Sunteți pe pagina 1din 114
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A - VIT- A CIVILA EXPERT CONTABIL BUDEANU PAVEL NR. DOSAR 41848/3/2012/a17 TERMEN 10.05.2018 RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA CAPITOLUL I - INTRODUCERE Subsemnatul BUDEANU PAVEL, in calitate de expert contabil, posesor al carnetului de expert contabil cu nr. 208514, eliberat de Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania, inscris in Tabloul expertilor contabili la nr. 20851, Sectiunea I, am fost desemnat prin Incheierea data in sedinta publica din data de 14.09.2017, sa efectuez o expertiza contabila in Dosarul nr. 41848/3/2012/a17, aflat pe rol fa Teibunalul Bucuresti, Sectia a ~ VII ~ a Civila, avand ca parti: — Reclamanta RTZ&PARTNERS SPRL Filiala Alba - cu sediul social in Alba Iulia, str. Henri Coanda, nr. 2A, si adresa de corespondenta in Cluj —Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, desemnata lichidator judiciar al debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL; Si Para - SC SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL (Fosta Baumeister SA), cu sediul social in Bucuresti, str. Piata Unirii, Magazin Unirea, Corp Calarasi, et. 5, Sector 3, prin administrator judiciar ZRP INSOLVENCY SPRL, str. Plantelor, nr. 12, loc. Bucuresti, Sector 2 ; - SC AETERNITAS CONSULT & CONSTRUCT SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Valsanesti, nr. 1, Cladirea administrativa, Biroul nr..2, et. P, Sector 3, reprezentata conventional prin MIHAILA SI ASOCIATII SCA, str. Cornelia, nr. 34, loc. Bucuresti, Sector 4 ; - ADAMESCU GRIGORE DAN, cu domiciliul in Monaco, Avenue Princess Grace, nr.11, si cu domiciliul ales in Bucuresti, bdul Aviatorilor, nr. 102-104, Sector 1 ; -ADAMESCU ALEXANDER BOGDAN, cu domiciliul in Londra, nr. 6,96 Boundry Road, Marea Britanie ; - ONUTE DANIEL, cu domiciliu in Brasov, str. Hamanului, nr. 57, se C, ap. 15, jud. Brasov, cu domiciliul ales la ,,Dumitru, Popeseu si Asociatii SPARL”’, str. Vasile Lascar, nr. 78 A, loc. Bucuresti, Sect. 2 ; PETER, cu domiciliul in Hamburg, Espellohneg, nr. BUDEANU PAVEL 3 yup heap Din motive obiective expertul a solicitat si instanta a dispus amanarea cauzei in dosarul nr. 41848/3/2012/a17, aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti, Sectia a — VII ~ a Civila, si a revenit cu adresa catre expertul contabil desemnat, pentru efectuarea raportului de expertiza pana la termenul din 10.05.2018. Pentru paratii Aeternitas Consult&Construct SRL si Adamescu Alexander Bogdan, instanta a acceptat participarea la efectuarea expertizei a cate unui expert consilier parte : ‘Pentru. Aeternitas Consult&Construct SRL — expert consilier parte Zaifu Marioara-nr. carnet 16236/2011, eliberat de CECCAR filiala Constanta; “Pentru Adamescu Alexander Bogdan ~ expert consilier parte Caciula Anisoara Daniela-nr. carnet 1718/2011, eliberat de CECCAR filiala Constanta. In cauza nu s-a mai efectuat o alta expertiza contabila judiciara. Prin incheierea de sedinta din data de 14.09.2017, au fost stabilite urmatoarele, OBIECTIVE : 1 Obiective stabilite din oficiu 1, Sa se determine daca rezulta savarsirea de catre parati a vreuneia din faptele enumerate de art. 138 din legea nr. 85/2006, astfel cum sunt descrise in actiunea introductiva si cererile ulterioare; Il Objective incuviintate pentru paratul Adamescu Grigore Dan 4. Sa se stabileasca daca in perioada 10.10.2008-24.01.2013, debitoarea a tinut contabilitatea in raport cu dispozitiile legale aplicabile; 2. Sa se stabileasca daca modalitatea de tinere a contabilitatii de catre debitoare, putea fi de natura sa determine intrarea in insolventa ; 3. Ga se verifice si identifice, in contabilitatea debitoarei, cine a semnat actele juridice, contractele si operatiunile comerciale precum si documentele contabile in perioada 10.10.2008-24.01.2013, si daca subsemnatul am semnat vreun document de acest gen; 4. Sa se verifice si identifice, in contabilitatea debitoarei care sunt actele juridice si operatiunile comerciale care au afectat grav activitatea debitoarei si care au condus la starea de insolventa a acesteia; 5. Sa se stabileasca cand au aparut primele semne ca debitoarea intra 6. re au fost cauzele concrete ale intrarii in CipeNOF Cony Fiat Bucureati™ 3) d went conta. "0 as EANU PAVEL 2) eirent co 8 Nr. 20851 5 Ekcioia i Ge brngi28 29 2018 5 ANISOARA DANIEL ies 20 30 218 0 24 Lip ezuoww AN 7. Sa se stabileasca daca starea de insolventa a debitoarei a aparut in perioada in care administratorul statutar era SC Sigur Industrial Construct SRL, sau in perioada in care debitoarea era administrata de SC Aeternitas Consult&Construct SRL; $. Sa se stabileasca daca subsemnatul am efectuat acte de comert in interes personal sub acoperirea debitoarei. stty Obiective incuviintate___pentru___paratii Aeternitas Consult&Construct SRL si Otto Karl-Peter 1. Sa se stabileasca daca perioada 12.06.2012-24.01.2013 debitoarea a tinut contabilitatea in raport cu dispozitiile legale aplicabile; 2. Sa se stabileasca daca modalitatea de tinere a contabilitatii de catre debitoare in perioada 12.06.2012-24.01.2013 putea fi de natura sa determine intrarea in insolventa; 3. Sa se verifice in contabilitatea debitoarei daca subscrisa si/sau subsemnatul am efectuat operatiuni de natura a conduce la deschiderea procedurii insolventei debitoarei; 4. Sa se verifice si identifice, in contabilitatea debitoarei, care sunt actele juridice si operatiunile comerciale care au afectat grav activitatea debitoarei si care au condus la starea de insolventa a acesteia; 5. Sa se stabileasca cand au aparut primele semne ca debitoarea intra in incapacitate de plata; 6. Sa se stabileasca daca starea de insolventa a debitoarei a aparut in perioada in care administratorul statutar era SC Sigur Industrial Construct SRL sau in perioada in care debitoarea era administrata de SC Aeternitas Consult &Construct SRL; 7. Sa se stabileasca daca subscrisa si subsemnatul am efectuat acte de comert in interese personal sub acoperirea debitoarei; 8. Sa se stabileasca daca subscrisa si subsemnatul am dispus, in interes personal, continuarea unor acrivitati care duceau in mod vadit debitoarea la incetarea de plati ; 9. Sa se stabileasca daca subscrisa si subsemnatul, prin actele de administrare efectuate, am deturnat sau am ascuns o parte din activul debitoarei sau am marit in mod fictiv pasivul acesteia; 10. Sa se stabileasca care au fost cauzele concrete ale intrarii in insolventa a debitoarei; IV Objective incuviintate pentru creditoarea Histria International SRL 1. Sa se stabileasca incasarile contractuale de care a beneficiat societatea in insolventa de la societatea care o controleaza-SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA); expen contasie fe yt 220,08 Lip eaten 2, Sa se stabileasca obligatiile contractuale totale angajate de catre societatea in insolventa din acest dosar si subcontractorii reali (creditorii din prezentul dosar) ; 3, Sa se stabileasca cuantumul si justificarea tuturor platilor facute de catre debitoarea in insolventa catre sc Baumeister SA si catre orice alta societate din acelasi grup controlat piramidal, dar si catre paratii din prezenta cauza. CAPITOLUL Il - DESFASURAREA EXPERTIZEL CONTABILE Imediat dupa comunicare, potrivit dispozitiilor date de instanta, in baza art 335 din C.pr.civ. , am convocat partile pentru data de 09 noiembrie 2017, ora 14, pentru a aduce lamuriri si informatii suplimentare fata de cele depuse la dosarul cauzei. La data si locul convocarii s-au prezentat : - Reclamanta RTZ&PARTNERS SPRL Filiala Alba, desemnata lichidator judiciar al debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL, prin consilier juridic Agheorghesei Mircea, care a prezentat adresa cu nr.896/09.11.2017 la care a atasat Extrase de la Oficiul National al Registrului Comertului. Lichidatorul judiciar precizeaza ca nu se afla in posesia documentelor solicitate de expert, urmand sa intreprinda toate demersurile pentru identificarea si intrarea in posesia lor si ulterior identificarii acestora, sa fie predate expertului contabil desemnat. -Din partea SC AETERNITAS CONSULT & CONSTRUCT SRL, reprezentata conventional prin MIHAILA SI ASOCIATII SCA, a participat dl avocat Calin Alexe care a prezentat un set de documente in care este explicata pozitia societatii de a prezenta anumite documente si din care rezulta faptul societatea este in imposibilitate de prezentare a documentelor solicitate in notificare, aratand totodata ca documentele debitoarei au fost ridicate de ZRP Insolvensy SPRL (lichidatorul judiciar al paratei SC SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL) si se afla in locatia acesteia din Ploiesti. Totodata SC AETERNITAS CONSULT & CONSTRUCT SRL, ataseaza la adresa catre expert documentele mentionate in opisul de la finalul acesteia care fac dovada demersurilor pe care le-a facut pentru a recupera documentele respective. Societatea precizeaza ca nepredarea documentelor se datoreaza imprejurarii ca acestea au fost ridicate de ZRP Insolvensy SPRL, fara a exista vreo culpa din partea societatii AETERNITAS CONSULT & CONSTRUCT SRL. -Din partea paratului ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER, a4 participat dna avocat Monica Babenco si expertul consilier parte Caciula Anisoara Daniela, care au prezentat cu opis, un set de documente contabile, listate din programul contabil si nesemnate de reprezentantul legal. Dna avocat a identificat o parte din contractele de subantrepriza, pe Capea seRr Conta BUDEANU Pavel FERIA y ANISOARA QANIELA 08; Cain Lele 3 eu fons Pans ta 28.02.29 x) oe °Y wip fez ory. care le-a prezentat in copie, ulterior, expertului contabil desemnat, la sediul debitoarei. Documentele contabile reprezinta balante contabile de verificare 2008- 2012 ; registrul jurnal 2009-2012 ; registrul imobilizarilor 2011 si 2012 ; fise cont furnizori 2011 si 2012 ; fisa contului casa in lei 2009-2012 ; fisa contului banca-lei Piraeus Bank 2010-2012 ; fisa contului banca-lei BRD- GSG 2011-2012; jurnal pentru cumparari 2010, 2011, 2012; jurnal pentru vanzari 2011, 2012. -Paratii SC SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL (Fosta Baumeister SA), ADAMESCU GRIGORE DAN, ONUTE DANIEL, OTTO KARL PETER, nu s-au prezentat la locul si data convocarii. In data de 17.11.2017 m-am deplasat la sediul debitoarei din Magazinul Unirii-corp Calarasi, unde au fost identificate extrasele de cont aferente bancii Piraeus bank si BRD-GSG, si au fost confruntate cu fisele de cont banca, La verificarea si confruntarea fiselor de cont cu extrasele de cont Piraeus bank si BRD-GSG, au participat si expertii parte pentru paratul Aeternitas Consult&Construct SRL si Adamescu Alexander Bogdan. In data de 28.11.2017, am trimis prin posta cu confirmare de primire, adrese catre BRD-Groupe Societe Generale SA si Piraeus Bank Romania SA, prin care am solicitat sa transmita Extrasele de cont aferente operatiunilor de incasari si plati ale debitoarei precum si numele, prenumele si specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni in legatura cu conturile bancare ale acesteia, pentru perioada 2010 — 2013. De asemenea in aceeasi data de 28.11.2017, am trimis prin posta cu confirmare de primire adresa catre Administratia Finantelor Publice Sector 3 prin care am solicitat sa trimita Fisa sintetica totala pe platitor pentru SC Activ Constructii Industriale SRL, evaluata la data de 31.01.2013 si copie dupa raportarile contabile si situatiile financiare intocmite si depuse la Administratia Finantelor Publice, in perioada 2010 — 2013. Administratia Finantelor Publice Sector 3 a transmis prin email documentele solicitate. Din partea BRD-Groupe Societe Generale SA si Piraeus Bank Romania SA nu am primit nici un raspuns. Convocarea partilor s-a facut prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. Notificarile si recipisele de la confirmarile de primire au fost atasate la prezentul raport de expertiza contabila.( Anexa C care contine 40 entru instanta al Anexei C, contine 32 pagini + SC Binmcorsnn (3° expert CONTABI ° ZaIFU MARIOARA 15 recipise cu confirmarea de primire in original + 4 plicuri returnate. 1.La baza desfasurarii expertizei contabile au stat: > Documentele existente la dosarul cauzei ; > Documentele contabile puse la dispozitie de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco conform opis, cuprinzand, balante de verificare contabile 2008-2012, registrul jurnal 2009-2012, fise contabile de cont (furnizori, banca, casa), din perioada 2011 ~ 2012, jurnal cumparari 2010-2012, jurnal vanzari 2011-2012 ; > Documentele puse a dispozitie prin mail, de Administratia Finantelor Publice Sector 3, respectiv, Fisa sintetica totala pe platitor SC Activ Constructii Industriale SRL, evaluata la data de 31.01.2013 si copie dupa raportarile contabile si situatiile financiare intocmite si depuse la Administratia Finantelor Publice, in perioada 2010 - 2013 ; > Legislatia in materie : Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare ; Reglementarile Contabile conforme cu Directivele Europene, aprobate prin Ordinul 3055/2009 cu modificarile ulterioare; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si alte acte normative mentionate in cuprinsul raportului de expertiza; >Codul de procedura civila-referitor 1a proba cu expertiza ; >Norma 35/2000 emisa de CECCAR, privind expertiza contabila. 