Sunteți pe pagina 1din 1

TEXTUL ARGUMENTATIV

Textul argumentativ are ca scop să convingă cititorii cu privire la o opinie/un punct de


vedere, formulate într-un enunț numit PREMISĂ (sau IPOTEZĂ, TEZĂ, PROBLEMĂ).
PREMISA poate fi formulată ca afirmație .
De exemplu:
Problema discutată este dacă mai merită să citim.
Sau ca intrebare :
Mai citim în ziua de astăzi sau nu?
Pentru a convinge cititorul, se folosesc ARGUMENTE, adică idei care susțin punctul de
vedere formulat în premisă.
Argumentele pot fi : RAȚIONALE : fapte, dovezi, exemple

EMOȚIONALE: impresii, convingeri personale


În textul argumentativ uneori apar CONTRAARGUMENTE, care combat păreri ce se
referă la ideea din premisă.
Textul argumentativ se încheie cu o CONCLUZIE, un enunț scurt, sintetic, în care
punctul de vedere este pus în legătură cu ipoteza.
În textul argumentativ se utilizează formulări ce privesc ordinea argumentelor:
În primul rând...; În al doilea rând...; Mai întâi...; Apoi...; În concluzie...
- Legătura dintre idei se realizează cu ajutorul cuvintelor precum: Pentru că ... ; Spre
deosebire de ... ; Ca urmare ... .
Timpul verbal utilizat în textul argumentativ este prezentul modului indicativ.
O cumpunere de tip argumentativ respectă următoarele etape:

INTRODUCERE FORMULAREA PREMISEI

CUPRINS ARGUMENT 1, ARGUMENT 2

CONCLUZIE CONCLUZIE