanţiale decât cele oferite prin depunerea banilor la bănci, sunt două motive care se speră că vor atrage multă
lume în piaţa bursieră şi extrabursieră.
Pentru un porofoliu eficent se recomandă: să se selecteze acţiuni dintre cele subevaluate, să se aleagă cel
mai bun moment de intrare şi să se aştepte până când preţul ajunge în concordanţă cu rezultatele financiare , când
poate să vândă şi să-şi marcheze profitul, dar pe tot acest parcurs să se reacţioneze la fluctuaţiile pieţei, folosind un
sistem de trading suficient de activ , astfel încât să nu se cheltuiască prea mult pe comisioane , dar nici să nu se
piardă oportunităţile oferite de piaţă.

Bibliografie

[1]Constantin Fota, ”Piața acțiunilor”, Editura Expert, București 1999


[2]Dumitru G. Badea, Piața de capital si restructurarea economică, Editura Economică, București, 2000, pg. 119
[3]Gabriela Anghelache, “Piața de capital”, Editura Economică, București, 2004
www.tradeville.eu/analiza-tehnica/ce-este-analiza-fundamentală
http://www.fluentinfinante.ro/actiuni.html

Editura „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Târgu Jiu, ISSN 2343 –7936, ISSN-L 2343 –7936

~ 34 ~

S-ar putea să vă placă și