2.Locul efectuarii expertizei Locul efectuarii expertizei a fost la cabinetul individual de expertiza contabila Budeanu Pavel precum si la arhiva Tribunalul Bucuresti, Sectia a- VII —a Civila, unde s-au expertizat si xerocopiat documentele depuse la dosarul cauzei. J.lmprejurarile_care_au_condus la intocmirea Raportului de expertiza Prin cererea inregistrata la Triunalul Bucuresti, Sectia a VII -a Civila, cu numarul 41848/3/2012, s-a solicitat de catre Mistral Floor SRL, deschiderea procedurii insolvent impotriva debitorului SC Activ expenor Gs 6 Cea er cout, BUDEANU PAVEL ©! Ne 200g) 3) Sa loogiita an 2018 eet na 28022098 Up emo pent CONT2BIL ui Constructii Industriale SRL, iar prin Sentinta civila nr. 666/24.01.2013, data in Dosarul 41848/3/2012 aflat pe rol la Triunalul Bucuresti, Sectia a VII -a Civila s-a declansat procedura insolventei prevazuta de L85/2006 impotriva debitoarei, administrator judiciar provizoriu find numit Cabinetul de insolventa Iordanescu Radu, ulterior acesta fiind inlocuit cu administrator judiciar si lichidator RTZ&Partners SPRL-Filiala Alba. Lichidatorul judiciar a formulat Cerere de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva paratilor SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) ~ prin administrator judiciar ZRP Insolvency SPRL; Aeternitas Consult&Construct SRL; Adamescu Grigore Dan; Adamescu Alexander Bogdan; Onute Daniel; Otto Karl Peter, motivand ca acestia se fac vinovati de faptele prevazute de art. 138 alin. 1 lit. b), c), d) sie), din Legea 85/2006, formandu-se astfel, dosarul in cauza nr. 41848/3/2012/a17. Prin Incheierea de sedinta din data de 14.09.2017, instanta deliberand asupra probelor solicitate de parti, a incuviintat pentru parti proba cu expertiza contabila. 4.Raspunsuri la obiectivele incuviintate de instanta Raspunsul la Obiectivele incuviintate de instanta au fost formulate avand la baza: ~ Documentele existente la dosarul cauzei ; - Documentele prezentate de lichidatorul judiciar al debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL, respectiv extrase de la Oficiul Registrului Comertului ; ~ Documentele existente la sediul debitoarei, respectiv extrase de cont banca Piraeus Bank si BRD-GSG ; ~ Documentele contabile prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco , respectiv, balante contabile de verificare 2008-2012; registrul jurnal 2009-2012; —_registrul jmobilizarilor 2011 si 2012; registrul de casa (jurnal de casa) si fisa contului casa in lei 2009-2012; fisa contului banca-lei Piraeus Bank 2010-2011 ; fisa contului banca-lei BRD-GSG 2011- 20125 jurnal pentru cumparari 2010, 2011, 2012 ; jurnal pentru vanzari 2011, 2012 ; fise cont furnizori 2011,2012 ; contracte de subantrepriza. Expertiza precizeaza ca documentele contabile prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco sunt listate din programul contabil si nesemnate de reprezentantul legal. - Documentele primite de la Administratia Finantelor Publice Sector 3, respectiv, Fisa sintetica totala pe platitor SC Activ Constructii Industriale SRL, evaluata la data de 31.01.2013 si copie dupa raportarile contabile si situatiile financiare intocmite si depuse la ‘Administratia Finantelor Publice, pentru peri ada 2011 - 2012. nt ei ~ a eee A U MARIOARA Fiala Bucuresti 3) 7 f ERT conta vOEANU PAVEL 2) 20854 2 Sapling liza 30 2018 gS) etl pinata th a9 a ip HeeoV™L I Obiective stabilite din oficiu Obiectivul 1) Sa sn determine daca rezulta savarsirea de catre parati vreuneia din faptele enumerate de art. 138 din legea nr. 5/2006, astfel cum sunt devorise in actiunea introductiva si cererile ulterioare; Raspuns la Obiectivul 1) Asa cum rezulta din cererea de atragere a raspunderii personale, lichidatorul judiciar RTZ & Partners SPRL Filiala Alba, a solicitat instantel obligarea paratilor din prezenta cauza, la plata in solidar a pasivului debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL, pentru fapte vevarsite prevazute 1a art. 138, alin. 1 lit,b), ¢), 4) si e) dim Legea nr. 35/2006 privind procedura insolventei. Referitor la art. 138 alin 1 lit. b) sic Lichidatorul judiciar a tratat impreuna faptele paratilor care se incadreaza la art. 138 lit. b) sic), respectiv ,,au facut acte de comert in interes personal sub acoperirea persoanei juridice’’ respectiv, ,,au dispus in interes personal continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la incetarea de plati”’. ‘Lichidatorul judiciar pretinde ca paratii din prezenta cauza « au folosit societatea debitoare pentru a dobandi materiale de constructii si ‘servicii contractate de debitoare, fara ca aceasta sa incaseze ceva », jar pe de alta parte, ar fi« dispus continuarea activitatii debitoarei, in ‘conditiile in care era cert ca aceasta nu va avea cum sa-si plateasca obligatiile cu partenerii contractuali». ‘Lichidatorul judiciar precizeaza ca, SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) in calitate de antreprenor general, incasa de Ja Lidl Romania SCS (beneficiarul lucrarilor) sume imense pe seama serviciilor si materialelor de constructii contractate de debitoarea sc ‘Activ Constructii Industriale SRL, fara ca aceasta din urma sa incaseze ceva. Lichidatorul judiciar apreciaza ca paratii din prezenta cauza ar fi stiut de la bun inceput ca debitoarea nu isi va putea achita furnizorii, intrucat nu i se va achita nimic din sumele incasate de SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) in calitate de antreprenor general, de la beneficiarul Lidl Romania SCS. conTaan, *, PERT CONTABIL UDEANU PAVEL, Nr 20851 tg h2a a 2018 tt pn a 289229 57 ie ae Situatia sumelor incasate si a platilor efectuate prin banca —lei de SC Activ Constructii Industriale SRL in anul 2011 si 2012, a fost prezentata in mod detaliat astfel : -Piraeus Bank perioada 2010-2011 in ANEXA 2; -BRD Groupe Societe Generale perioada 2011-2012 in ANEXA 3. Debitoarea a ajuns in mod indirect in imposibilitate sa-si onoreze in totalitate obligatiile de plata, in sensul ca, potrivit contractului de subantrepriza incheiat cu SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), aceasta urma sa plateasca creditorii dupa ce incasa sumele de bani de la SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Intrucat SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) era singura sursa pentru disponibilitatile banesti din care debitoarea efectua platile catre furnizori, neincasarea sumelor de la SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) a cauzat incapacitatea SC Activ Constructii Industriale SRL de a-si plati creditorii in totalitate. Referitor la art. 138 alin 1 lit. d Lichidatorul a mentionat ca « paratii nu au tinut contabilitatea SC Activ Constructii Industriale SRL, in conformitate cu legea » invocand art. 138 alin 1 lit. d). Lichidatorul a precizat ca in pofida demersurilor intreprinse, reprezentantii debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL, nu au inteles sa se conformeze dispozitiilor legale si nu au predat documentele contabile administratorului/lichidatorului judiciar. In conditiile in care administratorul social nu a predat documentele solicitate de lichidator se naste prezumtia simpla ca nu s-a tinut contabilitate, si in acest fel, prin fapta sa, a contribuit la ajungerea debitoarei in insolventa. Din documentele prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco, rezulta ca societatea debitoare a tinut contabilitate in conformitate cu legea, in sensul ca a intocmit balante de verificare, registru jurnal, registrul imobilizarilor, fise cont, jurnale de cumparari si de vanzari, pentru perioada 2008-2012. Tare ila Bucuresti COnraai. “ANU PAVEL oa, ye 208s¢ lila B08 oy S ae Pina is 28.0229 5 8 ip Hezucind Fosta contabila a debitoarei, a precizat ca documentele contabile prezentate mai sus, nu au fost listate si semnate de reprezentantii legali, acestea fiind inregistrate si pastrate in sistemul informatic. Expertiza precizeaza ca nu a avut posibilitatea consultarii documentelor primare in baza carora s-au intocmit documentele mentionate, intrucat nu au fost prezentate expertului. Referitor la art. 138 alin 1 lit. c) din Legea 85/2006 “au ascuns o parte din activul persoanei juridice sau au marit in mod fictiv pasivul persoanei In legatura cu alin 1 lit.e) lichidatorul judiciar apreciaza ca “paratii au marit in mod fictiv pasivul persoanei juridice debitoare”, pe urmatoarele motive: Astfel, lichidatorul judiciar arata ca prin Conventia incheiata intre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) si debitoarea SC Activ Constructii Industriale SRL, autentificata sub nr. 479/23.11.2012 de catre Biroul Notarului Public Ion Catalin, cele doua parti convin printre altele la: -Compensarea datoriilor reciproce avand ca rezultat stergerea integrala a datoriei Baumeister fata de Activ Constructii Industriale SRL, -O renuntare partiala a Baumeister la datoriile fata de Activ Constructii Industriale SRL, -Instituirea unor penalitati a caror drept de percepere se naste de la data la care debitorul nu isi va respecta obligatia de plata. Activ Constructii Industriale SRL declara prin aceasta conventie ca renunta expres si irevocabil la orice pretentii, iar Baumeister SA dobandeste o creanta impotriva debitoarei in cuantum de 28953238,32 lei. Referitor la Conventia incheiata intre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) si debitoarea SC Activ Constructii Industriale SRL, autentificata sub nr. 479/23.11.2012 de catre Biroul Notarului Public Ion Catalin, si creanta SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) inscrisa initial in Tabelul definitiv consolidat cu suma de 32138094,28 lei, expertiza precizeaza urmatoarele : “Prin Decizia nr. 227/24.03.2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 19950/3/2013, s-a dispus anularea Conventiei 10 Filiala Bucuresti” PERT CONTABK ”“¢ BUDEANU PAVEL Ir 20854 Rell 32982018 ay 28 fa a ey ‘ incheiata intre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) si debitoarea SC Activ Constructii Industriale SRL, autentificata sub nr. 479/23.11.2012 de catre Biroul Notarului Public Ion Catalin ; -Avand la baza Decizia nr. 227/2015 si Hotararea adunarii creditorilor din data de 25.05.2016, la data de 24.08.2016, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL, a procedat la intocmirea Tabelului definitiv consolidat rectificat, in sensul scoaterii creantei SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) in suma de 32138094,28 lei, din Tabelul initial al creantelor, intrucat aceasta nu mai indeplineste conditiile de legitimitate, certitudine, lichiditate si exigibilitate ; -Prin Sentinta. nr. 7027/10.11.2016, pronuntata in dosarul nr. 41848/3/2012/a19 aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, instanta a admis cererea lichidatorului judiciar al SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) impotriva Tabelului definitiv consolidat rectificat, si a dispus mentinerea inscrierilor anterioare in Tabelul definitiv privind creanta creditorului SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), in valoare de 32138094,28 lei ; -Avand in vedere cererea de revizuire a Sentintei nr. 11178/23.12.2013 in dosarul 41848/3/2012/al aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti, Sectia a Vil-a, s-a constituit dosarul nr. 35891/3/2016, iar prin Sentinta nr. 2080/12.04.2017 data in acest dosar, instanta a dispus admiterea cerererii de revizuire cu consecinta inscrieri creantei creditorului SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), in cuantum de 28953228,32 lei. -Impotriva Sentintei nr. 2080/12.04.2017, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL si lichidatorul judiciar al creditoarei SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), au formulat recurs. In acest sens, s-a format pe rolul Curtii de Apel Bucuresti dosarul nr. 35891/3/2016. Din informatiile existente pe portalul instantelor de judecata, prin Hotararea nr. 353/21.11.2017 din dosarul nr. 35891/3/2016, curtea modifica sentinta recurata in sensul ca ,,Respinge contestatia la tabel ca nefondata’’. Situatia contului furnizori - SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), a fost prezentata in ANEXA 1.13 caper pen eal AnisSAne PANIES | Ni an 2048 hl nan 38.0229 o5 4p eae Il Obiective incuviintate pentru paratul Adamescu Grigore Dan Obiectivul 1) Sa se stabileasca daca in perioada 10.10.2008-24.01.2013, debitoarea a tinut contabilitatea in raport cu dispozitiile legale aplicabile; Raspuns la Obiectivul 1) 1.1.ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATIL Potrivit art. 11) alin (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii unei societati revine administratorului. Aceasta se organizeaza in compartimente distincte conduse de directorul economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie., sau pe baza de contracte de prestari servicii incheiate cu societati autorizate de CECCAR. Asa cum rezulta din informatiile furnizare de Oficiul Registrului Comertului, 2 i actii Wiitor la organizarea contabilitatii _expertiza_precizeaza urmatoarele : Conform documentelor contabile prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco, semnatura dnei Firestein). 1.2. TINEREA CONTABILITATIE TINEREA CONTABILISAS™* Potrivit art 2) alin (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, activitate specializaté in mdsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obfinute din activitatea persoanelor prevdzute la art. 1). fn acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica i sistematicd, prelucrarea, publicarea $i pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanja financiara gi alte informajii referitoare la activitatea desfasuratd, atat ‘pentru cerinjele interne ale acestora, cat $i in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clienii, institutiile publice si alfi utilizatori.” Din documentele prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco, rezulta ca societatea debitoare a intocmit balante de verificare, registru jurnal, registrul imobilizarilor, fise cont, jumnale de cumparari si de vanzari, pentru perioada 2008-2012. Pentru perioada 2008-2010 situatia se prezinta astfel : Anul 2008 ‘BALANTA DE VERIFICARE - ANUL 2008 s SOLDURI INITIALE - 2008 | RULAJE TOTALE-2008 | SOLDUR! FINALE - 2008 Simb-| penumire cont | popitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare ° i 2 3 4 a | eens | 7236-4 7012 | Capital eubser.varsat 300,00 300,00 ‘5124 | Conturi fa banc! in lei ‘TOTAL SUME. Anul 2009 BALANTA DE VERIFICARE - ANUL 2009 ‘SOLDURIINITIALE -2011| RULAJE TOTALE - 2011 ‘SOLDURI FINALE - 2014 Simb. Cont | Penumirecont | nebitoare |Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare ° 1 2 3 4 5 622045 | 723054 1012 | Capital subscr. varsat 300,00 300,00 121 |Proftsipierdere 489,00 1488,00 167_| Ato imprum si dat. asim. 931,00 931,00 4687 | Dob. afer imp. si dat asim 8,00 8,00 401_|Fumizod 14,00 14,00 4414 | Impoztt pe pxoft 917,00 | 1467,00 550,00_| ‘5121 | Conturi ia band in lei 300,00 - 300,00 “5311 |Casa inlei 931,00 931,00 635 _|Ch cu alte impoz. si taxe 14,00 14,00 {666 [Ch crvind dobanzilo 8,00 8,00 681_|Ch. cuimpozitl pe profit 4467.00 | 1487,00 TOTAL SUME 2009 300,00 | 300,00 | 4840,00 | 4840.00 | 1789,00 | 1789,00 Anul 2010 - BALANTA DE VERIFICARE - ANUL 2010 ‘SOLDURI INITIALE -2010| RULAJE TOTALE -2010 | SOLDURI FINALE. 2010 ‘Simb-/ Denumire cont Cont Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare 0 1 2 3 4 5 6244-5 | T=354 4012 | Cazital subscr. varsat 300,00 300,00, 1471 [Rezuitatu reportat 489,00 1489,00 124 |Proft si gierdere 489,00 2169,02 | 1489.94 | 2168,08 4167 _| Ate imrum si dat. asim. 934,00 4307,00 5238,00 1687 | Dob. afer impr. si dat asim 8,00 223,97 231,97 3028 [Alte mat. Consumabile | _ 104,16 104,16 [401 | Fumizor [200,00 200,00 [4411 [Impozit pe profit 550,00 | 200,00 | 1650.00 [4481 [Alte datori fata de buget 12,00 — 12,00 15121 | Conturi la banei in ei 300,00 4000.94 | 2352.05 | 1948,89 15311 [Casa in lei 307,00 250,16 | 47,84 | @27_| Chau ser. bancare [a0 05 | 140,05 635 _|Ch cu alte impoz. sitaxe 155,00 155,00 666_|Ch. privind dobanzile) (_ awseains canst, ANU PAVEL 4) via an 2078 9 pina 2308 425 | avanaurl aord. personal 11000,00| __11000,00 4281 | Alte datorii cu personalul 98,00 98,00 _ 4311 | CAS Angajaior 1794,00| 10805,69 3011,68 4312 [CAS Angaiat ~859,00| _6237,00| 4378.00 4313 [CASS Anggjaior 425,00| 2597.42 2172.42 4314 [CASS Angoiat 449,00| __2737,00| 288,00 4318 [CM suportat FUNAS 4,00 7,00 — 4971 | Somaj Angeiator 1,00 250,36 209,38 4972 | Somaj Angaiat - 41,00 254,00 213,00 4411 [Impozil pe profit 477,00, 4177.00 4424 |TVA de recuperat 1408999 24 | [2170675,88| _616268,66 |2701306,46 4426 [TVA deduetiia | v1t797e,t2 | 7117978,12 4z7 [TVA colectata '5825670,90| _6825670,90, 4428 [TVA neexigbila 930802,68| -63440,08 | -094242,76, 444_[impozit pe salar 414,00, 6815,00| _5561,00| 140,00, 446_[ Alte impozite si taxe 2715,83| 2716.83 447 | Fondur speciale si taxo 20,00 425,00 105,00 4481 | Alte datori fata de buget 12,00 12,00 4511 | Decontar in cadr rupulul "418189,00| _116189,00, 0,00 461 | Debitor diversi 300,00 3570.81 3270.81 482_| Creditor diversi “653,01| — 8641054,78 (8840401,77 473. Decont incurs de darife. | 119018,28 254231,17| _ 285008,03| — 67250,53, 481 Dec. inre unit_ subunit 4647253,25 | _4647253,25 TOTAL SUME CLASA 4 _|22933608,16 |21265386,21 | 115667407,02 | 139184442,66 |3136878,48 | 43266713,83 -Conform fiselor de cont ,,furnizori diversi’’, simbol cont contabil 401”, la sfarsitul anului 2011, figurau in sold furnizori-neplatit de 19879727,81 lei, iar la sfarsitul anului 2012, furnizoriinepla in suma totala de 34319762,28 lei. Fata de suma de 34319762,28 lei, aferenta anului 2012, experiza a revizuit plata efectuata prin banca, in corespondenta cu contul contabil 4.4092.01°? in data de 25.06.2012, in suma de 15326,40 lei, la fisa furnizori ,,SC Tehnic Asist SRL’’, suma care s-a omis a fi inscrisa in fisa furnizorului respectiv, rezultand furnizori neplatiti in suma totala de 34304435,88 lei astfel : i erau DENUMIRE FURNIZORI ‘SOLD ‘SOLD FISA 4 2 3 [Accuro SRL 1338651 50 \dnana Trans SRL 47870,20| [Alextrans SRL 3124,80| [Agro Turdean Impex SRL 5133,60| |Asa Cons Romania SRL. 1876435,47 2539850,53| i Alex Dei 102641, 00) [Autogyp Spedition SRL 721878,40 559346 ,86| [Azizone ABM 500,00) [Bauder SRL 1329429,26 707405, 14] Sw eKenT CONN _ 2AIFU MARIOARA egy gt $9838, Spe CONTE ereRCIULA AnisOaRA CANIEL spe Ry Filiata Bucuresti a> exPenT cONTABIL '@\ EANU PAVEL Ne. 20854 g Sz boi28 20 2018 0 faa fts 28 018 etl pian eS Woy up ie Ne \Benidorm Trans SRL (442227, 00) iBolocan P Nicolae Electric Shop 4750,00) Bordas Industr. Group Of Aluminium SA -6794,71 [C&A Profinox SRL 2480, 00| ICM Data SRL 19518,25| (Crawford Hafa SRL 1473597, 18| 464216,33| [D&T Industrial Equipment (2864368, 24| 3347035, 10) [Danco Ggroup Engineering SRL 607249, 04| 299762,91 [Darina Com SRL 29819,87) -2457,23) Derom Total SRL 2529604,66| 4179921 ,08| DDD Borza Maria Il 1549,97' 2066,63| |Emonex Comimpex SRL 26650, 18] 0,01] [Eurobet SRL 26263,20] |G&M Design SRL 62511,13) (Geiger Transilvania SRL 29577 1,80) |Geodesign SRL. 43821,37| (Grup 4 Instalatii SA 38440,00] \Histria International SRL 226273,23| |Hoicim Romania SA. 30000,00) linreco Remix SRL 364427 ,80| 439470,59| IK Roads Marketings SRL 39102,98] IMercor Fire Protection Systems SRL 62359,41| Mistral Floor SRL 34885,94) [Modus Construct SRL 39644 ,62| 42637,90) [Multisud Prod SRL 445860, 17| [Nao Cam Construct SRL 42830,98) \Neotik SRL 117946,48) \Panpetrol Com SRL 3555690, 97] 4246626, 56| \Petric Violeta 15050,00) [PF Todea Maxim Eugen 4000, 00) [Pflaster 2006 SRL 30066,00} [Plan 31 Ro SRL 2455,20| 2455,20] |Pomponio SA 735497 ,09) 1398452,89) Rapid Construct Montaj SRL 55396,52| 228557, 18| [Roxel SRL 57939,00} 'Saidel Engineering SRL 37333,55) 20698,68] [SBR Soletauche Bachy Fundatii 336292,56] 36000,00! ‘Sudarc SRL 67796,22| ‘SW Umwelttechnik Romania 92175,84| 185153,80| ‘Systembau Sps SRL 380255,20| 403024 ,43| Tehnic Asist SRL 199499,25| ‘Theyssenkrupp Elevator SRL 620,44 Tibpet SRL 323670,61 40312,51| Tiver 2 SRL 26734,40} 9287,60| Tiver Servcomimpex SRL 61160,78) 50736,71) [Tudortechnik SRL 5398,95| \Upcons Vil SRL 4080, 00| \Verdinvest, 16799,50) ES ett Saath ON Ae cern iz, ZAIFU marioaRA ANISOARA exreny contol EACIULA Filiata Bucuresti ‘8 peer cout /OEANU PAVEL ve 206 lana 1231S i ests Lowsuod illas Prestcom SRL 41997,,00] Group SRL 27980,26| |Furnizor neidentificat 537,48) [TOTAL 19879727,81 34304436,88) Situatia detaliata a furnizorilor, facturi primite si plati efectuate a fost prezentata in ANEXELE de la 1.1 la 1.83 Conform Registrului jurnal anul 2012, suma de 106549,78 lei, inregistrata in creditul contului contabil simbol 403 — Efecte de platit, reprezinta ,,note reglare facturi furnizori’’, din care Tiver 2 SRL = 10068,80 lei; Grup 4 Instalatii SRL = 38440 lei ; Holcim Romania = 30000 lei ; Sw Umwelttechnik Romania = 28040,98 lei. Sumele respective, au fost inregistrate la inceputul anului 2012 in debitul contului 401.01-Furnizori si creditul contului 403 — Efecte de platit, si au ramas in creditul acestui cont si la sfarsitul anului 2012. Tot in conturile din aceasta clasa se mai evidentiaza operatiuni privind salariile, datorii si creante cu bugetul de stat decontari intre entitatile afiliate, creditori diversi, decontari din operatiuni in curs de clarificare, decontari intre unitati si subunitati. In anul 2012, Soldul creditor din contul contabil ,,462’’ Creditori diversi, in suma totala de 8840401,77 lei, reprezinta ,,Cesiune de creante Baumeister conform contract’’, astfel: Data DENUMIRE FURNIZORI ‘Suma Ga Cont 1 2 3 13,08,2012 [AAG Consult 59211, 16| 17,09,2012 _|3D Laser Scanning&Survey Engineer. 142136,52| 03,09,2012 Benidorm Trans SRL 519720,52) 16,10,2012 _|Bordas Industr. Group Of Aluminium SA 617419,30) 07,09,2012 [D&T Industrial Equipment (6567326,43| 25,10,2012 [Darina Com SRL 89624, 76| 12,09,2012 _|Dryteamro SRL 491216,65| 03,09,2012 _|Emonex Comimpex SRL 96019,97| (01,09,2012 [Fulop Beton Construct 169319,78) 47,09,2072 _ INTL Partner Buro 43524,00) 20,08,2012 _[MCBS Consult Invest SRL 15733,12| 12,09,2012 _|MCBS Consult Invest SRL 14862,64] 21,09,2012 _|Zsozso Construct SRL 14286 ,90| ‘TOTAL SUME CESIONATE 8840401,77| (,, ZAIFU MARIOARA srorB, Espen hala Bucueess 3 PERT CONTABIL BUDEANU Pave. 3) gina ean 2018 oe _S eit ins ja 28.020 Woy tip ene Lay) exrear cow CACIULA ANISOARA DANIELA reiued “a Expertiza precizeaza ca nu au fost prezentate contractele de cesiune pentru sumele cesionate. Referitor la conturile din clasa V — Conturi de trezorerie: Se evidentiaza rujale prin banca si casa si efecte de incasat. ANUL 2011 UM = LEI GLASA V - CONTURI DE TREZORERIE - ANUL 2011 SOLDURIINITIALE -2011| RULAJE TOTALE -2011 | SOLDURI FINALE - 2011 ‘Simb- | Denumire cont Con Debitoare |Creditoare| Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare 0 1 2 3 4 5 6=204-5 | 7=308-4 15121 | Contur la banc in le 948,89 15266091 66 | 15198463,57| 69576,98 5311 | Casa ine 47.84 2360,00 966,98 | 1440.86 ‘842 | Avansuri de trezorerie 1302.81 1302,81 '581_| Vamente interne 40000,00| 40000,00 TOTAL SUMECLASAS | 1996,73 (0,00 | 45309754,47 | 15240733,36| 71017,64 0,00 Potrivit Extraselor de cont Piraeus Bank si BRD Groupe Societe Generale, in perioada 2010 - 2011 s-a incasat prin banca suma de 15270092,60 lei, (din care 4000, 94 lei in anul 2010 si 15266091,66 lei in anul 2011), astfel : EXTRAS ACTIV CONSTRUCTII INDUSTRIALE SRL -LEI INCASARI EFECTUATE 2010 - 2011 ANUL INCASARI EFECTUATE ‘SUMA 2010 Piraeus Bank 4000,94) 2011 Piraeus Bank 93716,29| 2011 |BRD-Groupe Societe Generale 15172375,37| TOTAL TOTAL 15270092,60) 15198463,57 lei in 2011), din care, pentru furnizo: 15060034,57 lei ; comision banca in suma de 2138,55 lei; salarii angajati in suma de 16334,0 lei; obligatii la bugetul de stat in suma de 4897 lei; alte sume (operatiuni in curs de clarificare) in suma de 117411,50 lei, astfel : goiter Conta Cerne EXPERT Contabi, safer ‘ 236 NUL] Exiras Banca | ~Fumizon | Comis. | Salarii_ | Bugetul | Alte sume | TOTAL Banca de stat a 7 2 3 4 5 6 7 2010 _| Piraeus Bank 740,05 2212) 72362,05| 2011 _| Piraeus Bank 270,00] _298,00| 16236; 40960,00| __ 61704,00) 2011 | BRD-GSG | 15055824,57/ 1700.50) ‘98 2686) _76451,50| 15136759,57| TOTAL 75060034,57| 2138,55| 16334 _-4807| 11741%,60/ 15200815,62} ANUL 2012 UM = LEI CLASA V - CONTURI DE TREZORERIE - ANUL 2012 ‘simp. SOLDURIINITIALE=2012 | RULAJE TOTALE-2012 | SOLDURIFINALE -2012 Simt| Denumire cont | pebitoare |Creditoare| Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare 0 1 2 3 4 3 p45 | T5454 314_|Valoride incasat 2798928 27989,28 121 |Contuila band iniei | 6957698 31464105 41 [31653432,95) 260,44 5125 | Sume in curs de decont 2760,00| _2760,00 5341 [Casa in ei 7440 86 24556,58| _22202,31| 9774.13 542_|Avansuri de tezoreie 300,00| 300,00 TOTAL SUMEGLASAS | 71017,84| 0,00 31541740,90|1606704,54/ _4043,87| 2799.28 Conform Registrului jurnal anul 2012, suma de 27989,28 lei, inregistrata in creditul contului contabil simbol 511 — Valori de incasat, reprezinta ,,nota reglare facturi furnizori’’, din care VSA Group SRL = 27989,28 lei. Suma respectiva, au fost inregistrata Ja inceputul anului 2012 in debitul contului 401.01-Furnizori si creditul contului 511 — Valori de incasat, si a ramas in creditul acestui cont si la sfarsitul anului 2012. > machete EXTRAS