Sunteți pe pagina 1din 18

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE

PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ: Asistent Social

TABLOUL FACTORILOR DE RISC ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE


MUNCĂ
A. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare
2. Executarea defectuoasa de operatii – manevre, pozitionari, fixari
3. Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si normala purjarea de
fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate – compresoare, centrala termica etc.
4. Comportament violent al clientilor
5. Nesincronizari in efectuarea operatiilor – intarzieri, devansari
6. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor
7. Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau
care sunt intinsein apropierea acestora
8. Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor
halucinogene
9. Neatentie in manipularea instrumentelor de lucru
10. Ingerare accidentala sau voluntara de substante toxice – medicamente, materiale din
laborator etc.
11. Depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra
12. Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor biologice – containere speciale – incinerarea
lor
13. Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului (la
asezarea in pozitie corecta si transportul pacientilor)
14. Neutilizarea echipamentului individual de protectie – manusi de unica folosinta etc.masca de
unica folosinta pentru evitarea contaminarii cu virusi sau microorganisme din aerul respirabil
al pacientilor
B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
1. Agresare fizica si verbala a angajatului de catre pacienti
2. Metode de munca necorespunzatoare – utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc.
3. Opreratii, reguli, procedee gresite
4. Stres psihic datorita lucrulu i cu regim strict de atentiei pentru acordarea
primului ajutor sau asistentei medicale in cazul urgentelor medicale
5. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microorganisme
infectioase
6. Efort fizic prin lucru preponder ent ortostatic, deplasari frecvente
intre cabinet si locatia clientilor/ pacientilor
7. Decizii dificile in timp scurt in cazul urgentelor pacientilor
C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
1. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor
2. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare -
cutite, ace de seringa, cioburi etc
3. Caderea accidentala a obiectelor manipulate datorita impiedicarii sau alunecarii
4. Zgomot generat de clienti/ pacienti
5. Proiectare de particule, jet de substante
6. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor
de munca
7. Vibratii ale echipamentelor de munca – compresoare aer, micromotoare etc.
8. Alergii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelor, substantelor

1
utilizate ca dezinfectanti etc.
9. Substante radioactive – cabinet de radiologie
10. Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea materialelor
11. Varsarea accidentala de produse fierbinti – arsuri termice
12. Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor
aferente aparaturii electrice
13. Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica
14. Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude
15. Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au
i m p a m a n t a r e , s a u c a r e a u i m p a m a n t a r e necorespunzatoare
16. Culturi sau preparate cu microorganisme – bacterii, virusuri etc.
D. FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCA
1. Temperatura aerului ridicată vara, scăzută iarna
2. Curenţi de aer prezenţi în toate incintele
3. Umiditatea aerului crescută în zonele de purjare şi supape ale instalaţiilor de încălzire cu
abur tehnologic
4. Calamitati naturale: cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inundaţii
5. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: scăpări, deversări necontrolate de la instalaţiile
proprii sau din vecinătate
6. Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau exploziv: carborund, vapori,
particule de hidrocarburi
7. Câini fără stăpân necontrolaţi pe căile de circulaţie şi în şantier, muşcături infecţioase
8. Acces în zone subterane la reţele elctrice, manifestări de claustrofobie

2
L I S T A D E C O N S E C I N Ţ E P O S I B I L E ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC
ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR
Organe de
Sistem osteoarticular
simţ

Aparat cardiovascular
Membru Membru

Aparat respirator

muscularSistem
Ureche

Aparat digestiv
Cutie craniană

Sistem nervos
Cutie toracică

Coloana vertebrală
superior inferior

Aparat renal
Tegument
Abdomen

Multiplă
Nr. CONSECINŢE

DegetePalmă
AntebraţBraţ

GambăCoapsă
crt. POSIBILE

Ochi
Nas

Externă
Internă
Picior
D S D S
1.Plagă: - tăietură x x x x - - - - x x x x x x x x x x - x x x
- înţepătură x x x x - - - - x x x x x x x x x x - x x x
2.Contuzie x x - x - - - - x x x x x x x x x x x x x x
3.Entorsă - - - - - - - - - x x x x x x - - - - - - -
4.Strivire x x x - - - - - x x x x x x x x - x - x - x
5.Fractură x x - - - - - - x x x x x x x - - x - - - x
6.Arsură: - termică x x x x - - - - - x x x x x x x x x - x - x
- chimică - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.Amputaţie - - - - - - - - - x x x x x x x - - - - - x
8.Leziuni ale organelor interne - - x - x x x x - - - - - - - - - - x - x x
9.Electrocutare - - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - x
10.Asfixie - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.Intoxicaţie - acută - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - -
- cronică - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.Dermatoză - - x - - - - - - x x x x x - - - - - - - -
13.Pneumoconioză - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pulberi organice şi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
substanţe toxice iritante
15.Astm bronşic, rinită vasomotorie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16.Boli prin expunere la temperaturi înalte / scăzute - - - - - - - - - - - x x - x - - - - - - -
17.Hipoacuzie, surditate de percepţie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.Cecitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR
Organe de
Sistem osteoarticular
simţ

