Sunteți pe pagina 1din 2

Profilul de formare al elevului clasei a VIII-a

  Profilul de formare al elevului de clasa a VIII-a este prezentat părinţilor în cadrul unei
şedinţe organizate la începutul anului şcolar.
Stimaţi părinţi,
Trăim într-o societate modernă, aflată într-o continuă schimbare, iar revoluţia
tehnologică la care asistăm va avea un ritm din ce în ce mai alert, ceea ce va influenţa viaţa şi
viitorul copiilor noştri.
Acest progres fără precedent aduce transformări profunde şi în sistemul educaţional
care trebuie să pregătească elevii de astăzi pentru provocările zilei de mâine, când multe din
meseriile actuale vor fi dispărute, iar altele noi, necunoscute încă, le vor lua locul.
Drept urmare, învăţământul românesc îşi propune să dezvolte opt competenţe cheie
viitorilor absolvenţi, pentru a le asigura succesul pe piaţa muncii.
Astfel, elevii noştri şi copiii dumneavoastră vor fi pregătiţi ca la sfârşitul clasei a VIII-
a să demonstreze că dețin: 
1. Competenţe de comunicare în  limba maternă ce presupun abilitatea de a exprima și
interpreta gânduri, sentimente şi fapte, atât pe cale  orală, cât şi scrisă (ascultare, vorbire,
citire şi scriere) pe diverse teme şi de a interacţiona într-un mod adecvat în cadrul întregii
game a contextelor sociale şi culturale, în cadrul unui dialog proactiv prin folosirea unui
limbaj expresiv care să presupună integrarea cunoștințelor acumulate anterior.

2. Competenţe de comunicare în limbi străine care vizează dobândirea deprinderilor


specifice achizițiilor fundamentale (citit, scris, vorbit) si aplicarea lor efectivă în procesul
comunicării în situaţii diverse, prin învățarea limbilor în context informal ca parte a educației
pe parcursul întregii vieți.

3. Competenţe matematice și de bază în științe și tehnologii: este competența care oferă


capacitatea de a rezolva probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente
specifice matematicii, de a urmări și evalua diferite etape ale unei argumentări, de a adopta un
raționament matematic prin perseverența de a găsi argumente și a evalua validitatea acestora.
De asemenea, este stimulată aprecierea critică și curiozitatea pentru problemele etice,
stimulând respectul față de securitate și dezvoltare durabilă din perspectiva progreselor
științifice și tehnologice în legătură cu sine însuși, familia și comunitatea.

4. Competenţe digitale: ce presupun utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru


căutarea și selecţia unor resurse informaţionale și educaţionale respectând normele privind
navigarea pe internet. Acestea le dezvoltă elevilor utilizarea responsabilă a mijloacelor
interactive, prin accesarea dicționarelor online, a cărților în formate pdf, a manualelor
digitale,a creării unor bloguri sau a unor prezentari power point, dar le și facilitează realizarea
unor proiecte ce presupun accesarea și inserarea imaginilor și a materialelor media, dar și a
regulilor de folosire a informațiilor preluate.

 5. A învăța să înveți: este competența care are în centrul ei memoria, concentrarea,


gestionarea stresului și încrederea în sine, iar limba română poate contribui semnificativ prin
memorarea unor versuri din cadrul unor poezii, sau dobândirea înțelesurilor unor cuvinte noi,
texte argumentative sau prin activități care solicită concentrarea sau participarea la mici
proiecte sau activități lucrate în echipă sau individual, unde fiecare elev contribuie cu ceva sau
alții își asumă rolul de lider, acestea ducând la dezvoltarea inteligenței, a încrederii, a
spiritului de inițiativă, precum și la colaborare în procesul învățării. Competența dezvoltă
abilități necesare învățării, prin care elevii accesează, procesează și asimilează noi cunoștințe
și deprinderi, învățând să-și managerieze propria învățare, concentrarea pe perioade extinse,
dar și reflectarea critică asupra scopurilor și țintelor învățării.

 6. Competenţe  sociale și civice: sunt vizate în cadrul activităților de limba română prin
lecturarea și înțelegerea unor texte cu teme sociale și civice, observând astfel diferite coduri
de comportament și de bune maniere general acceptate în diferite medii, prin participarea la
dialog, jocuri de rol, valori pozitive la care fac referire textele pe care chiar elevii le pot
produce. Prin implicarea lor în activități extrașcolare precum zilele aniversare ale marilor
scriitori români sau sărbătorile religioase, elevii își vor dezvolta abilități precum toleranța,
respectarea opiniei celuilalt, înțelegerea faptului că fiecare individ are dreptul la un punct de
vedere diferit, solidaritate, valorizarea diversității, dar și deschiderea pentru respectarea
valorilor celuilalt.

 7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat: este competența ce presupune că la disciplina limba


și literatura română elevilor le este permis să transforme ideile în acțiune. Astfel,
competențele antreprenoriale presupun metode active prin care elevii să fie determinați să dea
frâu liber creativității și spiritului de inovație prin implicarea lor în diverse proiecte
individuale sau de echipă, precum și prin participarea la diferite concursuri.

8. Sensibilizare și exprimare culturală: este competența care evidențiază


transdisciplinaritatea din cadrul activităților școlare sau extrașcolare întreprinse prin realizarea
unor lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, ce vizează aprecierea unor
elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului național și universal în
medii formale sau informale.

În opinia mea, studierea disciplinei LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ este


esenţială în dezvoltarea acestor competenţe cheie prin faptul că :

 Îi asigură elevului adaptarea flexibilă la o lume în rapidă schimbare și profundă


interconectare;
 Pot contribui la o viață de succes în societatea cunoașterii;
 Se raportează atât la viață personală (acasă, în timpul liber) cât și la viață socială și
profesională (în societate, la locul de muncă), din această perspectivă conectând
contextele de învățare (formală/ nonformală) și scopurile învățării.