ACTIV CONSTRUCTII INDUSTRIALE SRL_-LEI INCASARI EFECTUATE 2012 ANUL INCASARI EFECTUATE ‘SUMA 2012 |BRD-Groupe Societe Generale 31231365,41 TOTAL TOTAL 31231365,41 ceo Ba a Lay lei; salarii angajati in suma de uma de 7970 lei; alte sume (c/v de 61175,64 lei, astfel : lei ; comision banca in suma de 3340,12 32846 lei; obligatii la bugetul de stat in s chirie, plata asociat , constituire poprire) in suma ANUL | Extras Banca | Furnizor! | Comis. | Salarii | Bugetul | Alle sume TOTAL Banca de stat 0 7 2 3 a 5 6 7 3012 | BRD-GSG | 31195347, 19 | 340,12 | 32846 | 7970 | 61175,64 | 31300672,95 TOTAL 31195341,19 | 3340,12 | 32646 | 7970 | 61175.64 | 31300672,95 Situatia detaliata a operatiunilor efectuate prin banca-lei si data la care s-au efectuat, a fost prezentata astfel: “Piraeus Bank perioada 2010-2011 in ANEXA 2; -BRD Groupe Societe Generale perioada 2011-2012 in ANEXA 3. Potrivit jurnalului de cont casa-lei, in perioada 2009 — 2012 s-a incasat prin casa suma de 28153,58 lei, din care, incasari diverse (imprumut firma cont contabil ,,167°’, restituire sume necuvenite) in suma de 2698,0 lei ; incasari Baumeister SA in suma de 9681,17 lei ; Baumeister Utilaje si Echipamente in suma de 5000,0 lei ; clienti (Prolau Construct) in suma de 10774,41 lei. Din total sume incasate de 28153,58 lei, au fost efectuate operatiuni de plati in suma totala de 24379,45 lei, din care, pentru furnizori in suma de 22804,63 lei ; plati diverse (avansuri spre decontare) in suma de 537,82; la bugetul de stat si bugetele locale, in suma de 1037,0 lei, ‘Anul | Total Din Total [Din care: incasari |_care: cheltuieli Diverse | Baumei- | Baumel- | Client! furnizori | plati_ | impozite ster_| ster Util) diverse | _/ taxe SI=0 2009 | 931,00 | 937,0 931,00 | 14,00 917,00 2010 | 307,00 | 307,0 259,16 | 259,16 2011 | 2360,00 | 1460,0 | 900,00 966,98 | 743,16 | 223,82 2012 | 24555,58 781,17 | 5000,0 |10774,41| 22222,31 | 21788,31| 314,00 | 120,00 IFOTAL | 28163,68 | 26980 | 9681,17 | 5000,0 |10774,41| 24379,45 | 22804,63 | 537,82 | 1037.0 Situatia detaliata a operatiunilor efectuate prin casa-lei si data la care s- au efectuat, a fost prezentata in ANEXA 4. FPRATOT COA Fata Bucuresti 3 pent conraeit 3) BUDEANU PAVEL Gp, Hong ita AP 2018 aos, a 05) Ou tap yesuews fp exper Referitor la conturile din clasa vVI- Potrivit datelor din ,,Balantele de verifi Conturi de cheltuiel care lunare’’ ale societatii debitoare, pentru perioada 2011 — pana la data deschiderii procedurii impotriva debitoarei, aceasta a realizat urmato inregistrat urmatoarele cheltuieli: Cheltuielile sunt organizate pe feluri de cheltuieli : arele venituri si @ ANUL 2011 UM= LEL GLASA Vi- CONTURI DE CHELTUIELI - ANUL 2011 sim - SOLDURIINITIALE -2017 | RULAJE TOTALE-2011 | SOLDURI FINALE - 2011 Cont | Penumirecont | Debitoare Debitoare | Creditoare |Debitoare | Creditoare 7 2 4 3 Te4 ‘604 |Ch. Cu mat Prime 19556912,57 | 0556912,87 6021 [Ch. Cu mat.auxilare 15940,19| _ 15940,19 6022 Ch. Cu combustibiul 7355075,84| _§55075,84 6028 |Ch, Cu alte mat consum. 167,68| 167,68 | 603 [Ch. De nat. ob. Inventar 51,61 51,61 604 [Ch, mat. nestocate 3666,13| 9656.13, 605 |Ch. cu energia si apa 19,93, 19,93 612 Ch. cu chitle si redev. 85086,62| 585085,62 613 Ch. prime sigurare 49,82 40,82 {622 [Ch. comis. si onorati 60,00 60,00 623 | Ch, protocol, reclam publ - 0,00 0,00 624 | Chelt. cu transportul 4034600,83 | 1031590,83 625 |Ch. Deplasari detasari 696,09] 696,09 626 [Ch. posta, telecom, fax 727,30| 127,30 627 |Ch. se re si asi —T—108, 50 628 635 |Ch. alte imoz. si taxe 516,25| 516,26 641 |Ch. cu salalarit 72469,00| _28469,00 451 | Contrib. unit la asig, S06. 6244,00| _6244,00 6452 [Contrib. unit a a, soma} 214,00| 214,00 [6459 | Conirib.unit a asig. san. 4480,00| _ 1480,00 1666 |Ch. cu dobanzile 628,63| 628,63 6811 |Ch, cu amortz. imobiliz. 334,45] 334,45 691 Ch. cu impoz./ profit 417,00] 117,00 TOTAL SUME CLASA 6 000 27439962,65 |27439962,65 | 0,00 ANUL 2012 UM= LEI ‘CLASA Vi- CONTURI DE CHELTUIELI - ANUL 2012 ‘simb. ‘Cont ‘SOLDURIINITIALE - 2012 RULAJE TOTALE - 2012 ‘SOLDURI FINALE - 2012 Denumire cont T Debitoare |Creditoare Debitoare | Creditoare Debitoare | Creditoare 1 2 4 5 723454 (601 |Ch. Cu mat. Prime 4546540,93 | 4546549,93 6021 |Ch. Cu mat.auxiliare 144548,50 | 144548,50 6022 218640,08| _218640,08 27 oF Conisip, K ay Fiala Bucures "DY exrere conte”) UDEANU PAVEL 2) ty “ 8 9 se pnt a 28082230 04 tip evo 604 | Ch. priv. mat nestocate 124196,00| _ 124196,00| {605 | Ch. cu energia si apa [> -10736,82 |" -10736,82 {609 | Ch. priv. discounturile -3138,64| _-3138,64 612 |Ch. cu chirile si redev. 62632,69| _62632,69 613 Ch. prime sigurare -26970,02| _-26970,02 622 Ch. comis. si onoraril 535,00 535,00 {623 | Ch. protocol, reciam publ 145986,06 | 145086,06 {624 | Chelt. cu transportul 73022,50| 73022,50 626 | Ch. posta, telecom, fax 1757,64| 1757.64 627| Ch. serv. bancare si asim aii 12]. 3545.12 _ et Ch. alte imoz. si taxe 666,00 666,00 | 641 | Ch. cu salalari 41666,00| 41666,00 6454 | Contrib. unit fa asig. soc. 9013,69| 9013.69 ‘6452 | Contrib. unit a aj. soma} 313,36 313,36, ‘6453 | Contrib.unit a asig. sanat - 2172,42| 2172.42 6581 6588 de exploatare | 276,12 276,12 6811 | Ch. cu amortz. imobiliz 9824,45| 0824.45 ‘TOTAL SUME CLASA6 0,00 0,00 |63980824,10 | 63980821,10| 0,00 0,00 Referitor la contu clasa VII — Conturi de venituri: Veniturile sunt organizate pe feluri de venituri, astfel ANUL 2011 UM= LEI CLASA Vil - CONTURI DE VENITURI - ANUL 2014 ] ~ SOLDURIINTILE-2011 | RULAJETOTALE- ort | SOLDURI FINALE Cont | Penumirecont |p bitoare Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare ° a 2 3 4 3 2045 | Taba 704_|Venitu din pret. serv - 27375086 48 [27375086 48 708_|Venitus in atv. divers. 73068,18| —_73068,18 786_|Venitur din dobanzi 51,66 51,65 TOTAL SUMECLASAS | 0,00 0,00 | 27448206,32 2744820632, 0,00 | 0,00 __ANUL 2012 UM= LEL GLASA Vil-CONTURI DE VENITURI- ANUL 2012 SOLDURIINITIALE-2012| RULAJE TOTALE -2012 | SOLDURIFINALE - 2012 Penumire cont pepitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare 0 1 2 3 4 5 C245 | 7H3H54 704_|Venitu in pest, serv. 12479768 22 | 1247975822 708_|Venitur in atv. divers. 7651192,37 | 7651192,37 : | entur din dobanzi 240.41] 240,41 TOTAL SUMEGLASA7 | 0,00 | 0,00 | 20131191,00 |20134491,00| 0,00 GO Bin Conaiantg EXPERT COMB aciots Anisdaita Dahetg mp Fiat Bucurass, PERT ConTaBL BUDEANU PAVE. gw 8st ap etayNi28 20 2018 oS uit na 28.88 o\ Sew tp feeticn Sintetic, veniturile si cheltuielile regasite in ,,Balantele de verificare lunare’’ ale societatii debitoare, pentru anul 2011 si 2012, se prezinta astfel : La sfarsitul anului 2011, cheltuielile totale reprezentau 99,97% din total venituri. Din total venituri, ponderea principala o reprezinta : veniturile din prestari servicii, inregistrate in contul contabil ,,704”” de (99,73%). Din structura pe cheltuieli, ponderi mai insemnate au avut: cheltuielile cu serviciile executate de terti, inregistrate in contul contabil ,,628”" de 57,03%, cheltuielile cu materiile prime, inregistrate in contul contabil ,,601”” de 34,83%, cheltuielile cu transportul, inregistrate in contul contabil ,,624’’ de 3,76%, cheltuielile cu chiriile, inregistrate in contul contabil ,,612’’ de 2,13%, cheltuielile cu combustibilul, inregistrate in contul contabil ,,6022”° de 2,02%. Pentru fiecare luna in parte din anul 2011 veniturile si cheltuielile au fost prezentate in ANEXA 5. La sfarsitul anului 2012, cheltuielile totale reprezentau 317,82% din total venituri. Din total venituri, ponderea principala o reprezinta : veniturile din prestari servicii, inregistrate in contul contabil ,,704’” de (61,99%). veniturile din activitati diverse, inregistrate in contul contabil ,,708”” de (38,01%). HELA sparior Filala Bucurest” EXPERT CONTABIL < BUDEANU PaveL Pentru fiecare luna in parte din anul 2012 veniturile si cheltuielile au fost prezentate in ANEXA 6. Operatiunile inregistrate in contul contabil ,,601’’ reprezinta cheltuieli cu materialele de constructii (balast si nisip, piatra sparta, beton, sapa, mixtura asfaltica, elemente si piese pentru camine, placaj, contratreapta, rigola, capac fonta, elemente si piese de racord pentru camine, etc.), utilizate la obiectivul ,,Centrul logistic Lidl Iernut’’. Operatiunile inregistrate in contul contabil ,,6022’’ reprezinta cheltuieli cu combustibili (motorina) pentru utilajele folosite la lucrarile de constructii, la ,,Centrul logistic Lidl Iernut’’. Operatiunile inregistrate in contul contabil ,,612’’ reprezinta cheltuieli cu inchirierea de utilaje pentru lucrarile de constructii, la ,,Centrul logistic Lid] Iernut’’. Operatiunile inregistrate in contul contabil ,,624”’ reprezinta cheltuieli cu serviciile de transport materiale, utilaje, pamant, pentru lucrarile de constructii, la ,,Centrul logistic Lidl Iernut’’. Operatiunile inregistrate in contul contabil ,,628’’ reprezinta cheltuieli cu serviciile efectuate de subcontractori (montaj usi rapide si usi interioare, servicii autobasculanta, servicii transport pamant, pompare beton, executat stalpi metalici si cadre usi, montaj confectii metalice, masuratori, instalare statie epurare, servicii lucrari hidroizolatii, marcaje rutiere, asternere asfalt, amenajare acces Lidl, asistenta tehnica RTE, asistenta geotehnica, etc.) pentru lucrarile de constructii, la ,,Centrul logistic Lidl Iernut’’. Operatiunile inregistrate in contul contabil ,,6581’’ reprezinta penalitati conform contract, facturate de Baumeister SA. expen conTaBhL, BUDEANU PavEL Nr 2oasy ef ReplanaWEA AN 2018 og J Yon) Pind tn 23.02.20" SY Lp enact Obiectivul 2, Sa se stabileasca daca modalitatea de tinere a contabilitatii de catre debitoare, putea fi de natura sa determine intrarea in insolventa ; Raspuns la Obiectivul 2) Prin inregistrarea operatiunilor efectuate, contabilitatea trebuie sa prezinte o informare corecta a imaginii fidele a patrimoniului societatii, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute pe toata durata exercitiului financiar. La art.9 alin 1 din Legea 82/1990-legea contabilitatii se reglementeaza Situatiile financiare ca fiind Documentele oficiale obligatorii prin care este prezentata activitatea economica fianciara : “Art. 9 (1) Documentele oficiale de prezentare a activitdfii economico- financiare a persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situafiile ‘financiare anuale, intocmite potrivit reglementdrilor contabile aplicabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozifiei financiare, performantei financiare si a altor informafii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasuratd." Asa cum a fost prezentat la Obiectivul 1), debitoarea a intocmit balante de verificare, registru jurnal, registrul imobilizarilor, fise cont, jurnale de cumparari si de vanzari, pentru perioada 2008-2012, iar potrivit informatiilor primite de la Administratia Finantelor Publice Sector 3, societatea debitoare a intocmit si depus Situatii financiare anuale pentru anii 2011 si 2012, si declaratii fiscale privind obligatiile de plata la bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale. Expertiza precizeaza ca nu a avut posibilitatea consultarii documentelor primare in baza carora s-au intocmit documentele mentionate mai sus, intrucat nu au fost prezentate expertului. Ca urmare, modalitatea de tinere a contabilitatii si informatiile furnizate, ofera posibilitatea persoanelor responsabile, ca in orice moment sa se analizeze si sa reactioneze daca este cazul la dificultatile ce apar in gestionarea patrimoniului. In documentele primite nu au fost gasite rapoarte sau analize efectuate de persoanele responsabile care sa determine aparitia situatiei in care datoriile depasesc lichiditatile, adica aparitia insolventei. 