Aparat cardiovascular
Membru Membru

Aparat respirator

muscularSistem
Ureche

Aparat digestiv
Cutie craniană

Sistem nervos
Cutie toracică

Coloana vertebrală
superior inferior

Aparat renal
Tegument
Abdomen
Nr. CONSECINŢE

Multiplă
DegetePalmă
AntebraţBraţ

GambăCoapsă
crt. POSIBILE

Ochi
Nas

Externă
Internă
Picior
D S D S
19.Tumori maligne, cancer profesional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20.Artroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite, bursite,
- - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - -
epicondilite, discopatii
21.Boala de vibraţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.Tromboflebită - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.Laringite cronice, nodulii cântăreţilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.Astenopatie acomodativă, agravarea miopiei existente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25.Cataracta - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - -
26.Conjuctivite şi keratoconjunctivite - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
27.Electrooftalmie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28.Boala de iradiere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29.Îmbolnăviri datorate compresiunilor şi decompresiunilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30.Boli infecţioase şi parazitare - - x - x - x - - - - - - - - - - - - - - -
31.Nevroze de coordonare - - - - - - - - - - - x x - - - - - - - - -
32.Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33.Afecţiuni psihice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34.Alte consecinţe

4
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: __ h/schimb

ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Asistent Social
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
A. FACTORI DE 1. ACŢIUNI 1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare,
ITM 3-45 2 3 4
RISC PROPRII GRESITE dezechilibrare, alunecare
EXECUTANTULUI 1. 2. E x e c u t a r e a d e f e c t u o a s a d e o p e r a t i i
INV. GR III 4 2 3
  1.1. Executare – m a n e v r e ,  pozitionari, fixari
defectuoasă de 3. S t a t i o n a r e a i n z o n e
operaţii p e r i c u l o a s e , i n c a r e e s t e  posibila
si normala purjarea de fluide la INV. GR III 4 2 3
presiunisi/sau temperaturi ridicate –
compresoare, centrala termica etc.
4. Stationarea, deplasarea in zone
DECES 7 2 3
periculoase
5. Utilizarea unor cabluri si
p r e l u n g i t o a r e i n dezordine, care
ITM 45-180 3 3 3
traverseaza caile de acces sau care sunt
ȋntinse ȋn apropierea acestora
a. Nesincronizări 6. Nesincronizari in efectuarea operatiilor –
ITM 45-180 3 3 3
de operaţii intarzieri,devansari
a. Efectuarea de 7. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina
operaţii de munca – pornire echipamente de munca DECES 7 1 3
neprevăzute prin 8. Prezentarea la program in stare
sarcina de muncă d e o b o s e a l a , ebrietate, sub influenta DECES 7 1 3
substantelor halucinogen
9. Interventii la echipamentul electric,
i n c a z u l aparitiei defectiunilor sau blocajelor DECES 7 1 3

5
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: __ h/schimb

ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Asistent Social
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
10. Depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare ITM 45-180
pedestră 3 2 2
zile
11. Violenta din partea clientilor ITM 45-180
3 3 3
zile
a. Comunicari 12. Ingerare accidentală sau voluntară de substanţe
accidentogene toxice ITM 45-180 3 3 3
2. OMISIUNI 13. Nerespectarea regimului depozitarii
ITM 45-180
deseurilor    b i o l o g i c e – c o n t a i n e r e 3 2 2
zile
speciale – incinerarea lor
14. Ridicarea manuala a unor sarcini
ITM 3-45 zile 2 2 2
grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului
15. Neutilizarea echipamentului
i n d i v i d u a l d e  protectie – manusi de ITM 3-45 zile 3 2 2
unica folosinta
B. FACTORI DE 1. CONŢINUTUL 16. Agresare fizica si verbala a
ITM 3-45 2 4 2
RISC PROPRII NECORESPUNZĂ angajatului de catr e pacient
SARCINII DE TOR AL SARCINII 17. Metode de munca necorespunzatoare – ITM 45-180
MUNCĂ DE MUNCĂ ÎN utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc 7 1 3
zile
RAPORT CU 18. Operatii, reguli, procedee gresite DECES 7 1 3
CERINŢELE DE
SECURITATE
1.1. Operaţii,
reguli, procedee
greşite

