Sunteți pe pagina 1din 4

Apostolul Iuda

De la OrthodoxWiki

Sfântul slăvitul şi mult lăudatul


Apostol Iuda a fost unul din cei
Doisprezece Apostoli ai lui Iisus
Hristos şi fratele său, alături de
Sfântul Iacov, prin faptul că era
fiul lui Iosif Logodnicul. El mai
este numit şi Levi şi Tadeu, dar nu
trebuie confundat cu Iuda
Iscarioteanul, cu Apostolul Matei
(numit şi "Levi") sau cu Apostolul
Tadeu din cei Şaptezeci. El este
menţionat în Evangheliile
sinoptice, în Faptele Apostolilor şi
a scris o epistolă care este parte
componentă din Noul Testament.
Prăznuirea sa se ţine în 19 iunie.

Apostolul Iuda
Cuprins
1 Viaţa
2 Imnografie
3 Iconografie
4 Surse
5 Legături externe

Viaţa
Iuda a fost fratele Sfântului Iacov şi fiul Sfântului Iosif, Logodnicul Mariei. El
nu a crezut în Mântuitorul de la început, aşa cum a făcut fratele său, Sfântul
Iacov. El a fost unul din cei Doisprezece Apostoli şi după Înălţare el a
propovăduit Evanghelia în Iudeea, Samaria, Galileea, Idumea, Siria, Arabia,
Mesopotamia şi Armenia. Pe când propovăduia pe lângă muntele Ararat el a
fost capturat de păgâni, răstignit şi omorât cu săgeţi.

Imnografie

Tropar (glasul 1) [1]:


Al lui Hristos frate şi mucenic tare, ştiindu-te pe tine, Iuda,
cu sfinţenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înşelăciunea şi credinţa
ai păzit.
Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind,
dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm.

Tropar (glasul al 3-lea):

Apostole Sfinte Iuda, roagă pe milostivul Dumnezeu


ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 2-lea) :

Cu minte tare ucenic ales tu te-ai arătat


şi stâlp neclintit Bisericii lui Hristos,
neamurilor ai propovăduit cuvântul lui Hristos,
învăţându-le să creadă într-o Dumnezeire,
din care pricină ai şi fost preamărit şi ai primit harul vindecării,
ca să vindeci neputinţele celor ce aleargă către tine,
Apostole Iuda, întru tot lăudate.

Condac (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea prealuminoasă Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine,


Apostole Iuda,
cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se.
Pentru aceea strigăm lui Hristos :
Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău,
ca un milostiv.

Notă:

1. ↑ Troparul pe glasul 1 şi condacul pe glasul al 2-lea se cântă la prăznuirea din 19


iunie; celelalte (de obşte ale Apostolilor) se cântă la prăznuirea din 26 mai.

Iconografie
Dionisie din Furna arată că Sfântul Apostol Iuda Tadeu se zugrăveşte tânăr,
cu început de barbă; poartă în mână un sul înfăşurat, semn al propovăduirii
sale apostolice sau ţinând în mână o carte – Epistola sa. (Erminia picturii
bizantine, Sophia, Bucureşti, 2000, p. 149, 207).

Surse
OrthodoxWiki:Apostle Jude, după Sfântul Nicolae (Velimirovici),
Proloagele de la Ohrida.

Legături externe
en: Apostle Jude the Brother of the Lord (http://ocafs.oca.org
/FeastSaintsViewer.asp?FSID=101752) , June 19 (OCA)
en: Apostle Jude, the Brother of James (http://ocafs.oca.org
/FeastSaintsViewer.asp?FSID=101853) , June 30 (OCA)
en: Thaddeus (Jude) the Apostle & Brother of Our Lord
(http://goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=93) (GOARCH)
en: Apostle Jude Icon (http://www.comeandseeicons.com/groups
/ntp06.htm)

Apostoli

Cei Doisprezece (+1)


Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei
| Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda
Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo
| Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie |
Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet
| Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon |
Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin |
Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor |
Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens |
Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan
Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim |
Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli,
pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Adus de la „http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Apostolul_Iuda&
oldid=38703”
Categorii: Sfinți biblici Mucenici Apostoli

Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți


Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Mucenici
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți misionari > Apostoli
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți pre-niceeni > Sfinți biblici
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți pre-niceeni > Sfinți biblici
> Sfinți din Noul Testament
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni > Propovăduitori
Categorii > Oameni > Propovăduitori
Categorii > Texte > Sfânta Scriptură > Noul Testament

Ultima modificare efectuată la 08:18, 12 august 2014.


Pagina a fost vizitată de 8.499 de ori.
[2 utilizatori care urmăresc]
Conținutul este disponibil sub Copyright Information.