5m cons expen Conra, exPeR, ACIULA Sama oantera / heemperitar oh, Fists Bveuregis la Bucuresti 73) Obiectivul 3, Sa se verifice si identifice, in contabilitatea debitoarei, cine a semnat actele juridice, contractele si operatiunile comerciale precum si documentele contabile in perioada 10.10.2008-24.01.2013, si daca subsemnatul am semnat vreun document de acest gen; Raspuns la Obiectivul 3) Din documentele prezentate pentru expertiza, unele sunt nesemnate iar altele sunt semnate. Documentele nesemnate sunt: Balante contabile de verificare lunare perioada 2008-2012 ; registrul jurnal 2009-2012 ; registrul imobilizarilor 2011 si 2012 ; registrul de casa (jurnal de casa) si fisa contului casa in lei 2009-2012; fisa contului banca-lei Piraeus Bank 2010-2011; fisa contului banca-lei BRD-GSG 2011- 2012; jurnal pentru cumparari 2010, 2011, 2012 ; jurnal pentru vanzari 2011, 2012 ; fise cont furnizori si clienti 2011,2012. Documentele contabile respective au fost prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco, sunt listate din programul contabil si nesemnate de reprezentantul legal. Documentele semnate: Dooumentele semnate se refera la Contractele de subantrepriza si la Situatiile financiare anuale ale debitoarei pentru anii 2011 si 2012, primite de la Administratia Finantelor Publice Sector 3. Din documentele semnate, unele au nume, prenume si semnatura indescifrabila, iar altele au numai semnatura indescifrabila. Ggeritor Cony SE aa Constants (gF exoeer contain ZAIFU MARIOARA ‘cee bean ade syst xg situatiile financiare, alaturi de reprezentantul (UUimiti-—_:L sl a Documentele primite de la Administratia Finantelor Publice Sector 3 cu semnaturile persoanelor respective au fost prezentate in ANEXA A si ANEXA B. Printre documentele primite pentru efectuarea expertizei, prezentate mai sus, Obiectivul 4) Sa se verifice si identifice, in contabilitatea debitoarei care sunt actele juridice si operatiunile comerciale care au afectat grav activitatea debitoarei si care au condus la starea de insolventa a acesteia; Raspuns ta Obiectivul 4) Din documentele contabile prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco, rezulta ca intre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) in calitate de antreprenor general si debitoarea SC Activ Constructii Industriale SRL in calitate de subantreprenor, a fost incheiat contractul de subantrepriza nr. 2937/05.05.2011, avand ca obiect lucrarile de constructii, la ,,Centrul logistic Lidl Iernut’’ (beneficiarul lucrarilor). Pretul stabilit prin contract a fost de 32298775,65 lei fara TVA, urmand ca pe masura efectuarii lucrarilor de catre subantreprenor si incasarea sumelor de la beneficiar, antreprenorul general sa efectueze plata catre subantreprenor. In vederea efectuarii lucrarilor la obiectivul ,,Centrul logistic Lidl Iernut’’, debitoarea, in calitate de subantreprenor principal, a incheiat contracte de inte cu diversi subcontractori/subantreprenori, 33 CAPEATOT ES cS “thts tyes exrent covet, “ANU PAVE: fig, von aes onan ed exrenr conraaie ZAIFU MaRIOARA AT exPERT CONTABIL EXCIULA ANISOARA-OANIELA pentru livrari de materiale si lucrari de montaj, urmand ca pe masura efectuarii lucrarilor de catre subcontractori/subantreprenori, plata catre acestia sa se faca dupa incasarea sumelor de la antreprenorul general. Operatiuni efectuate in anul 2011 Potrivit extraselor de cont Piraeus Bank si BRD Groupe Societe Generale, SRL EXTRAS ACTIV CONSTRUCTIIINDUSTRIALE SRL -LEI INCASARI EFECTUATE ANUL 2011 INCASARI EFECTUATE 2011 SUMA (%) [Baumeister SA 15206040,00 99,58% \Alte incasari 64052,60 0,42% TOTAL 15270092,60 100,00% ; comision banca in suma de 2138,55 lei, reprezentand 0,02% din total sume platite ; salarii in suma de 16344,0 lei reprezentand 0,11% din total sume platite ; obligatii la bugetul de stat in suma de 4897,0 lei reprezentand 0,03% din total sume platite ; alte sume de 117411,50 lei, reprezentand 0,77% din total sume platite, astfel : EXTRAS ACTIV CONSTRUCTII INDUSTRIALE SRL -LEI PLATI EFECTUATE ANUL 2011 PLATIEFECTUATE 2011 SUMA (%) |Furnizori subcontractori 15060034,57 99,07% (Comision banca 2138,55 0,02% [Plata salarii 16344,00 0,11% Bugetul de stat 4897,00 0,03% \Alte sume 117411,50 0,77% TOTAL 15200825,62 100,00% Ge exe canta «ps ZAIFU marioaRa exer "2 KEGRATOF Cohn 16236 SOARA-DANIELA PERT CoNTAK oe nr (UDEANU Paver Situatia detaliata a operatiunilor efectuate prin banca-lei si data la care s-au efectuat, a fost prezentata astfel: -Piraeus Bank perioada 2010-2011 in ANEXA 2; -BRD Groupe Societe Generale perioada 2011 in ANEXA 3. Operatiunizefectuateigcanul: 20127 ngyde 3123 feteprezent din alte surse de incasare, din total sume incasate, astfel : reprezentand 0,001% EXTRAS ACTIV CONSTRUCTIIINDUSTRIALE SRL - LEI INCASARI EFECTUATE ANUL 2012 INCASARI EFECTUATE 2012 SUMA (%) [Baumeister SA 31231125,00 99,999% [Alte incasari 240,00 0,001% TOTAL 31231365,00 100,00% banca in suma de 3340,12 lei, reprezentand 0,01% din total sume platite ; salarii in suma de 32846,0 lei reprezentand 0,11% din total sume platite ; obligatii la bugetul de stat in suma de 7970,0 lei reprezentand 0,03% din total sume platite ; alte sume de 61165,64 lei, reprezentand 0,19% din total sume platite, astfel : EXTRAS ACTIV CONSTRUCTIIINDUSTRIALE SRL - LEI PLATI EFECTUATE ANUL 2012 PLATIEFECTUATE 2012 SUMA (%) 'Fumizori subcontractori 31195341,19 99,66% (Comision banca 3340,12 0,01% Stn onerd Echo Seyi 7D __ ZAIFU MARIOARA 02 sar ceeATeT Be, ee eoanbeet, wer) We Be eI hit pana ia 28.0220) ert Plata salarit 32846,00 0.11% [Bugetul de stat 7970,00 0,03% (Alte sume 61165,64 0,19% TOTAL 31300662,95 100,00% Situatia detaliata a operatiunilor efectuate prin banca-lei si data la care s-au efectuat, a fost prezentata astfel: -BRD Groupe Societe Generale perioada 2012 in ANEXA 3. Obiectivul 5) Sa se stabileasca cand au aparut primele semne ca debitoarea intra in incapacitate de plata ; Raspuns la Obiectivul 5) Experiza nu poate preciza cu exactitate data intrarii in incapacitatate de plata, intrucat, conform Balantei de verificare, debitoarea a avut de plata si sume ramase in sold la sfarsitul anului 2011 de 19879727,81 lei, iar in cursul anului 2012, conform rulajului creditor al contului contabil 401-Furnizori au fost emise facturi in suma de de 66830224,64 lei, din care, prin banca au fost efectuate plati catre furnizori in suma totala de 31195341,19 lei. Pe langa platile efectuate prin banca, debitoarea a efectuat cu anumiti parteneri operatiuni de stingere a obligatiilor reciproce, prin compensare, sau cesiune de creante. Debitoarea a ajuns in incapacitate de plata in mod indirect, in sensul ca potrivit contractului incheiat cu antreprenorul general SC Sigur Industrial Construct—SRL (fosta Baumeister SA), urma sa plateasca 2 eagerner agi, Ree le eatin BE ie excenr conan”) DEANU Paver %) furnizorii de materiale si servicii, dupa incasarea sumelor de la SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Intrucat SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) era singura sursa din care debitoarea efectua platile catre furnizori, lipsa disponibilitatilor banesti a dus la imposibilitatea debitoarei de a-si onora obligatiile catre furnizori, respectiv creditorii din prezenta cauza. Expertiza nu cunoaste cauzele care au dus la incetarea platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Din informatiile existente pe portalul instantelor de judecata, rezulta ca in anul 2013 si SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) a avut dificultati financiare si a intrat in insolventa. Obiectivul 6, ae cero aor cae Raspuns la Obiectivul 6) Obiectivul 7) Sa se stabileasca daca starea de insolventa a debitoarei a aparut in perioada in care administratorul statutar era SC Sigur Industrial Construct SRL, sau in perioada in care debitoarea era administrata de SC Aeternitas Consult&Construct SRL; Raspuns la Obiectivul 7) Asa cum s-a precizat mai sus, debitoarea a intrat in incapacitate de plata, in mod treptat, si s-a accentuat in mare masura incepand cu luna julie 2012, fiind determinata de incetarea platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) catre debitoare. Din informatiile furnizare de Oficiul Registrului Comertului, pana la data de 11.06.2012 debitoarea Activ Constructii Civile a fost administrata de SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). eAaciuts ANISOAWA DANIEL Ne 20851 an 2078 Incepand din 12.06.2012 administrarea a fost preluata de S.C. Aeternitas Consult&Construct S.R.L., respectiv, cu aproape o luna inainte ca SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) sa inceteze platile catre debitoarea Activ Constructii Civile. Obiectivul 8, Sa se stabileasca daca subsemnatul am efectuat acte de comert in interes personal sub acoperirea debitoarei. Raspuns la Obiectivul 8, Din inscrisurile contabile prezentate de catre parti pentru expertiza nu rezulta ca paratul Adamescu Grigore Dan a efectuat acte de comert sub acoperirea debitoarei. Tl Obiective incuviintate pentru _paratii Aeternitas Consult&Construct SRL si Otto Karl-Peter Obiectivul 1 Sa se stabileasca daca in perioada 12.06.2012-24.01.2013 debitoarea a tinut contabilitatea in raport cu dispozitiile legale aplicabile; Raspuns la Obiectivul 1 In raspunsul la Obiectivul 1) de la Obiectivele incuviintate pentru paratul Adamescu Grigore Dan, expertiza a prezentat in mod detaliat situatia contabilitatii debitoarei, pe clase de conturi, pentru perioada 2008 — 2012, care cuprinde si perioada 12.06.2012 - 31.12.2012 in care administrarea a fost preluata de S.C. Aeternitas Consult&Construct S.R.L., reprezentata de d-nul Otto Karl-Peter. Din documentele contabile prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco, rezulta ca pentru perioada 12.06.2012-01.01.2013, societatea debitoare a intocmit balante de verificare, registru jurnal, fise cont, jurnale de cumparari si de vanzari. Expertiza precizeaza ca nu a avut posibilitatea consultarii documentelor primare in baza carora s-au intocmit documentele mentionate mai sus, intrucat nu au fost prezentate expertului. In aceasta perioada activitatea debitoarei s-a restrans, intrucat lucrarile la Lidl Iernut au fost aproape de finalizare, sau nu au mai fost continuate de furnizori pentru lipsa platilor catre acestia. Ne. 20851 Gp, Hy \ita an 2018. Le it ons 82 Oy utp hea sow Astfel, asa cum se poate observa in ANEXA 8, operatiunile contabile efectuate in perioada 12.06.2012 — 31.12.2012, se limiteaza la operatiuni legate de furnizori si clienti, respectiv plati/incasari, compensari, cesiune de creante, calcul de penalitati. Celelalte conturi contabile prezinta rulaje mici evidentiind faptul ca activitatea a intrat pe un curs descendent. in ANEXA 8, (fos r -Sumele inregistrate in rulajele creditoare ale conturilor : 301 Materii prime, de 514077 lei ; 3021-Materiale auxiliare, de 144549 lei, si 3022- Combustibili, de 45311 lei, reprezinta consumuri de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, achizitionate inainte de preluarea administrarii societatii debitoare de catre S.C. Aeternitas Consult&Construct S.R.L. -Rulajul creditor al contului 401-Furnizori in suma de 34811997 lei, reprezinta servicii prestate de furnizori in suma de 2538114 lei si penalitati calculate si facturate de SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), in suma de 32273863 lei ; Rulajul debitor al contului 401-Furnizori in suma de 26289943 lei (compus din rulaj debitor de 26166161 lei+diferenta dintre rulajul debitor si rulajul creditor al contului 4092- Furnizori plati avans, de 123782 lei) reprezinta plati si decontari catre furnizori, prin banca in suma de 5084788 lei, cesiune creanta in suma de 8840402 lei si compensari in suma de 12364753 lei. -Rulajul debitor al contului 411-Clienti in suma de -1500000 lei reprezinta ,,retineri definitive pentru lucrari’’ facturate catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) ; Rulajul creditor al contului 411-Clienti in suma de 15282601 lei reprezinta incasari si decontari clienti, prin banca in suma de 2911000, compensare in suma de 12371602 lei. -Rulajul creditor din contul contabil 462- Creditori diversi, in suma totala de 8840401,77 lei, reprezinta ,,Cesiune de creante Baumeister conform contract’’, astfel: Data DENUMIRE FURNIZORI (Suma cesionata Cont 3462.1" 1 2 3 13,08,2012 [AAG Consult §9211,16) 17,09,2012 [3D Laser Scanning&Survey Engineer. 