6
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: __ h/schimb

ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Asistent Social
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
1. SARCINA 19. Efort fizic prin lucru
SUB/SUPRADIME p r e p o n d e r e n t o r t o s t a t i c , deplasari
NSIONATA ÎN frecvente intre cabinet si client
RAPORT CU ITM 3-45 zile 2 4 2
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
2.1. Solicitare fizică
2.2. Solicitare 20.Stres psihic datorita lucrului cu regim
psihică strict de a t e n t i e i p e n t r u a c o r d a r e a
p r i m u l u i a j u t o r in cazul urgentelor ITM 3-45 zile 2 4 2
medicale

21. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de


ITM 3-45 zile 2 4 2
contact cu virusi si microorganisme infectioase
22. Decizii dificile in timp scurt in cazu l
ITM 3-45 zile 2 4 2
urgentelor  medicale ale pacientilor
C. FACTORI DE 1. FACTORI DE 23. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera ITM 45-180
3 3 3
RISC SPECIFICI RISC MECANIC aobiectelor in timpul manipularii lor zile
MIJLOACELOR DE 1.1. Mişcări 24. Taiere, intepare la contactul
PRODUCŢIE periculoase c u s u p r a f e t e  periculoase - taietoare, ITM 3-45 zile 2 3 2
intepat oare - cutite, cioburi etc.
25. Caderea accidentala a obiectelor ITM 3-45 zile 2 1 1
m a n i p u l a t e d a t o r i t a impiedicarii sau
alunecarii

7
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: __ h/schimb

ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Asistent Social
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
26. Zgomot generat de clienti Itm 3-45 zile 2 3 2
27. Proiectare de particule (bucati de
INV. GR III 4 2 3
s t i c l a ), jet de substante
28. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate
ale miscarilor functionale ale echipamentelor de INV. GR III 4 2 3
munca
29. Vibratii ale echipamentelor
d e m u n c a –   compresoare aer, ITM 3-45 zile 2 3 2
micromotoare, freze etc.
1.2. Recipienţi sub 30. Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă ataşate
presiune recipienţilor sub presiune sau al căror scop este ITM 3-45 zile 3 2 3
acela de a livra fluide
1.3. Vibraţii 31. Instalaţii, aparate care emit vibraţii
excesive ale
ITM 3-45 3 1 2
echipamentelor
tehnice
2. FACTORI DE 32. Contact direct cu suprafete si produse fierbinti ITM 3-45 zile 3 3 3
RISC TERMIC 33. Varsarea accidentala de produse fierbinti –
2.1 Temperatura arsuri termice
ITM 45-180 3 3 3
ridicată a obiectelor
sau suprafeţelor
3. FACTORI DE 34. Electrocutare prin atingere
RISC ELECTRIC d i r e c t a , i n c a z u l deteriorarii izola tiei DECES 7 2 4
cablurilor afer ente aparaturii electrice
35. Curgere sau varsarea lichidelor DECES 7 2 4
8
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: __ h/schimb

ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Asistent Social
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
p e a p a r a t u r a electrica
36. Actionarea
i n t r e r u p a t o a r e l o r / s t e c h e r e l o r c u mainile DECES 7 2 4
ude
4. FACTORI DE 37. Ingerarea acidentala de substante, medicamente
DECES 7 1 3
RISC CHIMIC – otravire
D. FACTORII DE 1. FACTORI DE 38. Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie
ITM 3-45 3 3 3
RISC SPECIFICI RISC FIZIC de conditiile atmosferice
MEDIULUI DE 39. Efort vizual datorita iluminarii slabe si artificiale ITM 3-45 3 1 2
MUNCA 40. Calamitati naturale: seisme, trasnete ITM 3-45 2 1 1
41. Pericol de lezare fizica sau psihica –
DECES 7 1 3
amenintari,violente, insulte din partea pacientilor
2. FACTORI DE 42. Depozitarea substantelor
RISC CHIMIC c h i m i c e t o x i c e i n recipiente nemarcate DECES 7 1 3
43. Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera
ITM 45-180 3 3 3
– substante specifice utilizate
3. FACTORI DE 44. Contact cu microorganisme (virusi,
RISC BIOLOGIC bacterii) in suspensie in aer sau contact DECES 7 1 3
direct cu pacientii/ clientii, pe diferite materiale
4. CARACTERU 45. Substante radioactive
L SPECIAL AL DECES 7 1 3
MEDIULUI

