Sunteți pe pagina 1din 6

1).

Află jumătatea, apoi sfertul fiecărui


număr: 12, 8, 20, 16.
...........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

2). Ioana are 24 de lei. Jumătate îi cheltuie pe un stilou, iar restul pe


4 caiete. Câți lei costă un caiet dacă fiecare are același preț?

Rezolvare

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................

3). La pătrimea numărului 36 adaugă doimea predecesorului Orice întreg are două ......................
numărului 15. Împarte suma obținută în patru părți egale. Ce număr ai sau ...............................
obținut?
Rezolvare Pentru a obține sfertul sau
pătrimea unui întreg, împărțim
........................................................................................................ acel întreg în .............................
........................................................................................................ ........................................
.......................................................................................................
..................................................................................... Orice întreg are .... sferturi
sau .............................................
Jumătatea și sfertul Jumătatea și sfertul
Citește cu atenție textul de mai jos și Citește cu atenție textul de mai jos și
completează spațiile punctate: completează spațiile punctate:

Iepurașul Țup a vopsit ...... ouă. El le-a colorat diferit și are Iepurașul Țup a vopsit ...... ouă. El le-a colorat diferit și are
acum ..... ouă roșii, ...... ouă portocalii, .... ouă galbene acum ..... ouă roșii, ...... ouă portocalii, .... ouă galbene
și .......ouă verzi. Desenează și colorează și tu aceste ouă: și .......ouă verzi. Desenează și colorează și tu aceste ouă:
.................................................................................................. .................................................................................................
Țup dorește să le așeze în mod egal în două coșuri. Câte Țup dorește să le așeze în mod egal în două coșuri. Câte
ouă va pune în fiecare coș? ouă va pune în fiecare coș?
.................................................................................... ....................................................................................
Bravo! În primul coș așază ouăle de aceeași culoare. Ele Bravo! În primul coș așază ouăle de aceeași culoare. Ele
reprezintă ..................................... din întreaga cantitate de ouă. reprezintă ..................................... din întreaga cantitate de ouă.
Ajută-l pe Țup să scrie fracția corespunzătoare: .................. Ajută-l pe Țup să scrie fracția corespunzătoare: ..................
În al doilea coș are ouă de culori diferite. Ajută-l pe Țup să În al doilea coș are ouă de culori diferite. Ajută-l pe Țup să
rezolve următoarele exerciții: rezolve următoarele exerciții:
 Numărul ouălor galbene este ................................. decât  Numărul ouălor galbene este ................................. decât
numărul celor portocalii. Am calculat astfel: ......................... numărul celor portocalii. Am calculat astfel: .........................
 Sunt ......ouă portocalii, adică ....................... din cantitatea  Sunt ......ouă portocalii, adică ...............din cantitatea de ouă
de ouă din coș. Fracția corespunzătoare este ......................... din coș. Fracția corespunzătoare este ..............................
 Din cantitatea totală de ouă, ouăle portocalii  Din cantitatea totală de ouă, ouăle portocalii
reprezintă .......................Fracția corespunzătoare este .......... reprezintă .......................Fracția corespunzătoare este ..........
 Ouăle galbene reprezintă ............................... din cantitatea  Ouăle galbene reprezintă ............................... din cantitatea
de ouă din al doilea coș. Fracția corespunzătoare este ............ de ouă din al doilea coș. Fracția corespunzătoare este ............
 Ouăle verzi reprezintă ....................................din cantitatea  Ouăle verzi reprezintă .....................................din cantitatea
de ouă din al doilea coș.Fracția corespunzătoare este ............. de ouă din al doilea coș.Fracția corespunzătoare este .............
 Ouăle verzi și cele galbene reprezintă .....................................  Ouăle verzi și cele galbene reprezintă .....................................
din cantitatea de ouă din al doilea coș. Fracția este ............. din cantitatea de ouă din al doilea coș. Fracția este .............
jumătate doime
de două ori mai mic
1 1 1 1 1 1
2 4 2 2 4 4
sfert pătrime
a patra parte
a doua parte