Sunteți pe pagina 1din 4

Apostolul Matia

De la OrthodoxWiki

Sfântul Apostol Matia a fost unul din cei


Şaptezeci înainte de a-l înlocui pe Iuda Apostolul Matia
Iscarioteanul între cei Doisprezece. Sfântul
Matia este prăznuit în Biserica Ortodoxă la
9 august şi la 30 iunie împreună cu Soborul
Slăviţilor şi Drept-lăudaţilor Doisprezece
Apostoli ai lui Hristos.

Cuprins
1 Viaţa
2 Imnografie Date personale
3 Surse Naștere Betleem
4 Legături externe Mutare la 63
Domnul (†)
Localizare Țara Sfântă,
Israel
Viaţa Naționalitate eveu

Apostolul Matia s-a născut în Betleem din Date cult


tribul lui Iuda. Încă din copilărie, el a Tip apostol și
studiat Legea lui Dumnezeu sub mucenic
supravegherea lui dreptului Simeon, Data canonizării tradiția
primitorul de Dumnezeu. Prăznuire la data 9 august şi 30
de iunie
Atunci când Domnul nostru Iisus Hristos
s-a arătat lumii, Sfântul Matia a crezut că El Recunoaștere universală
este Mesia şi l-a urmat apoi cu Biserici
perseverenţă, fiind numărat printre cei patronate
Şaptezeci de Apostoli, pe care Domnul "i-a
trimis doi câte doi înaintea feţei Sale" (Luca 10,1).

După Înălţarea Mântuitorului, Sfântul Matia a fost ales de ceilalţi să îl


înlocuiască pe Iuda Iscarioteanul dintre cei Doisprezece Apostoli (Fapte
1:15-26). După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolul Matia a propovăduit
Evanghelia în Ierusalim şi în Iudeea împreună cu ceilalţi Apostoli (Fapte
6:2, 8:14). Din Ierusalim, el a mers împreună cu Apostolii Petru şi Andrei în
Antiohia Siriană lşi apoi în oraşele Tianum şi Sinope din Capadocia. Aici,
Apostolul Matia a fost întemniţat, scăpând în mod miraculos cu ajutorul
Sfântului Andrei Întâiul Chemat.

Apostolul Matia a călătorit apoi spre Amasea, un oraş aflat pe malul mării.
În timpul călătoriei de trei ani a Apostolului Andrei, Sfântul Matia a fost cu
el în Edessa şi Sebasta. În conformitate cu Sfânta Tradiţie a Bisericii, el a
propovăduit în Pontine Etiopia (în prezent vestul Georgiei) şi în Macedonia.
El a fost frecvent, în acea perioadă, în pericol de moarte, dar Domnul l-a
apărat pentru a propovădui Evanghelia.

O dată, păgânii l-au forţat să bea o fiertură otrăvitoare. El a băut-o şi nu


numai că nu l-a afectat ci chiar a vindecat câţiva prizonieri care fuseseră
orbiţi cu această fiertură. Când Sfântul Matia a ieşit din temniţă, păgânii
l-au căutat în zadar, pentru că pentru ei devenise invizibil. Altă dată, când
păgânii s-au înfuriat şi vroiau să-l omoare, pământul s-a deschis şi i-a
înghiţit.

Apostolul Matia s-a reîntors în Iudeea unde a continuat să-i lumineze pe


compatrioţii săi cu lumina învăţăturilor lui Iisus Hristos. El a făcut minuni
mari în Numele lui Iisus Hristos şi a convertit mulţime mare la credinţa
creştină.

Marele preot evreu Anania îl ura pe Hristos şi, mai înainte, îl condamnase
pe Apostolul Iacov, Fratele Domnului să fie azvârlit de pe înălţimile
Templului iar acum a ordonat ca Apostolul Matia să fie arestat şi adus în
faţa Sinedriului din Ierusalim.

Anania cel lipsit de evlavie a rostit o cuvântare în care l-a blasfemiat pe


Domnul. Folosind profeţiile din Vechiul Testament, Apostolul Matia a
demonstrat că Iisus Hristos este Adevăratul Dumnezeu, Mesia cel promis,
Fiul lui Dumnezeu, Consubstanţial and Coetern cu Dumnezeu Tatăl. După
aceste cuvinte, Apostolul Matia a fost condamnat la moarte de către
Sinedriu şi lapidat.

Când Sfântul Matia era deja mort, evreii, pentru a-şi ascunde fărădelegea,
i-au tăiat capul ca unui duşman la Cezarului. (Conform unor istorici,
Apostolul Matia a fost crucificat şi spun că el a murit în Colchis.) Apostolul
Matia a primit cununa muceniciei în anul 63.

Imnografie
Tropar (Glasul 3)

Apostole Sfinte Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască


iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (Glasul 4)

Ca un soare cu raze luminoase în toată lumea ieşind vestirea ta, a


luminat Biserica păgânilor cu darul, purtătorule de minuni, Matia
Apostole.

Surse
Apostle Matthias of the Seventy (http://ocafs.oca.org
/FeastSaintsViewer.asp?FSID=102243) , August 9 (OCA)

Legături externe
(ro) Apostolul Matia (http://ro.wikipedia.org/wiki/Matia_(Apostol))
(en) Apostle Matthias (http://ocafs.oca.org
/FeastSaintsViewer.asp?FSID=101855) , June 30 (OCA)
(en) Matthias, Apostle of the 70 (http://goarch.org/en/chapel
/saints.asp?contentid=158) (GOARCH)
(en) Apostle Matthias Icon and Story
(http://www.comeandseeicons.com/m/ygo04.htm)
(en) "The Church of Christ Shall Not Be Impoverished": Sermon on
the feast day of Apostle Matthias
(http://www.russianorthodoxchurch.ws/01newstucture/pagesen
/sermons/stjohnmathias.html) de Sf. Ioan Maximovici
(en) Saint Matthias at Wikipedia

Apostoli

Cei Doisprezece (+1)


Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei
| Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda
Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo
| Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie |
Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet
| Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon |
Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin |
Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor |
Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens |
Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan
Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim |
Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli,
pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Adus de la „http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Apostolul_Matia&
oldid=38716”
Categorii: Apostoli Sfinți biblici Mucenici Propovăduitori

Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți


Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Mucenici
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți misionari > Apostoli
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți pre-niceeni > Sfinți biblici
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți pre-niceeni > Sfinți biblici
> Sfinți din Noul Testament
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni > Propovăduitori
Categorii > Oameni > Propovăduitori
Categorii > Oameni > Propovăduitori
Categorii > Texte > Sfânta Scriptură > Noul Testament

Ultima modificare efectuată la 08:21, 12 august 2014.


Pagina a fost vizitată de 5.772 de ori.
[2 utilizatori care urmăresc]
Conținutul este disponibil sub Copyright Information.