9
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

75

r  R
i 1
i i
23  (4  4)  35  (3  3)  10  (2  2)  7  (1  1) 730
N rg     2,84
75
23  4  35  3  10  2  7  1 224
ri 1
i

Nivelul de securitate

N S  8 – 2,84  5,16

10
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

LOCUL DE MUNCĂ: Asistent Social


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,84

7
NIVELURI PARTIALE DE RISC

FACTORI DE RISC
5

4 44 44444 4 4 44 44 44 4 44 4 44 4
4

3 3333 33 33 3 33 3 333 33 3 33 33 33333333 3 33 3


3

2 22 2 22 2 2 2 2
2

111 1 11 1
1

0
1

9
5

5
F1

F7

F9
F3

F5

F1

F1

F2

F2

F2

F3

F3

F4

F4

F4

F4

F5

F5

F6

F6

F6
F1

F1

F1

F2

F2

F3

F3

F3

F4

F5

F5

F5

F6

F6

F7

F7

F7
11
7
NIVELURI PARTIALE DE RISC

2
4 44 44444 4 4 44 44 44 4 44 4 44 4
3 3333 33 33 3 33 3 333 33 3 33 33 33333333 3 33 3
1
2 22 2 22 2 2 2 2
111 1 FACTORI DE RISC 11 1
0
F1 F3 F5 F7 F9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5
F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F3 F3 F4 F4 F4 F4 F4 F5 F5 F5 F5 F5 F6 F6 F6 F6 F6 F7 F7 F7

12
F1
F75 7 F2 F3
F73F74 F4
F72 F5
F71 F6
F70 F7
F69 6 F8
F68 F9
F67 F10
F66
F65
4 44 5
F11
F12

4 3 33 3 44 4
F64 F13
F63
4 44 F14
F62
F61 4 3 2 2 2 4
3
F15
F16
3 1 1 111 33 2
F60
33 1 33
F17
F59
3
3 4
1 F18
F58
F57
3
3 3
3 0
F19
F20
F56 3 2 3 4 F21
F55 4 33 2 3 F22

1 3 4
33 22 4
F54 F23
F53
2 22 3 4 F24
F52 33 3 4 F25
F51 3 333 3 F26

4 44
F50 F27
F49
F48
44 F28
F29
F47 F30
F46 F31
F45 F32
F44 F33
F43 F34
F42 F41 F35
F40 F39 F38 F37 F36

13
LEGENDǍ

F1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare


F2. Executarea defectuoasa de operatii – manevre, pozitionari, fixari
F3. Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si normala purjarea de
fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate – compresoare, centrala termica etc.
F4. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca – pornire
echipamente de munca
F5. Nesincronizari in efectuarea operatiilor – intarzieri, devansari
F6. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor
F7. Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau
care sunt intinse in apropierea acestora
F8. Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor
halucinogene
F9. Violenta din partea clientilor
F10. Ingerare accidentala sau voluntara de substante toxice
F11. Depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra
F12. Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor biologice – containere speciale – incinerarea
lor
F13. Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului (la
asezarea in pozitiecorecta si transportul pacientilor)
F14. Neutilizarea echipamentului individual de protectie – manusi de unica
F15. Agresare fizica si verbala a angajatului de catre pacienti
F16. Metode de munca necorespunzatoare – utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc.
F17. Opreratii, reguli, procedee gresite
F18. Stres psihic datorita lucrulu i cu regim strict de atentiei pentru acordarea
primului ajutor sau asistentei medicale in cazul urgentelor medicale
F19. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microorganisme
infectioase
F20. Efort fizic prin lucru preponder ent ortostatic, deplasari frecvente
F21. Decizii dificile in timp scurt in cazul urgentelor medicale ale clientilor
F22. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor
F23. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare,
intepatoare
F24. Caderea accidentala a obiectelor manipulate datorita impiedicarii sau alunecarii
F25.Zgomot generat numarul de pacienti
F26. Proiectare de particule, jet de substante
F27. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor
de munca:unituri stomatologice, compresor aer, micromotoare, aparatura specifica activitatii
desfasurate
F28. Vibratii ale echipamentelor de munca – compresoare aer, micromotoare, freze etc.
F29. Alergii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelor, substantelor
utilizate cadezinfectanti etc.
F30.Substante radioactive – cabinet de radiologie
F31.Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea materialelor puse la sterilizat
in etuva
F32.Varsarea accidentala de produse fierbinti – arsuri termice
F33.Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor
aferente aparaturii electrice
14
F34.Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica
F35.Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude
F36.Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au
i m p a m a n t a r e s a u c a r e a u i m p a m a n t a r e necorespunzatoare
F37. Culturi sau preparate cu microorganisme – bacterii, virusuri etc.
F38.Temperatura aerului ridicată vara, scăzută iarna
F39.Curenţi de aer prezenţi în toate incintele
F40. Umiditatea aerului crescută în zonele de purjare şi supape ale instalaţiilor de încălzire cu
abur tehnologic
F42.Calamitati naturale: cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inundaţii
F43.Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: scăpări, deversări necontrolate de la instalaţiile
proprii sau din vecinătate
F44. Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau exploziv: carborund, vapori,
particule de hidrocarburi
F45. Substante radioactive