142136,52) 03,09,2012] ins SRL 519720,52| Seererr conti,” EaaeOF COB, NT Filsla Bucurest exeegrcontaon eaci \., ANISOARA DANIEL 16,10,2012 |Bordas Industr. Group Of Aluminium SA 617419,30 07,09,2012 [D&T Industrial Equipment (6567326,43| 25,10,2072 _|Darina Com SRL 89624,76| 12,09,2012_[Dryteamro SRL 491216,65) 03,09,2012 _|Emonex Comimpex SRL '96019,97| 07,09,2012 _|Fulop Beton Construct 169319,78| 17,09,2012 _|INTL Partner Buro -43524,00) 20,08,2012 _|MCBS Consuit Invest SRL 15733,12| 72,09,2012 _|MCBS Consult Invest SRL 14862,64) 21,09,2012 _|Zsozso Construct SRL 14286,90) [TOTAL SUME CESIONATE 8840401,77| Expertiza precizeaza ca nu au fost prezentate contractele de cesiune pentru sumele cesionate. -Din structura pe cheltuieli, in in perioada 12.06.2012-01.01.2013, ponderi mai insemnate au avut: cheltuielile cu despagubiri, amenzi si penalitati, inregistrate in contul contabil ,,6581’’ de 91,59%, cheltuielile cu serviciile executate de terti, inregistrate in contul contabil ,,628’’ de 5,48%, Pentru fiecare luna in parte din perioada 12.06.2012-01.01.2013, veniturile si cheltuielile au fost prezentate in ANEXA 9. rezulta Mabie ren Sou BUDEANY PAVEL, 08s “nid eh oS Lip pez soy» O J % Obiectivul 2) $a se stabileasca daca modalitatea de tinere a contabilitatii de catre debitoare in perioada 12.06.2012-24.01.2013 putea fi de natura sa determine intrarea in insolventa; Raspuns la Obiectivul 2) Ca urmare, modalitatea de tinere a contabilitatii si informat ile furnizate, ofera posibilitatea persoanelor responsabile, ca in orice moment sa se analizeze si sa reactioneze daca este cazul la dificultatile ce apar in gestionarea patrimoniului. Asa cum a fost prezentat la Obiectivul 1), debitoarea a intocmit balante de verificare, registru jurnal, fise cont, jurnale de cumparari si de vanzari, pentru perioada 12.06.2012-01.01.2013, iar potrivit informatiilor primite de la Administratia Finantelor Publice Sector 3, societatea debitoare a intocmit si depus Situatii financiare anuale pentru anul 2012, si declaratii fiscale privind obligatiile de plata la bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale. In documentele primite nu au fost gasite rapoarte sau analize efectuate de persoanele responsabile care sa determine aparitia situatiei in care datoriile depasesc lichiditatile, adica aparitia insolventei. Obiectivul 3) Sa se verifice in contabilitatea debitoarei daca subscrisa si/sau subsemnatul am efectuat operatiuni de natura a conduce la deschiderea procedurii insolventei debitoarei; Raspuns la Obiectivul 3) Asa cum s-a aratat la Obiectivul 1) in perioada 12.06.2012 — 31.12.2012, activitatea debitoarei a intrat pe un curs descendent, iar operatiunile contabile s-au limitat la operatiuni legate de furnizori si clienti, respectiv plati/incasari, compensari, cesiune de creante, celelalte conturi contabile prezentand rulaje mici. Administrarea societatii debitoare a fost preluata de S.C. Aeternitas Consult&Construct S.R.L., cu aproape o luna inainte ca SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) sa inceteze platile catre debitoarea Activ Constructii Civile. AP eats Somtange dS Zairy geet ay Ne to OARA aniscaRa pamieca [2 R ° “ went conrasn "S MOEANU PAVEL & Nr. 20851 a Le ayg Vina 0 2018 S) loins 812° 09 up een 2011- 2012 ; jurnal pentru cumparari 2010, 2011, 2012 ; jurnal pentru vanzari 2011, 2012 ; fise cont furnizori si clienti 2011,2012. Documentele contabile respective au fost prezentate de paratul Adamescu Bogdan Alexander, prin avocat Monica Babenco, sunt listate din programul contabil si nesemnate de reprezentantul legal. Documentele semnate sunt: Documentele semnate se refera la Contractele de subantrepriza si la Situatiile financiare anuale ale debitoarei pentru anii 2011 si 2012, primite de la Administratia Finantelor Publice Sector 3. Din documentele semnate, unele au nume, prenume si semnatura indescifrabila, iar altele au numai semnatura indescifrabila. -Referitor la Contractele de subantrepriza cu nume, prenume si semnatura indescifrabila, acestea au fost semnate din partea debitoarei de reprezentantul legal permanent Mircea Mihai IONESCU, avand si calitatea de director general. ‘Alaturi de reprezentantul legal permanent, au fosta gasite Contracte de subantrepriza semnate si de director economic Dragos CARSTEA ; director productie Victor ZAMFIR ; director tehnic Razvan ENACHE ; departamentul juridic Daniel ONUTE. Referitor la Situatiile financiare anuale acestea au fost semnate astfel : -Situatiile financiare aferente anului 2011 au fost semnate de Mircea Mihai IONESCU, care in calitate de reprezentant al Administratorului isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale ale debitoarei la 31.12.2011. In notele explicative la situatiile financiare, alaturi de reprezentantul administratorului, apare si semnatura contabilului sef Cristina CULICEA. -Situatiile financiare aferente anului 2012 au fost semnate de Karl-Peter OTTO, care in calitate de reprezentant al Administratorului isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale ale debitoarei la 31.12.2012. In notele explicative la situatiile financiare, alaturi de reprezentantul administratorului, apare si semnatura d-nei Firenstein Elena Daniela avand calitate de persoana imputernicita. Printre documentele primite pentru efectuarea expertizei, prezentate mai sus, nu au fost gasite documente semnate de paratul Adamescu Grigore Dan. [perilior C2 OY Fiala Bucuresti AD exrenr confab BUDEANU PAVEL © Ne 20954 Seat 2 etna se 0 28 ip razon Obiectivul 4) Sa se verifice si identifice, in contabilitatea debitoarei care sunt actele juridice si operatiunile comerciale care au afectat grav activitatea debitoarei si care au condus la starea de insolventa a acesteia; Concluzii_la Obiectivul 4, ‘Activitatea debitoarei a constat in principal, in operatiuni comerciale privind efectuarea lucrarilor la Lidl Iernut, incasarea sumelor de la antreprenorul general SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), si plata catre diversi subcontractori/subantreprenori, pentru lucrarile si serviciile executate. Potrivit Balantei de verificare, la sfarsitul anului 2011, soldul facturilor neachitate catre diversi subcontractori/subantreprenori, a fost de 19879727,81 lei iar la sfarsitul anului 2012 a fost de 34304435,88 lei. Cu toate ca din sumele incasate de la antreprenorul general debitoarea a achitat catre subcontractori/subantreprenori sume in proportie de aproximativ 99,40% lipsa disponibilitatilor ce trebuiau incasate de la antreprenorul general au afectat grav activitatea debitoarei, cea ce a si condus la starea de insolventa a acesteia. Obiectivul 5) Sa se stabileasca cand au aparut primele semne ca debitoarea intra in incapacitate de plata ; ul 5, la 01 Conclu: Pe baza documentelor contabile prezentate, experiza nu poate preciza cu exactitate data intrarii in incapacitatate de plata, intrucat, conform Balantei de verificare, debitoarea a avut de plata si sume ramase in sold la sfarsitul anului 2011 de 19879727,81 lei, iar in cursul anului 2012, conform rulajului creditor al contului contabil 401-Furnizori au. fost primite facturi in suma de de 66830224,64 lei, din care, au fost achitate prin banca in suma totala de 31195341,19 lei. Debitoarea a ajuns in incapacitate de plata in mod indirect, in sensul ca potrivit contractului incheiat cu antreprenorul general SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), urma sa plateasca furnizorii de materiale si servicii, dupa incasarea sumelor de la SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Intrucat SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) era singura sursa din care debitoarea efectua platile catre furnizori, lipsa disponibilitatilor banesti a dus la imposibilitatea debitoarei de a-si onora obligatiile catre nizori, respectiv creditorii din prezenta cauza. ZAIFU wartouna aati cACIULA ne bil free tis) DEANU PAVEL 3) (, ANISOaNA DANIEL Viz an 2038 oy oS) Situatia incetarii platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), se observa in mod clar in ANEXA 3, pag. 20 -21, in care, incepand cu luna iulie 2012 pana la sfarsitul anului 2012, perioada in care SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) a efectuat plati in suma totala de 3125,00 lei, si nu au mai fost efectuate plati catre furnizori. Din informatiile existente pe portalul instantelor de judecata, rezulta ca in anul 2013 si SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) a avut dificultati financiare si a intrat in insolventa. Expertiza nu cunoaste cauzele care au dus la incetarea platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Obiectivul 6) Sa se stabileasca care au fost cauzele concrete ale intrarii in insolventa a debitoarei; Concluzii_la Obiectivul 6) Intrucat SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) era singura sursa de resurse banesti din care debitoarea efectua platile catre furnizori, lipsa disponibilitatilor banesti a dus la imposibilitatea debitoarei de a-si onora obligatiile catre furnizori, si intrarea in insolventa a debitoarei. Obiectivul 7) Sa se stabileasca daca starea de insolventa a debitoarei a aparut in perioada in care administratorul statutar era SC Sigur Industrial Construct SRL, sau in perioada in care debitoarea era administrata de SC Aeternitas Consult&Construct SRL; Concluzii la Obiectivul 7, ‘Asa cum s-a precizat mai sus, debitoarea a intrat in incapacitate de plata, in mod treptat, si s-a accentuat in mare masura incepand cu luna julie 2012, fiind determinata de incetarea platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) catre debitoare. Din informatiile furnizare de Oficiul Registrului Comertului, pana la data de 11.06.2012 debitoarea Activ Constructii Civile a fost administrata de SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Incepand din 12.06.2012 administrarea a fost preluata de S.C. Aeternitas Consult&Construct S.R.L., respectiv, cu aproape o luna inainte ZAIFU marion fy IRB og litAjowe = EXPERT comTaBIL EACIULA ANISOARA DANIELA Legoeiar Cor Tone Filisia Bucur (PERT CONTABI. IDEANU PaveL ie. 20851 Se biel 49 2098 9 “pti pana Is 28.0280 Concluzii_la Obiectivul 5) Debitoarea a ajuns in incapacitate de plata in mod indirect, in sensul ca potrivit contractului incheiat cu antreprenorul general SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), urma sa plateasca furnizorii de materiale si servicii, dupa incasarea sumelor de la SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Experiza nu poate preciza cu exactitate data intrarii in incapacitatate de plata, intrucat, conform Balantei de verificare, debitoarea a avut de plata si sume ramase in sold la sfarsitul anului 2011 de 19879727,81 lei, iar in cursul anului 2012, conform rulajului creditor al contului contabil 401-Furnizori au fost primite facturi in suma de de 66830224,64 lei, din care, au fost efectuate plati prin banca catre furnizori in suma totala de 31195341,19 lei. Situatia incetarii platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), se observa in mod clar in ANEXA 3, pag. 20 -21, in care, incepand cu luna iulie 2012 pana la sfarsitul anului 2012, SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) a efectuat plati in suma totala de 3125,00 lei, si nu au mai fost efectuate plati catre furnizori. Expertiza nu cunoaste cauzele care au dus la incetarea platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). Din informatiile existente pe portalul instantelor de judecata, rezulta ca in anul 2013 si SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) a avut dificultati financiare si a intrat in insolventa. Obiectivul 6) Sa se stabileasca daca starea de insolventa a debitoarei a aparut in perioada in care administratorul statutar era SC Sigur Industrial Construct SRL sau in perioada in care debitoarea era administrata de SC Aeternitas Consult &Construct SRL; Concluzii_la Obiectivul 6) Debitoarea a intrat in incapacitate de plata, in mod treptat, si s-a accentuat in mare masura incepand cu luna iulie 2012, fiind determinata de incetarea platilor de catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), catre debitoare. Din informatiile furnizare de Oficiul Registrului Comertului, pana la data de 11.06.2012 debitoarea Activ Constructii Civile a fost administrata de SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA). 62 ATCT *Filisla Bucuresti 3 PERT CONTABIL Ne. 20851 Z Viza an 20189 a til pana ta 20.02.29" 7 Su up jreasows GOCE Constang OD SxPERT COntaby FhPUMaRiCARA S a z Z é 3 = z 5 10 Incepand din 12.06.2012 administrarea a fost preluata de S.C. Aeternitas Consult&Construct $.R.L., respectiv, cu aproape o luna inainte ca SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) sa inceteze platile catre debitoarea Activ Constructii Civile. Obiectivul 7) Sa se stabileasca daca subscrisa si subsemnatul am efectuat acte de comert in interes personal sub acoperirea debitoarei; Concluzii la Obiectivul 7) Din inscrisurile existente in dosarul cauzei si prezentate de catre parti expertizei nu rezulta ca paratii Aeternitas Consult&Construct SRL si Otto Karl-Peter au efectuat acte de comert in interes personal sub acoperirea debitoarei. Obiectivul 8) Sa se stabileasca daca subscrisa si subsemnatul am dispus, in interes personal, continuarea unor activitati care duceau in mod vadit debitoarea la incetarea de plati ; Concluzii_la Obiectivul 8) Din inscrisurile contabile prezentate pentru efectuarea expertizei, expertiza nu a identificat inscrisuri din care sa rezulte ca paratii Aeternitas Consult&Construct SRL si Otto Karl-Peter au continuat activitati care duceau in mod vadit debitoarea la incetarea de plati. Administrarea societatii debitoare a fost preluata de S.C. Aeternitas Consult&Construct S.R.L., cu aproape o luna inainte ca SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) sa inceteze platile catre debitoarea Activ Constructii Civile. Obiectivul 9) Sa se stabileasca daca subscrisa si subsemnatul, prin actele de administrare efectuate, am deturnat sau am ascuns o parte din activul debitoarei sau am marit in mod fictiv pasivul acesteia; Concluzii_la Obiectivul 9) Din inscrisurile contabile prezentate pentru expertiza, expertiza nu a identificat inscrisuri din care sa rezulte ca paratii Aeternitas Consult&Construct SRL si Otto Karl-Peter au deturnat sau au ascuns 0 parte din activul debitoarei sau au marit fictiv pasivul acesteia. Cae Pai exrgar gourasit ZAIFU maRioaRA SAU et on ee anisoaea DaNELA iia Bucues " aniso ecteer cou, PS EANU PAvEL 8) f eas 3 Seg ind ts o Tranzactiile simultane comerciale efectuate cu plata, inregistrarea obligatiilor de plata (banca, compensare, cesiune creante) in contabilitate, nu inseamna in opinia expertizei ca au deturnat sau au ascuns o parte din activul debitoarei sau au marit fictiv pasivul acesteia. Obiectivul 10) Sa se stabileasca care au fost cauzele concrete ale intrarii in insolventa a debitoarei; Concluzii_la Obiectivul 10, ‘Asa cum rezulta din cuprinsul raportului de expertiza, pag.34-37 din sumele incasate de la antreprenorul general, debitoarea a achitat catre subcontractori/subantreprenori sume in proportie de aproximativ 99,40%. Lipsa disponibilitatilor ce trebuiau incasate de la antreprenorul general au afectat grav activitatea debitoarei, ceea ce a si condus la starea de insolventa a acesteia. IV Qbiective incuviintate pentru creditoarea Histria International SRL Obiectivul 1 Sa se stabileasca incasarile contractuale de care a beneficiat societatea in insolventa de la societatea care o controleaza-SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA); Concluzii la Obiectivul L INCASARI EFECTUATE PRIN BANCA Potrivit extraselor si fiselor de cont banca, Piraeus Bank si BRD- Grupe Societe Generale, in perioada 2011-2012, debitoarea SC Activ Constructii Industriale SRL a incasat de la SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), suma de 46.437.165,00 lei, din care : - in anul 2011 suma de 15.206.040,00 lei ; - in anul 2012, suma de 31.231.125,00 lei Situatia detaliata a incasarilor efectuate prin banca-lei si data la care s- au efectuat, a fost prezentata astfel: -Piraeus Bank perioada 2010-2011 in ANEXA 2; -BRD Groupe Societe Generale perioada 201 1- 2012 i in ANEXA 3. Giveiat Corts Fiala Bucurosti 3) EXPERT CONTAaIL EANU PAVE! 2 Ute “a exPenr coNTagie ta ANISOARA DANIELA INCASARI EFECTUATE PRIN CASA Potrivit jurnalului de cont casa-lei, in perioada 2011-2012, debitoarea SC Activ Constructii Industriale SRL a incasat de la SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA), suma de 10581,17 lei, din care : - in anul 2011 suma de 900,00 lei ; - in anul 2012, suma de 9681,17 lei ; Situatia detaliata a incasarilor efectuate prin casa-lei si data la care s-au efectuat, a fost prezentata in ANEXA 4. Obiectivul 2) Sa se stabileasca obligatiile contractuale totale angajate de catre societatea in insolventa din acest dosar si subcontractorii reali (creditorii din prezentul dosar) ; Cc ii_la Obiectivul 2, Potrivit Fiselor de cont furnizori inregistrati in contabilitatea debitoarei, in perioada 2011-2012, au fost emise de catre subcontractorii reali (creditorii din prezentul dosar), facturi fiscale in suma totala de 82.099.809,29 lei, pentru care debitoarea SC Activ Constructii Industriale SRL a efectuat operatiuni de plati in suma totala de 45.233.230,32 lei, ramanand de achitat suma de 36.866.578,97 lei. Situatia detaliata a facturilor primite de la furnizori si a operatiunilor de plati efectuate si data la care s-au efectuat, a fost prezentata astfel : -Fise furnizori - ANEXA (1.1 - 1.83) -Situatia facturilor emise si operatiunile de plati catre subcontractorii reali (creditorii din prezentul dosar) - ANEXA 10. Pentru o parte dintre subcontractorii reali (creditorii din prezentul dosar), au ramas de restituit la sfarsitul anului 2012, garantii de buna executie in suma de 2.209.214,95 lei astfel : DENUMIRE FURNIZORI CONT CONTAB.,,167" | TOTAL SOLD] SUME DE CONT,167" | RESTITUIT ‘ANUL 2011 | ANUL 2012 7 2 3 23 5 [Acouro SRC (153.051,72) | (261.247,96) | (414.200,67) | (414.200,67) (Crawford Hafa SRL (165.057,42) | (64.711,78) | (219.769,20) | (219.760,20) [Derom Total SRL (270.369,36) | (470.584,86) | (740.924,20) | (740.924,20) (G&M Design SRL (6.448,52) | (6448.52) | (6.448.562) Histria International SRL (165.903,16) | (165,003,16) | (165.903,16) IMercor Fire Protection Systems SRL (43.865,00) | (43.865,00) | (43.865,00) Capon Cony oT Fiala Bucuresti 3 xen conta. ”<) IDEANU PAVEL 3. Nr. 20851 pana 2302 Sys Westone exreRT cONTaB, ‘Aci CACIULA ANISOAHA OANIELA [Mistral Floor SRL (1.465,60) | (1.465,80) | (1.465,80) [Modus Construct SRL (616,92) | (6.77580) | (17.302,72) | (11.302,72) [Panpatrol Com SRL (@43-181,53) | (443.181,53) | (443.181,53) Rapid Construct Montaj SRL (66.172,96) | (66.172,96) | (66.172,96) (Systembau Sps SRL TZ77O07) | (66.365,62) | (09.144,69) | (09.144,69) heyssenkrupp Elevator SRL (647,50) _| _(7.847,50)_| _(7.647,50) ‘OTAL SUME | (636.874,48) |(7.572.340,47) | (2.209.214,98) | (2.209.214,95) Obiectivul 3) Sa se stabileasca cuantumul si justificarea tuturor platilor facute de catre debitoarea in insolventa catre SC Baumeister SA si catre orice alta societate din acelasi grup controlat piramidal, dar si catre paratii din prezenta cauza. Concluzii_la Obiectivul 3) Potrivit extraselor si fiselor de cont banca, Piraeus Bank si BRD- Grupe Societe Generale, apartinand debitoarei SC Activ Constructii Industriale SRL, rezulta ca in data de 15.05.2012, aceasta a efectuat o plata catre SC Sigur Industrial Construct SRL (fosta Baumeister SA) in suma de 232.168,55 lei, reprezentand c/v chirie, utilitati, asigurare subcontractori, facturate de furnizor Baumeister SA pentru perioada 09.09.2011-29.02.2012. Potrivit datelor inscrise in Registrul jurnal si din Balantele de verificare, rezulta ca in data de 01.10.2011 debitoarea a inregistrat in contul contabil 4511 ,,Decontari in cadrul grupului’” suma de 118189,0 lei, reprezentand,, reglare BPS’’, din care s-au efectuat plati, astfel : -In data de 14.02.2012, s-a efectuat prin banca, o plata catre Baumeister Prestari Servicii SRL in suma de 63000,0 lei ; -In data de 16.05.2012 s-a efectuat prin banca o plata catre Baumeister Prestari Servicii SRL, in suma de 55189,0 lei. Potrivit datelor inscrise in Registrul jurnal si fisa de cont furnizor Baumeister SA, rezulta ca in data de 03.12.2012, intre debitoare si Baumeister SA s-a efectuat conform conventiei, compensare reciproca pentru suma de 12.323.620,60 lei. Expertiza precizeaza ca intre documentele contabile prezentate pentru efectuarea expertizei contabile, nu au fost gasite alte plati, sau sume de bani achitate de debitoare catre alte societati din acelasi grup controlat piramidal, si nici catre paratii din prezenta cauza. = Fillala Bucurogti EXPERT CONTABIL ANU PAVEL Nc, 20857 yes an 2019 te nd nan 08 8 wp ezporrd aint CoB, Prezentul raport de expertiza contabila a fost intocmit in 6 exemplare, toate originale si cu aceeasi valoare juridica, fiecare exemplar avand cate un numar de 67 pagini, la care s-au adaugat 13 anexe cu un total de 189 pagini, care fac parte integranta din prezentul raport. EXPERT CONTABIL EXPERT PARTE EXPERT PARTE y Ar Cony PARAT- AETERNITAS PARAT-ADAMESCU Frisia BucurosiC ONG ULT & ALEXANDER BOGDAN BEANU Paver 3 EATER 0 AUR eeu ny fe i Anexa 1(1.1-1.83)- 85 pagini; | Anexa 7 Anexa 2 - 7pagini; Anexa 8 =~ 2 pagini; Anexa 3 - 21 pagini ; Anexa 9 - 2 pagini Anexa 4 - 3pagini; Anexa 10-2 pagini; Anexa 5 - 2pagini; Anexa A - 11 pagini; Anexa 6 - 2pagina; Anexa B-—-_ 8 pagini Anexa C — - 40 pagini; 67 ‘TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.1 SECTIAA VIl-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR AAG CONSULT FACTURI PRIMITE ‘SUME PLATITE NR. VALOARE NUMAR DATA DATA SUMA CRT.| cactura | FacTurn |FACTURACU DOCUMENT) pLaTi | PLATITA 7 @___|1503,2072 6860.45 | | exir decay. |16,03,2012 4860.45 2 3 72 [ov,07,2072 48600.80_| | extr dec av. |09,07,2012 0793.00) 4 73 [01,07,2012 -3891.91 ‘vans —_|01,07,2012 | -3897.91 5 12 [07,07,2012 51403.46 6 [TOTAL SUMA 442972.80 3761.54) 1 Diferenta plata furnizor 5921.26 feontct Explicati Data ‘Suma [Sold 462.1 | contract cesiune creanta Baumeister 73,08,2012 | — 59211.26 0.00 inreg. cont contabilt Explicati tip lucran efectuate, 28.4 ‘Achiziie servici subcontractori santiere -LIDL femut Tnreg, alte conturi (609 discount com; 613 asig recup de la furniz; 606 utiitati, 481 garantie furniz. ‘TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VII-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR ABC POMPIER SRL ANEXA 1.2 FACTORIPRIMITE ‘SUME PLATITE NR. VALOARE . | Numar | DATA DATA SUMA CRT.| cactura | racTurn |FACTURACU) |DOCUMENT) piety | PLATITA T [sas [81,5201 | 7468.23 | | stomoTact. [07,t0,2012 | ~23460.25 2 3 OTAL SUMA FELECPE) i Diferenta plata furnizor 0.00 at Explcatl Data Suma [So 628.1 Tornare facture H7,09.2072 | 2346825} 0.00 Tnreg_ cont oontabilt Expioati tp uerariefectuats 210 Thai ao senviel -LIDL Temat O Tabi yas an 2018 athe 38 89 8) /, ANISOARA DANIELA ayy ezuowes caciuua wip peau ‘TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.3 SECTIAAVIl-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR ADNANA TRANS SRL FACTURIPRIMITE ‘SOME PLATITE NR. VALOARE NumaR | DATA DATA ‘SUMA ORT. | cactura | racturn |FACTURACU) JOOCUMENT) piaTn | PLATITA 7 T55082072 70676.40, 2 3 Tt [o0,0a 2072 81020, 4 5 T6005 2072 SIZED 6 18 [16.05.2012 5121.20 7 30 ]30,05.2012 9287.60 3 HTOTAL SUMA 7870.20 0.00 i Diferenta plata furnizor 47870.20 inreg. cont Contabiie Eplicatinip hua efectuate 07 ‘anspor materiale , Waneport marfa -LIDL Ternut Treg. ale conturi (628,12 alte servic transport marfa "Oi T pcos ures EXPERT CORA i fj wt beANUPAVEL wr 200g VEE a Lela Nita 2010 gS wog Dinan 2602 2X9 Lip teatouns Osta caciuta S Se DANIELA, FN Sica 7 ‘TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A Vil -ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 ANEXA 1.4 SITUATIE FURNIZOR ACCURO SRL FACTURIPRIMITE ‘SUME PLATITE NR. VALOARE NumaR | _ DATA DATA ‘SUMA CRT.| cactura | racTuRn |FACTURACU| |DOCUMENT! piati | PLATITA 7 Zea [08.17.2071 | 643200100 extras 07. 122071 | 843200.00 2 3] 268 loa, z01T | 15905172 extras [03,04 2072 | 900278.76| 4 [265 |os.12.2011 | 1491703 22 extras —|05,04,2012 | 200000.00 5 eit ct avans |17,04.2012 | 238371.74 Sears | aBT008 0S | ext ct avans [17.04.2072 | 461000.06 T 3] 282 109,05 2072 | 580557.50 extras [02,05 2072 | 560667.50 9 ctavans —|31,05,2012 | 199990.96 10] 288 loa,pe 2012 | ~490826,53 | [ext ct avans |31,05,2012 | 200000.00 T1288 [02,0 2012 | 470526.63_[ | ctavans _[31,05,2012 20526.57| 12 13_|__203__|oi,05,2073 | ~206300.78 extras [95062012 | 420508.53] 44_[- 204 [01.06.2012 | 105131.69 15 aavans [01,08 2012 ToAT.aB 18 ctavans [07,08 2012 25658 26 17 ctavans 01,08 2012 | _296329.78| 18 [TOTAL SUMA AGES ED TECTED i Diferenta plata furnizor 0.00 Tnreg.cont contabilt Exglcal Up lurartefectuate 2810 ‘etizitie servil subcontractor santiere IDL lemat Trfag alte conturi 4002 f avans; 613 asig recup dela furniz; 605 utiltat, 107-2 garantie fu « eae 8Y hn Ha 2098) prow’ iar \ spine GO Fiala Bucuresti > CONTA. EANU PAVEL eet ir 1420.02 208 Co ekpeRy conTaBIL 3 Nr. 20854 é Viza an 2018 up whez uci EACIULA NISOARADANIELA TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIAA VIl- A CIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR ADIALEX DEI ANEXA 1.5 FACTURI PRIMITE ‘SUME PLATITE NR. VALOARE NUMAR DATA DATA UMA ORT. ghoruna | racrumn [FACTURACU| JoocuMeNT] pln | puartra 7 37 [707.2071 32897 20, extras [24082011 | $2807.20 2 38 [30.07.2011 39407.20 extras [27,09,2011_| 3407.20 3 4 39 [37,082011 34633.20 extras [20102011 | 34633.20 5 6 #3 [30,083,207 2013760, extras [28172011 | 20137.60 7 8 4% |02,47.2071 4403.60, extras _|20,07,2012 | 4740360 9 ‘extras —_|27,01,2012 | 2611.60 10 48__|07,42,20771 46511 60, ‘extras |05,04,2012 | 2000.00 1 50 |30,42,2011 1462.80 extras 03,05,2012 | 14625.80 12 3 34 |30,07, 2072 0025.40 extras [05052012 | 10025.40 14 FOTAL SUMA 239741.60 239741.60) I Diferenta plata furnizor 0.00 inreg. cont contabiit Explcail tip uoran efectuate 628.12 ‘Servici autobasculanta -LIDL lemut a nats ar conrad, atl eg td elit SCF ects EXPERT cONTABIL cacivua ANISOARA DANIELA ‘TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.6 SECTIAA Vil -ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR AGRO TURDEAN SRL FACTORI PRIMITE ‘SUME PLATITE NR. VALOARE NUMAR | DATA DATA ‘SUMA CRT. | eactura | acTuR |FACTURACU| |POCUMENT! piety | PLATITA 7 Fc RE 3133.60 exis [23.07.2012 _| 5153.60 2 rOTAL SUMA S50 33.60 i Diferenta plata furnizor 0.00 peperiior Conia; PAVEL' we 20854 att an O18 co ett ina a r30 8S sp eae ePEACIULA ANisOaRA GANIELA Lainie ‘TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.7 SECTIAA Vil - A CIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR ALEXTRANS SRL — — cnr | jum | para, |ractumacy| oocuwenn| ATA | Suma, 4 695219 —_[01,09,2017 4873.20 ‘extras: [20,11,2011 4873.20 $ 695232 [03,10,2011 4203.60 ‘extras 108,12,2011 4203.60 7 695270 [02.12.2017 1934.40 12, TOTAL SUMA 17335.20 17335.20| Diferenta plata furnizor 0,00 inreg. cont contabilit Expl ip lucrari efectuate 624 ‘Servicii transport -LIDL lernut_ I Wr 20851 vies an zee Tuas ‘TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A Vil- A CIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 ANEXA 1.8 SITUATIE FURNIZOR ANOTIMP SRL FACTURI PRIMITE ‘SUME PLATITE NR VALOARE NUMAR | DATA DATA SUMA CRT | gactura | FacruRn |FACTURACU} |DOCUMENT) py ary | pLatiTa 7 6 |90,12.2077 2206.05 eatas —[70,12,2011 | 4208605 z extras [20,07 2012 | 1611.83 3 3__oronz0%2 —|—sisT.83 extras 08.05.2012 | 105666.50 4 [13.02.2012 | ~31668.62 | | restit sume [08,05,2012 | —-73797.68 5 TOTAL SUMA TOB6EE SO 70566650) i Diferenta plata furnizor 0.00 ing. cont contabiit Explcatl tp hirari efectuate “4057.07 Plata facturi avansl restiuire avans cipaiiior Conny ia Bucuresti ORC ELA TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.9 SECTIA A Vil- A CIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR ASA CONS ROMANIA SRL FACTURIPRIMITE 'SUME PLATITE NR, VALOARE numar | _ DATA pata | suMA SFT | eactura | racturn |FACTURACU| JDocUMENT] Bry | pratita 7 Tez (08.14.2011 | “T10rs084a_ || eras —[93,15,0017 | —700000-00 2 Garant, exes [03.11.2011 '90397.02| 3 703_24,12,2011 | 1763580.50 || garant. exec [31.12.2011 94161.34 z extras [06.07.2012 | 200000.00] S| 1056 05022012 | ~fare00s07 extras |12,01,2012 | —325000.00 6 extras [17,01,2012 | 260007 42] 7 [1068 [09,08,2012 | 1523583.32| | garant. exec [03.02.2012 | 115800.091 3 rant. exec |07,03,2012 | 124961 97 9_| toad [30,0420%2 | —T906T727 extras |20,04,2012 | 60000000 T0_| 1085 [20.04.2012 | ~281944.84 | [garant. ex®s [20.04.2012 7559.08 11 garant. exes [20,04,2012 | 2301365 12 | 110s [0505 2072 —| —90273.26 extras 108,05,2012 | 409428.05} 13 Garant. exe6 09.05.2072 7368.53] 14 extras |30,05,2012 | a61118.64] 15 extras [05,06,2012 | 131296.29 16 extras [06,06,2012 | 140427-65] 17 extras [07.06.2012 | 11748614 [TOTAL SUMA STETIOOES 322745500 i Diferenta plata furnizor 2539850.53, inreg. cont contabile Explcali ip uerarlefeotuate 638.40 ucrar stuctura baton armat-LIDL Temut Inreg, alte Conturl (613 asig recup de la furniz, 606 ullitat; 167.2 plata garantie buna execute) given. 