Sunteți pe pagina 1din 2

Dezvoltarea competențelor cheie prin activități de învățare la

limba română
Disciplina : Limba română
Clasa : a VI-a
Profesor: Anamaria Roman
Subiectul lecției: Textul narativ literar : ”În cușca leului” de Jack London
Demersul didactic vizează activități de învățare centrate pe competențe cheie ce au ca
scop instruirea abilității de viață și modelarea tipului de personalitate necesar societății
cunoașterii, personalități caracterizate de noi dimensiuni precum: gândire critică și creativă,
capacitate de comunicare și cooperare, abilități de relaționare și lucru în echipă, atitudini
pozitive și adaptabilitate, precum și responsabilitate și implicare, prin abordarea textului
literar narativ.
Comunicarea în limba maternă:
Sarcina de lucru va viza activitatea prin care un elev va scoate din pălăria unui magician
patru cuvinte cheie: mătură, leu, nebunie, arenă, pe care restul clasei le va integreza într-o
compunere de 8-10 rânduri și le va sublinia pe parcursul redactării acesteia.

1. Comunicarea în limbi străine :


După realizarea compunerii, se va realiza un panou al emoțiilor, pe care elevii sunt
invitați să expună emoticoane reprezentative stării de spirit create în urma lecturii fiecărei
compuneri. Elevii își vor exprima emoțiile folosind cuvinte în limba engleză corespunzătoare
emoticoanelor de pe rețelele de socializare. ( ex: impressed, verry good, well done, confused)
2. A învăța să înveți:
Elevii vor lectura un fragment din opera ”În cușca leului” de Jack London, iar apoi
organizați în echipe vor compara narațiunea scrisă de ei cu cea a lui Jack London, notând
asemănările și deosebirile dintre cele două texte, făcând referire la : temă, personaje,
întâmplări, locul unde se desfășoară acțiunea, tonul povestirii ( grav/umoristic). Vor face
completări de la o echipă la cealaltă acolo unde va fi posibil.
3. Spirit de inițiativă și antreprenoriat :
Liderul uneia dintre echipele formate, pasionat de pictură, este încântat de modul în care a
fost descris personajul și vrea să rețină fiecare detaliu despre erou pentru a realiza un portret
în ulei nemaivăzut. Ca sarcină de lucru, elevii sunt rugați să-l ajute prin transcrierea din text a
trăsăturilor corespunzătoare în vederea realizării propriului desen. Se vor menționa aspecte
legate de: înălțime, trup, față, cap, mustață, favoriți, obraji, ochi, gură. (Turul galeriei)
5. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii:
Se organizează clasa în 4 echipe și se urmărește înțelegerea textului suport prin ordonarea
momentelor acțiunii în ordinea în care apar în text, punând cifre în căsuțe și ilustrarea
evenimentelor cu paragrafele potrivite.
6. Competențe sociale și civice:
Elevii își vor exprima opinia despre statutul leului în mediul animalelor și îi vor asocia o
tipologie umană asupra căreia vor face corelații cu alte domenii în care leul are diverse
semnificații.
7. Competența digitală:
Elevii vor prezenta materiale power point despre semnificația leului ca simbol în diferite
domenii precum: artă, literatură, feng shui, religie, astrologie.
8. Sensibilizare și exprimare culturală:
Deoarece textul i-a ținut pe elevi cu sufletul la gură, sunt rugați să-și exprime emoțiile
trăite completând enunțurile de mai jos:
 Cel mai mult mi-a plăcut ...
 Cel mai puțin mi-a plăcut ...
De asemenea, elevilor li se solicită să caute în cultura altor popoare care este animalul ce
reprezintă puterea și cum văd ei că influențează această caracteristică umană viața de zi cu zi.
În concluzie, corelarea cunoștințelor de la diferitele obiecte de învățământ contribuie
substanțial la realizarea educației elevilor, la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a
capacității lor de a aplica cunoștințelor în practică.