15
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII
LOCULUI DE MUNCĂ: Asistent Social

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat
conform metodei avizate are valoarea 2,84 situându-se sub limita de acceptabilitate (3,5), în
categoria riscurilor mici.
S-au identificat 45 factori de risc dintre care: 41 factori au nivel parţial de risc peste limita de
acceptabilitate de 3,5 şi 4 factori au niveluri parţiale de risc sub limita de acceptabilitate.
Factorii pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor sunt ( nivel
de risc 4 ):
F33.Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor
aferente aparaturii electrice
F34.Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica
F35.Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude
F36.Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au
i m p a m a n t a r e , s a u c a r e a u i m p a m a n t a r e necorespunzatoare

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile
prezentate în "Fişa de măsuri propuse".
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează :

Tabelul de ponderi a FR pe componente în sistemul de muncă  


EXECUTANT 28,84 %
SARCINA DE MUNCĂ 13,46 %
MIJLOACE DE PRODUCŢIE 26, 92 %
MEDIUL DE MUNCĂ 30,76 %
Total FR Evaluaţi 75
Ponderea Factorilor de risc aparţinând executantului în total factori de risc 41,33 %
Număr de Factori de risc cu consecinţe ireversibile 4
Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în totalul Factorilor de Risc 56 %
Număr factori de risc cu consecinţa maximă previzibilă în subtotal factori de risc
15
proprii executantului
Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în factorii de risc proprii
28,84 %
executantului

Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe ireversibile – deces.

FACTORII DE RISC CE POT AVEA CONSECINŢELE MAXIME PREVIZIBILE - DECES,


REPREZINTĂ 7,69 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC şi 0 % DIN TOTALUL
FACTORILOR DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI.
ACEŞTI FACTORI DE RISC VOR FI ANALIZAŢI PERSEVERENT DE CĂTRE
ANGAJATOR, SCOPUL MĂSURILOR PE CARE LE VA DISPUNE FIIND ACELA DE
ELIMINARE A LOR

Evenimentele de munca datorate materializării acestor riscuri au în cea mai mare parte
consecinţe ireversibile asupra executantului, ceea ce impune o atenţie sporită implementării
măsurilor care conduc la eliminarea sau diminuarea lor.

16
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCĂ: Asistent Social NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,84%

13,33%
34,67%
10,67%
Mijloace de productie
Executant
Mediul de munca
Sarcina de munca

41,33%

17
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
LOCUL DE MUNCǍ Asistent Social
FACTORII DE RISC NIVEL MASURILE PROPUSE
Simbol pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de muncă
identificati şi evaluati la locul de muncă PARTIAL
factor
DE RISC TEHNICE ORGANIZATORICE
F33 Electrocutare prin - acoperiri cu materiale - Masuri de protectie principale:-
atingeredirecta, in cazul electroizolante ale partilor active folosirea tensiunilor foarte joase de
4
deteriorariiizolatiei cablurilor (izolarea de protectie) securitate (TFJS);- legarea la pamant;-
a f e r e n t e aparaturii electrice aleinstalatiilor si echipamentelor legarea la nul de protectie;- izolarea
F34 Curgere sau varsarea lichidelor   pe electrice;- ingradiri in carcase sau suplimentara de protectie aplicata utilajului
4
aparatura electrica acoperiri cu invelisuri exterioare;- in procesul de fabricatie;- separarea de
F35 Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor 4 scoaterea de sub tensiune a protectie.2. Masuri de protectie
F36 F o l o s i r e a u n o r s u r s e echipamentelor electrice- instruirea secundare:- izolarea amplasamentului;-
d e alimentare electrica ce nu au lucratorilor cu privire la modul de egalizarea si/sau dirijarea potentialelor;-
i m p am a n t a r e s au ca r e exploatare a echipamentelor de deconectarea automata in cazul
a u impamantare necorespunzatoare munca actionate electronic aparitiei unei tensi uni sau unui
4 curent de defect periculoase

- Folosirea mijloacelor de protecţie


electroizolante

18