2 ARP 20851, a UAE ae usage eee % "Fiala BE 9 Ss cxPERT EACIULA Reo NILA TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.10 SECTIA A VII-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR AOTOGYP SPEDITION SRL FACTURI PRIMITE SUME PLATITE NR VALOARE NUMAR DATA DATA UMA rT.| excrura | racrunn |PACTURAGU| lpocuMeNT] pity | tanita 7 73__81,08,201T 7468520 extras [20,10,2011 74685.20 2 extras _[28,17,2011 48970.56| 3 124 |16,09,201% 4970.56 extras 08,12,2011 3456984] 4 21___[30,09,2011 (34569.64 extras [19,12,2011 97302.80 5 6 Tai [76,1020 97302.60, extras |06,07,2012 5000.00] i extras [23,07,2012 | _125668.12 8 366,77, 2077 175569.12 extras [27,01,2012 7040.40 9 714i [30.11.2011 7167040.40 extras [05,04,2012 '50000.00] 40, extras |03,05,2012 '50000.00 tt 725 07,42,2071 252840.16 extras [08,05,2012 | 132040.16 12 150 |08, 12,2011 T7135.44 13. 155 |30,12,2011 49193,28 14 15 761 |15,07, 2072 718318.32 16 162 |31,01,2012 4648.80 i7 18 780 [30,04,2012 105218.96 19 20 169 |76,05,2012 4283208, 21 [TOTAL SUMA 1360564.96 791078.08 T Diferenta plata furnizor 559346.88 wg. Cont contabiit Explicali tp lucrar efectuate 307, 48 ‘Achizitie balast -LIDL lernut aaentor Coma Filia Bucur! Wr. 20881 viza an 2018 a9 8) 2H nas ta 2892NY oa tan Hevow CACIULA ANISOARA DANIELS TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.14 SECTIA AVII- A CIVILA DOSAR NR. 41848/3/20121a17 SITUATIE FURNIZOR AZIZONE ABM FACTURIPRIMITE ‘SUME PLATITE NR VALOARE NUMAR DATA DATA SUMA CRT: EacTura | FACTURII FACTURACU| JDOCUMENT) path | PLATITA 7 385 [07.02.2072 (0000.00 || cant 4082 [23.04.2012 5000.00) 2 TOTAL SUMA 70000,00, 5000.00) L Diferenta plata furnizor 5000.00 Tnreg cont contabilt Explicali ip lucrar efectuate CBT ‘Achizite elfe Serviei -LIDL lemut expen CONTABIL ZAIFU MARIOARA Fi LER CONTA, UDEANU PAVEL ala Bucuresti Nr. 20854 ea ‘an 2038, i nda 28.02.28 oS? 8 yp He uew™ ‘TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIAAVII- A CIVILA DOSAR NR, 41848/3/2012/a17 ANEXA 1.15 ‘SITUATIE FURNIZOR BOLOCAN NICOLAE ELECTRINIC SHOP SRL FACTURIPRIMITE UME PLATITE NR. VALOARE NUMAR DATA DATA SUMA CRT. cacTurA | FACTURIL FACTURACU| [DOCUMENT] piaTi | PLATITA 7 7 |07,05,2072 7200.00 | [avans extras [08 05 2012 1200.00) 2 10 |16.05,2012 4750.00 3 FOTAL SUMA 5950.00 7200.00 i Diferenta plata furnizor 4750.00 ina constants CER SONPABIL ve Regul ‘i EXPERT EacivLa ANISOARA DANIELA ANEXA 1.16 TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIAAVII-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA FACTURI PRIMITE SUME PLATITE NR VALOARE NuMAR | _ DATA DATA | SUMA CRT. | gactura | acTuri |FACTURACU! |DOCUMENT) piaty | PLATITA [70a [06,04 2072 | ~aa6197.73 || PV Compen [30,04 2072 ToT 2 Nota contab 3 | 1107s (67.08 2012 | 7BTas0.29 4 [121080 ]07,09.2012 | —24805.64 TOTAL SUMA S555 36 ‘area Diferenta plata furnizor 505728.65 poate” Explicati [bata ‘Suma — [Sort 462.1 | corifack cesiune creanta Baumetsier | [16102012 | 617419.3| 3690.68 7ait45 | 16,10,2012 | _24805.94 6794.71 Tnreg. cont contabilt Explcati tp lueralefectuate O84 Senvici subeontractori santiare -LIDL lemnut Treg. ale conturl (167.2 garantie furiz,; 462,1 cesiune creante) Tor Coma, Bucuresti PERT CONTA ae 2 JUDEANU PAVEL, LA eo z085: elaine gS ANISOARA DANIELA ETT ea prc z JOARA oat tenn hab 2 SS ‘TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIAA VII- A CIVILA ‘ANEXA 1.47 DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR BRICK&STONE SYSTEMS SRL FACTURIPRIMITE ‘SUME PLATITE NR VALOARE NuMAR | DATA DATA UMA CRT} eactura | racturi |FACTURACU} |DOCUMENT! pi ary | pLaTiTa 7_|2666 —|0705,2073 —_|“Fi298.60 2 | 3020 ]09,05,2012 | -31298.60 3 {— TOTAL SUMA 0.00 0.00) zi Tt Diferenta plata furnizor 0.00 & vvigg an 2018, Legit pana ta 26.022 Roe a eee RY CONTABIL 1U PAYEL UDEANU PAVEL Nr. 20851 exper con7aeit caciuLa ANISOARA DANIELA rom ap Trea D e $) aN ‘TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.18 SECTIAA Vil- A CIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR CONFEX GROUP SRL FACTURIPRIMITE ‘SUMEPLATITE NR. VALOARE NUMAR | _ DATA DATA SUMA CRT. | cactura | racturn |FACTURACU! |DOCUMENT) puati | PLATITA 7 7508082071 7959.20 oxras _[78,092077 705020 z extras [28.17.2011 323980) 3618 05702077 7140.80 extras |21,12.2011 7426.00) 4 [627 [21.10.2011 4716.20 S| 628 [26.10.2011 2380.80 8 7 6a (0722071 7435.00 3 rOTAL SUMA 1625.00 1625.00 i Diferenta plata furnizor 0.00 Tnreg, Cont Sontabilk Eplca ip huerar efedtuate 301.00 “ait materiale construct -LIDL Termut EXPERT CONTABIL ( cacivea (© anisoama ANIELA Serene ‘TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 4.49 SECTIA A VII-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR CRAWFORD HAFA SRL FACTURIPRIMITE ‘SUME PLATITE NR. VALOARE numar | DATA DATA SUMA CRT eactura | racturn |FACTURACU| |DOCUMENT) pLaTy | pLaTiTA 1 _|-Trra0000T |0z,12,2077 | ~7687905.17 || — extras —_[23,12,2071 | 200000100] 2 | 411200008 Jo6, 12,2011 | 178403.45 extras ]06.01,2012 | —500000.00] 3_| 111200015 |19,12,2011 | -136121.38 | | extras —]20,01.2012 | —100000.00] 4 [111200016 [19.12.2011 | —-23630.68 extras [23,01,2012 | 4000.00 5 | 111200016 |19,12,2011 | -14408.02 ‘extras |05,04.2012 | 241173.39 ‘6 | 11200016 |19,12,2071 ~25t1.64 ‘extras |03,05,2012 | 100000.00 7 [111200016 19.12.2011 | -44468.02 extras |03,05,2012 | 16242379 | 411200016 |19,12,2011 2511.64 vans |31,06,2012 | -64209.74] o vans |31,05.2012 | 21420974 40__| 120400017 [12042072 | 67840607 41_| 120400018" [12,04,2012 | —-64200.74 2 [FOTAL SUMA PETEETE T23507. 18 I Diferenta plata furnizor 464216.33 [Tnreg. cont conlabik Elica ip eran efectuate 38.70 ‘Achizto Servicii subeontractor santare -LIDL lemut Tnrag. alte conturi (4082 f avans, 613 asig recup de la furnz, 605 utitat. 167.2 garantie fumiz Fo CoG Fiala Bucuresti 3, EXPERT CONTABIL IBUDEANU PAVEL We. 20851 vyiza an 2018, dealt pana 9H Revo tip eae wer EAciULA ANISOARA DANIELS TRIBUNALUL BUCURESTI ‘ANEXA 1.20 SECTIAAVII-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR CM DATA SRL FACTURI PRIMITE ‘SUME PLATITE NR VALOARE NUMAR DATA DATA SUMA CRT. | cacTURA | FACTURII FACTURACUY |DOCUMENT! pat | PLATITA 7 32 (34,05, 2012 79518.25, 2 [TOTAL SUMA 719518.25 0.00) i Diferenta plata furnizor 19518.25 infeg. cont contabiit Explicati tip ucran efectuate 628.12 ‘Achizite ate servici -LIDL lernut Ne. 20851 View an 2018 9S pana a 2852.5 0S 104 tap Heztso expegT coNTaGIL CACIULA aNisoaRa panera TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 4.24 SECTIAAVII-ACIVILA DOSAR NR. 41948/3/20121a17 SITUATIE FURNIZOR DANCO GROUP ENGINEERING SRL FACTURIPRIMITE ‘SUME PLATITE NR, VALOARE numar | ATA DATA SUMA SFT: | eactura | racturn |FACTURAGU| |DOCUMENT] Bier | pLatita i 457 [2702071 | 358581.06 entas_|18,12,2077 | —368687.96} 2 439 [24.10.2011 87627.88 extras —[06,07,2012 3000.00 3_| 441 27.10.2011 | 176835.11 extras |20,01,2012 | 176835.11 4 extras [20,019,207 9320.34] S| _aa7 [0a i42001 | 30200537 extras [23.04.2012 87527 88 6_| 489 ]76.14,201% 9920.34 extras |27,01,2012 | 102008.31 7 extras |05,04,2012 | 150000 00 3_| 486 [a0 2074 BiaTZA extras [08.06.2072 '50000.09 3 10_| aaa [07,0207 —] —aoaseaee 11 12_| 806 7042012 TEETI.BG 73 14_|__ 516 ]0505, 2072 3700.16 15_|__ 521 ]09,06 2012 15249.20 [TOTAL SUMA TATE 934350.80) i Diferenta plata furnizor 299762.91 Tne. Cont Contabiit Explcati tp wera efectuate ‘Achiziie materiale (et 301), igoTa, capac fonta, gratarforta (C1 457,03) Treg. alle contur (604 -mat nestocate) EXPERT cONTABIL ‘eaciULa TRIBUNALUL BUCURESTI ANEXA 1.22 SECTIA A Vil -ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 SITUATIE FURNIZOR DARINA COMS SRL FACTURI PRIMITE ‘SUME PLATITE NR. ‘VALOARE NUMAR DATA DATA SUMA CRT. | cacTuRa | FACTURII FACTURACU| JDOCUMENT! puari | pLATITA T_| 3077492 [76.47.2011 74983.98 extras |19,12,2011 74983.98 2 3 | s00rtett_03,12,2077 7087.32 [06.07.2072 7087.32 4_ | 50071519_|19,12,201t 12732.55 120,01,2072 12732.55| 3 [24,02,2012 716149.59) 6 | 80071630 76.07.2012 76149.59 [05,04,2072 '30247.96] T [03,05,2012 14170.18| 8 | 0011642 _|07,02,2012 T5277 84 (08,05,2012 15629.86 @ | 420251 |18,02,2012 4970.02 70 11_| 420260 _[37,03,2072 74170.18 12 | -420265_[23,03,2012 15629.86 13 14 | 420072 17,04, 2072 20258.28 15 _| 420279 [30,04,2012 14964.67 16 17_ | 420851 |76,05,2012 716686.96 78 19 | 420867 [01,06,2012 5168.44 20 21_ | 420874 |25,10,2012 12346, 38 22 | 420885 [25.10.2012 741.82 23 OTAL SUMA 208168.99 12100144) H Diferenta plata furnizor 87167.55 font tq Explcatil Data ‘Suma [Sold 462.1 | contract cesiune creanta Baumeister [25.10.2012 | 87167.56| 0.00) 462.1 | contract cesiune creanta Baumeister [25.10.2012 2457.23] -2467.23 fe. cont contabilt Exolicati tip lucrani efectuate 6234.01 ‘Achizitie protocol santiere -LIDL lernut Ne 20851 Vins an 2018 9 ug Savin pana ia 21 Ny oy a esse EXPERT conta, Gacious ANISOARA OANIELA ‘TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIAAVIl-ACIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 ANEXA 1.23 ‘SITUATIE FURNIZOR DEROM TOTAL SRL ‘SUME PLATITE FACTURI PRIMITE NR VALOARE numar | DATA DATA SUMA CRT | ractura | racTURN |FACTURACU| |DOCUMENT) puaTy | pLATITA 1_| 125587 70.2071 | 7726010.86_| | —exras [20102011 | —1725600.00 2_| 12562 [26.10.2011 | -45042.93. extras [26,10.2011 | — 431460.00 3 [12582 [28.10.2011 | —560712.89 extras |01,11,2011 | —1081150.00] 4 | 12561 [26.10.2011 | ~431460.00 extras [28.11.2011 | 200000.09} 5 ‘extras [07.12.2011 | 305660.75| 8 | 12572 |02,17,2071 | 7081150.00_| | extras 16.12.2011 | 200000.00] 7_| 12586 [20,11,2011 | -61393.57 extras [19.12.2011 | 200000.00 | 12580 [29.11.2011 | 74988860 extras [21,12.2011 | 600000.00} ° extras [22.12.2011 (68808.26| 10_| 12616 |74,12,2011 | 7068808.28 11_| 12616 [20.12.2011 | -163002.86 extras [35,04 2012 | —7400000.00) 12_| 12618 [20.12.2011 | 2005042.29-| | extras | 16,05.2012 | 1129604.66} 3 extras |18,06,2012 | 1100000.00) 14 | 1644 |31,07,2072 | SAB 716-78 | | nota contab [21, 12,2012 2715.83 16, 16_| 12675 |76,03,2072 | 208762075 a7 [TOTAL SUMA 72625249 60 ETE i Diferenta plata furnizor 4179924.08 628.10 Servioll subcontractori santiere -LIDL lernut bg. alle conturi (307 materiale; 673 asig recup de la furniz; 605 utiitat, 167,2 plata garantie buna exec! Mase IBUDEANU PAVEL Wir 20851 yi an 201800 8 a ta gan ix 18 cite ns Ds Taucurest TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIAA VII- A CIVILA DOSAR NR. 41848/3/2012/a17 ANEXA 1.24 ‘SITUATIE FURNIZOR DRYTEAMRO SRL FACTURI PRINITE ‘SUME PLATITE NR, VALOARE NumaR | DATA DATA SUMA CRT. | eactura | racturn |FACTURACU} [DOCUMENT] plary | pLariTa | 10005 [17,042079 | 72668.04 2 [10006 [23.04.2012 | ~139344.30 3 4_| 19007 —|o7,092012 | 19502758 5 6 | Too |07 702012 | —a0i76.73 7 FOTAL SUMA 912655 0.00 i Diferenta plata furnizor 491216.65 tat Exglicati Data Suma [Sond 462.1 | contract Casiune creanta Baumeister | [12.00.2012 | 40121665 0.00 Tare, Cont Contabile Eplicati ip lucrar efectuate oat ‘Achtie Servici subcontractori Santiore -LIDL Temat Treg. ale conturi (613 asig recup de la furiz; 605 utitati; 167,2 garantie furniz sion Conta vfvatieanae Nr 20884, er tong twa BOB 0 Let ian SB ES tp ewer”